Historia Domus 2008-

 

Gyorslinkek:
2008
január február március április május június július augusztus szeptember október november decemberr
2009
január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2010
január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2011
január február március április május június július augusztus szeptember október november december

2008. január

5-én szomorú szívvel búcsúztunk Farnady Erzsikétől, aki a Plébánia munkatársa volt évekig.

Püspöki kinevezés:

XVI. Benedek pápa főegyházmegyénk papját, Székely Jánost, a társadalmi-oktatási-kulturális szakterület püspöki helynökét Febiana-i c. püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. János atya 1964. június 7-én született Budapesten. Teológiai tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán és a Budapesti Hittudományi Akadémián, majd 1987-től 1991-ig a Cremisan-Betlehemi Saint Paul’s Theological College növendékeként végezte. Itt szerezte meg a baccalaureatusi fokozatot. Diakónussá Jeruzsálemben Michel Sabbah, az első palesztin származású főpásztor szentelte a Dormitio-bazilikában. Az Egyetemi templomban, 1991. március 2-án szentelték pappá.1993-től 1995-ig a római Pápái Magyar intézet ösztöndíjasa volt. A Pápai Biblikus Intézetben szerzett licenciátusi fokozatot, majd a doktori kurzus elvégzése után 1996-ban a candidatus ad Doctoratum címet is elnyerte.1997-től az Újszövetségi tanszéken docensi minőségben oktatja az Újszövetség teológiája c. tantárgyat.
A Központi Papnevelő Intézet spirituálisa 2001-2005-ig,a Hittudományi Kar egyetemi lelkésze 2002-2006-ig.2006-ban rektori kinevezést kapott az Esztergomi Hittudományi Főiskolára és főigazgató-helyettesi kinevezést az új Szent Adalbert Központba.Püspökké szentelése 2008. január 5-én, szombaton délelőtt 10 óra 30 perckor volt az esztergomi Bazilikában.

Szívből kívánjuk, hogy Urunk áldása, a Mennybe felvett Szűzanya,Szent Adalbert vértanú püspök és Szent János apostol közbenjárása kísérje püspöki szolgálatát!

6-án a ½ 10-es szt. misében a Gyak. Iskolások Lantayné vezetésével előad ták a „Tarzíciusz karácsonya” c, jelenetet. Kár, hogy az előadás után a szülők már nem maradtak ott a szt. misén.

10-én 9 órakor megtörtént a Szent Anna Plébánián az „átadás-átvétel”. Antal Atya, mint a Szent Anna kormányzója működik 2008. augusztus 1-ig.

12-én a Nősuli résztvevői ismét összegyűltek 9-től 17-ig a Tanácsteremben.

12 órától Szentségimádáson a szokott módon imádkoztunk az Oltáriszentség előtt.

13-án 19 órakor a templom megtelt a rock zene rajongóival, az „Ígéret” c. rock-oratóriumra: Krisztus születésének előadására.

Az Ígéret

Krúdy Ádám „Az Ígéret” c. karácsonyi rock-oratóriuma a Belvárosi Templomban az esti 18 órás szentmise után 19 órakor élőben! – Két év szünet után idén újra színpadra állítjuk 1998-ban íródott darabunkat, amelyben a dallamos rockzene nyelvén meséljük el Krisztus születésének csodálatos misztériumát, valamint a térben, időben és lélekben hozzá kapcsolódó eseményeket. Az Ígéret ugyan misztériumjáték, de műfaja – némi fellengzéssel – azt is lehetne mondani, hogy rockopera. – Vagy rockoratórium? A lényeg, hogy lendületes, magával ragadó zene. A darab teljes zenei anyaga meghallgatható a Virtuális Plébánia KépHangTár rovatában.

14-én Antal atya a Szent Annában megtartotta a Képviselőtestületi ülést.

20-án megáldotta plébános úr a bibliánkat.

26-án délután ovis, alsós, később felsősök, középiskolások farsangi bálján szórakoztak a fiatalok.

Ökomenikus imahét Esztergom 2008. január 20-tól 27-ig

Január 20. vasárnap 16.00 óra: Kertvárosi templom Igét hirdet Ágostonné Apáti Gabriella ref. lelkész
Január 21. hétfő 18.00 óra: Görög katolikus templom Igét hirdet Ferenczy Andrea evang. lelkész, Magyar István ortodox lelkész

Január 22. kedd 18.00 óra: Református templom Igét hirdet Dr. Németh János kanonok plébános
Január 23. szerda 18.00 óra: Evangélikus templom Szolgálnak: Dr. Paskai László bíboros , Ittzés János evang. püspök, Dr. Márkus Mihály ref. püspök, Lukián szerb ortodox püspök

Január 24. csütörtök 18.00 óra: Szt. Anna (Kerek) templom Igét hirdet: Dr. Cselényi István g. kat. paróch
Január 25. péntek 18.00 óra: Belvárosi templom Igét hirdet: Ágoston Csaba ref. lelkész
Január 26. szombat 18.00 óra: Szentgyörgymezői templom Igét hirdet: Révfalviné Budai Julianna ref lelkész

Január 27. vasárnap 18.00 óra: Vízivárosi templom Igét hirdet: Kiss-Maly László plébános

28-31-ig Egerben az Oli napokon részt vett: Antal atya, Sági József, Wild Tamás a belvárosból, Takács Erzsike és Nyitrai László a Szent Annából. Feltöltekezve jöttek haza. Erről számoltak be a februári testületi megbeszélésen.

2008. február

Február 7. Búcsúzunk

A váratlanság döbbenetével tájékoztatjuk kedves belvárosi testvéreinket, hogy Bangó Ödönné Rózsikát Istenünk magához szólította.
Rózsika sok éven át sekrestyésünk és plébániánk segítője volt. Testvérünk a plébánián otthon érezte magát és ez a jóérzés hiányzott neki nagyon, amikor súlyos mozgáskorlátozottságában nem tudott tovább szolgálni. Munkálkodását ez úton is megköszönjük. Rózsikát az ágyhozkötött állapotában bekövetkezett testi és lelki szenvedéseitől szabadította meg az Úr hazahívó szava.
Az örök békesség és világosság legyen része az örök otthonában. Búcsúztatása 7-én 15 órakor volt templomunkban.
Emlékezzünk szeretettel: Sági József egyházközség világi elnöke

Jegyeskurzus a plébánián 19-én 20.00 órától

Február 19. Bevezetés, ismerkedés Előadók közösen
Február 26. Mit tartalmaz a hitünk? Lesták Zoltán – Éli atya
Március 4. A helyes önismeret Tóth László – Györgyi
Március 11. Isten terve a házassággal Antal és Lajos atya
Március 18. Gyerekvállalás, szexualitás Wild Tamás – Marika
Április 1. A hűségről Bencze Attila – Kata
Április 8. Konfliktusok, hétköznapok Speier Gergely – Andi
Április 15. A házassági ígéretek Tamás Balázs – Magdi
Április 22. Agapé, összefoglalás Előadók közösen
Liturgiai próba, gyónás

Beszámoló a Karitasz csoport 2007. évi munkájáról

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évet is összegzéssel kezdtük. Felidéztük az elmúlt év örömeit és sajnos szomorú dologról is megemlékeztünk.
Az Esztergom Belvárosi Plébánia nagy családjából a mi Karitasz csoportunk egy kicsi,de jól működő, össze kovácsolódott közösség. Az elmúlt évben voltunk 10 évesek.
Hasonlóan az előző évekhez jól bevált módon működött a hetenként egyszeri ( csütörtöki ) fogadónap, amikor a rászorulók ruhaneműt vihetnek, illetve amikor az adományokat átvettük és rendeztük. Az elmúlt évben is minden hónap első keddjén összejöttünk,hogy megbeszéljük a várható feladatokat,és az elmúlt egy hónapban felmerülő gondokat és problémákat.
Természetesen ha szükség van rá rendkívüli összejövetelekre is sor kerül. Telefonon mindig elérhetjük egymást, ha segítségre van szükség, vagy megoldandó feladatról van szó.
Időseinket, betegeinket rendszeresen látogattuk otthonaikban figyelemmel kísérve gondjaikat. Ha kellett segítettünk, vagy megoldást kerestünk. Bevásárlásra és ház körüli munkára is sor került. A létszám minden évben változik. Az apróbb segítésen túl, különösen az időseknek mi elsősorban az időnket adjuk, hiszen rohanó világunkban még sokszor a családokban élő időseknek is, a rájuk fordított időből jut a legkevesebb. Néha hálásak egy félórás beszélgetésért, örülnek, hogy van aki meghallgatja őket, beszélhetnek gondjaikról, bajaikról, de örömeikről is.
Ezen a lelki segítségen túl ünnepek közeledtével-húsvét és karácsony előtt –mindig igyekszünk nemcsak az időseknek,hanem általában a rászorulóknak egy kis ajándékcsomaggal kedveskedni. Erre elmondhatom,hogy egész évben készülünk és gyűjtünk,hogy minél több embernek tudjunk örömet szerezni. Az elmúlt évben húsvétkor és karácsonykor 80-80 csomag került összeállításra és szétosztásra ,mely a tartós élelmiszerek mellett mindig tartalmaz valami ünnephez illő kedvességet is.
Karácsonykor a pásztorjátékban résztvevő gyerekekre is gondolunk ajándékkal,hiszen szorgalmasan készülnek és igyekeznek az ünnepet szebbé tenni.Részükre 50 csomag került kiosztásra.
Az elmúlt évben is készültünk a Szociális Otthon lakóinak karácsonyi ünnepségére .Szinte már családtagként vártak minket.Mi ,akik évek óta részt veszünk ezen az ünnepségen,ez egy nagyon kedves délelőtt, ugyanakkor szívszorító élmény is a szeretet ünnepe előtt látni ezeket az idős embereket,akik sokszor könnyes szemmel ünnepelnek,énekelnek,verselnek együtt. Különösen nehéz volt ez ebben az évben, hiszen 75 főről 50 főre csökkentették az otthon lakóinak számát.
A már megszokott kis világuk megbomlott. Kétségbeesve mesélték,hogy jövőre új helyre kerülnek és kérték,hogy akkor se hagyjuk el őket. Nincs szándékunkban! Ha A Jóisten erőt ad,mi ebben az évben is együtt szeretnénk ünnepelni velük,akárhol is lesznek helyileg. Ezt megigérjük!
Az augusztusi gyűjtésnek és más adományoknak hála ősszel az iskolakezdéshez segitséget tudtunk adni a rászorulóknak.
Egy adományozónk jóvoltából, aki mindig gyermek taníttatására adja adományát,az elmúlt évben két középiskolás gyermeknek tudunk segíteni a tanulás lehetőségében és egy kárpátaljai gyerek hazajárásához tudunk támogatást nyújtani. A 2007-es év Szent Erzsébet éve volt. A csoport tagjai különböző rendezvényeken vettek részt. Szent Erzsébet ünnepén a Karitasz munkatársakért imádkoztunk. Ebben az évben is sor került a magunk alapította Szent Erzsébet rózsája díj átadására, immár hatodik alkalommal.Az évforduló alkalmából idén ketten kaptak rózsát. Németh Mara, csoportunk alapító tagja és a Kanás házaspár, akik rendszeresen segítik csoportunkat. Ezzel a jelképes díjjal szeretnénk megköszönni amit értünk, illetve rajtunk keresztül a rászorulóknak tettek.

Vasárnap minden mise után sor került a megszentelt cipók kiosztására. Szent Erzsébet kenyeréből jutott a hajléktalanoknak és a Szociális Otthon lakóinak is.
Az év végén szomorú esemény rázta meg csoportunkat. Farnady Erzsikét, alapító tagunkat, a karácsonyi készülődés közepette veszítettük el. Fájó szívvel emlékeztünk rá. Megnyugvást csak az adhat, hogy az Úrhoz ment, és ahogy várta, szeretteivel együtt lehet.
Köszönöm a Jóistennek, hogy ilyen munkatársakat adott, köszönöm nekik, hogy lelkesen, odaadóan végzik munkájukat, hogy mindig lehet rájuk számítani. Külön köszönet Dr Kovács Juditnak, aki gondosan ügyel arra, minél többet tudjunk vásárolni a kapott támogatásból és fáradtságot nem kímélve készíti össze a csomagokat. Köszönet férjének is, aki ebben a munkában sokat segít neki. Köszönet Tótné Katinak és férjének Gyurinak, aki a csomagok szétosztásában segített.
Támogatóinknak, segítőinknek szeretném hálámat és köszönetemet kifejezni,hiszen nélkülük ennyi mindent nem tudtunk volna adni. A Gabi virágbolt tulajdonosának Szlávik Gabriellának, hogy évek óta önzetlenül segít az Anyáknapi virág kedvezményes beszerzésében.
A dunabogdányi HEIM pékség tulajdonosának, Heim Ferencnek, aki személyesen gondoskodott ar-ról, hogy az Erzsébet napi cipók kedvezményesen, vasárnap frissen a templomba leszállításra kerüljenek. Köszönet érte!
A Kroki Papír Kreatív Kft tulajdonosának, aki tanszertámogatás utalványos lebonyolítását vállalta.
Dr. Kanász Gábornak és feleségének Juditnak, akik adományaikkal lehetővé tették a rászorulóknak a tartalmas csomagok összeállítását.
– a CBA vezetőjének Táton, aki a biztosított árukkal lehetővé tette,hogy a soron kívül hozzánk segítsé gért fordulóknak segíteni tudjunk.
Köszönetet mondok továbbá névtelen adományozóinknak is, akik részben nevük elhallgatását kérték, illetve azoknak,akik a gyűjtések alkalmával meghallották kérésünket és támogattak minket hozzájárulásukkal, hogy a körülöttünk élő rászorulóknak segíteni tudjunk még az év utolsó napján is.
A 2008-as évben tovább szeretnénk lépni a gyógyszertámogatás megoldásában. Reméljük, hogy hasonlóan a diáktámogatáshoz, utalványos módszerrel tudunk majd segíteni. Mindezt a munkát csak nagy szeretetben és szeretettel lehet végezni. A szeretet az egyetlen, ami értelmet tud adni az életünknek. Egyedül az marad meg számunkra, amit odaadhatunk. Isten megadta ezt a felismerést, hogy amit a legkisebb közül egynek is teszünk, azt neki tesszük. Ha valamit adunk magunkból, nem kevesebbek leszünk, hanem többek.
E gondolatok jegyében kívánok a csoport minden tagja nevében sok boldogságot, örömet és életükre Isten áldását kérem!

Galambosi Lajosné Karitasz vezető

7-én indult a „Baba-mama” Klub, játszóház 10 gyermekkel, 2 db mászószőnyeget, 3 járókát, pelenkázót szereztünk be a plébánia pénzén. A csütörtöki foglalkozásokhoz, előző intenzív fűtéssel biztosítjuk a kellő hőfokot.

A „Jó Pásztor” közösség Lesták Zoltán vezetésével érdekes programot állított össze a „Biblia Éve” kapcsán.
(vetélkedő, egy-egy bibliai rész dramatizálása, napi szentírási részlet elolvasása…stb)

6-án hamvazószerdával indult a nagyböjt. E napon egész napos szentségimádás volt templomunkban.Este az elsőáldozók szülei találkoztak második alkalommal. 24 szülő jött el.

8-án a keresztutat Antal Atya vezette, 17.15-től.

9-én a nősuli tagjai találkoztak 9-17-ig.
19 órai Taizéi imaórára vendégek érkeztek Budapestről, Kertész Anna és Kertész Zsolt száz fővel.

10-én, mintegy 60 fő vette fel a Szent Kenetet a ½ 10-es szentmisén, Dr. Paskai László bíboros úrtől.

14-16-án Vértesaljai László jezsuita triduumi gondolatai készítettek fel az elmélyülésre.

16-án Éli Atyát köszöntöttük 30. születésnapján.

23-án, a hideg miatt a Régiós Keresztutat Daxék vezették templomunkban.

24-én 58.000 Ft-ot gyűjtöttünk a Katolikus Iskolák részére, melyet Antal Atya 60.000 Ft-ra egészített ki.

26-án délután a Kórház Kápolnában 50 főt látott el a Betegek Kenetével Antal Atya.

29-én a keresztutat a ferences nővérek vezették.

Az Emmauszi kurzusra 45 fő jelentkezett. A kurzus április 29-től március 2-ig tartott, Lesták Zoltán vezette.

2008. március

2-án megtartott Képviselőtestületi ülés fő témája: a Húsvét méltó megünneplése volt.

3-4-5-én 18 órakor a Szent Annában Hollai Antal Atya komoly gondolatai hozták közel az Isten arcát, melyet embertársainkban fedezhetünk fel.

6-án ismét láttuk a Szentföldről a vetítést, jó volt, mert rögzült az értékes információ.

7-én a Gyakorló Iskola élőképes keresztútján vettünk részt. Tiszteletre méltó Lantainé tanárnő munkája és a gyermekek szövegtudása.

8-án a Bazilikában a ½ 11-es szentmise keretében iktatták be Antal Atyát tiszteletbeli kanonokká, másik három társával együtt. Ekkor emlékeztünk meg Meszlényi Zoltán segédpüspökről.

Ünnepség a Bazilikában

Március 8-án délelőtt az esztergomi bazilikában bensőséges szertartás keretében emlékeztek meg Meszlényi Zoltán segédpüspökről, aki az ismert adatok szerint 1951. március 4-én szenvedte el a vértanúhalált. A szentmisét Gaál Endre nagyprépost mutatta be.
A szertartás elején a lelkipásztori érdemei elismeréséül beiktatták tisztségébe az Erdő Péter bíboros által kinevezett négy új tiszteletbeli kanonokot. Nyíri Róbertet, Szerencsés Zsoltot, Horváth Zoltán Istvánt és Michels Antalt.
Ugyanekkor került sor az egyházmegyében végzett papi szolgálat elismeréseként, különösen is a szeptemberi budapesti Városmisszió alkalmából végzett feladatok köszöneteként kinevezett címzetes apátok és prépostok beiktatására. Écsy Gábor plébánost a Szent Benedekről nevezett Esztergom melletti címzetes apáttá. Hollai Antal plébánost a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett Esztergommezei c. apáttá.
Várnai Péter plébánost a Szent Mihály arkangyalról nevezett budai margitszigeti c. préposttá. Szederkényi Károly plébánost a Szent Péter és Pál apostolokról nevezett óbudai c. préposttá. Süllei László irodaigazgatót pedig a Szent Margitról nevezett dömösi c. préposttá nevezte ki a főpásztor.
A beiktatást Gaál Endre nagyprépost, Cséfalvay Pál protonotárius kanonok és Kovács Tibor éneklő kanonok végezte.

9-én a Szentföld javára 73.000 Ft-ot gyűjtöttünk. 15 órától Térségi Keresztút volt Péliföldszentkereszten.

10-én 12 órától szentségimádás volt az imacsoportokkal a szokott módon.

12-én az elsőáldozók szüleinek 3- találkozójára került sor. Este Budapesten Koronkai Zoltán: Huron misszió című darabját mutatták be.

13-án Baba-mama klub vendége: Lőke-Szabó Krisztina volt, aki a „hisztiről” tartott előadást. 15 órától az elsőáldozók első gyónása volt. Sok kicsi szorongatta „bűnei”-nek céduláját.

14-én 9.30-tól 13.00-ig templom nagytakarítás volt. Másnap ez portörléssel folytatódott. 17.00 órakor Ifjúsági Keresztúton vettünk részt. A Prímási Palota 125 éves kiállítását Varga Lajos váci segédpüspök atya nyitotta meg élvezetes előadásával.

16-án a ½ 10-es szentmise elején a templomkerben volt a barkaszentelés, onnét körmenetben vonultunk be a templomba. A szentmise végén Sági József világi elnök méltatta Antal Atya kilenc éves tevékenységét és gratulált a tiszteletbeli kanonoki kinevezéséhez.

Gratuláció Antal Atya kinevezéséhez

Kedves Antal Atya – tisztelt kanonok úr!

Nagyon sajnálom, hogy egyházközségünk közös szép ünnepén csak megkésve köszönthetlek a belváros hívő népe képviseletében. Mindannyiunknak ünnep ez a nap, amikor szeretettel és tisztelettel gratulálok plébánosomnak kitüntetése és kanonokká történő beiktatása alkalmával.
Örülünk ennek a megérdemel elismerésnek, mert ebből is látszik, hogy azt a hallatlanul aktív, intenzív igyekezetet széles körben mások is tapasztalhatják hétről hétre.
Ez az ünnepi alkalom szinte megkívánja, hogy örömünk okaiból a hálánk csokrát összefűzzük-hogy azt átadva, minden testvérünk örömmel szorítson kezet egyházközségünk vezetőjével. Kimért időnkbe nem férne bele az a hosszú lista, amelyben felsorolnám mindazt a sok eredményt, eseményt, történést, amit Plébánosunk igyekezetének köszönhetünk. A teljesség igénye nélkül, rövidítve mégiscsak szeretném számba venni az eseményeket megvalósulásokat.
Templomunk kívül belül megújult, korszerűsödött, ahol érezhetik Testvéreink, hogy Ők fontosak Istenünk számára és számukra pedig Istenünk a legfontosabb. Ezt igyekezett Plébánosunk megvalósítani. Az egykori zöldségeskert ma az ifjúságot szolgáló sportpálya, játszótér, ahol a gyerekek örömüket és egészségüket lelhetik.
Plébánosunk az elavult, lepusztult épületrészeket, szinte az egész plébániát átépíttette, korszerűsíttette. Ma egy tiszta, kényelmes, minden igényt kielégítő közösségi és oktatási célú épületszárnyban mindenki jól érezheti magát. A létrejött jó körülmények megléte adott lehetőséget a különböző csoportok és programok létrehozására.
Rengeteg esemény, előadás, tanfolyam, kurzusok színhelye az Esztergom-Belvárosi plébánia.Csak egy kis rövid áttekintés: a plébánián is folyik hitoktatás, elsőáldozási, bérmálkozási előkészítés,cserkészfoglalkozás, ministránsfoglalkozás, házasulandók részére jegyeskurzus, családakadémia, házas hétvégés moz-galom összejövetelei, fiatal férfiaknak férfisuli sorozat, feleségeknek női suli sorozat, baba-mama klub,katekumenátusok helyi összejövetelei, Biblia kör,missziós imakör,a kulcsosok közösségének és a Jó Pásztor közösségnek heti összejövetelei.A Karitasz csoport működése az idős,magányos emberekre kiterjedően működik.
A beteglátogató csoport Dr Felföldi Éva főorvos asszony vezetésével tevékenykedik. A hittantáborok és cserkésztáborozások sok gyereknek nyújtanak maradandó élményt. A Szombat esti ház szintén az ifjúság kulturált közösségi élményét nyújtja. A rendszeres programokon kívül rengetek színvonalas előadás, vetítés színes együttesek, templomi események az érdeklődés felkeltését szolgálják. Kirándulások, gyerekprogramok nagyszerű élmények.
Az eseményekről a Belvárosi Harangszóból értesülhetünk, amit szintén Michels Antal plébános ad ki. Mindennek a nagy mozgalmasságnak a motorja a plébánosunk. A főegyházmegyei kitüntetés alkalom a gratulációra és arra, hogy mi belvárosi hívő népek is megköszönjük ezt a színes közösségi életet, melyet plébánosunk teremtett meg itt, a város közepén.
Befejezésül Istenünk áldását kérjük Antal Atya további munkájára, életére, emberi, papi kiteljesedésére, hogy minél több Testvérnek tudjon szolgálatára lenni és ebben a jézusi szolgálatban találja meg egyéni boldogságát is.

Belváros hívő népe nevében sok szeretettel
Sági József egyházközség világi elnöke

Az áldás után Plébános Atya kihívta az édesapákat az oltárhoz, megáldotta őket és egy-egy Szent József ikon képpel tette emlékezetessé e szép ünnepet.
16 órakor Burbela Gergely svd atya egy másik lengyel verbitával vett részt a missziós imaóránkon.

Indonéz vendég a szomszédból

A belvárosi plébánia fiatal káplánja, az indonéz származású Éli atya rövid vendégségben járt a Ferences Gimnázium 10. a és 12. b osztályában. Élő szóban képekben és énekkel adott ízelítőt hazájáról, hitéről, hivatásáról. Véleményünket szívesen megosztjuk az olvasókkal.
Az atya nagyon kedves, energikus, nyitott, elkötelezett. Csodálom a bátorságát és kitartását. Meglepődtem magyar nyelvtudásán. Ilyen rövid idő alatt ilyen fantasztikusan megtanulni!
Mély hit kell ahhoz, hogy a családtól, a hazától ilyen sokáig és ilyen távol legyen valaki. Mindezt Éli atya vidáman felvállalja.
Az előadásnak nemcsak a tartalma, de a stílusa is nagyon tetszett.
Olyan kereszténységet ismerhettünk meg, ahol a hit sokkal többet jelent, mint Európában. Az atya nagyon jó fej, tele van életerővel. Mélyen hívő pap.
Csodáltam, ahogy mesélni tud a hazájáról.
Úgy beszélt nekünk, mintha a barátai lennénk. Élmény volt az együtt éneklés gitárkísérettel. Sugárzik belőle az öröm, hogy örül az életnek, a munkájának, az Istennek.
Kedves Éli Atya köszönjük a találkozást!

18-án nagyon megható volt a Gyakorló Iskola passiójátéka. A gyerekek fegyelmezetten kívülről mondták a hosszú szöveget.

Krisztus feltámadt! Alleluja!

Egyházunk e szép ünnepére készült a Karitasz csoport is. Elsősorban lélekben, betegeink és időseink látogatásával, a máriabesnyői lelkigyakorlattal, a húsvéti triduum és a péntekenkénti keresztúton való részvétellel igyekeztünk lelkileg is felkészülni, majd felkészíteni, erősíteni a hozzánk kapcsolódókat.
Az ünnep közeledtével azonban a tárgyi ajándékok összeállítására is sor került.85 csomagot juttattunk elaz arra rászorulóknak. A Karitasz csoport jóvoltából még 5 nagycsaládosnak is tudtunk csomaggal kedveskedni. A gyerekeknek csoki tojással igyekeztünk meglepetést okozni az ünnepen.
Egy kárpátaljai középiskolás diák hazautazásához is segítséget nyújtottunk. Szeretnénk még számot adni a Főegyházmegye kezdeményezéséről, melynek segítségével egy rászoruló testvérünknek tudunk az év folyamán gyógyszertámogatást biztosítani.
„A szeretetre – a karitaszra – mindig szükség lesz, még a legigazságosabb társadalomban is. ( XVI. Benedek pápa ) Ennek a meghívásnak igyekszünk eleget tenni.

Galambosi Lajosné, karitaszvezető

Missziós csapat érkezett

A Húsvéti Szent Napokra láttuk vendégül a kis társaságot. A részt vevők többnyire a Regnum Christi Mozgalom budapesti csoportjából származó fiatalok voltak. Vezetőjük John Simoneau atya, Krisztus Légiója szerzetespapja az USA beli Detroitból, aki immár közel tíz éve működik Magyarországon és remekül beszéli nyelvünket. Vele tartott még rendtársa Lawrence Merta atya is Texasból.
A misszió csütörtökön a Kolping Iskolában kezdődött. Az atyák s a fiatalok tettek tanúságot minden osztályban. A tanulók érdeklődéssel fogadták őket.
Pénteken és szombaton délelőtt utcai missziót végeztek, házról-házra járva igyekeztek megszólítani a plébániához tartozó családokat, invitálva őket a Szent Triduum liturgikus ünnepekre.
Általános tapasztalat volt, hogy az esztergomiak kedves, nyitott, figyelmes emberek. A meglátogatottak ajtót nyitottak, beszélgettek, a szóróanyagokat átvették. Sokan kértek imádságot egészségükért, családtagjaikért, elhunyt szeretteikért. Voltak közöttük protestánsok, nem hívők, sőt ateisták is.
Voltak olyanok, akik Istenben igen, Egyházban nem hisznek. A missziósok azt mondják, a legnagyobb nehézség egyfajta fásultság és közöny, ami nemcsak városunkra, hanem Magyarország egészére jellemző.

