Historia Domus 2003-2007

 
Gyorslinkek:
2003
január február március április május június július augusztus szeptember október november december

 

2004
január február március április május június július augusztus szeptember október november december

 

2005
január február március április május június július augusztus szeptember október november december

 

2006
január február március április május június július augusztus szeptember október november december

 

2007
január február március április május június július augusztus szeptember október november december

2003.

2-án búcsúztunk Nagy László tb. kanonok ny. plébános Atyától, aki 26 évig volt vezetőnk. Tevékeny életét méltatta, s köszönetet mondott munkásságáért Sági József világi elnökünk. Az agapén részt vett Karancsság 33 fősküldöttsége, a több, mint 120 fő együtt érző közössége.

11-én a Bazilikában több 1000 hívő és érdeklődő jelenlétében iktatták be Dr. Erdő Péter érseket, Magyarország prímását, aki a 82. esztergomi püspök. Nagyszerű köszöntések hangzottak el. Szívünkből beszélt Meggyes Tamás polgármesterünk, aki az Érsek Úrtól a szeretetét kérte, mi esztergomiak hűségünket ajánljuk fel cserébe, mely Szent István óta töretlen.

Alább a frissen beiktatott püspök Atya látható:

Az ökumenikus imahét valamennyi napján jó volt látni plébániánk hívőit, a különböző templomokban.

A ferenceseknél rendezett OLI napokon elhangzottakról Dobayné Marika számolt be a Testületi ülésen. Sági József a Harangszóban ismertette a fontos gondolatokat, amelyek ott hangzottak el: „A kereszténység öröm, melynek sugározni kell az embertársak felé!”

Antal Atya sok családnál végzett lakásszentelést.

A következő felvétel is egy ilyen alkalommal készült:

2003. február

1-jén lelkes kis csapat indult a Fekete-hegyre, Berda József nyomában. Visszafelé Pilisszentléleken megtekintették a Falumúzeumot, a templomot. Vendégei voltak a Schönstatti Családmozgalom Nővéreknek.

Alább e kirándulásról tekinthető még két felvétel:


6-án kihelyezett Biblia-órát tartottunk Porpáczyéknál, E. Matyi bácsi társaságában. Nagyon finom volt a feltálalt fondü.

16-án beindult Burbela Gergely Verbita Atya vezetésével, a Missziós imakör.

A Nyugdíjas Klub vendégei voltak a Szent Erzsébet hittanos csoport tagjai (báb, gitár).

22-én nagyon jól sikerült a farsangi bál.

Az elsőáldozók szülei egyre inkább magukénak érzik a „megbeszéléseket”.

2003. március

1-jén csodálatos előadást hallottunk Sztrilich Ágnestől a beteglátogatói tanfolyam keretében.
Még egyszer egy szép felvétel a csodálatos templomi Betlehemről:

Elkészültek a gitáros énekfüzetek, köszönet érte Gyöngyös Antal Úrnak.

5-én – hamvazószerdán – este ½ 6-kor a Szentatya szándékára mondtuk a Rózsafűzért.

6-án Bélay Iván előadását hallgatták a Nyugdíjas Klubban, a szentgyörgymezei kőkeresztekről, szobrokról.

7-től minden pénteken, más-más egyházközségi csoport végezte a Keresztutat. (Kulcsosok, ovisok, Kolping Család…)

7-9-ig Bajóton 6 fő vett részt plébániánkról, ministránsvezetői tanfolyamon.

9-én tartottuk a II. Missziós Imakört, Dörner Andrea vezetésével.

10-én a bérmálkozók szülei találkoznak.

14-15-én 30 főt láttunk (néptáncosok) vendégül Debrecenből, családoknál.

15-én a Nyugdíjas Klub kirándulása Budapest új templomaiba (Gazdagrét, Soroksár, Pestújhely, Kútvölgy) vezetett.

Sikeres volt a Cserkész Segédtiszti tanfolyam.

A Beteglátogatói Kurzus foglalkozásai közkedveltek…

29-én a Családakadémia előadása érdektelenségbe fulladt (3fő), pedig az előadók lelkesen készültek fel a foglalkozásokra.

