Közösségeink:

Baba-mama klub

Kisebb-nagyobb megszakításokkal, de már több éve működik a baba-mama klub a Belvárosi plébánián. Elsődleges célja, hogy alkalmat teremtsen hasonló helyzetben lévő kisgyermekes anyukáknak egy kis beszélgetésre, tapasztalat-cserére. A klub teljesen nyitott, bárki jöhet, lehet csak egy-egy alkalomra is benézni, és persze van 4-5 édesanya, akik rendszeresen eljönnek hétfő délelőttönként. Sokszor egy adott témáról beszélgetünk, esetleg vendéget is hívunk a kérdés alaposabb körüljárására, és sokszor nincs meghatározott téma, hanem ami felmerül, ami éppen foglalkoztat egy-egy anyukát, azt beszéljük meg. Nagyon sikeres volt a recept-csere, ezek a jól bevált finomságok (ld. szakácskönyvünkben) a plébánia honlapjára is felkerültek. De beszélgettünk már a szobatisztaságról, mosható pelenkákról, kisgyerekek nyelvtanulásáról, a hisztiről, védőoltásokról, és még sok-sok problémáról, kérdésről, szokásról, melyek a családban előfordulhatnak. Az alkalmak többé-kevésbé ugyanúgy zajlanak. Először is berendezzük a tanácstermet: leterítjük a klub játszószőnyegeit, melyre csak benti cipővel vagy zokniban
lehet rámenni, majd elővesszük a játékokat, és amíg a gyerekek játszanak, az anyukák beszélgetnek. Néha tartunk egy kis tízórai szünetet, és előfordul, hogy nem is nagyon zajlik a társalgás, csak egyszerűen jót játszunk együtt. Megerősítő érzés a klubban megtapasztalni, hogy nem vagyok egyedül a gondjaimmal, hogy mások is járnak hasonló cipőben, és hogy attól, hogy keresztény édesanya vagyok, még nem vagyok egy “csudabogár”. Remélem az Úr továbbra is megáldja a klubot és még sokáig jöhetnek ide az édesanyák!

Lestákné Győrffi Diána.

Oldal tetejére

Esztergomi Jó Pásztor Közösség

Kezdetek

A közösségünk története 15 évvel ezelőtt kezdődött. Az alapítók: két ferences pap (Ámosz és Róbert atya), esztergomi ferences és főiskolás diákok, és néhányan Esztergomból.
A névadásban „segített” az összejövetelek helyéül szolgáló Jó Pásztor kápolna, ahol rendszeresen voltak szentmisék, közösségi összejövetelek. A közösségnek nagy lendületet adott az első Fülöp kurzus, melyet több is követett. A közösség létszáma ekkor 30-40 fő között mozgott. Keddenként nagyközösségi alkalmak, csütörtökönként kisközösségek (4 kisközi, feladatok szerinti csoportok) és a vasárnapi szentmisék a kápolnában. A ferences diákok egy része tanulmányai befejeztével a közösségtől is elbúcsúzott, de Ámosz és Róbert munkája nyomán jöttek a „második generációs frankások”, és a városból is csatlakozott időnként egy-egy ember a közösséghez.

A nagy változás

A XXI. század a közösség életében is nagy változásokat hozott. Róbert atyát Budapestre helyezték (itt később létrejött a Budapesti Jó Pásztor közösség), ismét sok diák fejezte be az iskolát – hazaköltöztek, vagy további tanulmányaik helyére, – és néhányan más utakon indultak el (pl. Taize közösség). Volt olyan keddi alkalom, hogy négyen-öten imádkoztunk együtt, kérdezve az Urat, hogy lesz-e ebből a közösségből még valami…
Lassú növekedés indult, mely során a „régiek” közül is többen visszatértek. Jelentős esemény volt Pascal Pingault, az Élet Kenyere közösség vezetője látogatása. Két napot töltött velünk, tanúságtételével és tanításával erősített minket. Ennek hatása az is, hogy még jobban része lett a közösségi életnek az Oltáriszentség: azóta minden hónap első közösségi alkalmán szentmisén és szentségimádáson imádkozunk együtt.
Hosszas imák, beszélgetések és együttgondolkodás után 2005-ben megszületett a közösség Statútuma. Ebben meghatározzuk, hogy kik vagyunk, hol vannak a közösség határai, miként történik a közösség vezetése és az elköteleződés (elkötelezett tag vállalásai), és kapcsolódtunk az esztergomi belvárosi plébániához.
Jelenleg 13 elkötelezett tagja van a közösségnek. Az elmúlt években voltak állandó tagjaink, de van, aki munka miatt költözött el Esztergomból, és volt, aki más városban lévő kedveséhez kötötte az életét. Van, aki az Egyházon belül talált másik közösséget (pl. cursillós, taize közösség tagja, egyikünk kármelita szerzetes lett).