Puskás Balázs

20-án, nagycsütörtökön Antal Atya 9 Mária Iskolatestvérnek és 3 a Harmadik Világ Szegényeinek tagjának végezte el a lábmosást.
Taizéi passiójáték szintén az elmélyülést szolgálta.

21-én nagypénteken 15.00 órakor a Belvárosi Kálvárián keresztutat végeztünk, közel 220 fővel. 19.00 órakor a Csonkamisén, és a Kereszthódolatra megtelt ismét a templom.
21.00 órakor fáklyás, biblikus keresztutat vezettek a fiatalok Plébános Atyával a Széchényi térről fel a Szent Tamás kápolnáig.
Felemelő látvány volt a több, mint száz imbolygó fény menete a városban.

22-én 10.00 órától Hamza Ági és Kőkuti Bogi óvónőkkel tojást festettek a fiatalok. 19.00 órakor Húsvét vigilia szentmisén öröménekeket énekeltünk.

23-án a ½ 10-es szentmisén 6 gyermeket keresztelt meg a Plébános Atya. Utána a feltámadási körmeneten vettünk részt a szokott útvonalon.
23-án Húsvét vasárnap délután ½ 5 órakor a Milton Akadémia Kórusa és Zenekara jótékonysági hangversenyt adott a máltai játszótér javára.

Antal Atya jövője
Cikk a 24 óra című napilapból

Michels Antal esztergomi plébánossal folytatjuk sorozatunkat a 12 óra vasárnapi számában.
A fiatal katolikus pap jövőjéről annyit árul el szűkszavúan: – Verbita szerzetes leszek, ők az Isten igaz igéjének hirdetői. Missziósok. Beszélt arról is: – Jézus sorsa arra tanít, hogy
Megéljük, hogy megszületett. És üldözik. Megéljük most húsvétkor, hogy keresztre feszítik – de megéljük a feltámadását, az örökségét, a folytonosságát is. Sorsa arra nevel, hogy tudunk-e egymás felé nyitni. És ezt szolgálja mindaz, amit végzek. A plébánosi munka az utcai evangelizáció.

27-én a Baba-mama klub vendége Vilmos Éva gyógypedagógus volt.

26-29-ig a Tihanyi Apátságban a Magyar Pax Romana 50. Kongresszusán volt a Plébános Úr, ahol a fő téma a misszió volt.

30-án 15.00 órakor a Szent Annások vezetésével, a beteg Éli Atya imáival végeztük az Isteni Irgalmasság imaórát.

Európa szívében
Jótékonysági rendezvény

„Adjátok vissza a hegyeimet!” című színdarabot Vass Albert alkotását Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos nagyváradi színészházaspár előadásában láthattuk.
A színjáték során megismerkedhettünk Vas Albert életének mozzanataival több mint 7000 oldalnyi művéből összeállított színpadi játékkal, mely az erdélyi ember bölcsességéről, furfangosságáról, hazaszeretetéről szól. Az előadás során gyűjtést szerveztek a határontúli magyarok támogatására.
Helyszín: Bajor Ágost Műv. Központ Ideje: 2008. márc. 28. péntek este 19.00
Fővédnök: Meggyes Tamás polgármester úr.
Köszönet, csodálatos volt!

Töprengések

Gyorsan eltelt az idei nagyböjti időszak.A nagyheti liturgiák mellett két esemény volt meghatározó számomra: az egyik a Michel Quoist keresztút – feldolgozása a Jó Pásztor Közösséggel, a másik a Kolping iskola lelkinapja a Krisztus Légió fiataljainak segítségével. A keresztút – melyet Dax zenésített meg – magával ragadott, és a zene, a szöveg segített a lényegre figyelnem: Krisztus szeretetére, áldozatára.
A Kolping lelkinap különleges volt annyiban, hogy 16-20 éves fiatalok – kettesével, mint az apostolok-be-ültek egy-egy osztályhoz, és tanúságot tettek hitükről, a feltámadt Jézus Krisztusról. Őszinteségük néhány diákot magával ragadott: hogy mi lesz ennek a magvetésnek a vége később kiderül.
Kívánom, hogy minél többen meg tudjuk élni a mindennapokban ezt a két élményt:találkozni Krisztus megváltó szeretetével.

Lesták Zoltán

2008. április

6-án a Tanácsteremben vetítettük: Koltay Gábor: „Adjátok vissza a hegyeimet!” c. filmet, Wass Albertről. Mély csendben távoztunk…

10-én 10.00 órakor a Bama-mama klub tagjai Vilmos Éva logopédust hallgatták meg a „Cumizás, ujjszopással járó beszédhibákról és javításukról”.

11-én a Központi Kávéházban Rákay Philip osztotta meg gondolatait az ott lévő 35 fővel, országunk erkölcsi helyzetéről, feladatainkról.
E nap este fogadtuk a Csíksomlyói Feltámadási Jelvényt, melyet 12-én reggel 7.00 órakor vittek tovább a hegyen át. Délelőtt a Nősuli tagjai örömmel köszöntötték egymást a plébánián.
Ministránsaink a zugligetiekkel kerültek egy csoportba Budapesten, ahol 4 állomásból álló akadályversenyen adtak számot tudásukról.

13-án a „papi, szerzetesi” hivatások vasárnapján a ½ 10-es szentmisén Lourdu indiai verbita szólt hozzánk. Este a 18.00 órás szentmisén Sebastian ghánai szerzetes beszélt hivatásáról. 19.00 órakor a Missziós imakörben láttunk egy filmet életükről.

14-én nagy részvéttel kísértük utolsó útjára a 97 éves Soókyné Margit nénit. Antal Atya szépen méltatta az életét.

15-én családpasztorációs papok találkoztak Budapesten. 16-én 17.00 órakor az elsőáldozók szüleinek volt a negyedik találkozója.

18-án 10.00 órakor a Baba-mama klub anyukái találkoztak a budapesti előadóval.

380 ezer lépéssel közelebb

A csíksomlyói feltámadási jelvény kíséretében 17-en indultunk el Esztergomból Dömösre. Ahog végig néztem a felkötött szalagokat, találtam egy szlovák nemzeti színűt is. Első érzésem a meglepetés volt.
Vajon miért is van ez a szalag olyan jelvényre felkötve, ami azért járja 1600 km-es útját, hogy emlékeztessen valamennyiünket a 2004. december 5-i szavazásra? A válasz Pilisszentléleken fogalmazódott meg bennem, amikor a szlovák kisebbség kötötte fel a sok-sok magyar település szalagjai közé a sajátját.
A jelvény vándorútja többről szól, mint a kettős állampolgárság szégyenletes megtagadásának kiengeszteléséről. Ez a jelvény az egymást megértő, szeretetteljes együttélés mellett arról is szól, hogy mindannyiunknak egy cél felé kell haladnunk.
A négy évvel ezelőtt elültetett mag egyre több település bekapcsolódásával és növekvő érdeklődéssel kezd szárba szökni!
Nemcsak játék a számokkal, valóban úgy gondolom, hogy az idén az esztergomiak által megtett 380 ezer lépéssel is közelebb kerültünk a határon túli magyarokhoz.

Kuti István

19-én Szilvágyi Sándor gitárművész hangversenye volt templomunkban, mely csodálatosan töltötte fel szívünket.

22-én a jegyeskurzus résztvevői záró közös foglalkozáson vettek részt.

23-án a ferenceseknél Liszt Ferenc egyházzenei hangversenyre kaptunk meghívást. Gyönyörű volt!

24-én Baba-mama klub Vilmos Éva tanácsadásával.

26-án a meglévő házasságok élővé tevése volt a programja az előadásnak.

27-én az „El Camino”, az Út c. filmet láttuk a Tanácsteremben.

Tavaszi ünnep a búzaföldön

Hagyományosan áldást kértek az idei termésre 2008. április 27-én Szentgyörgymezőn.
Szép, ősi hagyomány a búzaszentelés ünnepe. Az idén is Szentgyörgymező egyik búzatáblá termésre. A szépszámú ünneplő körében Pasjában álltak meg, hogy áldást kérjenek az idei kai László bíboros, nyugalmazott érsek, Michels Antal kanonok,Varga Lajos szentgyörgymezei plébános, Cselényi István görög katolikus paróhus, Ágoston Csaba református lelkész, Ferenczy Andrea evangélikus lelkész a négy égtáj felé fordulva végezte a szertartást, kérve a segítséget az Egek Urától az idei termés gazdagsága és a gazdák békesség érdekében.

2008. május

2-án a Fogadalmi Kápolnában Éli Atya mondta a szentmisét.

10.00 órakor nyílt meg a Munkácsy Kiállítás a régi Vármegyeházán.

Filmet is vetítenek a festő életéről

Keddtől vasárnapig l0-18 óra között látogatható a kiállítás.
Munkácsy Mihály javarészt Amerikába került képeinek vándorkiállítását Németh József alpolgármester nyitotta meg, beszédében meglepő párhuzamot vonva a néhány évvel ezelőtti Dali-tárlat szürrealista alkotója és a színjózan realista festő között. Az igazi meglepetés a rendező művészettörténésznek, a festő avatott gyulai ismerőjének, Gyarmati Gabriellának köszönhető.
A Munkácsy Múzeum munkatársa rögtönzött tárlatvezetést tartott a megnyitó közönségének.
Belépőjegy árak: felnőtt 1500 Ft, diák és nyugdíjas 800 Ft A kiállítás ideje alatt filmvetítés látható a különteremben Munkácsy életéről, munkásságáról és művészetéről.
Időpontok: 11, 13, 15, 17 óra.

E napon 18.30 órakor Jézus Szíve litánia és engesztelő ima Magyarországért.

4-én a szentmiséken az Édesanyákat köszöntötték a gyermekek egy-egy szál szegfűvel, melyet a Caritas biztosított.
11.00-kor az Indonéz Nagykövet 5 gong ütéssel megnyitotta a kiállítást a batakok hagyományos szőtteseiből Csodálatos alkotások!

6-án indult a II. Jegyeskurzus.

8-án a Baba-Mama Klub Sacelotti Éva előadását hallgatta meg.

10-én az esti szentmise után taizéi imaóra volt, majd játszóházban szórakoztak a fiatalok.

11-én hajnal ½ 1-kor indult a gyalogos Zarándoklat Pilisszentlélekre 24 fővel.
„Válaszd az életet!” címmel rendezték meg Nyergesújfalun az értelmes élet titkát keresők összejövetelét.
Tőlünk Antal Atya, Éli Atya, a „Jó Pásztor” közösség, a bérmálkozók, a „Fény-Központ” volt jelen a gazdag programon.
Máriaremetén a „Karizták” ünnepén idén több család is részt vett a Majálison.
Délután 17.00 órakor az Orbán-kápolnánál Dr. Székely János segédpüspök Atya tartotta a szentmisét, másik négy atyával együtt.

15-én sikeres volt az elsőáldozók vizsgája a templomunkban.
Este 19.00 órakor a Kingston Énekkar lépett fel, akik az USA-ból érkeztek. Öröm volt nézni ezt a 25 főből álló csapatot, akik mosolygósan, kristálytiszta hangjukkal különös élményt szereztek mindnyájunknak.

16-án Dr. Skultéty Csabát a „Szabad Európa Rádió” egykori szerkesztőjét hallgattuk eseménydús életéről a Tanácsteremben.

17-én 12.00-tól Szentségimádás volt a Téli-kápolnában az imacsoportok váltásával. Éli Atya vezette a missziós csoportot.
16.00-kor a kiscserkészek tettek fogadalmat a Bőgős keresztnél.

ELSŐÁLDOZÁS – 2008. május 25. – ÚRNAPJA

50 gyermek és Meszes Anita katekumen járult elsőáldozáshoz.

A liturgia menete

Bevonulás: elől vonulnak az elsőáldozók, mögöttük négy ministráns Éli Atyával, mögöttük vonulnak az elsőáldozók szülei

Szülői áldás: az elsőáldozók szülei gyermekük mellé állnak, és egy édesapa által vezetve elimádkozzák gyerekükért a szülő áldást, melynek végén kis keresztet rajzolnak gyermekük homlokára.

Helyek elfoglalása: először a szülők foglalják el a számukra kijelölt helyet, majd az elsőáldozók foglalják el helyüket az első négy-négy padsorban, elől a lányok, mögöttük a fiúk.

Köszöntés: – Éli Atya köszönti az elsőáldozókat, szüleiket, rokonaikat és a híveket
– az elsőáldozók verssel köszöntik: Cseh Fanni, Seres Zsombor, Barna Sára
– az elsőáldozók köszöntik az Atyákat és a hitoktatót

Szentmise: folytatódik a könyörgéssel, majd az Ige Liturgiával
Olvasmány: Ziegler Barbara
Szentlecke: Edelényi Ervin
Evangélium, szentbeszéd

Keresztelési fogadalom megújítása: az elsőáldozók az oltár előtt felállnak gyertyát kapnak, égő gyertyánál, a pap kérdéseire válaszolva megújítják a keresztségi fogadalmukat

Hívek könyörgése: Kövér Martin, Szabó Luca, Kiss István, Csapó Judit, Rózsa Krisztián, Kopits Júlia, Szabó Kristóf, Cseh Viktória, Németh Balázs, Könözsy Mirtill, Wild János, Torma Réka

Felajánlás: két elsőáldozó az oltárhoz viszi az adományokat, folytatódik a szentmise az Áldozati Liturgiával

Áldozás: először az elsőáldozók járulnak az Oltáriszentséghez, kettes sorban állnak, egyesével lassan folyik az áldozás, hogy a fotós külön-külön tudjon fotózni
Áldozás utáni vers: Rozsó Kíra, Engelbrech Ádám

Könyörgés, ünnep áldás

Fotózás: közös fotózás lesz a szentélyben, az oltár előtt

Reggeli: kalácsot, kakaót, illetve teát vehetnek magukhoz az elsőáldozók a plébánia Tanácstermében.
A szülők, jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a hittanteremben várakoznak a gyermekekre.

Emléklap: a reggeli után emléklapot kapnak az elsőáldozók erről a szép ünnepről.

ISTENTŐL ÁLDOTT, SZÉP ÜNNEPLÉS KÍVÁNUNK!

Utána Szerencsét Tibor úr és neje felajánlása az ingyen fagyi, melyet a gyermekek és a gyermekké lett felnőttek örömmel fogyasztottak. Köszönet érte!

18.00 órakor a Bazilikában az ünnepi szentmise s utána az Úrnapi körmenet, melynek egyik oltárát Sinkáné Vera díszítette, volt a Belvárosi Templom készülete. Köszönet érte!

30-án 18.00 órakor Roska Péter Atya vezetésével tartottuk a Jézus Szíve körmenetet, melyen az elsőáldozóink hintettek.
Ősiné Marika és leánya Marika díszítették fel a Széchényi téren a Szentháromság Szobrot!

31-én kirándulás volt Dobogókő, Rám-szakadék útvonalon. Busz hozta haza a fáradt résztvevőket.

2008. június

1-én 19.00 órakor „A hajnal” című rock-oratórium volt hallható templomunkban, mely a Szentírás: Húsvét és Jézus mennybemenetel közötti eseményeket dolgozta fel.
A Főegyházmegyei Hivataltól 150.000 Ft-ot kaptunk a nyári táborokhoz.

5-én csütörtökön 18.00 órakor Oloffson Placid bencés szerzetes tartott előadást. A helyszínen megvásárol- ható volt a Placid Atya életútját bemutató könyv, melynek 14. kiadása az idei könyvhétre jelent meg.

A 24 óra című napilapban olvashattuk Antal Atya rakottkrumpli receptjét.

5-én a Bama-mama klub Dr. Hidász Ágnes tanúságtételét hallgatta, Isten szeretetéről.

Séd Teréz
Képzőművész, művészeti nevelő

Budapest, 2008. május 31.

Drága Micsó,
a “Szent Kereszt” ökumenikus magazinban jelent meg ez a cikk benne utalással közös kalandorkodásunkra a bábos játszóházban. Nekem megkülönböztetett kedves emléekem. Mind azok az alkalmak, mikor vasárnaponként – fekete hollók a havon – fiatal papnövendékek siettek hozzánk, Klárikához, egy kis családias látogatásra.
Etterék lányaival jártunk iskolába, a fiú, Kálmán pedig amatőr csillagászként az ifjú csillagászok szakvezetője volt, mint én a bábosoké. Csillabércen az Úttörő Nagytáborban vettünk részt. Az ő lánya Zsébi unakaöcsénk felesége.
Engem a Belvárosi Templomban kereszteltek. Onnan szeretnék búcsúzni a Plébános Úr megszentelő segítségével.
Nagy-nagy szeretettel üdvözli Teréz.

6-án Éli Atya 10.00 órakor tartotta az elsőpénteki szentmisét a fogadalmi kápolnában.

7-én 09.00 órától Nősulira érkeztek a tagok. Este 19.00 órakor Jótékonysági koncert volt. „Gyógyító zene” címmel a beteg gyermekek javára.
Közreműködött: Micskei Anett, Molnár Angelika, Rózsár Brigitta, Kálvin Balázs, a Montágh Iskola metalophone együttese.

8-án a 18.00 órás szentmisén a 60 éves Daxot köszöntöttük.

A nagy faládában gyűlnek a „Nem romlandó” élelmiszerek a verbita táborozók részére.

Meghívót kaptunk a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola végzős diákjainak június 13-án 17.00 órakor tartandó ballagására.Katolikus Kolping Szakiskola tantestületének és dolgozóinak fotója:

13-án Remi verbita Atya újmisét mutatott be nálunk.

14-én ½ 11-kor papszentelésen vettünk részt a Bazilikában. A nyolc fő között volt az Esztergom-kertvárosból származó Rajk János Atya. 13.00 órakor Szentségimádás volt a szokásos imacsoportokkal.

A nyári időszakban az esti szentmisék 19.00 órakor kezdődnek, szombatonként a kórház kápolnában.

15-én ½ 10-kor Te Deummal zárult az iskolaév. Alatta és utána az „Al Fresco” kamara zenekar játszott.

16-20 között napközis tábor volt plébániánkon Hamza Ági és Kőkuti Bogi vezetésével.

18-án a Zöldház kávézójában Morvay Krisztina egyetemi docenssel találkoztunk.

21-én a Szent Anna Temlomban Koronkai Zoltán bensőséges primitiáján részesültünk áldásban. Antal Atya volt a házigazda.

23-27 között hittanosaink Pannonhalmán táboroztak. Szép élménnyel tértek haza.

29-én ½ 10-kor volt a templombúcsú, melyen szomorú szívvel búcsúztattuk Éli Atyát. Szeretettel gondolunk Rá, az igaz hitet sugárzó szerzetesre. Az ajándék bekecs, az esztergomi Várhegy képe, s Baróti orgonaművész cédéje, szeretettel emlékezteti az itt töltött hónapokra. Sütemény, sör, Szerencsésék fagylaltja tette otthonossá az együttlétet.

Sági József világi elnök úr szívet melegítő búcsúztatása
Kedves Éli Atya – Kedves Testvérünk!

Elérkezett az a sajnálatos időpont, amikor lejárt a Te hivatalos szolgálati időd, amit elöljáróid határoztak meg. Engedd meg, hogy kifejezzem őszinte tiszteletünket, engedd, hogy hitet tegyek ragaszkodó szeretetünkről, és hálás köszönetet mondjak áldásos munkálkodásodért, amivel segítettél bennünket az Úristen felé.
Kifejezem tiszteletemet emberi tartásodért, amiért egy távoli más nép fiaként, tiszteletreméltó módon vállaltad önmagadat egy idegen környezetben és vállaltad hűségesen a kockázatos Isten és emberszolgálatot egy egészen más kultúrájú világban. Erre a rendkívüli feladatra csak a teljesen Istennek adott lelkek képesek.
Testvérként jöttél és testvérül fogadtál bennünket, fogadd tiszteletünket.
Kifejezem ragaszkodó szeretetünket, mert megérezhettük Benned a jó testvért annak minden szeretetével, megéreztük benned az őszinte tenni és adni akarásodat. Megtapasztalhattuk oldott kapcsolatteremtő igyekezetedet, amit különösen a fiatalok megközelítésében láthattunk. Szeretetreméltó személyiségedet hamar megszerettük, miénknek éreztünk Tégedet, ezért nagyon sajnálatos távozásod.
Végül kifejezem hálás köszönetünket. Köszönjük, hogy felnézhettünk Rád, a buzgó szerzetes papra,aki példamutató módon éltél és szolgáltál közöttünk. Beköltöztél mindannyiunk szívébe, felmelegítettél bennünket és gazdagabbak is lettünk álltalad. Talán egy kicsit jobbak is, hiszen a szeretet jobbá tesz bennünket.
Köszönjük neked Éli testvérünk, hogy megjelentél az életünkben, többek lettünk, horizontunk nőtt. Köszönjük, köszönjük.
Kedves Éli Atya kívánjuk, hogy életed mindig bőséges legyen szeretetben, találd meg helyedet mindenhol.
Kérjük Istenünket, hogy munkádat tegye eredményessé és áldásossá, hogy nyomodban szeretet és öröm fakadjon. Tégedet pedig boldogítson az a tudat, hogy nem élsz hiába, mert életednek értelme és tartalma van, a szeretet adta tartalom.
Éli Testvérem, Te most tovább mész utadon, de érezned kell, hogy szeretetünk kísér Tégedet. Kérjük Te is őrizz meg bennünket szeretetedben és emlékezz meg rólunk. Istenünk vezéreljen életutadon, Isten ügyében folytatott áldott buzgóságodban.
Kedves Éli Testvérem! Sajnos emlékezetes marad számodra az esztergomi tél hidege – ez emléket enyhítendő, testvéreink ötlete volt, hogy egy meleg mellényt adjunk megemlékezésül ajándékba. Továbbá reméljük, hogy városunkat is megszeretted, ezért egy az ismertető szép könyvet adunk emlékbe. És végül az íróasztalodra szánva kis formátumban az ősi magyar Sionról egy művészi díszmunkát is adunk azzal a bizalommal, hogy örömöt kelt benned igyekezetünk. Legyen veled mindig Istenünk öröme.
Esztergom, 2008. június 29.

Dícsértessék a Jézus Krisztus

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKTŐL

Főtisztelendő Budapest, 2008. június 20.
Michels Antal úrnak
plébános
Esztergom
IV. Béla u. 3.
2500

Főtisztelendő Plébános Úr!

Főtisztelendőséged kérésére és P. Juhos Ferenc SVD tartományfőnök úrtól értesülve az Isteni Ige Társaságának készségéről, folyó év augusztus 1-jével felmentem Főtisztelendőségedet az Esztergom-Belváros Szt. Péter és Pál plébánia vezetése, az esztergomi Szent Anna plébánia oldallagos ellátása, és minden egyéb egyházmegyei beosztása alól és a verbita rendbe való felvételre elbocsátom egyházmegyénk kötelékéből. Köszönöm lelkipásztori munkáját, melyet 12 éven át egyházmegyénk templomaiban teljesített, valamint Helyettes esperesi, kórház- és börtönlelkészi szolgálatát, amelyet plébánosi beosztása mellett végzett.
Kérem, hogy a plébániát az esperes úr jelenlétében adja át utódjának Dr. Harmai Gábor eddigi prefektus, főigazgató-helyettes úrnak.

Kívánom, hogy missziós munkáját kísérje Urunk bőséges áldása.

Főpásztori szeretettel
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

Plébániai hittantábor

Az idei hittantábor helyszíne a pannonhalmi bencés gimnázium kollégiuma volt, ahová június 23-án vonattal indultunk Éli Atya vezetésével. Útközben Győrben megtekintettük a Bazilikát, ahol AporVilmos sírja és a könnyező Szűzanya képe található.
Itt Tóni Atya szentmisét tartott Szűz Máriáról. Délután a győri élményfürdőben pihenhettük ki a napi fáradalmakat.
A hét folyamán a Biblia év kapcsán tanításokat hallhattunk az Ószövetségből: Ábrahám, Sámuel,Jónás,Dávid prófétákról, az Újszövetségből: Péter és Pál apostolokról.
A Cuha-patak völgyében egész napos kiránduláson vettünk részt, melyet számháború zárt.A nagy túra után még focizásra is maradt erőnk. A bencés diákok nyáron idegenvezetést vállalnak, nekünk is bemutatták az Apátságot: Bazilikát, könyvtárat. Egy filmvetítésen is részt vettünk, amiből megtudhattuk, hogy mennyire vendégszeretők a bencés szerzetesek.
Este részt vettünk a pannonhalmi zsolozsmás misén, melyet a bencés szerzetesek tartottak. Az estét és a hetet jó hangulatban az erdő mélyén a kilátótorony közelében tábortűzzel zártuk. Pénteken reggeli után vonatra szálltunk és fáradtan, de lélekben felüdülve értünk haza.

Kriszti, Katica, Anikó, Ádám, Éli Atya

2008. július

1-6-ig volt a zsámbéki missziós gyermektábor, melyet az idén is a premontrei nővérek és a verbiták együtt szervezték.Több mint 200 gyerek és 60 segítő vett részt a táborban, melynek jelmondata:kincsünk a misszió. Esztergomból 15 fő vett részt.

4-én első pénteken a Fogadalmi Kápolnában délelőtt 10.00 órakor volt szentmise.

6-án „Péter filléreket” gyűjtöttünk, 50.000 Ft jött össze. Este Mórócz Tamás első miséjét mutatta be templomunkban.

7-én az esti szentmise után tartottuk a 108. képviselőtestületi ülésünket, melyen köszöntöttük a 44 éves plébános atyánkat.

Tóni Atya elbúcsúzott

A város egyik legaktívabb római katolikus egyházközsége, a Szent Péter Pál, ismertebb nevén a Belvárosi plébánia vezetője, Michels Antal plébános kedden búcsút vett Esztergomtól. A városházán megtartott meghitt ünnepségen Tóni Atyát Meggyes Tamás polgármester fogadta.
A baráti találkozó után a Hídlap munkatársa az új feladatról, az esztergomi évekről és pályájáról faggatta a belváros népszerű egyházi vezetőjét.

– Mindjárt a közepébe vágva, mikor és miért távozik posztjáról?

– Hivatalosan augusztus elsejétől szűnik meg a szolgálatom itt Esztergomban, a Belvárosi plébánián. Az ok pedig, hogy a verbita missziós szerzetes rendbe lépek be.

– A kívülálló számára úgy tűnik, hogy a papi hivatásban talán pont ez a legnehezebb, hogy egy idő múlva tovább kell menni. Van – e ebbe beleszólása az alanynak?

– Elképzelhető, hogy én magam is befolyásoltam az eseményeket, de nem kívülről jöttek a dolgok, hanem belső elhatározásra történt. Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Sír, mert sokakat megismerhettem az itteni szolgálatom alatt és Őket most itt kell hagyjam, de azt is fontos elmondanom, hogy foglalkoztat a kihívás, az, amit ez az új időszak jelent.

