Temetőszabályzat 
Díjjegyzék
Szent András urnafal
Szent Bernadett urnafal
Szent Klára urnafal
Szent Didák urnafal

Szerettei hamvait ne tartsa Otthon!

Adja Istennek, tegye szent helyre – van két javaslatunk!

Az Esztergom-Belvárosi Templomban urnafalat építettünk hamvak végleges elhelyezésére, és közös urnaszekrényt olyan urnáknak, amelyek a gyászolók szándékától függően vagy végleges elhelyezésüket várják, vagy végleg nálunk maradnak.

Katolikus papként sok gyászolóval találkozom, tanúsítom, hogy a gyász nagyon sok formájával összeegyeztethető az az egyszerű szertartás, amit az egyház kínál. Egyházunk számára leginkább a szent helyen történő elhelyezés a fontos. Ha a testet a temető szent földjébe temetjük, vagy templomi kriptába helyezzük, vagy az urnát megszentelt helyre tesszük, az hitvallás: Arra bízzuk a halottunkat, aki tud érte tenni valamit: Istennek adjuk, mert Isten, aki föltámasztotta Krisztust, Őt is föl tudja támasztani. Nyilvánvaló: van ebben elszakadás is, azt is megvalljuk, hogy mi viszont tehetetlenek vagyunk. De el kell fogadnunk: az elszakadás a halál beálltakor, a valóságban megtörtént. Sok – főleg idősebb – gyászoló van, aki saját hamvaival együtt kívánja majd halottját a végső nyugvóhelyre eltemetni. Aki él a közös urnaszekrény lehetőségével, megteheti úgy, hogy a hamvakat addig sem otthon tartja. Van mód most nálunk egy egyszerű imádságra, az elhunyt hamvainak elhelyezésére, és a második haláleset bekövetkeztekor arra, hogy egy nagyobb szertartásban mindkét elhunytról megemlékezzenek. Mivel az urnaszekrénybe – jellegének megfelelően – sok urna kerül, javasolni szoktuk, hogy az elhunyt nevét írják rá az urna talpára. Sok kispénzű gyászoló is van. Ezért említem meg, hogy már akár 25 eFt-ért végleges elhelyezést is kínálunk ebben az urnaszekrényben, ugyanúgy szokásos katolikus gyásszertartás után. A fölsorolt lehetőségeket, különösen az urnaszekrényünket akár Esztergomtól távol élők, pl. budapestiek is használhatják: templomunk 250 éve áll, ha Isten kegyelméből áll még egy darabig, meg tudja várni tőlünk távol élő gyászolók végleges döntéseit is. Az urnafalunkon egy urna elhelyezésére és két urna elhelyezésére alkalmas fülkék vannak. FONTOS: csak téglatest alakú szabvány urna helyezhető el a falunkban, így a gyászolók még hamvasztás előtt figyeljenek erre a szempontra! Az urna helyek ára : Közös urnaszekrény: 25 eFt 1 urnás fülke: 125 eFt 25 éves megváltással 2 urnás fülke: 250 eFt 25 éves megváltással, de az első halálesetkor, vagy előszerződés esetén a díj felét, 125 eFt-ot elég befizetni.  Harmai Gábor plébános

© 2012 Esztergom Szent Péter és Pál Plébánia Suffusion theme by Sayontan Sinha