Kórházlelkészség

A Római Katolikus Anyaszentegyház nagy tisztelettel tekint azokra a személyekre, akiket betegségük ágyhoz köt, kórházi ellátásra kényszerít.

Egyházunk meggyőződése, hogy nem csak a cselekvés, hanem a szenvedés is olyan emberi feladat, amelyben Istennek tetsző módon helyt kell állni, és ezáltal a magunk és mások üdvösségét szolgálhatjuk.
Ha valaki betegségében, adott esetben halálveszélyében is meg tudja dicsőíteni Istent, az mindenki számára, betegtársai számára, ápolói számára, egészséges szerettei számára olyan tanúságtétel, amire szükségünk van, hiszen mindannyian leszünk betegek, és mindannyian leszünk halálveszélyben is.

A kórház Kápolnájában működik a Belvárosi Plébánia Beteglátogató Csoportja, amely naponta imádkozik a betegekért, Szentírást, Rózsafüzért tud adni beteg testvéreinknek.
Emellett nekik lehet jelezni, ha valaki a betegágyánál Szentáldozáshoz szeretne járulni. Ennek a heti rendszerességgel való megszervezése a kórházlelkészi szolgálat része.

© 2012 Esztergom Szent Péter és Pál Plébánia Suffusion theme by Sayontan Sinha