– Hol fog tovább dolgozni? Egy évig a kőszegi novíciátusban leszek.

– Hogy kell elképzelni az ott töltendő első időszakot?

– Egy évig a szerzetes rend lelkiségét tanulmányozom majd, és ez után dől el, hogy milyen irányba mehetek tovább.

– Hivatása szempontjából ez a kőszegi út előrelépést jelent?

– Ez a belső út folytatását jelenti.

– Bizonyára már sokak fejében ott a kérdés ki lesz Tóni Atya utódja?

– Harmai Gábor Atya lesz az új plébános, aki most a Szeminárium prefektusa. Sokan már ismerik a vízivárosi templomból, ahol vasárnap 09.00 órakor régóta Ő mondja a szentmisét. Őt Lak Gábor káplán atya fogja segíteni. Ő a soroksári plébániáról érkezik Esztergomba, és a múlt évben szentelték pappá. Ez a változás alkalom arra, hogy felelevenítsük pályafutását.

– 1982-ben érettségiztem, majd kitanultam a szakácsmesterséget. Ez után a vendéglátóipari főiskolán üzemgazdászként diplomáztam. A szakmában dolgoztam szakácsként, felszolgálóként Budapest hoteljeiben, éttermeiben. 1990-ben nyertem felvételt az esztergomi Érseki Papnevelő Intézetbe. 1996-ban szenteltek pappá, majd 3 éven át voltam Budapesten a Rózsák terei Árpád-házi Szent Erzsébet plébánián káplán. Esztergomba 1999-ben kerültem, ekkor lettem itt plébános.

– A neve által fémjelzett időszak rendkívül intenzív volt a Belvárosi plébánián. Hogy emlékszik vissza, melyek voltak a legfontosabb események?

– Amikor ide kerültem, sokat fejlesztettük a plébániát és a közösségi házat. Ekkor lett új hittanterme, tanácsterme, vizesblokkja az egyházközségnek. Az építkezéstől függetlenül természetesen a szolgálat, a hitoktatás, a missziós hét, jegyeskurzus, családakadémia, beteglátogatói szolgálat, hittantáborok, börtönpasztoráció szervezése, vezetése is az én feladatom volt. Nagyon drukkolok annak, hogy ezek a csoportok az új időszakban is megmaradjanak.

– Az esztergomi szolgálat során melyik volt a legkedvesebb az Ön számára?

– Mindegyik, de nagyon a szívemhez nőtt a missziós hetek evangelizációs programja.

– Közel két évtized után marad majd kapcsolata a várossal?

– Esztergomban voltam szeminarista, és így módom volt látni a város fizikai és lelki fejlődését. Mindez arra tanított, hogy lehet Pesten kívül is közösségi életet élni. Persze éreztem, hogy van egyfajta nehézkedése is a városnak, de mindig lehet tenni érte valamit. Ezt ajándéknak tartom és köszönöm a Jóistennek, hogy itt lehettem.

– A város nevében Meggyes Tamás polgármester baráti hangulatú találkozón búcsúzott el Öntől?

– A képviselőtestület és a város nevében egy faragott feszületet adott a polgármester úr búcsúajándékba és megköszönte a várossal való együttműködésemet.

A Hídlap cikke Pölti Zoltán tollából

1-én este 07.00-kor a szentmise után Párkányba a templomban hallgattuk prof. Papp Lajos szívsebész szavait az Isten iránti odaadásról és a magyarságról.

12-19-e között cserkésztábor Pilismarót-Miklósdeák völgyben. Kb. 65 résztvevővel.

13-án 15.00 órakor Antal Atya tábori misét celebrált. Ezen a napon a ½ 10-es szentmisén Erika Anna keresztelkedett, vette fel a bérmálás szentségét, s volt elsőáldozó. Adja az Úr-Isten kötődését a katolikus hithez.

15-20-a között került sor az I. Ifjúsági Verbita-táborra, melyen már Antal Atya is részt vett Kőszegen.

19-én 09.00 órától a Caritas Régió vezetői tartják megbeszélésüket a Tanácsteremben, s búcsúznak el plébániánktól.

23-án szerdán 14.00 órakor a Vaszary Kolos Kórház onkológiai rehabilitációs osztálya szervezésében Cséfalvay Pál művészettörténész, a Keresztény Múzeum igazgatója tartott előadást Nicolas Regnier Vanitas című képéről. A betegséget megélt ember hiteles szavait hallottuk a múlandóságról.

27-én a ½ 10-es szentmisén búcsúztunk Antal Atyától.

Köszönjük kilenc éves munkáját

Kedves Antal Atya, kedves plébánosunk!
Nem jó dolog a búcsúzás, valaminek a végét jelenti, emberi kapcsolatainkban történő szakadást jelzi, holott ebben vagyunk a legsérülékenyebbek, hiszen kapcsolataikban élünk kapcsolataink életünk legfon-tosabb értékei.
Kedves Antal Atya – mivel ilyen kihívás elé állítottál bennünket, engedd meg, hogy belváros hívő népe nevében kifejezzem köszönetünket 9 éves fáradhatatlan munkálkodásodért és elköszönjek. Tőled a keresztény ember reménységével. Kilenc évvel ezelőtt a rövid ideig itt szolgáló Beer Miklós Atyától elköszönve szorongva fogadtalak. E fiatal pap vajon hogyan lép nagy elődje nyomába? Az egyházközségben addig megindult mozgás, hogyan fog tovább megmaradni? Egyáltalán mit várhatunk egy tapasztalatlan embertől? Álmomban sem tudtam elképzelni, hogy egy kezdő plébános ennyire felfogatja a plébániát (jó értelemben) és annyi kezdeményezést, eseményt, történést tapasztalunk a 9 év alatt, amennyit átéltünk máig. E tengernyi esemény felelevenítése lehetetlen még címszavakban is. Németh Mária tanárnőm és munkatársam több kötetet írt tele hűségesen a Historia Domusban éveken keresztül. Mégis úgy gondolom, hogy köszönetem megfogalmazása igényli azoknak a tárgyi és közösségi eseményeknek a főbb vonalakban való felvillantását, amelyek megmagyarázzák házás köszönetmondásunkat és távozó plébánosunkban azt a jóleső és megérdemelt érzést keltik, hogy nem hiába töltött el 9 évet az esztergomi belvárosi plébánián. – Előre bocsátom, hogy fiatal plébánosunk tudatosan törekedett arra, hogy a plébánián megteremtse a közösségek részére alkalmas korszerű, minden igényt kielégítő mozgásteret, amely biztosítja a hívek részére az emberi, a testvéri kapcsolatok építését, működését.
Plébánosunk érkezésekor a 300 éves plébánián ugyan csak meglátszottak az évszázadok markáns jelei, mondhatnám romjai. Az impozáns hittanterem helyén 3 romos kamra éktelenkedett. A korszerű vizesblokk helyén egy pici hitoktatói szoba és egy romos kis lakás volt. A Széchenyi terv keretében pályázati pénzből, önkormányzati és egyházi támogatásból egy korszerű objektum épült fel, amely a felújított közösségi teremmel kialakított teakonyhával, karitasz helyiséggel együtt minden igényt kielégít. Ilyen komplett, korszerű közösségi komplexummal kevés plébánia rendelkezik az országban. Ez Michels Antal plébános érdeme még akkor is, ha jómagam az egyházközségi munkáknak szenteltem nyugdíjas éveimet. Ugyanúgy az elavult plébánia épület is teljes felújításra, korszerűsítésre került. Az új plébánosunk már nem is fogja tudni, hogy mi hullik az ölébe Antal Atya igyekezete nyomán. Persze nem voltak zökkenőmentesek a munkálkodások, de ezek minden emberi igyekezet kísérői. Gyümölcsük ma már öröm és reménység a jövőre. Összegezve – a plébániatörténet a 300 év alatt nem tudna beszámolni annyi pozitív változásról, mint Michels Antal 9 évi motorizált tevékenysége alatt.
A fenti munkálatokkal párhuzamosan templomunk rekonstrukciója is folyamatban volt. A használhatatlan, lepusztult oratóriumok, a téli kápolna, a sekrestye, a Mária és Rita kápolna – összesen nyolc helyiség felújítása, korszerűsítése is elkészült és használhatóvá vált a közösségi programok számára. Felújításra került értékes orgonánk. Megvalósult az én álmom is, korszerű vetítőberendezés működik a misék alatt, most már csak az szükséges, hogy jó testvéreim énekeljenek mindannyian. A templom külső felújításának folytatása a templomsisak rekonstrukciójával kezdődött.Szép órát, harangot készíttettünk. Az utcai homlokzat elkészítése után, pénzhiány miatt most várakozunk, mert Michels Antal plébános úr pénzjegy nyomdát még nem állíttatott fel. A fentieket áttekintve megelégedhet plébánosunk, mint ahogy mi is örülünk az eredményeknek. Plébánosunk célja volt, hogy a közösségek építéséhe, működéséhez alkalmas körülményeket biztosítson. A feltételek megvalósultak. Mindannyian tapasztalhattuk plébánosunk igyekezetének jeleit. Mindvégig szervezte a közösségi programokat, a közösségeket. Nem lehetne már azt sem visszaidézni, hogy a 9 év alatt mennyi esemény, tanfolyam, kurzus, akadémia váltotta egymást a plébánián és a templomban. Michels Antal Atya mindent megtett, hogy a jószándékú híveket bevonja a közösségi programokba. Megtett mindent, hogy közösségek alakuljanak, mert tudta, hogy ez biztosítja a jövőt. Sajnos az emberi lelkek „rekonstrukciója”, a közösségek építése nem olyan látványos, mint a templom építése. Sokkal több időre, türelemre, szeretetre van szükség az emberi kibontakozásokhoz. Tudjuk, hogy az elvetett mag mocorgó csírája csak lassan bújik elő az éltető napsugár melegére. Az emberi szívekbe befészkelődött hit csírája a szeretet melegére szökik szárba. Sokszor egy egész emberöltő kell hozzá, hogy megtapasztalhatóvá váljék a külső ember számára. Még az is lehet, hogy sohasem tudjuk meg mikor ér össze az ég a földdel. A kegyelem titka előtt meghajolunk, hiszen Istenünk irgalmát kolduljuk mindannyian. Eltávozó plébánosunk is tette a dolgát, éppen ezért nem tud bennünket teljesen elhagyni. Igyekezetének nyomai és magvetése itt marad. Beépült Ő a belvárosi plébániába, sőt azon túl is az emberek lelkébe és emlékezetébe. De emlékeztetni fog bennünket minden héten a Belvárosi Harangszó is, amit plébánosunk olyan hűségesen szerkesztett. Reméjük, hogy az új plébánosunk is úgy a szívén viseli újságunk sorsát, amit azt Antal Atya tette.
Végezetül megköszönjük Plébánosunk 9 évi tengernyi munkáját, nagy igyekezetét és gyümölcseit – különösen a sok színes közösségi élményt, amit kaptunk Tőle. Kérjük Reá Istenünk gazdag áldását. Kérjük Istenünket, hogy teljesítse ki Antal Atya életét az új, missziós életformájában és találja meg az új úton élete értelmét, tartalmát és szolgálatának örömét. Úgy legyen!

Sági József
E. K. vil. Elnöke

A világi elnök úr beszéde alatt 20 gyermek fehér szekfűvel a kezében körülállta az oltárt, majd adta át egyenként búcsúzásuk virágát Antal Atyának. Ezután Horváth János búcsúzott, majd Antal Atya meghatott szavakkal mondott köszönetet. A zenét a Jó Pásztor együttes énekelte, akiket különösen kedvelt. A járművek megáldása, agapé és beszélgetés volt még hátra.

Elsőáldozóink lelkes csoportjának közös fényképe:

Köszöntés, üdvözlet a két új tisztelendő úrnak
Tisztelt Plébános Úr – Kedves Gábor Atya!

Engedje meg, hogy mind újonnan kinevezett Plébánosunkat az Esztergom Belváros hívő népe nevében szeretettel köszöntsem: Isten hozta közénk! Hisszük, hogy az Isten hozta, mert minden történés, amit Isten Országának építése érdekében történik, az a gondviselő Istenünk akarata a keresztény reményben élő ember számára. Kérjük Istenünket, hogy plébániai közösségünk és vezetőjének együtt munkálkodása az Úr akarata szerint gyümölcsöző legyen. A Szentlélek Úristen mutassa meg az egymáshoz vezető utat. Szabadjon hivatkoznom Bíboros Urunk Minden kegyelem c. könyvében megfogalmazott tökéletes megállapítására – miszerint: az emberekhez a szívükön keresztül vezet az út. Segítsen Istenünk kegyelmével, hogy ez a szeretet bontakozzon ki egyházközségünk minden tagja és tisztségviselője, munkatársa között és akkor bizonnyal gyümölcsöző lesz együtt munkálkodásunk.
Szeretnénk, ha a távozó Antal Atya nagyon sok jó kezdeményezése további építést, fejlesztést nyerne és hisszük, hogy új Plébánosunk, akit közelebbről még nem ismerünk – akiről az a hír járja, hogy tudós és lelkiségi ember – egészen biztosan új színekkel is gazdagítani fogja egyházunkat. Tisztelettel kérjük Gábor Atyát, hogy legyen gazdája Plébániánknak a jövőben és fogadjon el bennünket munkatársainak, ami számunkra tudatos Egyház és testvéri szolgálat. Segítsen bennünket és legyen velünk az Úr! A Plébános Atya köszöntésén túl az egyházközség nevében szeretettel köszöntöm Lak Gábor atyát is, aki káplánként fog dolgozni Plébánosunk mellett, mivel vezetőnk a főiskolán továbbra is fog tanítani és rektori munkát is végez, tehát segítségre van szüksége. Antal Atya engemet szárazkáplánnak szokott nevezni, mivel egyedül volt és én segítettem Őt. Most viszont van egy hús-vér igazi káplánunk, Gábor Atya, ami vidám természetével és készségességével hamar megszeretteti magát a belvárosi testvérekkel. Isten hozt Őt közénk, testvérünkként fogadjuk Őt, érezze jól magát Plébánosunkkal együtt és mindketten találják meg szolgálatuk örömét. Úgy legyen!

Sági József
E. K. vil elnök

2008. augusztus 1-től Plébános Atyánk: Dr. Harmai Gábor

Plébános Atya válasza Sági elnök úr üdvözlő szavaira

Örömmel hallgattam világi elnökünk szavait, és valóban nagy várakozással jöttem ide, első plébánosi helyemre. Szeretném látni, ahogy a pozitív várakozás, amelyet most mindkét oldalról érzünk, valódi szeretetté mélyül, egyházközség és plébános megtapasztalja, hogy számíthatunk egymásra az Úr szőlőjében. Mindig nagy megbecsüléssel figyeltem Tóni Atya munkáját, amit az elmúlt öt évben, prefektusként követlen közelről láttam. Magamról talán annyit mondanék, hogy Hódmezővásárhelyről származom, katolikusnak kereszteltek, de el-
kötelezett hitéletet csak a Közgazdasági Egyetem hallgatójaként kezdtem élni. Ebből a személyes tapasztalatból származik elkötelezettségem a misszió, és a felnőtt-hitoktatás iránt. Egyetemi éveim alatt egy lengyelországi zarándoklaton ért – nagyon váratlanul – az a hívás, hogy papnak kell mennem. Hallgattam erre a hangra, így az egyetem befejezése után már nem kezdtem el dolgozni, hanem jelentkeztem a Főegyházmegyébe. Két évig Esztergomban, majd egy évig Pesten, majd négy évig Rómában tanultam teológiát, utolsó évemet már papként töltöttem kint, mivel 2000-ben pappá szentel Paskai bíboros úr. Hazajövetelem utánegy év káplánkodás következett a Budapest-Lehel téri Szent Margit Plébánián, majd egy évig a bíboros urak titkára voltam. 2003-tól lettem prefektus Esztergomban és most kaptam következő állomáshelyemet, melyet Isten iránti hálával és a hívek iránti kíváncsi várakozással foglaltam el. Azt hiszem ezen a ponton nagyon szükséges fölidézni a papszenteléskor kapott áldást:
„Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned!”

2008. augusztus 1-től káplánunk: Lak Gábor Atya

1980. február 19-én születtem Szüleim hatodik gyermekeként. Nagycsaládban nőttem fel. Édesapám villamosmérnök, Édesanyám 21 év főállású gyermeknevelés után most BKV főellenőr. Óvodás korom óta rend-szeresen ministráltam a Szent Család templomban, ekkor éreztem meg Isten hívását a papiszolgálatra. A Bolyai János MSZKI elvégzése után – Műegyetemi vargabetűvel jelentkeztem az Esztergom-Budapesti Egyházmegyébe papnövendéknek. A családias szemináriumi évfolyam sokban formált, és segített a papság felé. Az Isten gondviselő ajándékának tartom, hogy a Szeminárium ideje alatt megismerkedhettem közelebbről a Hit és Fény mozgalommal és Szivárvány nevű közösségének tagja lehetek. Papi hivatásom közepén a szentségek kiszolgáltatása különösen is az Eukarisztia és a Bűnbocsánat szentsége áll. Krisztust, aki szeretetből értünk szenvedett, meghalt és feltámadt képviselni és Őt adni az embereknek.
„Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről” ( 1 Kor 2, 2 )

1-6-a Ifjúsági Találkozó volt Medjugorjeben. Gergely Edit tanárnő tollából a következőket olvassuk:
„60 országból érkeztek zarándokok. Az egyik szentmisén 50.000 résztvevő volt, s 20.000-en áldoztak. Előadások, tanúságtételek, rózsafüzér imák különböző nyelveken, meghitt szentségimádások…
A Jelenések hegyének keresztútja végén ismét tanúságtételt hallgattak. A mi hitünk is megújulhatott.” Aug. másodiki üzenete a Szűz Anyának: „Ne érezzétek magatokat gyengének, magányosnak, elhagyatottnak!… Higgyetek és szeressetek!”

Augusztus 15-től Esztergomban is fogható a Mária Rádió az FM 97.4-en. Anyagilag független, adományokból tartja fenn magát.

Teljes búcsú nyerhető templomunkban minden vasárnap, aug. 15. dec. 25. jan. 1. jan. 25-én. Feltétel szent-gyónás, áldozás, Mi Atyánk, Hiszekegy a Szent Atya szándékára, ima a Boldogságos Szűz Máriához, Szent Péter és Pál apostolokhoz.

22-én a Jó Pásztor Közösség a Felvidéken, Bátorkeszire kapott meghívást. A „falunap”, lelkinappá formálódott a résztvevőknek. Megható, hogy abban a piciny felvidéki faluban, Szent István szellemisége körül forgott a világ.

28-án elhunyt Varga Lajos szentgyörgymezői plébános Atya, így ideiglenesen a Prímás Atya Lak Gábor káplánunkat bízta meg a helyettesítéssel.

24-30 között Liszt hét volt városunkban. Több rendezvényen jó volt belvárosiakkal találkozni, feltöltődni.

2008. szeptember

Harmadikán 17.00 órakor a felújított Rozália kápolnában hálaadó szentmisén vettünk részt a védőszent emléknapján.
Az esztergomi polgári körök kezdeményezésére még 2007. májusában indult meg a Dobogókői út elején található XVIII. századi kápolna felújítása. Első lépésként az épület közvetlen környezetét tisztították meg az évszázados szeméttől és bozóttól. A szakipari és restaurálási munkákat magánszemélyek és a kivitelezők maguk fizették, illetve végezték el szabad idejük terhére. A hálaadó szentmisén a kápolnában nem fértünk el, így az utcán, a járdán két oldalt ültek a hívek. Pokriva László Atya jó házigazdaként mutatkozott be.

Dr. Harmai Gábor Plébános Atya 8 napos – jezsuita Atya által személyesen vezetett – lelkigyakorlaton vett részt. Napi 4 óra imaórát kellett elvégezni nagy csöndben. „Uram ezt az órát Neked adom, adj erőt, hogy ki tudjak tartani az imádságodban!” A labirintus az élet színbóluma.

14-én 10.00 órakor volt a cserkészek VeniSancteja.

13-án gyalog mentek Pilisszentkeresztre, 14-én Klastrompusztára fiataljaink.

MISSZIÓS HÉT

A missziós hét keretében a Szamos Cukrászdában jó volt emberközelben találkozni a plébános és káplán Atyákkal.
A 16-i műsort az eső befolyásolta a Széchényi téren.
17-én megvalósult a Jó Pásztor Közösség zenei programja, a Szent Erzsébetesek pantominja. Az imasátorban, az Oltáriszentég előtt mindig volt imádkozó.
19-én megható volt a 21.00 órakor kezdődő fáklyás keresztút a Szent Tamás kápolnához. A barátságtalan idő ellenére hősiesen kitartottunk.

21-én élmény volt a Szent Adalbert Központban „Az esztergomi Bakócz Graduale” megtekintése, valamint a renaicansz kori magyar kódexművészetbe, gregoriánénekekbe belefeledkezni.

25-én 10.00 órakor a Baba-Mama Klub tagjai ismét találkoztak a Tanácsteremben. Meghallgatták Rehovics Dóra előadását az „Istennek tetsző feleségről”.

28-án beindult a Nősuli. Témája: „Isten és a család kapcsolata önmagunkkal”.

Kórustalálkozóról számol be Párma Csaba karnagy, mely a tokodi templomban volt. Olasz , párkányi, mogyorósbányai szlovák énekkar, tokodi „Gaxdellaca” kórus szerepelt magas fokon. Gyarmathy Tiborné ismertette kórusunk számait: „Hiszek a Szt. Szívben”, Schubert: Sanctus-a, „Stabat Matex” Kodálytól, Halmos: „Minden földek istent dícsérjék”, valamint az „Ároni Áldás” c. műveket énekelték. Köszönet érte!

28-án – a „Hit és Fény” családmozgalom olyan családokat fog össze, akik meglátták a kincset értelmi sérült gyermekeikben – első írben találkoztak a Plébánián.

2008. október

Az esti szentmisék előtt félórával elimádkozzuk a Rózsafűzért.

4-én reggel 07.50-kor induló busszal mentek fiataljaink a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra Lak Gábor káplán Atyával.

7-én Dr. Brückner József Atyáról a Szent Adalbert Központban bensőségesen emlékeztek volt tanítványai. Megkoszorúzták sírját. Koncelebrált a szentmisén Dr. Székely János s. püspök Atya.

8-án 16.00-kor megható megemlékezés volt a vaskapui Magyarok Nagyasszonya szobornál, melyet a Turista Egyesület rendezett. Dr. Hegedűs András értékes előadása, valamint a Belvárosi Plébánia kórusa tette bensőségessé.

„Nagyszerű másokért élni”, Dr. Felföldi Éva főorvosnő cikke emlékeztetett a 8 éve megalakult Kamiliánus kórházi beteglátogatók, Szent Veronika család önzetlen, áldozatkészt munkájáról. Vendégül látták az országban másutt élő kamiliásokat. Varjú Imre Atya felszentelte a csoport zászlóját, melyet Jobbágyné Eta készített.

11-én 16.30-kor Pócs Béla Orgonahangversenyére került sor templomunkban. Feltöltekezhettünk a gyönyörű muzsika által.
Ezen a napon a ¾ 8-kor induló vonattal mentek cserkészeink Piliscsabára, a Kerületi Számháborúba. Este 18.00-kor fáradtan, de élményekkel telve jöttek haza.

A 18-i missziós gyűjtés eredménye 47.195 Ft volt. Köszönjük az adományokat!
18-án ismét Taize-i imaórán imádkoztak, énekeltek a hívek.

20-án újjá alakult a Balassa Bálint Társaság a Tanítóképző Főiskolán, Dr. Prokopp Mária elnökletével.

Esztergomi – Szentendrei Espereskerület papságának őszi koronája Plébániánkon:
2008. október 22-én

Esperesi Hivatal
Visegrád
Fő út 40.
2025

Tárgy: Meghívó az őszi koronára

MEGHÍVÓ

A Nagyboldogasszonyról nevezett Esztergomi Espereskerület és a Szent Adalbertől nevezett Szentendrei Espereskerület papságának 2008. október 22-én, szerdán tartandó őszi koronájára, mely az EsztergomBelvárosi plébánián lesz.

Tárgysorozat:

1. 10.00 órakor közös zsolozsma.
2. A hívek körében tapasztalható vallási tévedések, hamis vallási gyakorlatok. Előadó: Zsiga Péter sárisápi plébános.
3. Hozzászólások ( Bíboros Úr kérése az, hogy az egyes jelenségek okait is igyekezzünk föltárni, illetve az arra adott válaszokat a jegyzőkönyben röviden foglaljuk össze. )
4. Helyettes esperesek választása.
5. Kerületi ügyek megbeszélése.
6. Közös ebéd.

Mindenkit hívok és várok oltártestvéri szeretettel:

Kalász István
Kerületi esperes

Visegrád, 2008. október 9.

23-án Zarándoklatot szervezett Kuti István, Lak Gábor káplán Atya vezetésével.

30-án ismét találkoztak a Baba-Mama Klub tagjai.

31-én az espoó-i Candomino Kórus énekelt templomunkban tiszta, csengő hangon, Esco Kallio vezényletével.

Dr. Harmai Gábor plébános Atya kinevezése a Szentgyörgymező Szent György Plébánia adminisztrátorává
2008. október 30.

Főtisztelendő
Dr. Harmai Gábor
Plébános úrnak
Esztergom
IV. Béla Király u. 3
2500

Főtisztelendő Plébános Úr!

Jelen soraimmal kinevezem Főtisztelendőségedet a Varga Lajos Atya halála miatt megüresedett Esztergom Szentgyörgymező Szent György plébánia adminisztrátorává. Kérem, hogy esperes úr jelenlétében vegye át a plébánia hivatalát. Készségét megköszönve szolgálatára Isten áldását kérve maradok.