A jelen

A közösség – ahogyan a statútumban is megfogalmaztuk – elsősorban imacsoport, amelynek tagjai élethelyzetük és tehetségük szerint törekednek az evangelizációra, és tevékenyen részt vesznek a plébánia, azaz az Eucharisztikus közösség életében. A közösség tagjai közül az el-múlt évek során többen vettek részt a Szent András Evangelizációs Iskola és a Szent Ignác Lelkiségi Iskola kurzusain, szolgálatain, és néhányan már szolgálunk is. A plébánián a kurzusok szervezése és lebonyolítása mellett jelentős részünk volt az elmúlt években a missziós hetek lebonyolításában is, és szükség esetén a legkülönfélébb munkákban segítünk a plébánián vagy a templomban (takarítás, műszaki javítások stb.), és a plébániához tartozó Jó Pásztor Kápolna is a mi gondozásunkban áll.
Az Esztergomi Jó Pásztor Közösség befogadó jellegű közösség, így – lehetőségeinkhez mérten – nyitottak vagyunk új tagok érkezésére. A közösség történetében több felnőttet segítettünk már a megtéréshez és a szentségek vételéhez is.
Jelenlegi helyzetünket nagyban jellemzi, hogy a közösséghez (elkötelezett vagy baráti szinten) tartozó 6 házaspárnak összesen 17 gyermeke van, és ebből csak ketten iskolások. A kicsik miatt a közösségi alkalmaink megváltoztak. Keddenként kevesebben vagyunk, és a vállalt szolgálataink is csökkentek. A közösség együtt haladása érdekében a tanításokat felvesszük, így eljutnak mindenkihez, és évente legalább két közösségi napot tartunk, ahol tanítás, ima mellett a gyermekeknek külön foglalkozást szervezünk. Azt látjuk, hogy többek között a családos lét miatt most egy olyan időszakot élünk, amikor a belső építkezést kell előtérbe helyeznünk. Isten kegyelméből eddig „jól vettük az akadályokat”, és bízunk továbbra is az Ő jelenlétének és vezetésének áldásában.

Rendszeres közösségi alkalmak:
– minden hónap első kedd 18.00 – szentségimádás, 19.00 – szentmise a belvárosi templomban;
– a hónap többi keddjén 18.00-tól közösségi alkalom (ima, tanítás, közösségépítés) a belvárosi plébánia tanácstermében

Kapcsolat:
Lesták Zoltán zozmancs@gmail.com, 0620-8232385

 