2003. április

1-2-án 30 fős osztály volt vendégünk Budafokról. Fegyelmezettek, tisztaság szeretők voltak.

Az elsőáldozók szülei egyre nagyobb érdeklődéssel jönnek a megbeszélésekre. A kicsik felkészítésében Antal Atyának segítőtársa Tóth Györgyi hitoktató.

5-én a Szombat Esti Ház keretében vetítették le a Jézus című filmet.

6-án fiataljaink az Ökumenikus találkozóról – a Budapesti Arénából – lelkesen számoltak be.

Tartalmas, szép volt a Régiós Keresztút Péliföldszentkereszten. Fiataljaink az első állomáson olvasták fel az elmélkedést.

6-8-ig a Triduumot Dr. Gorove László mentőorvos, diakónus tartotta. Valamennyien feltöltődve tértünk otthonainkba.

13-án a Passiót Énekkarunk mutatta be.

14-én a Gyakorló Iskolában volt lelki óra, 15-én a Kolping Iskolában a kispapok, Dobayné Marika, Sági József közreműködésével.

16-án Rózsár Brigitta tanárnő orgona koncertjén vett részt, a német nyelvű turistacsoport.

Nagyon szép volt a Szent 3 Nap szertartása, erről a tele templom tanúskodott.

A nagypénteki Keresztutat a Kálvárián, az idén is a Képviselő Testület elmélkedése Plébános Atyánk, s a ferenceseknél itt lévő zarándokok közös áhítata tette teljessé.

20-án a Húsvétvasárnapi ½ 10-es szentmise még ünnepélyesebb volt, S. Robi 9 éves kisfiú keresztelésével. Ezt követően került sor a Feltámadási Körmenetre, a szokott útvonalon. Az énekkar jelesen vizsgázott, éneklésre bírták a hívőket. Este a „Testvérek” koncertjének örülhettünk.

21-én 4-6-ig a kicsik, utána az ifjak, felnőttek vettek részt a jól sikerült Locsoló bálon.

25-én volt az elsőáldozók első gyónása. Este a bérmálkozók és bérmaszüleik találkoztak.

26-án élénk érdeklődés kísérte Dr. Erős Lóránt MÁV idegorvos előadását a Beteglátogatók kurzuson. Délután a helyreállított Kusztusi Kereszt újraszentelésén vettünk részt.

27-én az Isteni Irgalmasság óráját Antal Atya vezette.

2003. május

A Kolping Iskola tanulói Gyöngyösön a hittanversenyen I., III., IV. helyezést értek el. Szavalásból a II. díjat nyerték el, szakácsaink az I. helyen végeztek.

3-án a kórházlátogatói tanfolyamon Dr. Kerényi Lajos Atya bölcs, élvezetes előadásának örülhettünk.

4-én több, mint százan vettük fel a Betegek Kenetét.

11-én 3 felnőtt részesült elsőáldozásban.

18-án öröm ünnep volt, 42 kisgyermek járult elsőáldozáshoz. Dobayné Marika gondosan összeállított forgatókönyve alapján, Antal Atya lelkes felkészítése, Várnagy Melinda, Galambosiné Marika, Tóth Györgyi, Vargáné Aranka, Bangóné Rózsika csapatmunkája tette valódi ünneppé e napot.

Az elsőáldozási szentmise rendje

Atya köszönti az ünnepelteket, szülőket, keresztszülőket, híveket.
Elsőáldozók nevében köszönetet mond három kisgyermek./hitoktatók
A tavalyi elsőáldozók és a ministránsok köszöntik az elsőáldozókat.
Olvasmány – Szenczy Zsófi
Énekes tízparancsolat
Szentlecke – Eifert Ádám
Evangélium – prédikáció
Elsőáldozási ígéretek (gyertyák)!
Áldozati rész
Isten Báránya után – Fehér Szentostyában (ének)
Áldozás
Először az elsőáldozók járulnak a Szentséghez egyes sorban az Atyához.
A mise után az elsőáldozók közös fotózása lesz a Főoltárnál.
Bevonulnak a Téli Kápolnába, ahol átöltöznek.
A szülők átveszik a ruhákat, hétfő estig tisztán visszahozzák.
Az elsőáldozók átvonulnak a Tanácsterembe.
A szülők az udvaron, rossz idő esetén a Hittanteremben várnak.
Az emléklapok kiosztása után mennek haza a gyerekek.