Főpásztori szeretettel: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek

Plébániánk élete

Plébániánk a város szívében helyezkedik el, így templomunkba és közösségeinkbe a város több pontjáról is járnak.
Célkitűzés, hogy egyházközségünk minden korosztály számára közösséget nyújtson.
A legkisebbek számára ovis hittan indult. Az egyik édesanya az, aki egybegyűjti őket és énekekre, játékokra tanítja őket.
A nagyobb gyermekek számára plébániai hittancsoportok adnak lehetőséget a közösség kialakítására. Ezen kívül azonban a város több iskolájában is tanítunk hittant, így a Petőfiben, a József Attilában. A Gyakorló Iskolában illetve a Kolping iskolában órarendbe építve vannak hittanóráink.
A középiskolások számára bérmálkozási előkészítő csoport van, amely a hittanon kívül egyéb lehetőségeket is nyújt. Így havonként közös játékos esteket rendeznek, együtt kirándulnak.
A fiatalok számára cserkészcsapat is működik, s ministráns képzés is van hetente.
A közép korosztály számára a családcsoportok, Házas Hétvége az, amely a házasságok újra gondolására, újra értelmezésére ad lehetőséget. Ezen kívül működik még az énekkar is, illetve heti rendszerességgel bibliaóra van számukra.
Az Idősek klubja nagy sikernek örvend, amely hetente találkozik.
Plébániánkon Karitász csoport is működik, mely 52 idős ember számára nyújt állandó segítséget.
Havi rendszerességgel plébániai kiránduláson is részt vesznek sokan.
Ugyancsak havi rendszerességgel templomunkban koncertet adnak neves előadóművészek.
Nyaranta közös, plébániai táborokat szervezünk hittanos, illetve cserkésztábort is. Maga a plébánia is fogad évközben hétvégente és nyaranta hetekre hittancsoportokat.
Hétfőnként Dobayné segít a heti szervezésben, az asszonyok pénzt számolnak, korábban délutánonként plébánia hittan volt ekkor kisebbek számára. Minden hónap első hétfőjén képviselőtestületi ülés van az esi mise után. A katekumenátus is hétfőnként van Tóth Laciék segítségével.
Keddenként délelőtt Etát grafikai dolgokkal lehet megbízni, illetve a virágoskertet gondozza. Délutánonként hitoktatói megbeszélés másfél havonta, karitász megbeszélés a hónap első keddjén. Esténként Jó Pásztor ka-rizmatikus közösségnek találkozó és hittan, melyet Lesták Zoltán szervez. Januártól kedd esténként indul be a „Jegyeskurzus” 8 alkalommal megfelelő előadókkal, a pap egy alkalommal tart előadást a házasság szentségéről.
Szerdánként Mara néni van délelőtt, aki az anyakönyveket szakszerűen vezeti, Marika néni pedig takarít. Délutánonként Tóth Györgyinek van hittanja. Este ½ 9-től szentségimádás az egyik családi körben, akik utána teázni mennek.
Csütörtökönként délelőtt Aranka mos, vasal. Délutánonként 3-tú Nyugdíjasklub, 4-től ovis hittan, 5-től kóruspróba. Este Bibliaóra, viszonylag kevés emberrel.
Péntekenként Mara néni van délelőtt, de esetleg majd lehet más hölgyet felkérni. Délutánonként cserkész- és ministránsfoglalkozások. Bérmálkozói és ifjúsági hittan ekkor szokott lenni. Este Kulcsosok családcsoport.
Szombaton kirándulások, előadások a tanácsteremben. Nyáron az esti mise a kórház kápolnába ment át eddig.
Vasárnap ½ 10-kor családok miséje ( hónap utolsó vasárnapján gitáros ), ½ 12-kor biblikus Gaál atyával, 18 illetve nyáron 19 órakor az esti mise.

Üdvösségtörténet kurzus volt a plébánián

Hosszú hétvégén lelkigyarkolatot hartani kockázatos vállalkozás, hiszen az emberek szívesebben pihennek otthon kevéske szabadidejükben. Mégis megéri, mert Isten bőségesen megáldja azokat, akik erre vállalkoznak, akik Mária módjára a lábaihoz ülnek és hallgatják.
Az üdvösségtörténeti kurzus arra hívta az embereket, hogy ismerjék meg Isten üdvözítő tervét. Isten mindenkit megajándékozott valamivel a hét végén, a résztvevők tanúságot is tettek erről. „Isten akkor is velem van és segít, ha teljesen kétségbeesek, és elveszítem a reményt, hogy lesz jobb. Most már tudom, hogy nem veszíthetem el azt, amit ingyen kaptam.”
„Végre átlátom Isten tervének teljességét és tökéletességét. Mind az egyházra, mind a saját életemre vonatkozóan! Volt néhány tanítás és dinamika, ami nagyon mélyen megérintett és előbbre vitt a lelki gyógyulás útján.”
„Megdöbbentő az ige mélysége: Isten folyamatosan ámulatba ejt, ez nem lehet csak egy könyv, ez Isten szeretetének a jele. Hálás vagyok ezért a kurzusért, olyan volt, mint egy korty víz a nyári délutánon.” „Szívesen ajánlom a kurzust azoknak, akik nem látják az összefüggést a Bibliában és életükben, és kíváncsiak rá. Biztos kapnak választ.”
„Hálásan köszönjük az Atyáknak a segítséget, a miséket, és hogy befogadták kis csapatunkat.”

Lestákné Győrffi Diána

Lelkigyakorlatunk a Manrézában

Mint a kórházban és egyéb helyeken beteglátogató szolgálatot ellátó plébániai csoportunk tagja október 24-től 26-ig lelkigyakorlaton vettem részt a jezsuita Atyák által működtetett Manréza Hotelben, Dobogókőn. Dr. Felföldi Éva főorvosnő által vezetett csoportunk minden év őszén részt vesz a Kamilliánus Családok Egyesülete által szervezett három napos lelkigyakorlaton, ahol a szolgálatban megfáradt testvérek egyrészt erőt gyűjtenek, másrészt ez a továbbképzés alkalma is. Plébániai csoportunk a Kamilliánus szerzetesrend családjaként is működik.A lelkigyakorlat vezetője P. György Alfréd Atya volt.Egy előadást Dr. Varjú Imre atya tartott, aki az egyesület elnöke és Esztergom-Budapesti egyházmegyés pap. Szeretnék röviden beszámolni olyan fontos jézusi üzenetekről, amelyek minden jó testvérem számára hasznos, építő, felelőséget felkeltő lehet.
l. Mindenek előtt magunkba néztünk: létrejön-e gyógyító, szabadító találkozásunk Istennel? Egyénileg isvizsgálódtunk: Milyen a kapcsolatunk Istennel? Létrejön-e valódi lelki találkozás imádságainkban? Valódi találkozás – gyengeségeinkben találkozunk a gyógyító, szabadító Istennel, aki lelki sebeinkből meggyógyít. Aki felszabadít fogságunkból, abból a fogságból, amely az üres világhoz köt, ahol az anyagiak és szenvedélyek megkötöznek, ahol az emberi tekintetek és vélemények bénítanak. Ő az, aki felszabadít magunk teremtette magányunkból és testvéreink felé indít. Találkozás, amelyben az Úr kegyelmével betöltekezünk és megőrizzük az Ő békéjét és késztetést érzünk, hogy azt tovább adjuk. Istenünk maga akar velünk találkozni. Ne féljünk a találkozástól, Isten szerető érintésétől. Lehet, hogy fájni fog ez az érintés, de gyógyítani is fog. Higgyük, hogy az érintés gyógyítani fog, miként megőrizzük az Ő békéjét és késztetést érzünk, hogy azt tovább adjuk. Istenünk maga akar velünk találkozni. Ne féljünk a találkozástól, Isten szerető érintésétől. Lehet, hogy fájni fog ez
vérfolyásos asszony… „Hited meggyógyított!” Az igaz, hogy Istennel való találkozásunk kockázatos – mert, ha tényleges, jó, akkor felfordíthatja az életünket, akkor változást jelent számunkra. Ezen az Isten által annyira óhajtott találkozáson múlik életünk értelme és tartalma. Vajon a templomban az Úr testének vétele valódi találkozás?Az egész templomi hívő közösség áldozik. Hatására változunk? Jézus akarja adni magát, mi jól fogadjuk érkezését? Csak a változás hozhatja fejlődésünket, növekedésünket. Fejlődés hiányában csak visszacsúszunk, értéket veszítünk. Csak Jézus töltheti be égő, fájó hiányunkat, nyugtalanító ürességünket. Az irgalmas, türelmes Isten vár a találkozásra, hogy adhassa nékünk Önmagát.

2. Istenünk minden nap találkozásra indít bennünket testvéreink felé. Ha nem vagyunk nyitottak, elkerüljük a találkozást. Nem értjük Isten szándékát. Istenünk részt vesz a nyitott szívű emberek találkozásaiban, Istenünk áldásnak szánt bennünket a másik ember számára. Áldás és segítség akarunk lenni.Jézustól tanuljuk el a találkozások kegyelmet hordó módját. Milyenek emberi találkozásaim? Amilyen az életem, olyan a hitem.

3. Tanuljuk felismerni a valódi emberi szükséget. Tudjunk azonosulni a szegénységgel, betegséggel. Tanuljuk meg tisztelni a beteget, akiben Krisztus is szenved. A beteg lábaihoz ülve hallgassuk meg Őt, adjunk Néki méltlóságot és ne mi mondjuk meg néki, hogy mire van szüksége. A szerető figyelmes meghallgatottság, elfogadottság a szerető gyógyítás útja. Jézus a mi tanítónk, aki a szükséget szenvedőkhöz, a fájdalmat viselőkhöz jött. Mi is engedjük, hogy a beteg nyomorúsága hasson reánk. Mi azért vagyunk, hogy az irgalmas Krisztus szeretetét megtapasztaltassuk a beteggel.

Jézus tanít bennünket alázatosnak lenni az Ő képviseletében,hogy testvéri gyógyító találkozásunk tanúságtevő találkozássá váljék. Tanú ként üljünk betegeink lábánál, az Örömhír tanújaként. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.

Sági József
beteglátogató csoport tagja

Zarándoklat Márianosztrán

Hagyományos zarándoklat Esztergomból Márianosztrára? Hirdetve volt most is hosszú hetek óta, és mint Kuti István szervezőtől megtudtuk, már a negyedik alkalommal indultak a belvárosi plébánia hívei Szobra, hogy onnan gyalogos zarándoklaton jussanak el a népszerű Mária-kegyhelyre.
Márianosztra kolostorában kezdetben az idén 700 éves pálos rend szerzetesei éltek, a kegyhely Prohászka Ottokárnak is kedvelt zarándokhelye volt, s a börtönépület falán hatalmas tábla állít emléket a 60 esztendeje Esztergomból elhurcolt Mindszenty József hercegprímásnak és rabtársainak – több aktualitása is volt tehát a templom idei felkeresésének.
Az 1956-os forradalom kitörésének ünnepén kissé hűvös, szeles, borult időben a korábbi évekhez képest sokan indultunk, érkeztünk oda Esztergomból. A szervezők figyelmessé-
gét dicséri, hogy a későbbi ebédelési lehetőségre tekintettel minden résztvevő számára kis túlélő csomagot készítettek. A zarándokok száma ettől függetlenül is folyton dagadt: volt aki a Szobi révnél csatlakozott hozzánk, a Wild család pedig a kegytemplomnál várta türelmesen a zarándokokat.
Hiány lelki vezetőből sem mutatkozott, mert a plébános és a káplán Atya együtt kísérte el a híveket. A csapat a szobi plébániatemlomnál kezdte a rózsafűzért, az örvendetes és a fájdalmas szentolvasót odafelé, a dicsőséges olvasót visszafelé mondtuk el. Félúton szomorú szívvel gyertyát gyújtottunk a tavaly óta ismét ledöntött Sukola-keresztnél, Márianosztrán pedig a két Atya által bemutatott szentmisén vettünk részt. Harmai Gábor plébános Atya a szentbeszédben a rabszabadító Szűz Máriáról megemlékezve kiemelte: nekünk is áldássá kell válnunk embertársaink számára.
Hitünkben megerősödtünk a zarándoklat hatására és egymást, valamint más Esztergomi híveket is jobban megismertünk, mert a Bazilikából, de még Párkányból is érkeztek résztvevők. A kezdeményezés betöltötte küldetését, és hisszük, jövőre még többen leszünk. Úgy legyen!

Istvánffy Miklós

2008. november

9-én Nősuli. Az idei év témája: Isten és a család kapcsolata önmagunkkal. Rehovics Dóra kapcsolattartóval.

Ismét megtelt a templomban lévő nagy láda Böjte Csaba 1600 árvájának tartós élelemmel, mosószerrel.

Caritas gyűjtés eredménye: 65.130 Ft.

23-án Heim dunabogdányi pékmester leszállította a 400 db illatos cipót, melyek a 1/2 10-es, 1/2 12-es, 19-es szentmisén megjelent hívek kaptak. Valamint a mozgásukban korlátozott társainkhoz vitték el a caritas-os tagjaink.

29-én családi kirándulás a Fári-kúthoz. Az adventi koszorúhoz vessző gyűjtése. Szalonnasütés tette emlékezetessé az együttlétet.

E napon 17. órakor a Széchenyi téren, a Szentháromság szobrot óriási adventi koszorú ölelte körbe, melynél megnyitotta Székely János s. püspök atya az “esztergomi Csillagváró” ünnepséget, a Belvárosi Kórusunk énekelt nagyon szépen.

30-án ismét Nősuli. A megkezdett témában folyt a foglalkozás.

E napon 16. órakor a “Hit és Fény” közösségi programra gyűltek az érdeklődők a Plébánián.

Ádventben reggel 7. órakor Rorate szentmisét tartanak a Tisztelendő Urak a Kórház-kápolnában.

2008. december

4-én a KÉSZ imaóráját a Bakócz-kápolnában Dr. Harmai Gábor Plébános Atyánk tartotta.

7-én és 14-én a Caritas gyertyákat árult az adventi vásárban, “Egymillió csillag a Szegényekért” c. akcióban. A befolyt pénzből karácsonyi ajándék készült a hajléktalanoknak.

13-án Szentségimádás déltől, az esti szentmiséig.

11-én 10. órakor Baba-Mama Klub: Adventi készülődés, vezeti: Kurucz Betti.

“Apróval a betegekért” 50 ezer Ft gyűlt össze.

23-án 17:30-kor a Malom Művészeti Műhely karácsonyi zenés irodalmi koncertje hangolt az ünnepekre.

24-én 15. órakor hittanosaink karácsonyi játékot adtak elő. Meghatottan vettünk részt az éjféli szentmisén.

28-án a “Bizalom Zarándokútján” indultak Brüsszelbe fiataljaink. Nagy feltöltődést jelentett az öt napos Taizéi szellemű együttlét.

Dr. Felföldi Éva főorvosnő az “Esztergom Rászorulóinak Megsegítéséért” Szabó Erna-díjban részesült. Önzetlenül, szerényen végzi orvosi szolgálatát. Több éve szervezi a kórházlátogatók tevékenységét. Az Úr adja Rá bő áldását!

31-én a Hálaadó szentmisén, Plébános Atya összefoglalta az elmúlt év eseményeit. Keresztelés: 74 fő, házasság: 23 fő, temetés: 82 fő volt az idén. Elsőáldozó: 53 fő volt. Speierné Adni és Geri pompás szilveszteri szórakozást szerveztek. Jó zene, játék, hazai büfé adta a jó hangulatot. Éjfél előtti Szentségimádás, Hálaadás zárta az Óévet. Pezsgős koccintás, jókívánságok. Társasjáték. Igazi közösségként léptünk át az Újévbe.

2009. január

Házszentelést – egyeztetés után – Lak Gábor Atya végzi. Nálunk is bensőségesen végezte. Hálás köszönet érte.

8-án 15. órakor engesztelő imaóra a Bakócz-kápolnában, a KÉSZ csoport szervezésében.

17-én Boldog Özséb Zarándoklat, gyalog, busszal. 13. órakor érkezés Klastrompusztára. Szép megemlékezés. Haza indulás 15:20-kor.

18-25. között Ökumenikus Imahét: Bazilika, Görög katolikus, Evangélikus, Belvárosi, Szent Anna, Református, Szentgyörgymezői, Vízivárosi templomban. Valamennyi templom tele volt áhítatos, imádkozó hívővel.

24-én ismét találkoztak a Baba-Mama Klub tagjai a Tanácsteremben: Gyermeknevelésben fontos a következetesség.

Plébános Atya cikket írt a 2 szín alatti áldozásról. Bizonyos alkalmakkor, kellő előkészítés után lehet majd bevezetni.

A Caritas beszámolóból megtudtuk, hogy a Szociális Otthon lakóit az új, szép, korszerű helyükön meglátogatták G-né Marika vezetésével. Nagy volt az öröm. Új tagunk Némethné Marika nagyon jól beilleszkedett a csoportba, +Farnadyné Erzsike munkáját vette át. “Nem az a fontos, mi mindent teszünk, hanem az, hogy tetteinkben mennyi a szeretet.” (Teréz Anya)

31-én 12. órától Harmai Gábor Plébános Atya, Halmai Lajos vállalkozó szervezésében 200 adag meleg ételt és teát osztottak a Nagy-Duna sétányi buszparkolóban.

2009. február

3-án a Jó Pásztor Közösség 18. órától 18:45-ig szeretettel várja az általuk tartott Szentségimádásra.

5-én a Bakócz-kápolnában a KÉSZ imaóráját Lak Gábor káplán Atyánk vezette.

Ministránsaink a 2 Atyával a “Csodák Palotájában” tettek látogatást a Millenáris Parkban. Közelebb került hozzájuk a fizika, Öveges professzor módszerei alapján.

Az “Otthon Segítünk Alapítvány” Tamásné Kollár Magdolna vezetésével immár 2001-től segíti az egyedül élőket, mintegy jó tündér módján, hetente 2-3 órában nagy szeretettel foglalkoznak a gyermekekkel, segítenek az Anyukáknak.

14-én imacsoportjaink Szentségimádáson váltották egymást déltől az esti szentmiséig.

Megszűnik a Lepramisszió hagyományos segítése: a kézi kötéssel készült fáslik gyűjtése. De pénzadománnyal lehet segíteni.

OLI Konferencián Egerben vett részt Sági József világi elnökünk. Cikkéből idézve: “a hívő embernek a remény forrásává kell válni, a világ számára. Cél: a felebaráti szeretet feltételeit megteremteni. A megbocsájtás, az irgalom, a nem ítélkezés, az újrakezdés élő gyakorlatán keresztül.”

21-én 17. órakor külön szentmise lesz a kisgyermekek részére.

22-én 16. órakor “Hit és Fény” közösségi találkozó a Tanácsteremben. E napon a Katolikus Iskolák részére gyűjtöttünk, 78 ezer Ft az eredmény.

19-én Baba-Mama Klub tagjai az “otthon szülésről” hallották Robotkáné Edit előadását.

20-tól, péntekenként ferences diákok Kercza Atyával népi zsolozsmát énekelnek.

23-án 20. órakor indul a Jegyes kurzus. Örvendetes az érdeklődés a fiatalok részéről.

2009. március

3-án a “Jó Pásztor” Közösség Szentségimádást végez 18:00-18:45 között.

5-én 17. órakor a Bakócz-kápolnában a KÉSZ csoportja engesztelő imaórát tartott, Kiss-Maly László, a dorogi Szent Borbála templom plébánosa vezette.

Első pénteken Gábor Atyáék megáldoztatják a beteg testvéreket, otthonaikban.

6-án a Keresztutat a Caritas-Málta csoport végezte. Utána a ferences diákok népzsolozsmát énekeltek Pálmai Árpáddal.

1-én a 10. órás szentmisében a Betegek Kenetében részesültek a betegek, idősek.

Sági József világi elnök Úr cikkéből idézve: “Az irgalmat gyakorló közösségi emberé a jövő. Küldetésünk nem reménytelen, mert Jézus velünk van. – Aki irgalmas, annak irgalmaznak.” (OLI Eger)

13-tól minden pénteken, húsvétig: “Ima és böjtlánc papjainkért.”

Plébános Atya szeretné, ha jobban támogatnánk a katolikus sajtót!

Megható volt a Cserkészek Keresztútja 20-án. Sok gyermek, fiatal.

21-én 17. órakor ismét gyermek-misét mutat be Gábor atya.

A templomi faliújságon megjelent a felhívás: “Pál apostol tanúságtétele” címmel.

19-én a Baba-Mama Klubban Kósáné D. Ildikó védőnő volt a beszélgető partner.

Sági József világi elnök Úr beszámolóira reagált Dobay Pál erdőmérnök Úr.

Újságcikk 2009. március Felhívás a fiatalokhoz. Az elmúlt vasárnap nagy öröm volt látni….
Szükségem van Reád-Szükséged van reám! Az Országos Lelkipásztori Konferenciával kapcsolatos…..

27-én 16. órakor ministráns foglalkozás, majd minden pénteken. E napon a Keresztutat a Beteglátogatók csoportja végezte nagyon bensőségesen. A Szentföld javára: 38.500 Ft-ot gyűjtöttünk.

29-én 16. órakor a “Hit és Fény” tagjai találkoztak a Tanácsteremben.

2009. április

2-án 10. órakor a Baba-Mama Klubban az elmélkedést a szent 3 napról Dr. Harmai Gábor Plébános Atya végezte.

4-én Kuti István kirándulást szervezett a Majális-forráshoz. A 9 km-es távot a kezdőknek is ajánlja. Busszal haza!

10-én a Belvárosi Kálvárián a Képviselőtestület és a Szentgyörgymezői Gondnokság közösen végezte a Keresztutat, közel 300 fővel együtt. Este 21. órakor fáklyás Keresztút a Széchenyi térről, a Szt. Tamás hegyi Kálváriára.

11-én 10. órakor tojásfestés, játék Kőkuti Bogi és Hamza Ági hitoktatókkal.

Újságcikk 2009. április Nagyheti liturgiák rendje. Virágvasárnap: A 10 órás szentmise…

16-án 17:30-kor a Tanítóképző Főiskolában a Balassa Bálint Társaság “Magasságok felé” címmel, Dr. Prohászka Ottokár teológiai tanár 1882-1904. közötti 22 éves esztergomi működésére emlékezett Dr. Prokopp Mária, Dr. Gaál Endre, Szabó Ferenc, Tóth Sándor, Kipke Tamás, Elmer István, Szomor Iván közreműködésével. E napon 10. órakor Baba-Mama Klub.

18-án 17. órakor gyermekmise, egyre kevesebben jönnek.

5-én Virágvasárnap 9. órakor a Kórház-kápolnában Dr. Paskai László bíboros Úr pontifikálta a szentmisét. A ferences énekkar Passiót adott elő. Köszönjük S. Árpád Atya gondos munkáját!

9-én Nagycsütörtöki “lábmosás” után a “12 apostol” vacsorára volt hivatalos. Majd a templomban virrasztottak, 1 tized Rózsafüzért imádkoztak.

A szent 3 nap a megszokott módon zajlott le.

25-én 10:30-kor Országos Búzaszentelő ünnepség volt Szentgyörgymező határában. E napon került sor a Ministráns találkozóra.

2009. május

2-án, 10:30-as Országos Mindszenty Zarándoklaton sok belvárosi hívővel találkoztunk a Bazilikában.

3-án, Anyák napján a 10. órás szentmisén a Plébános Atya kihívta az Édesanyákat, Nagymamákat a szembe miséző oltárhoz megáldotta Őket, s a ministránsok 1-1 óriás fehér szegfűt nyújtottak át az ünnepelteknek.

Minden nap az esti szentmise után elimádkoztuk a Lorettói Litániát.

14-én, 10. órakor Baba-Mama Klubban Horváthné Török Adrienn beszélt a környezetbarát takarításról, mosásról, mosogatásról.

Meleg hangon búcsúzott Szívós Gábor a Harangszóban Borbély Péter cserkészparancsnoktól, aki egy életre példaképül szolnál. “Péter voltál, s erre a sziklára alapozhattunk.”

22-én Kilenceddel készülünk Pünkösd ünnepére, bérmálkozóinkért.

30-án gyermekmise 16:30-kor, kicsik részére érthető nyelven, formában szokjanak az aktív részvételre. Diakónus szentelés: Csépányi Gábor és Simonyi-Molnár Balázs, az Egyház életerejének élő tanúi.

Újságcikk 2009. május 15 éves a Karitász Bajóti régiója. 2009. május 23-án szép, verőfényes napos népes sereg…
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó. Nagy izgalommal és kíváncsisággal…

23-án került sor a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra.

28-án a Baba-Mama Klub tagjai találkoztak Plébániánkon.

24. Elsőáldozás. Idén is sok gyermek vette magához első alkalommal az Oltáriszentséget: Bálint Márton János, Beták Nikolett, Cserép Nóra Lili, Darvas Kinga, Farkas Kitti, Galyasi Csanád Botond, György Barbara, Kiss Vivien, Knáb Rebeka Nóra, Kosztin Péter, Körmöndi Máté, Majoros Mátyás Alex, Marek Virág Mária, Németh Bettina Ágota, Pudleiner Bálint, Rákosi Liza, Sándorfyi Dóra, Kiss Mercédesz, Schubert Anna, Szénássy Kristóf, Szentendrey Csenge, Szűcs Dominika, Tanászi Lajos, Vass Virág, Vida Cintia, Vollár Máté, Wágner Péter, Szirányi Viktória, Girgácz Ivett, Soós Georgina.

Újságcikk 2009. május Hiszem, hogy nem szerencse volt! Pünkösd előtti szombaton Klastrompusztáról zarándokoltunk Pilisszántóra…
A Pünkösd számunkra. Pünkösd, az egyház három legnagyobb…
Bérmálkozóink: Bálint Domonkos József…

Kuti István túráink lelkes szervezője, motorja.

30-án Kardos Tamásné Gyöngyi szervezésével zarándoklaton vettek részt híveink Petőfiszállás-Pálosszentkúton. Öröm volt hallani beszámolóikat.

2009. június

Újságcikk 2009. június Zarándokúton Márianosztrán. A földi zarándokútját járó egyház…
A szentáldozás rendje. Egyházunk kiemelt törekvése…

13-án a Szentségimádáson az imádkozó csoportok vesznek részt. E napon 16:30-kor lesz a gyermekmise.

14-én 10. órakor tanévzáró Te Deum szentmisén mondtunk hálát az Úr Istennek a kegyelmekért. Úrnapi szentmisén 18. órakor a Bazilikában veszünk részt. Az oszlopcsarnokban lévő oltárt Sinkáné Vera sekrestyésünk díszítette Sági József világi elnök Úr segítségével.

19-én a 19. órás szentmise után tartottuk a Jézus Szíve körmenetet, a szokásos útvonalon, 111 fő részvételével.

A Szent Pál akadályversenyen plébániánkat képviselték: Bálint Domonkos, Erdei Evelin, Girgász Ivett, Nagy Péter, Pausz Tamás, Soós Georgina, Szirányi Viktória. Kísérőjük Tóthné Györgyi volt.

28-án a 10. órás szentmisével kezdődött a Szent Péter és Pál búcsú. Szerencsés Zsuzsiék fagylaltját minden gyermek, felnőtt örömmel fogyasztotta. Osztatlan sikere volt Speier Geri bográcsgulyásának, a sok hazai finom süteménynek. A zuhogó eső sem rontotta kedvünket, megvédett az óriás sátor. Nagyon örültünk Michels Antal Atyának, aki részt vett e szép napon.

30-án Dobay M., Sági J., Lak G. Atya, Németh M. részt vett Hódmezővásárhelyen Plébános Atyánk Édesapja temetésén. Szomorúan hallottuk Bánné Erzsike halálhírét. Egy önzetlen munkatársat veszítettünk el személyével.

“Péter fillér” gyűjtésünk eredménye 37.600 Ft volt.

2009. július

Az Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia ima kilencede Szent Pál éve lezárásához kapcsolódóan

Mi Atyánk…, Hiszek egy… (közösségben a Nagyhiszekegy-et imádkozzuk, egyénileg a Kishiszekegy is megfelel), Üdvözlégy Mária…

(június 20. szombat Fil 3,8-14)
“Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hozzá hasonulok a halálban, hogy ezáltal eljuthassak a halálból a feltámadásra is. Nem mintha már elértem volna vagy már célba értem volna, de futok utána, hogy magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is magával ragadott engem. Testvérek, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.”

(június 21. vasárnap Ef 6,14-17)
Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért!

(június 22. hétfő Gal 1,17.22-24)
fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradjam tizenöt napig… Júdea Krisztusban hívő egyházai tehát személyesen nem ismertek meg. Csak hallomásból tudták rólam: Aki valamikor üldözött bennünket, most hirdeti a hitet, amelynek azelőtt a romlására tört. És magasztalták értem az Istent!

(június 23. kedd Róm 12,9-12)
Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok. A reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak.

(június 24. szerda 1Kor 2,4-10)
Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. A tökéletesek körében azonban mi is bölcsességet hirdetünk. Nem ennek a világnak a bölcsességét, sem az e világ pusztulásra ítélt fejedelmeit, hanem Isten titokzatos, rejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva megdicsőülésünkre rendelt. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényes az Írás szava: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik Őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a Lélek által. A Lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is.