Kulcsosok Közössége

no images were found

 Kulcsosok  Közössége

2009-ben a 20 éves évfordulóra íródott ismertetőnkből

1989-ben Süttő Gábor, a fiatal, Budapestről érkezett gimnáziumi tanár közösségbe hívta a Szent Anna plébánia ifjúsági hittanból „ kiöregedett” fiataljait. Kiss-Rigó László atya által összekovácsolt csapat együtt maradhatott. Számunkra ez egy teljesen új formája volt a keresztény közösségnek. Addig csak a pap által vezetett plébániai hittanórákat, illetve Daxék gitáros templomi énekkarát ismertük. Ebben az új közösségben sokkal nagyobb szerepet kapott a személyes ima, a személyes odafigyelés. Ezt az is elősegítette, hogy heti találkozásaink mindig más családnál voltak. Már a kezdetekben kialakult a közösség havi programja: 1 alkalommal Szentségimádás, 1 alkalommal társasjáték, 2 alkalommal beszélgetés egy Szentírási részről, vagy egy általunk választott könyvről. A Szentírásról való elmélkedéshez sok segítséget kaptunk a meghívott pap-testvérektől. Így gazdagodhattunk többek között Forgách Alajos, Válóczy József, Beer Miklós atyák gondolataival. Ezen kívül persze kirándultunk, városi sportnapot szerveztünk, bálokba jártunk, együtt nyaraltunk a Balaton partján. Ha bármelyikünknél ház körüli munka adódott, legelőször a közi tagjait hívtuk segítségül.

Süttő Gábor sok éven keresztül vezette a közösségünket. Mikor elérkezettnek látta az időt, hogy saját lábunkra álljunk, egy kissé elbizonytalanodtunk. Az évek során a tagok is sokszor cserélődtek, hisz a gimnáziumot végzett fiatalok közül sokan más városban folytatták tanulmányaikat. Volt, akit a családalapítás hívott más utakra. Ám a Kulcsosok közösségét a Szentlélek összetartó ereje megóvta!

Új felvirágzás következett a közösség életében, mikor Koronkai Zoltán (aki mostanra Jezsuita szerzetes pap lett) kezébe vette az irányítást. Az összejöveteleink rendezettebbek, rendszeresebbek és tartalmasabbak lettek. A tagok létszámát gyarapította a Tanítóképző Főiskola néhány diákja. Sajnos, a főiskola befejeztével ők is elhagyták Esztergomot. Mikor Zolit az Úr szerzetesi hivatásra szólította, a Kulcsosok ismét vezető nélkül maradtak. Azóta abszolút demokráciában élünk, nincs vezetőnk, de mindig felvállalja valaki a csapatot noszogató, lelkesítő szerepet.

Közösségünk természetesen mindig kapcsolódott egy esztergomi plébániához. Az első években a Szent Anna plébánia életébe próbáltunk aktívan bekapcsolódni, majd a Belvárosi plébániához szegődtünk. Abban az időben helyezték Beer Miklós atyát Pilismarótról Esztergomba. Mikor Miklós atya megkapta püspöki kinevezését, az utódja Michels Antal atya lett. Tóni atya aktív tagja volt közösségünknek, a nála káplánként szolgáló paptársait is mindig magával hozta. Így ismertük meg „Kis” Tóni atyát és Élias atyát. Jelenleg Harmai Gábor atya fogad be minket havi Szentségimádásainkon.

20 év alatt a közösség arculata is teljesen átformálódott. A tizenévesekből álló Kulcsosok közössége mára családközösséggé alakult. Boldogok lehetünk, hogy több házasság is létrejött tagjaink között. De sok esetben a régi tag hozta magával fiatal házastársát. Hála Istennek gyermekáldásban sem szenvedtünk hiányt. Sok-sok keresztelőt ünnepelhettünk együtt, így bízhatunk abban, hogy van utánpótlásunk!”
Bencze Attila

”Közink” a plébánián az első pénteki napokon kisközösségi szentségimádást tart, fő szándékkal a plébánia papjaiért, plébániánkért. A találkozási alkalmaink elsősorban elkötelezett tagjaink számára szerveződnek, de mint közösség elkötelezett szolgálattevőként vállalunk szerepet a templomunk és plébániánk életében. Lehetőségeinkhez mérten részt vállalunk a plébánia közösségi-, lelki programjainak szervezésében, melyben tagjaink és családjaink nagyobb gyermekei is részt vesznek.

Oldal tetejére

Cserkészek

A 14-es Holló Cserkészcsapatról bővebb információ a honlapjukon olvasható.
Oldal tetejére

© 2012 Esztergom Szent Péter és Pál Plébánia Suffusion theme by Sayontan Sinha