(június 25. csütörtök 2Kor 4,5-11)
Mi ugyanis nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat csak úgy, mint a Ti szolgátokat Jézus kedvéért. Isten ugyanis, aki azt mondta: “A sötétségből támadjon világosság”, a mi szívünket is megvilágosította, hogy Isten dicsőségének ismerete (Jézus) Krisztus arcán felragyogjon nekünk. Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. Mindenfelől szorongatnak minket, de össze nem zúznak, bizonytalanságban élünk, de kétségbe nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk. Testünkben folyton-folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. Életünkben állandóan ki vagyunk téve a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön.

(június 26. péntek Kol 1,9-12)
… mi is szüntelenül imádkozunk értetek, és könyörgünk, hogy akaratát teljesen ismerjétek, nagy bölcsességgel és lelki megértéssel. Így majd az Úrhoz méltón éltek, egészen az Ő tetszése szerint, minden jótettben gyümölcsöt hoztok, és az Isten ismeretében gyarapodtok. Dicsőséges hatalmában szilárdítson meg Titeket nagy erővel, hogy mindvégig kitartsatok és állhatatosak legyetek. Örömmel adhatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban.

(június 27. szombat 1Tessz 2,9-13)
Emlékezhettek, testvérek, fáradozásunkra és kemény munkánkra. Éjjel-nappal dolgoztunk, hogy senkinek se legyünk terhére. Így hirdessünk nektek az Isten evangéliumát. Tanúk vagytok rá, ti és az Isten, milyen szentül, becsületesen és feddhetetlenül éltünk köztetek, amikor hívők lettetek. Azt is tudjátok, hogy mint apa a gyermekeit, egyenként intettünk, buzdítottunk és kértünk benneteket, éljetek méltóan ahhoz az Istenhez, aki meghívott titeket dicsőséges országába. Szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor az Isten szavát hallottátok tőlünk, nem úgy fogtátok fel, mint emberi tanítást, hanem mint az Isten szavát, ahogy valóban az is. Bennetek is hatékonynak bizonyul, akik hittetek.

(június 28. vasárnap, a búcsúi mise után 2Tessz 2,13-17)
Folytonos hálaadással tartozunk az Istennek értetek, testvérek, akiket szeret az Úr, mert az Isten kezdettől kiválasztott benneteket, hogy a Lélek megszentelő erejéből és az igazságban való hit által megváltást nyerjetek. Evangéliumunk által épp azért hívott meg benneteket, hogy részetek legyen Urunk, Jézus Krisztus dicsőségében. Legyetek hát állhatatosak, testvérek, és ragaszkodjatok a hagyományokhoz, amelyeket tőlünk élőszóban vagy levélben kaptatok. Urunk, Jézus Krisztus pedig és Isten, a mi Atyánk, aki szeret minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban.

Szent Pál apostol, aki Szent Péter mellé álltál az apostoli küldetésben, és plébániai közösségünknek is évszázadok óta társvédőszentje vagy, könyörögj érettünk, hogy tanításod szerint mi is futhassunk a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. Ámen
(közösségben ezt imádkozzuk, egyéni imádságban bármilyen Szent Pálhoz intézett kötetlen fohásszal helyettesíthető)

Javasolt Szent Péter és Pál napján, hétfőn a plébániai misék valamelyikének a meglátogatásával lezárni az imakilencedet.

Hittantábor 2009.

2009. június 16. és 22. között rendezte meg az esztergomi Szent Péter és Pál Plébánia közössége az idei hittantáborát, első sorban saját hittanosainak. A gyerekek zömmel az elsőáldozásra és bérmálásra felkészülő csoportból jöttek, de iskolai barátok, rokon gyerekek is színesítették a csapatot.
Kedd reggel kisbuszokkal és autókkal indultunk Csongrád megyébe, Mártélyra, a Tisza partján fekvő kempingbe. A gyerekek szállításában a szülők segítettek.
Érkezéskor meleg étel várta az éhes csapatot Geri (Speier Gergely főszakács) jóvoltából, aki már hajnalban útnak indult, hogy a táborozókat ne üres kondér fogadja.
A szálláshely elfoglalása és a csapatok kialakítása után a tábor “felfedezésére” indultunk. A kemping közvetlenül a Tisza partján található, romantikus, vadregényes környezetben, amit a gyerekek nagyon élveztek.
A hely adottságainak megfelelően igyekeztünk izgalmas, érdekes, változatos programot összeállítani. Ugyanakkor – egy hittantábor lelkiségének megfelelően – a résztvevőknek lehetőségük volt lelki életük elmélyítésére, lelki beszélgetésre, gyónásra.
Kirándultunk a Tisza parton, ellátogattunk Ópusztaszerre, kompoztunk, kisvonatoztunk, lovas kocsikáztunk, csónakáztunk. Voltunk hajnali madár lesen, tanyán állatokat simogatni. Sokat fürödtünk a Tiszában.
Misén általában este vettünk részt, a legtöbbször a mártélyi templomban, de a legizgalmasabb liturgiát a Tisza parton, a szabadban tartottuk. Minden este körbeültük a tábortüzet (kivéve, amikor szakadt az eső…), sokat énekeltünk és játszottunk. A legnagyobb sikere a számháborúnak volt.
A vetélkedők, feladatok, énekek – a Szent Pál emlékév szellemének megfelelően – az apostol életéhez kapcsolódtak, ezáltal is bővítve hittanosaink ismereteit.

Harmai Gábor plébános
Lak Gábor káplán

A tábor szervezésében és lebonyolításában segített:
Speier Gergely
Mátray Gabriella
Ambrus Regina
Mézes Melinda

Napközis tábor a papság évében

Az idén július 6. és 10. között újra megrendezte a Belvárosi Plébánia az óvodásoknak és az alsósoknak a hittanos napközis tábort. A tábor célja az volt, hogy a gyerekek a játék és az érdekes programok segítségével jobban megismerkedjenek a papsággal, ezzel a különleges hivatással és az ezzel járó élettel.
A 16 résztvevő gyermek idén is az óvodás, kisiskolás korosztályból került ki. Voltak olyanok, akik már a korábbi években is velünk tartottak a napközis táborokban. A plébánia kertjét ezen a héten is már kora reggeltől gyerekzsivaj töltötte meg, hiszen volt, aki már fél nyolckor megérkezett, és a szép időnek köszönhetően szinte egész nap kint lehetett játszani.
Az első két napot “elméleti megalapozásra” szántuk. Hétfőn felelevenítettük a hittanórákon hallott történeteket, amelyek a papsághoz kapcsolódtak, megbeszéltük, hogy kik azok a papok, hogy miben különböznek a papok az édesapáktól, milyen papokat ismerünk, mi közöttük a hierarchia. Az elmélet után feloldódásképpen kézműves foglalkozásra váltottunk: a lányok gyöngyből, a fiúk fából nyakbavaló kis keresztet készítettek, amelyeket aztán az egész hét folyamán viseltek. Ezek után, már hamar eljött az ebédidő, ami után a hazamenetelig hátralévő időt – ahogyan aztán az otthon töltött napok mindegyikén – szabad játékkal töltöttük a kertben.
A kedd a szerepjáték napja volt. Ebben az évben olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy Szántó Roland, aki a Sapientia Főiskolán végzi tanulmányait, éppen ezen a héten töltötte a belvárosiban plébániai gyakorlatát. Ő volt az, aki kikereste az Új- és az Ószövetségből egy-egy papságra vonatkozó, de dramatikálható részt, és miután megbeszélték a történetet, az “Ószövetségi Csapat” élére állva, segített a gyerekeknek betanulni és bemutatni Illél próféta és a Baal papok történetét. Az “Újszövetségi Csapat” vezére Kőkuti Bogi volt, tőlük Szent Pál fordulásának és meghívásának hiteles történetét ismerhették meg a többiek.
Szerdán gyalogtúrára mentünk a vaskapui kilátóhoz. Ezen a napon velünk tartott Harmai Gábor Plébános Atya is, akit az ebédre szánt pihetőben arról faggattuk, hogy hogyan kapta a hívását, ő pedig a gyerekeket arról, hogy mit tudnak az egyes papok közötti különbségekről: ki a pap, a püspök, a pápa, és kiket ismernek személyesen vagy legalább névről közülük.
Bár voltak közöttük kis óvodások is, mindenki vidáman ért fel a kilátóhoz, ahol meguzsonnáztunk, aztán csapatjátékkal pihentük ki a hegymenet fáradalmait. Hazafelé menet még egy műsoron kívüli programban is részünk volt: találkoztunk Ágoston Csaba református Tiszteletes Úrral is, akivel szeretettel köszöntöttük egymást, és egyúttal a gyerekekkel a papság egy eddig nem említett aspektusát is megbeszélhettük. Jelesül, hogy nem csak a római katolikus vallásnak vannak papjai.
Csütörtökön megtettük táboraink történetének eddig leghosszabb kirándulását. Vácra mentünk, ahová a táborozók szülei közül is elkísértek minket néhányan, és mi hálás köszönettel vettük, hogy hajlandók voltak a váci révig elszállítani a gyerekeket autóval. A városban aztán először a székesegyházat néztük meg, ahol imádkoztunk is egy keveset, a gyerekek pedig nagy lelkesedéssel énekelték a héten tanult dalokat.
Később a püspöki palota kertjében játszottunk (és etettük meg az éhes váci szúnyogokat), és egy rövid beszélgetésre lejött hozzánk Beer Miklós Püspök Atya is, akinek a szíves vendéglátást – éppúgy, mint a hét folyamán minden pap-vendégünknek – egy saját magunk rajzolta pólóval köszöntük meg.
Ebéd, fagyizás és egy rövid városnézés után hamar véget ért ez a nap.
Pénteken egy különleges vendéget köszönthettünk a táborban: ellátogatott hozzánk Tamás Gábor ferences Atya, akivel a világi papok és a szerzetesek közti különbségekről, Assisi Szent Ferencről, a ferences rendről és a saját papi életéről beszélgethettünk.
Ezen a napon a játék mellett még a délutáni táborzáró szentmisére készültünk, amelyre a szülőket is meghívtuk. Átismételtük a héten tanult miseénekeket, ebéd után pedig a Plébános Atya beosztotta a táborozó gyerekek mindegyikét egy-egy ministrálási feladatra. Ezeknek a megbízatásoknak minden gyerek nagy lelkesedéssel és koncentrációval tett eleget a szentmisén olyannyira, hogy néha még az egyébként kiválóan megtanult éneket is elfelejtették énekelni.
Jókedvvel és sok szép emlékkel zártuk be a tábort. Utána volt olyan gyermek, aki már a jövő évi tábor után érdeklődött. Még semmi pontosat nem tudtunk nekik mondani, kivéve azt, hogy Isten segítségével jövőre is biztosan lesz, és ha rajtunk múlik legalább olyan jó lesz, mint az idei.

Hamza Ágnes és Kőkuti Boglárka, a tábor szervezői

Újságcikk 2009. július Vendégünk volt a Szivárvány és a Bárka Közösség. Plébánosunk egy hónappal ezelőtt a Szivárvány nevű…

Plébániánk nyitott a különböző lelki csoportok befogadására.

Sinkáné Vera és nyugdíjas társainak zarándoklatai az elmúlt félévben

A plébánia nyugdíjas asszonyai megbeszéltük, hogy időnként elmegyünk egy-egy zarándok útra, amúgy öregesen. Ingyen, vagy kedvezményes utazással. Próbáltunk olyan utakat kitalálni, ami nem lesz nagyon megterhelő, hisz 86 évesek is voltak közöttünk.
Júniusban a Szent Pál év befejezéseként Szentendrére, a Szent Péter és Szent Pál templomba mentünk. Mint ismeretes, Szent Pál a pogányokat térítette. Ezért ott közösen elimádkoztunk egy rózsafüzért, kérve Szent Pál közbenjárását családtagjaink megtéréséért.
A tavasszal Budapesten a II. János Pál kiállítást néztük meg.
Legutóbb, szeptember 15-én a főváros egyik különlegességébe, a Sziklatemplomba látogattunk el.
Reggel 8-kor a piros vonat első kocsijában találkoztunk. Közös örömünkre 20-an jöttünk össze. Gyönyörű napsütésben érkeztünk meg Budapestre. A Sziklatemplomhoz közeledve feltűnt előttünk a magasba mutató kereszt, ami azután mutatta nekünk az utat.
A templom a pálos szerzeteseké 1934. óta. De 1951-ben a kommunista hatalom egyetlen éjszaka elpusztította. az atyákat elhurcolta az ÁVH, majd 1960-ban 2 és fél m vastag betonfallal elzárták a bejáratot. Ezzel a Sziklatemplomnak még az emlékét is el akarták törölni. 1989-ben ismét a pálos rend gondozásába került.
A szikla zeg-zugait végigjárva, a templomban szentmisén vettünk részt. Utána kiültünk a templom elé, s gyönyörködtünk a környezetben. Éreztük, hogy ennek a helynek lelki kisugárzása van. Majd szatyrainkból megebédeltünk s vidáman indultunk haza.
Köszönjük a Jó Istennek, hogy erőt, egészséget adott valamennyiünknek.
Sinka Imréné Vera

Újságcikk 2009. július RIP Bán István Józsefné Erzsébet. Felejthetetlen halottunk, Bán István Józsefné, mindenki Erzsikéje…

Isten Veled Erzsike! Nyugodj békében!! Hiányozni fogsz!!!

Plébános Úr Atyja gyászmiséjén sok együttérző hívő imádkozott.

Hangverseny az Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál templomban
2009. augusztus 2-án vasárnap 20 órakor, az esti mise után

Közreműködik az Óbudai Kamarazenekar, vezényel Till Ottó

Műsor:
J.S.Bach: III. Brandenburgi versenymű
A.Vivaldi: A nyár (szóló: Renkecz Kálmán)
A.Vivaldi: d-moll oboaverseny (szóló: Enczi Zsuzsa és Juhász Anna)
A.Vivaldi: e-moll fagottverseny II. tétel (szóló: Zoltai Zsuzsa)
Pergolesi: Stabat Mater (részletek) (szóló: Kertész Szilvia és Kertész Mónika)
Vivaldi: h-moll versenymű 4 hegedűre I. tétel (szóló: Balázs János, Renkecz Kálmán, Fecske László, Pálfi Sándor)
Kókai R.: Magyar tánc

Mindenkit szeretettel várunk!
A belépés díjtalan

Felemelő koncerten vettünk részt.

Holop Géza cikke a “Harangszóban” “Légy áldott Szent István király!” címmel jelent meg. Tanulságos megemlékezés augusztus 20-ról.

“Kisasszony napja” címmel szeptember 8-ról írt nagyon kedves cikket H. Géza hívőtársunk.

A “20. Ifjúsági Találkozó Medjugorjéban” címmel tudósított Istvánffy Miklós a “Harangszóban”. “Az egy hetes Találkozón a hívek zöme fiatal, ifjú, köztük sok a gyermekes család, és számos nagyszülő korú csoport is részt vett az imafesztiválon. A szentmisén 40-50 ezer lélek lehetett ott, a világ legkülönbözőbb tájairól, több, mint 60 országból, a koncelebráló papok száma is meghaladta az 500-at. Itt mindenki megtalálja az elmélyülés lehetőségét, el kell sajátítani a befelé figyelés képességét. Sok segítséget ad a szentolvasó, a napi szentmise, sok-sok dal, miseének.
Medjugorjéba – úgy mondják – maga Szűz Mária hívja a zarándokokat. Akinek füle van, hallja meg!”

2009. szeptember

Újságcikk 2009. szeptember Szeretettel: Tóni atya-Munkácsról. Minap kaptam egy e-mailt…
Fülöp kurzus a plébánián. Szeptember 4-6 között 22 résztvevővel…

Ima papi hivatásért

Köszönjük papjainkat, akik Feléd vezetnek, segítenek bennünket életünk útjain.
Szenteld meg Őket, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet!
Óvd meg Őket a veszélyektől és adj Nekik sok Neked tetsző örömet bennünk, Téged szolgáló életükben!
Adj új papi és szerzetesi hivatásokat!
Hívj szolgálatodba fiatal fiúkat és lányokat, hívj az én családomból is, hogy Ők magukat Neked adva, a világról lemondva Neked tetsző, boldog életet éljenek!
Szűz Mária, az Egyház és a papok Édesanyja, könyörögj érettünk!
Amen.

Újságcikk 2009. szeptember A leghatékonyabb misszió-a jótett Isten nevében. A Bástya áruházzal szemben hétfőn délután…
Közvélemény-kutatás eredménye. A vasárnapi szentmisék megfelelő időpontjának…

Baba-Mama Klub 24-én 9 órakor kezdődik a Tanácsteremben.

Újságcikk 2009. szeptember Ima a papok évében. Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat…
Köszönet. Szeretnénk a Belvárosi Harangszó hasábjain…

Nyugdíjas Klub újra indul: csütörtökön 15. órakor.

2009.október

8-án 17. órakor nagyon szép megemlékezés volt a vaskapui menedékház melletti Magyarok Nagyasszonya szobornál. Beszédet mondott Dr. Kiss-Rigó Püspök Atya, bensőségesen énekelt a Hegyeshalmi Erkel Ferenc vegyes kórus.

10-én tartottuk a szokásos Szentségimádást, óránkénti váltásban. Ezen a napon játszóház várta a gyermekeket.

Hatodikával kapcsolatban Holop Géza társunk írt az Aradi vértanúkról.

A Szűzanya hónap alkalmával az esti szentmisék előtt fél órával elimádkozzuk a Rózsafüzért.

A “Kulcsosok” családközössége 10-én ünnepelte 20 éves évfordulóját. Itt volt a hálaadó szentmiséjükön Éli Atya, missziós szerzetes.

Újságcikk 2009. október Gyermekmise a Belvárosi Templomban. Sok szeretettel ajánlom a kedves hívek figyelmébe…
Hitoktatás Rendje 2009. szeptember 28-tól…
Az októberi képviselőtestületi ülésről. Első helyen említjük és a kedves hívek figyelmébe ajánljuk…
Zarándoklat Márianosztrára. Nemzeti ünnepünkön, okt. 23-án zarándokútra…

14-es Holló Nagytábor

Cserkészcsapatunk 2009. július 10. és 20. között rendezte nyári nagytáborát, Héreg Király-kúton. Cserkészeink a Kuruc-világ kalandos eseményeit elevenítették fel a Gerecse lábainál. A tábor keretmeséjét Örsi Ferenc: A Tenkes kapitánya című regénye adta. A tizenegy napos tábor alatt tájfutó feladatok, cserkésztudásunkat elmélyítő foglalkozások, karikásostor fonás, ősmaradvány gyűjtés, fűzési gyakorlatok, tábori építmények készítése és természeti ügyességek elsajátítása volt a program. A tábor kitűnő hangulata a tábortüzek alkalmával csúcsosodott ki. Örömmel tapasztaltuk, hogy cserkészeink évről évre komolyabb felkészüléssel, nagyobb önállósággal vesznek részt nyári táborozásainkon. Az év koronáját jelentő táborozáson a csapat csaknem minden tagja részt vett, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Legnépesebb tábornapunk létszáma 83 fő volt.

22-én Baba-Mama Klub foglalkozás. Téma: Tudatos vásárlás. Vezeti: Horváthné Török Adrienn.

Rózsafüzér-társulat alakult 1 bokorral (5 fő). Első titokcserénk: a teljes dicsőséges Szentolvasó.

Újságcikk 2009. október Missziós vasárnap. Kellemes meglepetéssel láttuk…

Missziós gyűjtésünk: 64.975 Ft.

Újságcikk 2009. október A kegyelem mai csodája. Napjainkban csőstől ömlik reánk a sok negatív…
Meszlényi Zoltán Lajos magyar vértanú püspök életrajza. Bencés gimnáziumot végzett…
Emlékek Meszlényi Zoltán püspök atyáról. Az időre nem emlékszem…
Adalék legújabb boldogunkról. A rövidesen boldog Meszlényi Zoltán Lajos segédpüspök…

Már 9. órakor megteltek a padok, a székek hívekkel. Fél 11-kor egy gombostűt sem lehetett elhelyezni a hatalmas Bazilikában. Imádkozz szegény Hazánkért, vértanú Boldog Zoltán püspök!!!

2009. november

5-én ismét összegyűltek a kismamák a Baba-Mama Klubba.

Újságcikk 2009. november Meszéna Jolán életrajza. 1895. december 23-án született Esztergomban…

Emlékezés Meszéna Jolán (1895-1994) rubint diplomás tanítónőre
mindenki Joci nénijére
2009. november 7-én szombaton

10:00 sírkő megáldás a Belvárosi temetőben
10:30 szentmise a Belvárosi Plébániatemplomban
Utána emlékezés a Tanácsteremben
Főcelebráns: Dr. Boda László nyug. teológiai professzor

Szeretettel várunk mindenkit, és kérjük, hogy akinek személyes emléke van, mondja el, írja le! Fényképeket is szívesen fogadunk!

JOCI NÉNI EMLÉKEZETE (Esztergom, 2009. nov. 7.)

Ilyen életet nem szabad feledésben hagyni. Hiszen az Egyház liturgiája olyan ebből a szempontból, mint egy – teret és időt átfogó – hatalmas memória. Megőrzi szentjeinek és boldogjainak emlékezetét a liturgiában. S mi, magyarok, örülhetünk annak, hogy ennyi szentünk és boldogunk van. Legújabban Meszlényi Zoltán, a megszállók börtönében vértanú halált halt Püspök Atya ünnepélyes boldoggá avatásának örvendhetünk.
Csakhogy közvetlenül mögöttünk van Mindenszentek ünnepe és a hozzá kapcsolódó Halottak napja. S ez a kettős ünnep azt üzeni nekünk, hogy mérhetetlenül több szent életű ember volt és van az Egyházban, mint akiket szentté vagy boldoggá avattak. Megszámlálhatatlanul több még azoknál is, akiket boldoggá avatásra fölterjesztettek, mint Kaszap Istvánt vagy Mindszenty bíborost. Amikor nem régiben Miskolcon konferencia témája volt Kelemen Didák ferences Atya boldoggá avatásának kérelme, aki a katolikus restauráció idején hősi életével és igehirdetésével szolgálta az Egyházat, ugyanazt mondhattam és írhattam, amit Mindszenty bíboros boldoggá avatási kérelme kapcsán. A döntés az Egyház kezében van. Azt kell elfogadnunk. Nem szabad viszont elfelejteni, hogy már maga a fölterjesztés ténye kivételes rangot ad a fölterjesztettnek. A boldoggá vagy szentté avatottak száma jóval kisebb a fölterjesztettekénél. S többnyire jóval később következik be, mint ahogyan azt mi szeretnénk. Kivételek persze vannak, mint Teréz anya vagy II. János Pál pápa esetében is. De Newman bíboros boldoggá avatására évszázadot kellett várni.
Mindezt azért mondom, mert van egy negyedik kategória is, bár az még nem a megszokott. Megkeresni és fölfedezni azokat a köztünk élt szenteket, akik az érzékenyebb alkatokból kiváltják a felismerést, mint valami belső evidenciát: “Te most egy élő szenttel találkoztál”.
Ilyen volt számomra a Joci nénivel való találkozás. Persze, az igazat megvallva, ez nem “egy pillanat művel volt”. Fokozatosan vált belső meggyőződésemmé. Még azt is mondhatnám, hogy halála után ért el a belső bizonyosság. S már engem is megkísértett a felejtés. Amikor azonban Belső színjáték című költői munkámat írtam, Dante nyomán, és a Mennyország portréit kerestem, a mi korunkból, akkor a saját életem emlékeit előhívva legtisztábban Ő jelent meg előttem. Papi életem tapasztalatait megörökítve ezt is beidézem a publikáció előtt álló memoáromba, melynek címe: “Hivatás a hivatásban”. Ma pedig már sorozatot tervezek, ajánlás formájában, hogy a Keresztény élet tűzze műsorra a köztünk élt karizmatikus keresztények fölfedezését, az ország legkülönbözőbb katolikus egyházközségeiből. Mert ötvenhat hőseit is számon tartjuk.
Egy kanonizált szent emlékezetét a világegyház őrzi, a boldogokét egy ország vagy egy szerzetesi közösség. De ide kívánkozna azok emlékezete is – hommage – akik az átlagosból kiemelkedve, karizmatikus szinten élték meg az Evangéliumot. Mint Meszéna Jolán. Ők talán szerényebben, egy egyházközség, egy falu vagy város hívő közösségének emlékezetébe kívánkoznak. De nem merülhetnek feledésbe. Mert szép és jó az “ismeretlen katonák” emlékezete. De még szebb és még jobb, amikor a nevüket is kiírják, hősi halottakként. Hiszen – kevés kivétellel – ők is egy ország vértanúi. S vannak köztük, akikről még külön is megemlékeznek. Gettysburgban tapasztalhattam meg mindkettőt. Észak és Dél testvérháborújának elesettjeire sírkőerdő emlékezik. Sokra az van írva: “Ismeretlen”. Budapesten egy nevesebb alkotó, sportoló, politikus vagy egyetemi tanár emlékét legalább egy márvány táblával megtisztelik, annak az épületnek falán, ahol lakott. Ezt látva az jut eszembe, hogy ezt a köztünk élő, de nem kanonizált szentek is megérdemelnék. Azok, akik a megszentelt élet karizmatikusai. S bár minden kezdet nehéz, ezt is el kell egyszer kezdeni. Mert Meszéna Jolán példás élete mellett eszembe jut szülőfalum vértanú asszonya is, akinek szintén márványtáblát állítanék. Tudatosabban és szervezettebben kellene ezt elkezdeni. Nyilván pénzügyi oldala is van a dolognak. Joci néni sírjának imponáló rendbe hozása után érdemes volna az esztergomi Meszéna ház külső falára egy márvány táblát elhelyezni. Adományommal magam is hozzájárulnék.
A Belvárosi Plébánia is megőrizhetné Meszéna Jolán emlékezetét, akiről már iskolát lehetne elnevezni. Megérdemelné. Hiszen földi életében a “mindenki tanítónénije” címet adományozták Neki. Akik ismerték, tudják, hogy ez mit jelent. Én is tudom.
Ezen a napon, 2009. nov. 7-én, a szépen rendbe hozott sírhely és ez az emlékező szentmise legyen a folytatása annak, ami már korábban elkezdődött, s amiben a Prokopp család hölgyeinek, Máriának és Rózsának fáradozását külön is nagyra értékeljük, és megköszönjük, de mindazokét is, akik Meszéna Jolán emlékezetének ébren tartását segítették és segítik, ha csak a jelenlétükkel is.
Örömmel és hálával idézzük meg a magyar szentek és boldogok fénybe borult életét, köztük a most boldoggá avatott Meszlényi Zoltán Püspök Atyáét is. De továbbra is szívünkön viseljük a többi boldoggá avatásra fölterjesztettet, hívő keresztényekként elfogadva az Egyház döntését. Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy olyan szent életű emberek élnek a közvetlen közelünkben, mint a Brückner Atya, mint Erdős Matyi bácsi, számomra pedig a Belvárosi templomban napi ministránsom, a Téglás bácsi. A világban élők közül mégis Meszéna Jolán emelkedik ki: a sokak által ismert és tisztelt Joci néni. Mert a csillagok között is van, amelyik fényesebben ragyog a többinél. Joci néni nemcsak kiváló, rubin diplomás pedagógus volt, de egy szentéletű asszony is egyben, akit a pártállam kirekesztett. Róla fokozottan elmondható, amit Dániel könyvéből annyiszor idézünk: “Akik igazságra tanítottak sokakat, ragyognak, mint a csillagok, örökkön örökké.” (Dán 12,3)
Boda László

Világi elnökünk visszaemlékezése

A belvárosiak képviseletében nagy szeretettel köszöntöm Meszéna Jolán tanítónő emléknapján megjelent igen tisztelt rokonságot, drága Joci néni tisztelőit, barátait, lelki testvéreit. Azért bátorkodtam köszöntőként Önök elé állani, mert én munkatársa, ismerője, tisztelője vagyok a mindenki Joci nénijének, és itt kell megemlékezni Róla stílusosan, hiszen jó Testvérünk sok évtizeden keresztül ebben a templomban és ezen a plébánián szolgálta Istenünket, az Egyházat, az Isten népét.
Joci néni hosszú, rendkívüli karaktere miatt senkire sem hasonlítható szolgálata alatt minden időkre példaképpé vált az egyházi szolgálatot ellátó munkatársak, hitoktatók előtt. Ma is hozzá hasonló hiteles segítőkre van szüksége egyházunknak. Tanulunk Tőle, akik ismertük Őt. Hiteles, elkötelezett, fáradhatatlanul sugárzó egyénisége üzenetet hordoz számunkra, ezért is fontos volna megismerni az utódoknak, ezért örömmel üdvözlöm azt a gondolatot, amely nyomán megvalósult a mai megemlékező alkalom.
Minden idők példaképeként említettem Joci nénit. Csak néhány villanásnyit engedjenek érzékeltetés céljából: Joci néni a diákmiséken mindig ott ült a gyerekek között és segítette őket a szentmise követésében, a figyelem fenntartásában – mindezt türelmes szeretettel. Máig hiányként élem meg Joci néni életpéldájának eltűnését. De az a nála tapasztalt szeretetbeszéd is óriási hiánycikk a mai pedagógiából. És ha hitoktatónak mondom Őt, keveset mondok vele, Ő hitre segítette tanítványait, hiszen a hitet oktatni nem lehet. – Más: Egyszer Ráhnerről kezdtem vele beszélgetni, – azt hittem újat mondok Néki. Joci néni hallatlan szerénységgel lebilincselt Ráhner ismeretével. – Még egy szikra – Joci nénit hogyan érdekelték az emberek: Durzák Anna kitűnő középiskolai tanárnő mondotta nekem egyszer: “Tudod, ha nagyon fáradt vagyok és lelkileg fel akarok frissülni, akkor elmegyek Joci nénihez. Ugye ezt nem is kell kommentálni.
Joci néni rendkívüli, sugárzó egyéniségéről Boda professzor Úr nagyon szemléletes, megragadó összefoglalót írt. Hálásak vagyunk a professzor Úrnak, hogy jó tollával megosztotta velünk azt a kincset, amit az idő fátyla lassan beborít és csak az marad meg, amit tudatosan megmentünk az utókornak. Az említett megemlékező gyönyörű írást olvastam Rózsa jóvoltából.
Mi, akik ismerhettük Meszéna Jolán nénit, hálát adunk Istenünknek, hogy személyében adott egy olyan csodálatosan sugárzó egyéniséget, akire mindannyian felnézhetünk, aki gazdagított, épített bennünket, igaz, példás emberi tartásával is erőt sugároz nekünk tisztelőinek, barátainak és mindent olyan erőlködés nélküli természetességgel tette, amire csak Istenünk különleges karizmáival rendelkező szentjei képesek. Drága Joci néni szentté avatása nem történik most meg Meszlényi Püspök Úr szép szertartásos boldoggá avatásához hasonlóan, de mi akik ismertük jóságos Testvérünket, szent meggyőződésünk, személyes tapasztalatunk, hogy Ő egy olyan csodálatosan vonzó és sugárzó szent ember, aki megragadóan, lenyűgözően tükrözte felénk, mindenki felé Istenünk jóságos, elfogadó szeretetét. Nem kisebb Ő, csak más pályán mozgott. Hiszen én és mindnyájan hisszük, hogy szeretetével őrködik felettünk, vigyázza a kegyelem csatornáit.
Hálát adunk Istenünknek Nővérünkért és kérjük adjon nékünk hasonló szenteket, akik Joci néni hitelességével szolgálják egyházunkat, az Isten népét, hogy valósulhasson a várt Isten Országa. Végül látnunk kell Istenünk dicsőségét, aki az evangélium erejével ilyen nagyszerű szent Testvéreket tud támasztani a mi segítségünkre, gazdagításunkra.
Istenünknek mondott köszönetem után átadom a szó fonalát a Prokopp Testvéreknek, hiszen Ők a megálmodói, szervezői és motorjai jelen emléknapnak.
Köszönöm figyelmüket és kívánom további gazdagodásukat.
Sági József

Újságcikk 2009. november Esztergom Belvárosi Plébánia Templomfelújító és Fenntartó Alapítván 2008. évi beszámolója. Az alapítván nagylelkű támogatóinak…
Jézus kurzus a plébánián. A Jézus a négy evangéliumban…

November hónap folyamán a vasárnap esti szentmiséket plébániánk elhunyt híveiért ajánljuk föl.

14-én Szentségimádást végeztünk a szokásos vállalással.

Böjte Csaba árvái részére idén is megtartjuk a szokásos gyűjtésünket elsősorban pénzadományokra számítunk, de ha vannak a háztartásban fölös élelmiszer, tisztítószer vagy tisztálkodó szer készletek, azt örömmel fogadjuk a kitett ládikában. Pénzadományokat a plébánián fizethetnek be, a szándék megjelölésével átutalással is küldhetik az impresszumban látható bankszámlaszámra, illetve a nagy állópersely bevételét most vasárnaptól jövő vasárnap estig erre a célra fordítjuk.

19-én Baba-Mama Klub a “Fogyasztás templomai” címmel tartja foglalkozását.

Holop Géza szívhez szóló írását olvashattuk a Harangszóban, Árpád-házi Szent Erzsébetről.

Elsőáldozói szülői értekezletet november 24-én tartottunk.

28-án a játszóházban készültek az adventi koszorúk, melyeket a Plébános Atya a Széchenyi téren tartott első gyertya gyújtásakor megáldott. Öröm volt látni a sok gyermeket szüleivel együtt.

Újságcikk 2009. november Kulcsosok Katolikus Közösség. 1989-ben Süttő Gábor, a fiatal, Budapestről érkezett gimnáziumi tanár…
Kulcsosok 20 éve. Izgalommal telve ébredtem október 10-én…
Roráte. Visszagondolok, amikor ég gyerekkoromban havas…
Az alábbi levelet kaptuk: Főtisztelendő Főigazgató-helyettes, Plébános Úr!…

Nálunk mindennap 06:30-kor.

Újságcikk 2009. november Köszönet. A Harangszó hasábjain is szeretnénk köszönetünket kifejezni…
Mikulás túra Böjte Csaba testvér gyermekeihez. Petróczi István Úr a már legendás Mikulás túra esztergomi…

Böjte Csaba árváinak 192.285 Ft gyűlt össze, 1 nagy láda élelmiszer, sok tisztítószer, megőrzött játékok, gondosan összeválogatott gyermekruhák, melyeket Petróczi István Úr szállítja Csaba testvér 13 intézetébe. Az Úr Isten áldja meg a szervezőt, s az adakozókat!!

6-án itt járt a gyermekmisén a Mikulás. A kicsik szavaltak, énekeltek köszönetképpen az ajándék csokoládékért.

18. órakor a Rózsafüzér-Társulat titokcseréjére került sor.

13-án 18. órakor a Malom Művészeti Műhely nívós koncertje.

Az Adventi Koncert műsora:

Liszt Ferenc: Régi karácsonyi dal (orgona)
Liszt Ferenc: Ave Maria (ének)
Liszt: “Magyar” (A Karácsonyfa c. zongoraciklusból)
“Carillon” (Harangjáték)
A Három Királyok Indulója
Horváth Cirill: Ave Maria (ének)
Mennyből az angyal (Vas Fruzsina és gyermekek)
Dohnányi Ernő: Pastorale
hangzott el templomunkban.

28-án az első adventi gyertyát a Széchenyi téren, a Szentháromság előtt, Plébánosunk: Dr. Harmai Gábor Atya gyújtotta meg. Közel hozta az utca emberéhez a Várakozás jelentőségét.

Rorate szentmisék reggel fél 7-kor voltak templomunkban, utána Agapé közben beszélgettünk a 2 Atyával. (25-30 fő)

Holop Géza társunk értékes gondolatait olvashattuk az Adventről a Harangszóban.

Böjte Csaba Atya adventi levelét olvashattuk Hírlapunkban: “Próbáljunk lélekben mi is odaülni a Szent Család mellé, adjunk hálát a Mindenhatónak a mindennapiért!”

2009. december

Lak Gábor Atya végezte az élelmiszer-osztás nagy munkáját, segítők bevonásával.

A Triduumot Dr. Székely János segédpüspök Atya tartotta 19-20-21-én: Szt. Özséb-Szt. Adalbert-Boldog Meszlényi Zoltán püspökről, a Tőle megszokott alapossággal, kedves közvetlenséggel. Köszönet érte.

Caritas munkatársai 80 db karácsonyi csomaggal keresték fel az otthonukhoz kötött híveket. Nem egy közülük könnyes szemmel köszönte meg a rágondolást.

16-án Plébános Atya élménybeszámolót tartott a Moldvában, Iasiban, azaz Jászvásáron tartott konferenciáról, melyet a romániai kommunizmus bukásának 20. évfordulója alkalmából tartottak.

24-én 3/4 4-kor került sor a fiatalok által előadott Pásztorjátékra. A templom megtelt hozzátartozókkal, érdeklődőkkel. Köszönjük a betanítóknak, a gyerekeknek ezt a kedves, ünnepre hangoló délutánt.

Megható volt az éjféli szentmise, a kis Jézus születésének ünnepe.

Holop Géza kedves cikkben kívánt Boldog karácsonyt!

27-én Szent Család vasárnapján a 10-es szentmise keretében, Plébános Atya megáldotta a jelenlévő családokat. Jó volt látni az örömet az arcokon.

31-én a 19-es szentmisében adtunk hálát az Úrnak, az elmúlt évben kapott kegyelmekért.

Szilveszteri mulatság

A Kulcsosok közösségének szervezésében idén is jó hangulatban töltöttük az év utolsó napját.
Jókedvről a résztvevők gondoskodtunk (Kulcsosok, Katekumenátus tagjai, Hit és Fény közösség és a résztvevő családok és gyermekeik). A hittanteremben működött a játszóház, a vállalkozóbb szelleműek Gábor Atyával tarokkozni tanultak. A táncparkett mindig tele volt, az asztal pedig rogyadozott a finomságoktól. Az új évet Szentségimádással köszöntöttük, majd a férfiak rakétákat lőttek fel (a gyerekek és persze a szomszédok örömére). Mindenkinek jól esett a finom korhelyleves és a virsli. A gyerekek által szervezett táncverseny (és profi zsűrije: Gabika és a két Gábor Atya) nagy sikert aratott.
Köszönjük a szép élményt mindenkinek, jövőre is mulassunk együtt.
Speierné Németh Andrea

Kedves Testvérek!

Szokásommal ellentétben a mai beszédet fölolvasom, mivel számos számadat fog benne szerepelni, melyekben jobb a pontosság.

Az elmúlt évre valódi hálával gondolok vissza. Isten után hálás vagyok mindenekelőtt elődeimnek, különösen közvetlen elődömnek, Michels Antal Atyának, akitől jól működő, szép plébániaközösséget örököltem. Hálás vagyok azoknak a testvéreknek is, akik továbbvitték a plébániát, szolgálták az itt működő életet.

Valaki a szívveréshez hasonlította a liturgia ritmusát. Ha egy plébánia pusztán csak együtt él az Egyházzal, a liturgiában alázatosan szolgálja az Urat, akkor már beteljesítette küldetése lényegét.

A liturgikus év legkiemelkedőbb pontja a Nagyhét volt, az első, amelyet saját felelősséggel szerveztem. Maradandó, mély élményt jelentett.

A hívek életében kiemelkedően fontosak az első találkozások Krisztussal: a keresztelés, az első áldozás, a bérmálás, sajátos formájú találkozás Krisztussal a házasságkötés is, de titokzatos módon a halál és a temetés is.

Ezekről számokban:
2009-ben 72 keresztelés történt, a megelőző évben 77,
29 első áldozónk volt, 2008-ban 53,
27 bérmálkozónk volt a ferences templom nélkül, 2007-ben 22,
18 pár kötött nálunk, ill. a ferences templomban házasságot, 2008-ban 23,
79 személyt temettünk el, 2008-ban 82-t.

Sajnos néhány negatív tendenciát kell kiemelnem. Az ország általános népességfogyását és elvallástalanodását tükrözi, hogy a temetések száma valamennyivel meghaladja a keresztelésekét, ill. hogy a nagyobb elkötelezettséget kifejező szentségek fölvételét jóval kevesebben vállalják, mint a keresztelést. Az évek közötti csökkenésben nyilván szerepet játszik a plébánosváltás is, személyesen köszönjük viszont mindazok hűségét, akik elviseltek bennünket.

A szentmise-látogatók számának alakulására talán a mozgópersely-bevételekből következtethetünk, egészen pontosan a pénznemek darabszámából, ami persze a gyermekekre nézve nem túl hiteles mérési elv, de eredendően közgázos végzettségű plébánosként nincs jobb mérési ötletem. Leginkább azt mondhatjuk, hogy az évek közötti eltérés statisztikai hibahatáron belül van, az elmúlt két évben folyamatosan 250-300 hívő fordul meg nálunk vasárnaponként.

A gyónás szentségének a helyzetét elődömhöz hasonlóan gyönge pontnak élem meg. Úgy látom ugyan, hogy a gyóntatószék ilyen vagy olyan formája ezen keveset változtat, ezért visszaállítottuk a jobb oldali gyóntatószék hagyományos alakját, de azt a lelkipásztori aggodalmat, amely elődömet a gyóntatószék átalakítására indította, osztom.

Ismételten hangsúlyozom mindenekelőtt, hogy a gyóntató megválasztásában mindenki teljesen szabad, aki a barátokhoz jár, vagy bárki máshoz, az nyugodtan vegye úgy, hogy a buzdításom nem vonatkozik rá. Tény azonban, hogy plébániánkon nagyon kevés szentgyónás történik. A városi plébánostestvérekkel beszélgetve hasonló kép bontakozik ki.

Egy felnőtt keresztény esetében, aki hétről hétre áldozik, legalább évi három-négy szentgyónás ajánlható, és számomra úgy tűnik, hogy ettől a kedves Testvérek nagyobb része messze elmarad. Lehet, hogy egyszer névtelen közvélemény kutatást végzek, hogy kell-e ezzel törődnöm, vagy városi szinten mégis megoldott a szentgyónás helyzete, de most csak arra alapozhatok, amit a plébánián, ill. a testvérplébániákon látok.

A plébánia közösségi életében jelentős eseményt jelentett a búcsú, a hittantábor, a káplán Úr által megszervezett élelmiszerosztások, ill. év végéhez közelítve a tríduum.

Liturgikus életünkhöz tartozó, sikeresnek tűnő kezdeményezés a gyermekmise, és többé-kevésbé sikerült megszervezni a havi Szentségimádásokat is minden hónap második szombatján. Kedves liturgikus közösség a szerda esti Szentségimádó csoport, amely a hűséges régiek mellett új tagoknak is örvend, ezúton is bíztatok mindenkit a csatlakozásra. Ugyancsak csatlakozásra bíztatok a Rózsafüzér társulathoz, átütő sikerről azért túlzás lenne beszélni, de egy bokrunk stabilan van, és imádkozza a Szentolvasót. Fontos, hogy hétköznapokon a fél 8-as szentmise előtt a zsolozsmát, utána a Szentolvasót mindig imádkozza néhány testvérünk, ebben az esetben persze inkább csak azokat tudom csatlakozásra biztatni, akiknek ez a munkaidejével nem ütközik.

Plébániánkon számos kisebb közösség éli életét, ezek közül különös szeretettel tekintek azokra, amelyek a szentmiséken, ill. a különféle liturgikus alkalmakon szolgálatot vállalnak, és ilyen módon láthatóvá, másokat meghívóvá válnak.

Legfontosabb a Jó Pásztor közösség jelenléte, ők élővé teszik a Jó Pásztor kápolnát, ami plébániánkhoz tartozik, havonta szolgálnak a szentmiséken, és hetente, keddenként tartanak a plébánián ill. a kápolnában közösségi alkalmat.

Az előző tanévben fogadtuk be a cserkészeket, ők is egyre jobban látható, eleven közösséget képeznek. Örömmel voltam lent a táborukban, hétről hétre látom az őrseiket, és ők is elvállalták az idei tanévtől havi egy szentmisén a liturgikus szolgálatot.

Szent szolgálatot végeznek a beteglátogatók, akik idén is hűségesen, és a papsággal szorosan együttműködve járták a kórházat, és akik minden hónap második vasárnapján az esti misén közösségileg is jelen vannak.

Káplán Úrnak és nekem igen kedves a plébániánkon alapított Kavics Hit és Fény közösség, velük a hónapok utolsó vasárnapjain tartunk közösségi alkalmat. Úgy gondoljuk, elsősorban a kamasz korosztályból lenne fontos, hogy segítők csatlakozzanak hozzánk, hiszen az értelmi sérültek szolgálatában álló Hit és Fény közösség jó emberi tapasztalatot jelent a családalapításra készülve.

A Karitászunknak is igen sok feladata van, hiszen a társadalmi-gazdasági válság viszonyai között egyre több a szegény ember. Köszönjük mindazok adományát, akik lehetővé tették, hogy önerőből is osszunk élelmiszert, segítsük szegény gyerekek tanulását és ruházkodását. Köszönjük a karitász munkatársak szívós és önzetlen munkáját is.

Nemzedéki közösségeket képeznek a Nősuli, Baba-Mama Klub, a Nyugdíjasklub, amelyek szintén csatlakozókat várnak és keresnek.

A Kulcsosok családközössége idén ünnepelte huszadik évfordulóját, a Hálaadást követő szilveszteri buli megszervezése jórészt Nekik köszönhető.

Hittancsoportok elsősorban az iskolákban vannak, plébániánkon főleg szentségi felkészítés történik az első áldozásra és a bérmálásra, így ennek eredményéről a jövő évi Hálaadáson fogunk megemlékezni. Hálásan köszönjük minden hitoktatónk munkáját.

Említést érdemelnek felnőtt hittancsoportjaink, a keddi csoporthoz még lehet csatlakozni akár olyan személyeknek, akik maguk szeretnének megkeresztelkedni, első áldozók, vagy bérmálkozók lenni, akár olyanoknak, akik egyszerűen csak mélyülni szeretnének hittani ismeretekben és egyháztapasztalatukban.

Egyfajta közösségi alkalom is, felnőtt hittan is az a televíziós Bibliakör, amelyet az Esztergomi televízió segítségével szerveztünk. Műsorunk, amely a Biblia igazsága címet viseli, a televízió negyedik legnézettebb műsora. Hálásan köszönöm mindazok áldozatát, akik részt vesznek a stábban, tényleg elkötelezettséget igényel, de talán szép élmény is. Még néhány résztvevő sokat színesítene az adásokon. Érdekességképp említem meg, hogy pillanatnyilag csak férfiak vannak a stábban, így hölgyekre külön szeretettel számítanánk. Jelenleg péntek délután fél négykor kezdődnek mind az előkészítő megbeszélések, mind a fölvételek a Szent Adalbert Központban.

A jegyesoktatást két részre bontottam. Magam beszélek jegyespárokkal a házasságkötési liturgia és a Szentírás alapján arról, mit vár tőlük az Anyaszentegyház, gyakorló házaspárok beszélnek arról, hogyan lehet mindezt a hétköznapokban megélni. A fölkészítés összesen 8 alkalmat jelent, de talán mondhatom, hogy a jelentkező párok számára általában jó élményt jelentenek ezek az alkalmak, így senkit nem kell puskával kényszeríteni.

Sajnos az énekkar válságáról is meg kell emlékeznem. A testvérek beszámolói szerint évről-évre jobban érezhetőek voltak az utánpótlás gondjai, és mivel a zenei érzék sajnos nekem magamnak sem erősségem, arra jutottam, hogy csakis olyan karvezetővel van esély a megújulásra, aki helybéliként, a mi szentmiséink látogatójaként meg tudja hívni azokat a jó hangú testvéreket, akik szívesen részt vennének ebben a nagy hagyományú közösségben. Most először arra bíztatok mindenkit, akinek füle van a hallásra, hogy a virágvasárnapi passió eléneklésére jelentkezzen. Hálásan köszönjük, hogy a nagypénteki passiót a Jó Pásztorok énekkara elvállalta.

Ha már közösségi élet, akkor fontos megemlékeznem plébániánk szolgálattevőiről is, akik napi szinten szolgálják a plébánia életét. Egyházközségi elnökünkre Sági Józsi bácsira mindig számíthatunk, ha bármilyen probléma adódik, bármi elromlik, vagy éppen csak zarándok csoportot látunk vendégül. Hálásan emlékezem meg sekrestyéseink, irodistáink és pénzszámolóink munkájáról. Sokat köszönhetünk azoknak, akiknek volt fülük meghallani segítségkérésünket a Harangszó szerkesztése kapcsán, és persze a ministránsaink szolgálata is valódi segítséget jelent. A gyermekmisék is sok testvérünknek jelentenek alkalmat a plébánia szolgálatára.

Különösen fontos a Képviselőtestület hűsége, hiszen hónapról hónapra végig tudjuk velük beszélni plébániánk ügyeit.

Legjellemzőbb talán az, hogy idén már olyan sok embernek kell köszönetet mondanom, hogy a Nagytermünkbe be se férünk, így decemberről májusra tettem át a szokásos köszönő vacsorát.

Gazdasági életünkről legfontosabb talán azt megállapítani, hogy plébániánk a napi bevételek és kiadások tekintetében önálló, nem szorul állami, vagy egyházmegyei támogatásra. Csekély pluszbevétel is termelődik, de hozzá kell tennem, hogy azt minden önerős fölújítási ötlet azonnal fölemészti. Háromszáz éves épületben vagyunk, és ennek bizony jelentős költségei vannak. Tavaly már beszámoltam az oltár fölújításával kapcsolatos elhatározásomról, ezzel kapcsolatban a következő lépés egy “csúcstalálkozó” lesz az oltár tervezője, a főegyházmegye főépítésze, a Műemlékvédelmi Hivatal képviselője és közöttem. Tény, hogy nem sietjük el ezeket a lépéseket, de ha belegondolunk abba, hogy az oltár jelenlegi formájában már harminc éves, akkor ez talán nem akkora baj. Az állapot, amelyet kialakítani tervezünk, újabb évtizedekig lesz látható. Az oltár fölújítását gondolatban összekapcsolom a kertkapu fölújításával. Annyiban tartozik össze, hogy ha a kapukat sikerül fölújítani, akkor templomunk szentélye mozgássérültek számára teljesen akadálymentessé válik, és ez jelentős építészeti eredmény volna. Azért a költségeket is jelezném, a két kapu várhatóan ötmillió Ft lesz, az oltár kétmillió, így önerőből legföljebb a munka 60%-át tudjuk elvégezni, a többihez külső támogatókat kell keresnünk.

Néhány szám:
Saját bevételünk 2009-ben 9.130.000 Ft volt, 2008-ban 9.800.000 Ft ill. akkor a várostól kaptunk még 5 millió Ft-ot templomfelújításra.
Napi összkiadásunk 2009-ben 8.900.000 Ft, ebből kb. 600.000 Ft kisebb felújítás (iroda, kazán, templomtető), 2008-ban 8.500.000 Ft napi kiadás, és 6.500.000 Ft templomfölújítás, aminek nagy részét a mondott módon a város finanszírozta.

Látható tehát, hogy történt egy bevétel-visszaesés, amit a fölújítások, ill. a napi kiadások visszafogásával tudtuk ellensúlyozni. Azt hiszem, ezt nevezhetjük a gazdasági válsághoz való alkalmazkodásnak.

A bevételek 22%-a egyházi adó, 19%-a perselybevétel, 14%-a stóladíj szentmisék, esküvők, temetések után, 44%-a pedig egyéb forrás, pl. célgyűjtés mondjuk a hittantáborra, a telefonkörre, vagy éppen nálunk táborozó zarándokok adománya, ill. olyan átfutó bevételek, amelyeket tovább is utaltunk.

A bevételek struktúrájával kapcsolatban azt mondanám, hogy örömmel látnám, ha tovább növekedne az egyházi adó, és azon belül a bankátutalás aránya. Igazából mindenki élete egyszerűsödne, ha a testvérek kiszámolnák, hogy évente kb. mennyit költenek a plébániára, és ezt az összeget havi állandó átutalással közvetlenül a Harangszóban látható bankszámlaszámra irányítanák. Minthogy Közgázt végeztem, még azokra sem néznék görbén, akik ezek után a perselybe csak célgyűjtéskor adakoznának. Igaz ez a népszámlálást megnehezítené… A formánál ebben az esetben természetesen sokkal fontosabb a tartalom: mindazok anyagi áldozatát hálásan köszönjük, akik bármilyen formában adott adományukkal fönntartják a plébániát.

Megjegyezzük, hogy a telefonkört, amellyel kapcsolatban tavaly volt néhány kínos hirdetésünk, idénre sikerült stabilizálni, úgy, hogy szigorúan behajtjuk telefononként évi 2000 Ft hozzájárulást. Így el tudjuk látni telefonkör felügyeletével járó feladatokat, és állni tudjuk azt a kezességet, amelyet a plébánia vállalt minden egyes tag telefonszámlája után.

Szerencsére igen ritka, hogy valaki egyáltalán nem fizet, de minden egyes ilyen eseten több tízezer Ft-ot bukunk, mire az illetőt ki tudjuk tenni a telefonkörből. Ennek ellenére ma már a telefonkör veszteségei nem a testvéreket terhelik, hanem csak mindazokat, akik a telefonkör tagjaiként amúgy haszonélvezői a kör létének, hiszen az jóval alacsonyabb telefonszámlákat jelent, mint ha valaki egyéni előfizető volna. Akár még azt is megkockáztatom, hogy a telefonlista tagságát merem ajánlani mindazoknak, akik több, mint havi 2000 Ft-ot elmobiltelefonálnak. Ha 300 embert sikeresen adminisztrálunk, akkor még 100 személyesen ismert, megbízható ember már nem jelent újabb gondot.

Kiadásaink 37%-a személyi kiadás, 17%-a közüzemi kiadás, azaz fűtés, villany, víz, szemétdíj, 36%-a egyéb dologi kiadás, mint pl. rendezvények költségei (nagyobb részben célgyűjtésekből fedezve), felújítások, iroda- és templomfönntartás. 10% szociális célú befizetés a Főegyházmegyének, Böjte Csabának, ill. a Mária Rádiónak.

A jövő évre vonatkozóan jeleznék néhány szempontot.

A liturgia rendjét illetően néhányan szóvá tették, hogy milyen kényelmetlen, hogy nálunk a könyörgések és a Dicsőség során állunk. Ezt már az elődeim bevezették, de én is egyetértek ezzel a gyakorlattal: egyrészt Nyugat-Európában mindenütt így van, másrészt jól is van így, tulajdonképpen tiszteletlenség Istenhez ülve könyörögni. Kérem viszont mindazokat, akiknek bármilyen egészségügyi problémájuk miatt terhet jelent állni, hogy üljenek le bátran. Ugyanez vonatkozik a térdelésekre is, ezek az előírások testileg egészséges embereknek szólnak, akiknek viszont bármilyen problémájuk van, azok keresztény szabadsággal maradjanak bátran ülve. Az ilyen értelemben “renitenskedő” testvéreket azok nézzék ki a templomból, akik maguknak szeretnének valamilyen cifra lábfájást.

Sajnos folyamatos problémát jelentenek a késések. Nem állíthatom, hogy mi, a plébánia papsága bezzeg soha sehonnan nem késtünk el, ezért nem akarok felülről mennydörögni, inkább csak halkan jeleznék ezzel kapcsolatban egy liturgikus megfontolást. A liturgia logikája szerint az készült föl a szentáldozásra, aki hallotta Isten evangéliumban megszólaló igéjét. Aki evangélium elejére nem ért ide, azt arra kell kérnem, hogy azon a misén tartózkodjon a szentáldozástól, és inkább szentségimádásban, imádságban forduljon a szentségben eljövő Krisztushoz.

Az elsőáldozáshoz még nem járult kisgyermekek ügyében a főpásztor szándékainak igazán megfelelő gyakorlatot az jelenti, hogy a kis kereszteket az áldoztatás után adjuk az addigra összegyűlő kicsiknek. Gyermekmisén már kezdettől fogva eszerint adjuk ezt az áldást, de Karácsonytól fogva a nagymiséken is ezt vezettük be.

2010-től megváltozik a stóladíjszabás, az új díjszabás a faliújságon látható.

Előzetesen jeleznék néhány jövő évi programot, ezeket mostantól minden héten megjelentetjük a Harangszóban.

Jegyeskurzus: Március 2-től kezdve tartjuk négy egymást követő hétfőn azokat az alkalmakat, amelyeken házaspárok beszélnek az életükről. Nem csak jegyesek, hanem egyrészt hosszabb ideje együtt járó fiatal párok, másrészt fiatal házaspárok jelentkezését is szívesen vesszük, hiszen a szexualitás, a gyermeknevelés, a konfliktuskezelés, ill. a hit közös megélésének a témái sokak számára érdekesek lehetnek. Azokat az alkalmakat, amelyeken velem lehet megbeszélni a liturgia, ill. a Szentírás tanítását, külön-külön egyeztetem az egyes jegyespárokkal.

Első áldozás: Idén várhatóan május 16-án 10-kor lesz, Urunk Mennybemenetelének ünnepén.

Te Deum: Idén várhatóan június 13-án 10-kor lesz. Ennek a napnak az estéjén tartjuk a decemberről elhalasztott köszönő vacsorát is.

Templombúcsúnk Szent Péter és Pál apostol ünnepéhez kapcsolódóan, az ahhoz legközelebbi vasárnapon, június 27-én lesz.

Hittantáborunk június 28 és július 4 között lesz, idén is Mártélyon, ahogy tavaly. Kérem, gondoljanak erre, amikor gyermekeik nyarát betáblázzák. Jelentkezéseket 5000 Ft előleg befizetése mellett már mostantól elfogadunk.

Szeretettel köszönöm meg szíves türelmüket, szükségük volt rá, de azt hiszem, igazából jó dolog, hogy öt oldalban kellett egy eleven, aktív plébánia életét összefoglalnom.

Esztergom, 2009. december 31.

Dr. Harmai Gábor
plébános

2010. január

9-én volt a Szentségimádás, a szokásos csoportokkal, a betérő hívekkel.

Baba-Mama Klub 14-én, 10. órai kezdettel indította az Új évet.

Kórusunkat újjászervezzük Dr. Inotay György Kántor Úr vezetésével. Jöjjünk, énekszóval dicsérjük az Urat!!

Ház-, lakásszentelésre időben jelentkezzünk!

Újságcikk 2010. január Kedves Testvérek! Engedtessék meg, hogy templomi közösségünket…
Ökumenikus imahét. Január 16. szombat 17:00 Kertvárosi templom…

Jó volt esténként együtt dicsérni az Urat, “Ti vagytok ennek tanúi” Lukács Evangéliumából vett vezérgondolat fogta össze az Ökumenikus imahetet. Nálunk Móringer Lajos és 4 hölgy segítsége készítették az agapét. Este 3/4 10-kor búcsúztunk el egymástól.

Plébános Atya a Harangszóban is kéri a hívek cikkeit, hogy Hírújságunk tükrözze az itt folyó munkát.

Gyűjtést a Haiti földrengés áldozatainak szerveztünk.

Újságcikk 2010. január Évi programok. Jegyeskurzus: március 2-től kezdve tartjuk…

Baba-Mama Klub témája: “Válaszd a hazait!” Január 28-án, 10. órakor.

30-án Taizei imaóra lesz a Kórház Kápolnában, 18. órakor. Jöjjünk, szálljon énekünk, imánk az Egek Urához!

Újságcikk 2010. január Karitász beszámoló a 2009. évi munkáról. Munkában, nehézségekben, de ugyanakkor örömökben is…
Múlt szombaton délután plébániánkon a kicsik nagy örömére…

2010. február

Újságcikk 2010. február Beszélgetés Dr. Beer Miklós Püspök Atyával. Várady Eszter Igazgatónő meghívására érkezett a városi…
Imaszándékok. Kérjük a kedves olvasókat, hogy az alábbi szándékokért egy…

1-én, 17. órakor a Városi Könyvtárban nagy örömmel vettünk részt egykori plébánosunk, Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök Atyával való találkozáson.

2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 19. órakor, a templom bejáratán belül félkörívben álltunk, Plébános Atya megáldotta a gyertyákat, s ünnepélyesen vonultunk a helyünkre, a padokba.

3-án reggel Dr. Gaál Endre Atya Balázs-áldásban részesítette a jelenlevőket.

Az ETV-n megszűnik a “Biblia igazsága” c. műsor. Más vallási adások kerülnek a helyére. Viszont, mi plébániai Bibliakör formájában folytatjuk az együttléteket, 2 hetente, péntekenként 20. órai kezdettel.

11-én Baba-Mama Klubon bemutatkozik az “Otthon Segítünk Alapítvány”.

7-én, 18. órakor Gál Laura énekművész, Fodor Éva orgona kíséretében, mise-koncerten dicsérte az Urat. A bevételt a Haiti földrengés áldozatainak megsegítésére ajánlotta fel. Ezzel együtt, még a két szentmisén összesen: 139.510 Ft gyűlt össze. Az Úr Isten áldja meg az együtt érzőket!

Újságcikk 2010. február A Beteglátogató Csoport 2009. évi beszámolója 1-2 rész (két cikk)
Kirándulás Kecskemétre. A plébánia Hit és Fény Kavicsok közössége meghívást kapott a…
Keresztút. A keresztút, amelyet Jézus végigjárt a Golgotáig, fél kilométeres…

19-én a Képviselő Testület ülésezett.

26-án a hittanosok, bérmálkozók találkoztak.

12-én Máltai munkatársak és a Belvárosi Karitász közösségi alkalmára került sor.

19-én a beteglátogatók gyűltek össze.

26-án a cserkészek találkoztak a plébánián.

2010. április

2-án a Képviselő Testület a Kálvárián 15. órakor mondja az imákat, az egyes állomásoknál.

Újságcikk 2010. április Beszámoló a bíborosi látogatásról. Az Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál Plébániát az a megtiszteltetés érte…

Kedves hívőtársunk osztja meg nagyböjti gondolatai velünk:

Újságcikk 2010. április Memento. Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel…
A kórházi kápolnában. Ünnepi eseményre került sor a kórházi kápolnában február 20-án…

A betegek kenetének felvétele.

Bíboros-Prímás-Érsek Atya 3 napos vizitációja február 18-19-20-án.

a könyvtárszobában

az irodában

Boldog Meszlényi Zoltán Püspök képének megáldása, elhelyezése.

cserkészeink

köszöntés

Károly Béla és Jaczkó Judit katekumenek

bérmálása

bérma kereszt szüleikkel

Belépés a ferences templomba

a szeretet otthonban áldoztatás

a ferences nővéreknél

2010. március

5-én a Biblia kör foglalkozásán: Jézus pere a Passióban került feldolgozásra. – A Keresztutat a családosok, nyugdíjasok tartják.

7-8-9-én Triduum lesz a Szent Anna templomban, Horváth Zoltán tb. kanonok, terézvárosi Plébános Atya tartja.

8-tól, hétfőnként a Jegyeskurzus előadásain gyakorló házaspárok vallanak életükről.

12-én a Caritas csoport, s a Málta képviselője mondta a Keresztutat templomunkban.

13-án a Szentségimádás kertében, nem hagytuk magára az Oltáriszentséget 13-19-ig.

14-én Régiós Caritas Ifjúsági Keresztutat Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök Atya vezette, sok hívő jelenlétében.

19-én a “Beteglátogatók” elmélyült Keresztútján jártunk.

Csodálatos felkészülés a szent időszakra:
“Keresztfa titka tündököl”
Sík Sándor: Keresztút
Nagyböjti irodalmi-zenés délutánt
rendezünk a
Hittudományi Főiskola dísztermében.
(Esztergom, Szent István tér 10.)
2010. március 21-én, vasárnap 16. órakor.
A verseket elmondja: Durzák Anna
Énekel és zongorán
közreműködik: Pálmai Árpád

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

14-21-ig tartós élelmiszereket gyűjtöttünk a templomban a Püspöki Kar felkérésére, melyet Lak Gábor Atya és a felnőtt hittancsoport tagjai osztottak ki a rászorulóknak. – Szentföldi gyűjtés: 38.395 Ft volt.

26-án a cserkészek által vezetett Keresztutat jártuk.

25-én Baba-Mama Klubra gyűltek a kisbabák az édesanyjukkal.

Újságcikk 2010. március Egy hálatelt óra a Bazilikában. Március 6-án 1991 óta 225-ödször jött közénk Regőczi István…
Imádkozzunk. Április 18. vasárnap a fogvatartottak és a börtönmisszió vasárnapja…
Diakónusszentelés. Plébániánkat az az öröm és megtiszteltetés érte, hogy egyik…

2010. április

Köszönet a Polgárőrség munkájáért, mellyel a feltámadási körmenetet zavartalanul felügyelte.

A hatalmas Bazilika hívő serege egy emberként imádkozott, gratulált Dr. Felföldi Éva főorvosnőnek a magas kitüntetéshez.

2010. május

2-án a szentmiséken Plébános Atya megáldotta az édesanyákat, nagymamákat, s a gyermekek 1-1 szál fehér szegfűvel köszöntötték Őket.

A Szeminárium részére 55.515 Ft-ot gyűjtöttünk. Köszönet érte!

Az Elsőáldozás menete:

Bevonulás: elől vonulnak az elsőáldozók, az elsőáldozók szülei, mögöttük a ministránsok Gábor Atyával, (az oltár elé érve a tapsjelzésre mindenki térdet hajt).
Gábor Atya köszönti az elsőáldozókat, szüleiket, rokonaikat és a híveket.
Szülői áldás: az elsőáldozók szülei gyermekük mellé állnak, elimádkozzák gyermekükért a Szülői áldást, melynek végén kis keresztet rajzolnak gyermekük homlokára.
Helyek elfoglalása: először a szülők foglalják el a számukra kijelölt helyet, majd az elsőáldozók foglalják el helyüket az első 2-2 padsorban, elöl a lányok, mögöttük a fiúk.
Köszöntés: – Az elsőáldozók verssel köszöntik az Oltáriszentségben jelenlévő Jézust: Gyovai-Bodák Mónika, Nagy Mercédesz, Nagy Dorottya, Gégény Eszter.
– Az elsőáldozók köszöntik az Atyát: Návrádi Kristóf, Révész Dániel.
Szentmise folytatódik a bűnbánati résszel, könyörgéssel, az Ige Liturgiával.
– Olvasmány: Jánosi Renáta
– Szentlecke: Czúth Dávid
– Evangélium, szentbeszéd.
Keresztelési fogadalom megújítása: az elsőáldozók az oltár előtt felállnak, gyertyát kapnak, égő gyertyánál, a pap kérdéseire válaszolva megújítják a keresztségi fogadalmukat.
Hívek könyörgése: Az elsőáldozók olvassák fel (12).
Felajánlás: három elsőáldozó az oltárhoz viszi az adományokat, folytatódik a szentmise az Áldozati Liturgiával.
Áldozás: Áldozás előtti imádság: az elsőáldozók együtt imádkozzák.
Áldozás: először az elsőáldozók járulnak az Oltáriszentséghez, kettes sorban állnak, egyesével, lassan folyik az áldozás, hogy a fotós külön-külön tudjon fotózni, majd a hívek áldoznak.
Áldozás utáni imádság: az elsőáldozók együtt imádkozzák.
Könyörgés, ünnepi áldás.
Fotózás: közös fotózás lesz a szentélyben, az oltár előtt.
Reggeli: kalácsot, kakaót illetve teát vehetnek magukhoz az elsőáldozók a plébánia tanácstermében. Ez idő alatt a szülők, jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén a hittanteremben várakoznak gyermekeikre.
Emléklap: a reggeli után emléklapot kapnak az elsőáldozók erről az ünnepről.

Figyelem!
Az elsőáldozás és közös fotózás után mindjárt átvonulnak a gyermekek a téli kápolnába, ott leveszik az egységes elsőáldozási ruhát, amelyet 4-5 szülő (aki vállalkozott) mosásra haza visz, és legkésőbb kedd estig visszahoz a plébániára!
Kérjük a kedves szülőket és rokonokat, hogy fotózással, videózással ne zavarják a liturgia és az ünnep menetét. Fogadott fotós fényképez mindenkit, külön-külön, a szentmise egész folyamán, illetve egy kiválasztott szülő videó felvételt készít, amelyet sokszorosít azok számára, akik kérik.
Megértésüket köszönjük!

Istentől áldott, szép ünneplést kívánunk!

Kedvenceink: 2010. május 23.

Adorján Marcell, Cserni Viktória, Czúth Dávid, Donka Zsanett, Geletey Gellért, Geletey Simon Péter, Gerendás Éva, Gégény Eszter, Gyovai Bodák Mónika, Horváth Loretta, Horváth Melinda, Jánosi Renáta, Kajtár Rebeka Dóra, Kómár István, Kovács Pál, Kókuti Csongor, Kucsera Kata, Lengyel Zita, Mezei Linett, Nagy Gergő, Nagy Dorottya, Nagy Mercédesz, Návrádi Kristóf, Pirtyák Dorottya, Révész Dániel, Szóda Szabina Szonja, Szóda Tamás Krisztián, Szűcs Diána, Tóth-Nyári Zalán, Tóth Patrik, Urbán Levente Solt, Vági Sára, Váraljai Zoltán.

2010. június

Dobayné Marika beszámolója a testületi ülésről. Adjon az Úr Gerendás Gyula társunknak békét, belenyugvást!

12-én Plébániánkat hatan képviseltük Leányfalun, a Régiós lelkigyakorlaton. Keresztutat jártunk, beszámolót hallottunk Szalay Zoltán Plébános Atyától. A Falu-Házban csodálatos Hangversenyt hallottunk a helybeli gyermekektől. Megjelent Dr. Udvardy György s. püspök Atya, és Écsy Gábor Atya a Karitász elnöke. Átadták Pappné Emmának a “Szent Erzsébet rózsája” kitüntetést. Finom ebéddel, s süteményekkel zártuk a lélekemelő együttlétet.

Az árvízkárosultak megsegítésére június 20-án a szentmiséken, s a jótékonysági Hangversenyen 376.325 Ft gyűlt össze. Hála Isten él az emberekben az együttérzés szeretete.

Június 6-án az esti szentmisére, és az utána következő “hideg-tálas” vacsorára Plébános Atya, mintegy 90 fős hívőt hívott meg köszönésképpen, az elmúlt egy év segítő munkájáért. Móringer Lajos mesterszakács finomságait, s a hölgyek által készített süteményeket fogyasztottuk baráti beszélgetés közben. Orsi, Gabi segédkeztek a romok eltakarításában. Éjjel fél 12-kor mondtunk búcsút egymásnak. Sinkáné Vera sekrestyést ekkor búcsúztatta, s köszönte munkáját a Plébános Atya.

27-én a búcsú napján, valóban sokan jöttek el a 10-es szentmisére, örültünk a “teltház”-nak. Utána a templomkertben várt a Szerencsés Tibor finom fagylalt-kocsija, volt aki kétszer is sorban állt az üdítő gombócokért. Ezután következett S. Geri fölséges marhapörköltje, különböző garnírungokkal, majd a hölgyek által sütött sütemények. A cserkészek derekasan kivették a részüket a munkálatokból. Fiatal hölgyek tették tisztába a tányérokat. Köszönet az Atyáknak, s minden segítőnek, hogy szépen sikerült a közös ünnepünk!

“Péter-fillér” gyűjtésünk eredménye: 51.100 Ft volt. Köszönet érte!

2010június

csapatzászló festése

tábori mise

kézműves foglalkozás

Kent-kupé játék

reggeli ima

kézzel írtunk alá

Vásárhely főtere

Kent-kupé titkos jel.

Köszönet: Harmai Gábor, Lak Gábor Atyáknak, a tábor megszervezésében és lebonyolításában segített: Tóthné Maczej Györgyi, Kovácsné Földesi Mária-Ria, Mátray Gabriella, Mézes Melinda.

“Ne hagyjátok a templomot és az iskolát!”
Templomrekonstrukciós munkálatainkat Téglajegy vásárlással 2008. évben támogató Testvéreinkről ezúton emlékezzünk meg és kérjük Reájuk Istenünk áldását. Adományozóink tettét itt rögzítjük az utókor számára, hogy nemes példájukon épüljenek és nyomukba szegődjenek utódaink és Ők se “hagyják a templomot”.
Gerendás Gézáné, özv. Kovács Jenőné, Dr. Kanász Gábor, Dr. Keller Judit, Kárpáti Margit, Dr. Wagenhoffer Vilmos, Szücs Ernőné Ősi Mária, Németh Mária tanárnő, Atlantisz Szolg. Bt, Köszi Kft (Csoknyay György).
Tisztelettel: Sági József
E.K. Vil. Eln.
Kuratórium tagja

“Ne hagyjátok a templomot és az iskolát”
Templomrekonstrukciós munkálatainkat Téglajegy vásárlással 2009. évben támogató Testvéreinkről ezúton emlékezzünk meg és kérjük Reájuk Istenünk áldását. Adományozóink tettét itt rögzítjük az utókor számára, hogy nemes példájukon épüljenek és nyomukba szegődjenek utódaink és Ők se “hagyják a templomot”.
Dr. Prokopp Mária, Porpáczy László, Galambosi Lajos, Jobbágy Tihamérné, Kristóf Csilla, Dr. Kanász Gábor, Dr. Keller Judit, Köszi Kft (Csoknyay György), Dr. Wagenhoffer Vilmos.
Tisztelettel: Sági József
E.K. Vil. Eln.
Kuratórium tagja

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKI FŐHATÓSÁG KÖRLEVELE
2010. III.

Nyári táborok

2010. július 5-9. között tartottuk, immár hagyományosnak mondható Napközis-Táborunkat. Idén Szent Péter és Pál személyei köré szerveződtek az események, játékok.
Hétfőn H. Gábor Atya tartott rövid előadást plébániánk Védőszentjeinek életéről, munkásságáról. Szerdán ellátogattunk Szentendrére, bár sajnos az ottani Szt. Péter és Pál plébániatemplomot nem tudtuk megtekinteni, felújítás miatt. Hét közben kézműveskedtünk. Rongybabákat, halászhajót, textilképeket készítettünk. Közös alkotás is készült, a Szentírásból. Azt a jelenetet ábrázoltuk, mikor Jézus a vízen közelít tanítványai felé. Természetesen a szerepjáték sem maradhatott el. De az idén óriástársassal is szórakoztattuk a mintegy 13-15 résztvevő gyermeket. A tábor idejét átszőtte a kvíz-játék, amelyben bibliai eseményeket, személyeket, fontos tárgyakat lehetett megfejteni. Utolsó napon pedig a Győztesek választhattak filmet, amit közösen tekintettünk meg.
Pénteken a Záró Szentmise után, jókedvűen búcsúztunk, remélve a viszontlátást!

Szőke Boglárka, Hamza Ági
vezetők.

Visegrádi hittanosok köszönő fényképe, a belvárosi táborozásról.

Cserkésztábor Bernecebarátin

Talán nem leszek teátrális, ha úgy kezdem, hogy cserkésztáborunk idén is nagyszerűen sikerült. A Börzsöny egyik csodálatos helyét fedeztük fel, a Bernecebarátihoz tartozó hűvös, árnyas Kalakocs völgyet, amit a mellettünk csörgedező jéghideg patakkal igen kellemes hely a forró nyári napokban. A táborhely abból a szempontból is kedvezőnek bizonyult, hogy a bámészkodók és turisták elkerülték majdnem 100 fős közösségünket, így nyugodtan dolgozhattunk és pihenhettünk.
Cserkésztáborunk mindig kemény munkával kezdődik. Sátrainkat, felszereléseinket felpakolva, nekivágtunk az útnak autókaravánunkkal és mérhetetlen izgalommal, jókedvvel. A nyár eleji esőzésektől megrongálódott erdei út okozott némi nehézséget, de a találékony és bátor cserkésztestvéreknek az ilyesmi nem legyőzhetetlen akadály.
A táborhelyre érkezve elkezdődött az igazi munka: a terep megtisztítása, a sátrak felverése, a tábori építmények megtervezése, kivitelezése igen verejtékes, ámde jókedvvel folyó munkának bizonyult, amiből még a legkisebbek is derekasan kivették a részüket.
A tábor elején meglátogatott minket Harmai Gábor Atya, szentmisét mutatott be, és kérte a Jó Isten áldását táborunkra.
Táborunk keretmeséjét Lázár deák történelmi Magyarországon való vándorlása adta. Volt is minden ami ennek megfűszerezéséhez kellett: rabló törökök, nyughatatlan kunok, szemfüles őrségiek, jászok és palócok. Volt elveszett és megkerült térkép, amely nyomába egy egész napot baktattak a bátor magyar fiak. És volt rengeteg kézműves foglalkozás: készítettünk agyagból kemencét, festett és míves ládikákat, nyomatos pólókat, kőből hidat és gátat, lefolyócsőből szép hangú tilinkót és még sorolhatnám… Volt részünk különböző ügyességi játékokban, tájfutásban és mindegyik hihetetlen jókedvvel végződött.
Kiscserkészeink a hét felénél hazautaztak, és mi az ifjakkal folytattuk tovább a cserkészéletet az erdő mélyén. Jutott idő minden őrsnek rendezni saját körletét, és bizton állíthatom, hogy csodálatos alkotások születtek. Voltak akik teljes botanikus kertet varázsoltak sátraik elé, valódi halastóval, amelyben még halacskák is úszkáltak. Mások kövekből és mohából készítettek előteret, vagy különböző funkciójú kőépítménnyel lepték meg a sátorszemlét végző tiszteket.
Idén remek szakácsot kaptunk Erős Cili személyében. Többed magammal állíthatom, hogy még ennyi finom ételt cserkésztáborban sosem ettem. Köszönjük, kitartó és önzetlen munkáját! Szintén köszönet illeti rátermett parancsnokunkat, Barna Jánost, valamint minden cserkésztestvért és a kedves szülőket. Bizton mondhatom, hogy ez alatt az egy hét alatt sikerült valami olyat megvalósítanunk, amit a hétköznapok forgatagában csak igen bajosan lehet: valódi szeretetteljes közösséget alkottunk! S az ifjakra pedig ország világ büszke lehetett volna! Én az voltam! Köszönet mindenkinek! Hála Istennek!
Jövőre újra együtt! Addig is hadd köszönjek a cserkészek mindig aktuális köszönésével: Jó Munkát!
Rehovics János

tábori szentmise, egy boldog csoport résztvevői.

2010. augusztus

Aug. 22-én 20 órától a Belvárosi templomban hallottuk a csodálatos férfi-kórust. 5 percig tartott a vastaps, a hálás közönségtől, amely a templomot megtöltötte.

Mindig örömmel olvassuk Holop Géza társunk alapos cikkeit.

Egy hálás tanítvány emlékező sorai, a szeretett osztályfőnökről.

2010. szeptember

Szeptember 5-én az esti szentmise után Teréz Anya mennyei születésnapjának 13. évfordulóján az életéről 40 perces szinkronizált filmet tekintettünk meg. A törékeny testben, milyen mély hit, erős lélek lakozott. Van mit tanulni Tőle!!

11-én 13. órától, az esti szentmiséig Szentségimádást végeztünk, a megszokott beosztás szerint.

Az oltárfelújításhoz téglajegyek vásárolhatók 5.000, 10.000, 20.000 Ft-os címletekben.

Minden kórházi betegágy mellé szeretnénk Szentírást biztosítani. Ezért a Szentírás vasárnapján, a persely bevételt erre fordítjuk.

2010. október

4-én újra indult a Baba-Mama Klub, 2 hetente hétfőn 10. órakor.

7-én, csütörtökön 15. órakor újra találkoznak a Nyugdíjas Klub tagjai.

A 2 plébánián 107.720 Ft gyűlt össze, hogy a kórházi ágyak mellett Szentírás álljon a betegek részére.

13-án a Laskai Antikváriumot megtöltötték az érdeklődők, hogy meghallgassák Miklós Tamás történész érdekfeszítő előadását a Don-menti harcokról. Dobay Pál – erdőmérnök – mutatta be Herceg Windischgraetz Natália és Dr. Dobay Miklós egészségügyi naplóját, a Don-kanyar menti harcokról. Ők is hősök voltak.

15-én csodálatos előadás-sorozatban emlékezett 10 előadó gróf Széchenyi Istvánról, a legnagyobb magyarról, a “Merjünk nagyok lenni!” címmel, a PPKE-VJK dísztermében.

Keresztelőkút 1786-ból, Főoltárkép 1896-ból Vaszary János alkotása, Szt. László szobrot Kiss György alkotta 1896-ban, Mária oltár 1767-ből, Magyarok Nagyasszonya 1789-ben létesült, Húsvéti gyertyatartó ezüstből 1740-ből származik, Szószék 1771-ben készült az emmauszi tanítványok Húsvét reggelén találkoztak az Üdvözítővel, Templombelső a barokk kor remeke, Szentély Oratsek Ignác tervezése alapján 1762-ben létesült.

Kedves Gábor Atya!

Köszönettel fordulunk Hozzátok 2009-2010-es cserkészévünk zárása kapcsán. Csapatunk működése szempontjából elengedhetetlen az a segítség, amit Tőled kaptunk. Bármennyire is vágyunk az önálló cserkészotthonra, reálisan nézve a dolgokat mindannyian tudjuk, hogy a Belvárosi Plébánia – vezetésed alatt – az egyetlen biztos és kiszámítható háttér munkánkhoz.
Engedd meg, hogy néhány mondatban tájékoztassunk az elmúlt év történéseiről, azzal a szándékkal is, hogy a Plébánia Historia Domusába is bekerülhessünk.
A 14-es Holló cserkészcsapat 2009-ben 8 őrsben 64 gyermekkel kezdte meg munkáját. Cserkészeink heti rendszerességgel találkoztak őrsi foglalkozások keretében. Az összejöveteleket képzett őrsvezetők, valamint felnőtt cserkészek vezették. Programjainknak helyszínt a Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánia, valamint az Árpád-házi Szent Erzsébet Iskola biztosított. A heti találkozókon felül csapatunk minden hónapban legalább 1 kirándulást szervezett tagjai számára, melyek során 212 km túrautat volt lehetősége bejárni gyermekeinknek. Hagyományainkhoz híven – díszelgő őrségként – részt vettünk nemzeti ünnepeinken, hol cserkészeink zászlótartó és koszorúzó szerepet vállaltak. Az egyházi év ünnepi szakaszaiban is kivették cserkészeink részüket a feladatokból. Keresztutat szerveztünk a Belvárosi Templomban, és a körmenetek alkalmával a Baldachinvivők közt találhattuk meg cserkészeinket, örömmel és lelkesedéssel segítettünk Meszlényi Zoltán boldoggá avatási szertartásában. A csapat ebben az évben törekedett, hogy a környék cserkészcsapataival szorosabb együttműködést alakítson ki, ahol volt lehetőségünk belekapcsolódtunk a Kerület programjaiba. A nyár folyamán 10 napos nomád táborunk volt a Börzsöny hegységben, melynek kerettörténetéül a hazai tájegységek népeinek bemutatását szántuk. Táborunkban összesen 89 cserkész vett részt.
A cserkészévünkben a csapatba 6 újonc jelentkezett, kiket nyári táborunk alatt avattunk cserkésszé. Cserkészavatás alkalmával 7 kiscserkészünk is ígéretet tett. A csapaton belüli vezető utánpótlás biztosítása érdekében 5 fiatalt delegáltunk vezetőképzésbe. Jelöltjeink közül ketten a Magyar Cserkészszövetség képzésére jártak, hárman a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség “iskolájában” szereztek képesítést.
Csapatunk raktározási lehetőségei sajnálatosan az elmúlt évben jelentősen romlottak. Esztergom városa bérbe adta az egykori Bencés sportpályát és a hozzá tartozó épületeket. A terület csónakházában tartott hajóinkat és felszereléseinket ki kellett költöztetni. Nagy értékű vízi járműveink elhelyezésére a Ferences Gimnázium sportpályáján kaptunk lehetőséget. Hajóink jelenleg ponyva alatt várják, hogy anyagilag megerősödve fedett tároló létrehozása által biztosítsuk felszereléseink védelmét. Táborozási eszközeink elhelyezésére továbbra is rendelkezésre állt a Református Egyház épülete (volt nővérszálló).
Terveink támogatására, pályázati lehetőségeink javítására 2010. januárjában a csapat vezérkara egyesületet hozott létre Életrevaló Ifjúságért Közhasznú Egyesület névvel.
A mellékelt fényképpel szeretnénk megköszönni segítségedet, a csapatunkkal szembeni baráti viszonyt!
Kívánunk jó egészséget, és bízunk benne, hogy minél hosszabb ideig tart meg a Jó Isten cserkészetünk mellett!
Esztergom, 2010. október 8.
Tisztelettel és szeretettel:
Barna János
Csapatparancsnok

A Missziós vasárnapi gyűjtés a 2 plébánián: 103.635 Ft volt. Köszönettel továbbítottuk.

Október 16-án hajnalban útra kelt 4 lelkes társunk, hogy segítséget nyújtson a bajba jutottaknak. Károly Béla és Wester Vilmos Ajkán raktárosi teendőket látott el, Morva László lapátolt, Dr. Harmai Gábor lelki erősítést nyújtott, Devecserben. Az Úr Isten áldja meg Őket!

M. Joci néni sok Atyának, s nekünk – kik ismertük – példaképünk volt.

Hálaadó szentmise a Belvárosban

2010. október 31-én a 10. órás szentmisén megtelt a templom, hogy hálát adjon az Úr Istennek az oltár felújításáért, a Plébánia tetőszerkezetének kicseréléséért, melyet a Főpásztor támogatása tett lehetővé.
Plébános Atya megköszönte György Lajos tetőfedő mester Úrnak, Kocsis Csaba mérnök Úrnak, Gíber János az oltár felújítását végző mester Úrnak, Vörös Márta műszaki ellenőrnek, valamint a több héten át takarító hívek áldozatos tevékenységét.
Ez a nap valóban a Közösség ünnepe volt!
Szentmise után Gábor Atya meghívta a jelenlevőket a Plébánia udvarba, ahol megáldotta a tetőszerkezetet. Utána bementünk a Tanácsterembe, ahol megterített asztallal fogadtak, melyen Dancsné Erzsike finom pogácsája és hókiflije várt, üdítők kíséretében.
Jó volt látni az örömet az együtt ünneplők szemében!
Scholtzné Kató

2010. november

4-én, csütörtökön 17. órakor engesztelő imaórát vezetett káplán Atyánk Lak Gábor a Bazilikában, a Bakócz-kápolnában. Érces hangon imádkozta a szent szöveget, majd a homiliát a tőle megszokott érthető módon mondta. Ministránsa az esztergomi KÉSZ csoport vezetője Dr. Hegedűs András volt, aki szép hangjával az éneket vezette. Adja az Úristen, hogy imánk meghallgatást nyerjen! Béke és Szeretet költözzön a szívekbe Esztergomban!
Mara néni

Baba-Mama Klub november 22-én, hétfőn 10. órakor a tanácsteremben lesz.

21-én a 10-es, s a fél 12-es szentmiséken 300 db Erzsébet cipót osztottak ki a Karitász tagok a jelenlevőknek, és az otthon lévő beteg testvéreinknek.

Közben megtelt a Szószék alá kitett faláda tartós élelmiszerekkel, tisztítószerekkel. Sőt a plébánián is őriztük a csomagokat. Petróczy István Úr 26-án szállította el tőlünk furgonjával az adományokat, s az összegyűlt 115.015 Ft-ot, hogy elvigyék Böjte Csaba árváinak.

27-én a Szentháromság szobornál 17. órakor Plébános Atyánk gyújtotta meg az első adventi gyertyát, s mondta el Jób 28. fejezetének gondolatait a bölcsesség fenségéről.

29-én reggel fél 7-kor volt az első Rorate, a téli kápolnában, Lak Gábor káplán Atya mutatta be.

A Belvárosban nov. 29-től megszűnik a 07:30-as Szentmise, mert Dr. Gaál Endre nagyprépost Atya a Kis Kápolnában vállalta a szentmisék bemutatását Cséfalvay Atya betegsége miatt.

2010. december

Csodálatos, lélekemelő koncerten vettünk részt december 5-én. A művészien bemutatott remekműveket Villányi Zsolt adventi gondolatai hidalták át. Boldogan távozott a templomot megtöltő résztvevő.

2-án a Bakócz-kápolnában a KÉSZ csoport engesztelő imaórára hívott bennünket. Tóth Vencel ferences Atya mondta a Homiliát. A sötétbe borult utcákon botorkáltunk haza!

A Rorate szentmiséken 17-19 létszámmal törzsgárda vesz részt. Garamkövesdről is érkezik közénk hívő.

6-án Baba-Mama Klub összejövetelére hívják a kismamákat.

Karitász gyűjtés eredménye: 87.795 Ft. Isten fizesse meg!

Dec. 5-én 8. órakor szentmisét mutattak be a Belvárosi Plébánia híveiért Rómában, A Sancta Maria Maggiore Bazilikában. Isten kegyelme kísérje életünket!

5-én a 10. órás szentmise keretében megérkezett a Mikulás. Az ovis-mise gyermekei, s a templomban lévő nagyobb gyermekek is örömmel vették a csokoládé mikulásokat, a Karitász ajándékát.

Az ökumenikus véradáson 73 testvérünk adott vért 21-én. Isten fizesse meg!

Köszönjük a Pásztorjáték szereplőinek, betanítóinak áldozatos munkáját.

Az éjféli szentmisén a szeretet, a béke, a reménység, az öröm volt érezhető, mert megszületik Krisztus, az Úr!

2011. január

Ökumenikus imahét

Január 16. vasárnap: Kertváros: Klimentné F. Andrea evangélikus lelkész,
Január 17. hétfő: Görög Katolikus: Pokvira László plébános,
Január 18. kedd: Evangélikus: Dr. Harmai Gábor plébános,
Január 19. szerda: Bazilika: Dr. Paskai László bíboros, Ittzés János evangélikus püspök, Steinbach József református püspök,
Január 20. csütörtök: Szent Anna: Dr. Cselényi István görög katolikus paróchus,
Január 21. péntek: Szentgyörgymező: Ágostonné A. Gabriella református lelkész,
Január 22. szombat: Református: Lak Gábor káplán,
Január 23. vasárnap: Víziváros: Révfalviné B. Julianna református lelkész.
Megható a különböző vallásúak jelenléte a templomokban, ahol az egységért imádkozunk. “Hisszük, hogy Krisztusban való egységünk megélése jótékony hatással lesz magunkra, egyházunkra és nemzetünkre
egyaránt, s kihat arra az európai népek közösségére is, amelynek elsőbbségét éppen az imahetünk napjaiban veszik át országunk vezetői.” (Magyar Kurír)

2011. február

Kedves hívőtársunk aktuális gondolatai e hónapban:

A Máltai Szeretet Szolgálat vezetőjének iránytűje.

Az elsőáldozás utáni korosztály számára hittancsoportot indít a káplán Atya, péntek 14:45-től.

Baba-Mama Klub foglalkozás 14-én 10. órakor a Tanácsteremben.

Világi Elnökünk töltekezése Egerben.

Katolikus iskolák javára: 73.710 Ft-ot gyűjtöttünk.

Baba-Mama Klub rendszeresen, 2 hetente működik a Tanácsteremben, hétfőn délelőttönként.

2011. március

4-én boldog Meszlényi Zoltán tiszteletére telt meg a Bazilika 17. órakor. Öröm volt látni a katolikus iskolák növendékeinek sokaságát.

Paskai László bíboros Úr gyémántmiséje március 5-én 10:30-kor volt a Bazilikában népes papi asszisztenciával.

6-án 15. órától vettek búcsút a farsangtól gyermekeink, kamaszaink.

9-vel, hamvazószerdával megkezdődik a böjti időszak.

Minden második pénteken Bibliakört tart Plébános Atya, a Jelenések könyvéről.

1-én Caritas megbeszélésünket e gyönyörű imával kezdtük.

Nagyböjt 1. keresztútját Lak Gábor káplán Atya vezette.

Jegyes kurzus március 14-én keződött.

20-án a 10. órás szentmisén a plébános Atya megáldotta az édesapákat.

18-án a Bibliakörben a Jelenések könyvéből hallották a gondolatokat. Utána Porpáczyné Terikét köszöntötték 83. születésnapja alkalmából, aki tortával kínálta a köszöntőket.

A 2. keresztutat Dr. Harmai Gábor plébános Atya mondta a hívek bevonásával.

A 3. keresztutat a Beteglátogatók, Felföldi Éva doktornő vezetésével mondták.

A 4. keresztút a Jó Pásztor Együttes, újszerű feldolgozásában volt hallható.

Az 5. keresztutat a Caritas csoport imádkozta.

A 6. keresztutat a cserkészek vezették.

A 7. keresztutat a képviselő testület imádkozta a Kálvárián, 15. órakor április 22-én.

2011. április

3-án a 19. órai szentmise után láttuk II. János Pál világ körüli útjairól a filmvetítést, melynek fő mondanivalója: a család, az anyaság fontossága. Köszönet Sinkáné Verának a szervezésért.

7-én a Bakócz-kápolnában, a KÉSZ meghívására imaórán vettünk részt, melyet Dr. Harmai Gábor Plébános Atyánk vezetett.

9-én reggel 9. órától 12-ig 19 fő vett részt a templom takarításban. Párkányból Anna is segített önzetlenül.

A Szentföldi keresztények számára 42.720 Ft-ot gyűjtöttünk.

2011. május

“Rózsafüzér” ima és zarándoklat

“Család” és az “önkéntesség” évében II. János Pál pápa buzdítására, a Kárpát medencében élő keresztény családokért, a Karitász önkéntes közösségekért, a papokért, a betegekért és Magyarország lelki megújulásáért május 14-én Rózsafüzér Zarándoklatot szervezett a Bajóti Karitász Régió. Az esemény a Szent Anna templomban Pokriva László Atya lelkesítő szavaival indult 9. órakor. Az Árok utcán, Kis-Duna sétányon át elérkeztünk a Belvárosi templomba, ahol Molnár Alajos Atya az Oltáriszentség előtt imádkozott. Majd a Vízivárosi templomban hálaadó imát mondott Lojzi Atya. Ezt követően az Erzsébet-parkon keresztül a Szentgyörgymezői templomba érve, Fehérvári Lajos plébános Atya hálaadó szentmisét mutatott be.

Köszönjük az Ettore cukrászdának, a gyermeknapra adott 100 db fagylaltjegyet.

2011. június

Június 11-én Szentségimádás volt templomunkban, 13. órától a szentmise kezdetéig.

Június 12-én 10. órakor adtunk hálát az Úr Istennek a Te Deum szentmisében, az elmúlt év kegyelmeiért.

Köszönet és hála alapítványunk támogatóinak

Az Esztergom-Belvárosi Plébánia Templomfelújító és Fenntartó Alapítványunkat a Téglajegy akció keretében a támogató Testvéreinket évente számba vesszük és ígéretünk szerint a Historia Domus lapjain megemlékezünk nagylelkűségükről.
A 2010. évben az Alapítvány segítségével az Isten dicsőségére és híveink örömére felújításra került a szembemiséző oltár, valamint egyéb kisebb javításokat is végezhettünk.
A fenti munkálatok fedezetét az alább felsorolt Testvéreink biztosították:
Abakusz Bt – Borsodiné Váradi Éva – Dogossy Péter – Fenyvesi Ottó – Gogola Emilné – György Erzsébet – Hidász Lajos – Hit és Fény Mozgalom Szivárvány Közössége – Holop Géza – Hotel Esztergom Kft – Internationalnet Kft – Jobbágy Tihamérné – Juhász Ferencné – Kamarás Mátyásné – Dr. Kanász Gábor – Kárpáti Margit – Kékesi Lívia – Kneiszel Istvánné – Koller Erzsébet – Kristóf Csilla – Lipóth András és neje – Marosiné Bodonyi Ilona – Móringer Lajosné – Nagy Gáborné – Németh Mária tanárnő – Porpáczy László – Dr. Prokopp Mária – Sárossy Károly – Sinka Imréné – Szatmári Irgalmas Nővérek – Széll Kálmán – Szent Anna Patika – Szücs Ernőné – Tóth Gábor – Ősi Gáborné.
Adományozóinkra kérjük Istenünk áldását.

Esztergom, 2011. június 19.

Sági József Dr. Harmai Gábor
e. k. vil. eln. plébános
Kuratóriumi tag Kuratóriumi elnök

Az önkéntesség hete keretében megvalósuló felújító festési munkák véget értek. Köszönjük a takarítási munkákban résztvevők, valamint a rendbehozatalban tevékenykedők segítő, áldozatkész munkáját.
– XIV. Holló cserkész csapat: Wild András, Wild Gergő, Sinkó Ábel, Wild János, Wild Tamás, Hengán Kolos, Arany András, Rehovics János, Kőkuti László cserkészek.
– A Budapesti Cserkészcsapat itt táborozói szívesen dolgoztak.
– Olaszy Judit és barátnője: Mónika, Olaszy Luca, Kőkuti Boglárka.
– Gerendás Gyula, Sági József, Maier-Kránitz László.
– Ősiné Marika, Ősi Marika, László Anna Párkányból.
Tanúbizonysága annak, hogy magukénak érzik a Belvárosi Plébániát.

Március-április-május hónapban a szombat esti szentmiséken németül-magyarul imádkoztak a hívek. Kedves kezdeményezés volt.

“Péter-fillér” gyűjtése: 34.755 Ft volt, sajnos az idén kevesebb gyűlt össze, mint tavaly.

Jézus Szíve körmenetet a július elsejei szentmise után tartottunk, melyen 93 hívő vett részt.

2011. július

Családtábor Pusztamarót, 2011. július 7-10.

A plébániai családtáborban a belvárosi és a vízivárosi templom családjai, hívei vettek részt.
Pusztamarót Bajót mellett, egy festői völgyben helyezkedik el. A faházak mellett egy sportpálya és egy nagy, füves rét van, lehetőséget nyújtva a sportoláshoz, kiscsoportos beszélgetésekhez.
A lelki program korosztályok szerint változott. A legkisebb, kisiskolás és óvodás gyermekek kézműves foglalkozásokon vettek részt. A fiataloknak Tamás Dani kiscsoportos beszélgetéseket vezetett, míg a felnőttek szintén kiscsoportos beszélgetésekben aktivizálhatták magukat. A témák a családi élettel, ünnepeinkkel, gyermekneveléssel, önismerettel kapcsolatosak voltak.
Délutánonként nagy foci, és röplabda mérkőzések zajlottak Olaszy Judit testnevelő tanár vezetésével. A kicsik sorversenyben mérhették össze ügyességüket. Első este a fiatalok nagy tábortüzet raktak. A tűz melletti vidám éneklést, játékokat Wild András vezette. Ő állította össze másnap estére az izgalmas “bátorságpróbát” a kicsiknek a sötét erdőben.
Voltunk kirándulni is a Serédi-nyaralónál és Héreg királykúton.
A tábor minden napján volt szentmise.
Köszönjük a két Gábor Atyának és Tóth Lacinak a lelki programok levezetését, Speier Gerinek és Hidász Péteréknek a finom falatokat, azt a sok-sok áldozatos munkát, amivel a tábor étkeztetését végezték!

Wildné Grób Mária

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKTŐL

Főtisztelendő
Lak Gábor Úrnak
káplán
Esztergom
IV. Béla u. 3.
2500

Főtisztelendő Káplán Úr!

Főtisztelendőséged készségét megismerve jelen soraimmal f. év augusztus 1-jével felmentem Főtisztelendőségedet az Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál Plébánián betöltött kápláni beosztása alól és kinevezem a Budapest-Kelenföldi Szent Gellért Plébánia káplánjává.
Kérem, hogy új állomáshelyén is a hívek iránti odaadással és a lelkek üdvössége iránti elkötelezettséggel végezze lelkipásztori szolgálatát.
Kívánom, hogy új feladatának végzésében tapasztalja meg Krisztus Urunk kegyelmét, áldását és Szent Gellért vértanú-püspök pártfogását.

Főpásztori szeretettel:

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

Másolatban kapja:
Dr. Harmai Gábor plébános
Kalász István esperes
Forgács Alajos plébános
Dr. Szederkényi Károly esperes

Augusztus 16-án munkaruhában jelent meg Kőkuti László, Maier-Kránitz László és Dr. Bodó, hogy segítsenek a konténert megpakolni, a kripta felőli templomkertben felgyűlt szeméttel. Plébános Atya is örömmel vett részt a fizikai munkában.

Irodai szolgálat: délután 15-18. óra között.

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKTŐL

Tisztelendő
Kulcsár Sándor Úrnak
diakónus
Esztergom
Liszt Ferenc u. 4.
2500

Tisztelendő Diakónus Úr! Kedves Fiam!

A papságra készülő növendékeknek feladata, hogy a szent tudományokban való elmélyülés mellett gyakorlati ismereteket szerezzenek a lelkipásztorkodásban és megismerjék a papi élet nehézségeit és szépségeit.
Ezért a Zsinati Könyv (ZSK 2434) ajánlását szem előtt tartva az Esztergom-Belvárosi Szent Péter és Pál Plébániára küldelek diakónusi gyakorlat végzésére a 2011/12-es tanévben.
A plébánián eltöltött idő lehetőséget ad, hogy betekintést kaphass egy jól működő plébánia életébe. Ismerd meg a különböző plébániai közösségek és csoportok tevékenységét, Dr. Harmai Gábor Plébános Úr irányításával kapcsolódj be minél jobban ebbe a munkába és szerezz minél szélesebb gyakorlati tapasztalatokat a lelkipásztori életről.
Ehhez kérem számodra Urunk bőséges áldását.

Főpásztori szeretettel

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

Másolatban kapja:
Dr. Harmai Gábor plébános
Kalász István esperes

Augusztus 20-án a Szent Jobb körmeneten 8 fő Máltais vett részt örömmel, lelkesedéssel tértek haza, a zarándoklatról.

2011. szeptember

Júliusban hosszas szervezés, és előkészítő munka eredményeképp a 14-es Holló cserkészcsapat megtartotta a 2011-es nagytáborát. A táborunkat színesítette, hogy Compiégne-ből és Nizzából 36 francia cserkésztestvért láttunk vendégül, akik az egy hét erdei életen kívül egy elő-, illetve utótáborban is részt vettek Budapesten, Visegrádon, és Esztergomban, ahol hazánk nevezetességeit tekintették meg. Szombaton, az előkészítő csapat kemény munkája után érkeztek meg a cserkészek a Bernecebarátitól nem messze az erdőben levő Veres-füzek nevű rétre. A terület nagyon nyugalmas volt, kitűnő táborozóhely. Sajnos az idő végig eléggé esős volt, de ez sem lohasztotta le a hangulatot. Sok játékkal, építkezéssel, akadályversennyel, daltanulással, és tánccal töltöttük az időt. Sok újat tanultunk vendégeinktől, mint például a tűzasztal építését, illetve új szokásokat láthattunk. Mi pedig számháborúzni tanítottuk őket, segítettünk sátrat árkolni, és még sok más hasznos dolgot, kedvelt játékot mutattunk meg. Egyik délután tájékozódási versenyt is szerveztünk, amit mindenki élvezett a csúszós út ellenére. Vasárnap Gábor Atya szentmisét mutatott be, ahol francia testvéreink is részt vettek. A hét végén kicsit elfáradva, de felejthetetlen emlékekkel tértünk haza, miután könnyes búcsút vettünk vendégeinktől, akiktől meghívást kaptunk a jövő nyárra. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a tábor sikeréhez, és köszönjük a Mindenhatónak, hogy áldása kísérte a tábort.

Wild Gergő

Szeretettel köszöntjük a megújult “Harangszó” szerkesztő csoportját!

2011. október

Október 3-án, 10. órakor indul a Baba-Mama Klub. Új vezetője: Lestákné Győrffy Diána.

Taizé imaóra minden hónap első szombatján a Kórház kápolnában: 18. órától. (Október 1.)

Nagyon bensőséges ünnepe volt az elsőáldozóknak, október 2-án. A tele templom értük imádkozott: Bencze Ábel, Békési M. Barbara, Haller Lili, Haller Zoli, Kardos Tímea, Kecskés Tamás, Lamperth Dominik, Maradi Ádám, Maradi Zsófi, Mihalovits Márton, Molnár Kamilla, Neves Anna, Ocskay Lilla, Putz Tamás, Sádli Zsófi, Siska Renáta, Speier Flóra, Süle András, Szabó Gergely Máté, Szalva Géda Luca, Szén Máté, Szerencsés Dániel, Vozák Dániel, Wild Zsófia, Murányi Eszter.
Kérjük az Úr Istent, hogy maradjanak állhatatosak hitükben!!!

2011. november

Mindenszentek napján – november 1-én – 17. órakor imádságos gyertyagyújtást tart Dr. Harmai Gábor Plébános Atya a Belvárosi temetőben.

November 2-án a 19. órai szentmisét a Kriptában tartjuk, az ott eltemetettekért.

November 5-én 18. órától taize-i imaóra lesz a Kórház kápolnában.

Baba-Mama Klub nov. 7-én, 10. órától a Plébánia Tanácstermében. “Hogyan beszéljünk a kicsikkel a halálról?” Utána játék, más vidám témáról beszélgetnek a kismamák.

November 11-én 13. órától 18. óra 45. percig Szentségimádáson vettek részt imacsoportjaink, s a betérő hívek a Szentség őrzésében.

13-án a 19. órás szentmisén a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus énekelt, nagy átéléssel.

18-án 15. órakor újra indul a Nyugdíjas Klub, a Tanácsteremben. Sági József várja az érdeklődőkel.

Böjte Csaba által nevelt gyermekek részére 90.960 Ft gyűlt össze, valamint a kitett láda megtelt tartós élelmiszerrel, tisztítószerrel.

November 25-én Petróczi István szállította el.

E napon a Hittanteremben Hamza Ági hitoktató vezetésével készültek az adventi koszorúk, melyeket a Plébános Atya áldott meg a Szentháromság szobornál, az első gyertyagyújtáskor.

2011. december

3-án 18. órakor a Kórház Kápolnájában, taize-i imaóra volt, utána a Kolping Házban beszélgetés, társasjáték hozta közelebb a hívőket.

Rorate miséken, fél 7-kor a Szent István kápolnában 28-35 fő imádkozik Gábor Atyával.

3-án a II. gyertya gyújtást a Széchenyi téren Ágoston Csaba református lelkész végezte. Utána 19. órakor a Belvárosi Templomban a IX. Adventi Hangverseny, követte a Malom Művészeti Műhely: Murvai Nóra, Rózsár Brigitta orgonaművészek, Magyar Szilvia operaénekes szerepelt. Villányi Zsolt írásait Müller László tolmácsolta.

5-én Képviselő Testületi ülésen kívántunk áldott Karácsonyt a 2 Atyának.

9-én Szentségimádáson őriztük a Szentséget a szokott módon.

E napon 16. órakor került sor a Rózsafüzér-társulat titokcseréjére.

Az adventi koszorú 3. gyertyáját Dr. Székely János s. püspök Atya gyújtotta meg a Széchenyi téren, s hallottuk értékes gondolatait.

Az adventi koszorú 4. gyertyáját Ferenczy Andrea evangélikus lelkésznő gyújtotta meg a Széchenyi téren. A tőle megszokott alapos felkészüléssel felépített beszéde, s énekkara kíséretében.

Ünnep, ünnep, ünnep.

24-én az éjféli szentmisén megtelt templomunk. Hálásan köszönjük Dr. Inotay Györgynek, s a kórusnak a szép éneklést.

31-én 19. órakor valóban hálát adtunk az Úr Istennek az elmúlt esztendőért. Kértük további segítését, a következő esztendőben!!!
Fiataljaink tánccal, játékkal búcsúztatták az Óévet.

Ökumenikus Véradás volt a Vérellátóban december 20-án 8-17. óráig.

Adventi Triduum volt advent 4. vasárnapján, december 18-án, 19-én, 20-án az esti szentmiséken. Tóth László nádszegi plébános, a Hittudományi Főiskola óraadó tanára tartotta a hívek örömére.

24-én volt az utolsó Rorate szentmise a Szent István kápolnában, a szokásos 30 hívő részvételével.

16. órától “Angyalvárás”-on vettek részt a gyermekek.

17. órától a betlehemi előadáson örömmel vettünk részt. Köszönet a betanító hitoktatóknak.

Plébános Atya év végi beszámolója: 2011. december 31-én.

Nagyon örülünk, legyetek hűségesek!

2011. október 2-án járultak elsőáldozáshoz:
Bencze Ábel, Békési Mira, Haller Lili, Haller Zoltán, Kardos Tímea, Kecskés Tamás, Lamperth Dominik, Maradi Ádám, Maradi Zsófia, Michalovits Márton, Molnár Kamilla, Neves Anna, Ocskay Lilla, Putz Tamás, Sádli Zsófia, Siska Renáta, Speier Flóra, Süle András, Szabó Gergely, Szalva Géda, Szén Máté, Szerencsés Dániel, Vozák Dániel, Wild Zsófia, Murányi Eszter.

Hálaadás után, szilveszteri party:

© 2012 Esztergom Szent Péter és Pál Plébánia Suffusion theme by Sayontan Sinha