Alább az elsőáldozókról, a Főoltár előtt készült fotó látható:

21-én a Nyugdíjas Klub tagjai Veszprém – Tihany nevezetességeit tekintették meg, kitűnő szervezésben.
26-án hunyt el a 84 éves Ignác Atya, a szelíden mosolygó, békét sugárzó gyóntató. Nyugodjék békében!
Gratulálunk ministránsainknak, akik a 2003. április 5-én megrendezésre kerülő Ministránstalálkozón az I.
helyezést érték el.

Ezt a gyönyörű Oklevelet kapták:

A Beteglátogatói Kurzus előadás sorozata Dr. Nemes Ödön jezsuita Atya gondolataival fejeződött be.

Plébániánkról többen vettünk részt a felújított ráctemplom, görög katolikus templommá felszentelésén.

Péliföldszentkereszten tartotta Lelki gyakorlatát a Bajóti Régió Caritas. Valódi töltekezést jelentett minden részt vevőnek.

2003. június

Meghatottan búcsúztunk a 60. születésnapját ünneplő Miklós Atyától, aki a szentmisén 6 kisgyermeket keresztelt. Szívből gratulálunk a Váci Megyéspüspöki kinevezéséhez.
9-én külön sátorral, agapéval vártuk Máriaremetén a „Belváros” iránt érdeklődőket. Dr. Erdő Péter érsek Atya is meglátogatott minket, s megosztotta gondolatai velünk.
12-én ünnepelte a Gyakorló Iskola megalapításának 110. évfordulóját, ünnepi szentmisében adtak hálát templomunkban.

Ez az Emléklap őrzi e szép ünnep emlékét:

13-14-én kamillánus Atya vezette a kórházi beteglátogatók lelki gyakorlatát Péliföldszentkereszten.
15-én ½ 10-kor csendült fel a Te Deum. A szentmise után indult útnak Tihany felé az 52 fős hittantábor. Ahonnét a gyerekek élményekben gazdagon, hitben megerősödve tértek haza.
21-én külön busszal mentünk Vácra, Miklós Atya beiktatására. Felemelő volt a közel 200 pap, a cserkészek sorfala, s a székesegyházat betöltő hívek sokasága.
A Máltai Szeretet Szolgálat meghirdette a „Kerékpárt Kárpátaljának!” című programot.
Az Úrnapi Körmenet egyik oltárát a Bazilikában az idén is Nyúlné Évi díszítette a tőle megszokott minőségben.
27-én este a Jézus Szíve körmenetet Ladocsi Gáspár s. püspök Atya vezette. Énekkarunk derekasan állt helyt.
29-én a templom búcsú miséjét Paskai László bíboros Atya celebrálta. Ekkor tett esküt az új Képviselőtestület.
Tagok: Michels Antal Plébános, Dörner Andrea, Galambosi Lajosné, Juhász Ferencné, Sági József, Sinka Imréné, Szénássy Dóra, Tóth László listások.
Szavazatok alapján:
Bencze Attila, Dobay Péterné, Gerendás Gyula, Gyöngyös Antal, Dr. Kanász Gábor, Móringer Lajos, Nyúl Józsefné, Speier Gergely, Tóth Györgyné és Németh Mária.

Ünnepelve búcsúztunk Tőle…
Dr. Beer Miklós Váci Megyéspüspök Atya köszöntése a Belvárosi Temlomban:

2003. július

6-án volt az újjáválasztott Képviselőtestület első ülése, melyen az együtt gondolkodás dominált.
7-10-ig Péliföldszentkereszten Csepei Olivér és Dávid Gábor vett részt a hivatásukat keresők táborában.
A Verbita Misszió részére 40 ezer Ft és egy nagy kosár tartós élelmiszert gyűjtöttünk.
13-19-ig a Bányász-réten táboroztak cserkészeink romantikával, sok élménnyel fűszerezve.
„Attila udvara” 22-26-ig Tata adott helyet az Ifjúsági tábornak, melyen Attila Atya is tevékenyen vett részt, 11 fő vezetésével.
Győrött az Ifi Konferencia „Tájoló” címmel szerveződött, Plébános Atya felvillanyozva tért haza.
20-27-ig Kőszegen öten voltak a Verbiták missiós táborában. Dobay Katalin vall élményeiről.
24-én Caritas csoportunk 35 dévai gyermek és 2 vezetőjük részére, valamint a vendéglátó családok részére játék délután és agapét rendezett.
26-től szombat esténként 7 órakor a Kórház Kápolnában Antal Atya mutatja be a szentmisét, mintegy 74 hívő előtt. Hála az Úr Istennek!

Váradyné Éva néni, volt Egyházközségi tag az Úr Isten áldását kéri az új Képviselő Testületre:

Váradyné Éva néni szeretettel küldte ezt a fotót is, melyen a drága emlékű Meszéna Joci néni is látható 1987-ben:

2003. augusztus

A Képviselő Testület ezentúl havonta az első hétfőn – este a szentmise után – ülésezik. Megalakultak a munkacsoportok, a jobb munka érdekében. Nyúl Zsófi az egész nyarat Taizé-ben töltötte. Várjuk beszámolóját!
22-én Szentségimádás volt templomunkban. Egy percre sem hagytuk magára az Úr Jézust.
23-án a Magyar Continetal Singers koncertje csendült fel a templomban. A tagok családoknál kaptak ebédet, vacsorát, szállást, reggelit. Köszönet az önzetlen támogatásért!
A Várszínház előadásában láthattuk: „Legyetek jók, ha tudtok!” A 20 gyermek szereplő a környező iskolákból került ki.
Németh Lajos református lelkipásztor 22 év után búcsúzott Esztergomtól, ahol nagyon jó kapcsolatban volt a katolikus paptestvérekkel.

2003. szeptember

E hónaptól az esti szentmisék 6 órakor kezdődnek.
Kezdetét vette hétfőnként a felnőtt hittan, a szentségre készít fel.
Megható volt a Nyugdíjas Klub Veni Sanctéja.
Az ovis hittan nagy szeretetnek örvend.
Beindult a bibliakör.
Péntekenként a bérmálkozók találkoznak.
Újra felcsendül az Énekkar hangja.
Cserkészek beszédétől hangos a plébánia.
Az ifjúsági hittanosok péntekenként ½ 7 – ½ 8 között gyűlnek össze.
Szombat délelőttönként kerül sor a második hittanórára osztályonként.
7-én a ½ 10-es szentmisén mutatkoztak be a hitoktatók a Gyakorló Iskola Veni Sanctéján.
Ministránsaink a ½ 10-es szentmise után vesznek részt oktatáson. Létszámuk már eléri a 40 főt.
Missziós Hét a Széchényi téren, a Szentháromság körül került megrendezésre ½ 5 és ½ 6 között.
8-án a Kulcsosok, Jó Pásztor csoport dicsérte az Urat.
9-én a Kolpingosok Szent Kristóf életéből adtak elő jelenetet, majd a Kulcsosok: Döntő mozdulat című előadását hallottuk, végül Horváth János szavalata hangzott el.
10-én tanúságtételt hallottunk a Szentírásról.
11-én a plébániai közösségek mutatkoztak be.
12-én a Verbita Atyák előadására került sor. Délelőtt a Kolping és a Szent Erzsébet Iskolákban voltak.
13-án délelőtt Lelki nap volt, 12 órától Szentmise, 13-től kőleves, Szentségimádás tette gazdaggá lelkünket.
14-én a ½ 10-es szentmisével zárult a nagyon gazdag Missziós Hét.
Ezen a napon Jan Orosih párkányi plébános atya tette lehetővé, hogy 20 fő részt vehetett a Szentatya pozsonyi szentmiséjén. Hazafelé Szilason kedves megvendégelésben részesültünk. Majd a bácsi kegyoltárnál imádkoztunk.
17-én – szerdán – este ½ 6-kor gregorián dallamú Zsolozsma dicsérte az Urat.
20-án a Cserkészek nyílt napot rendeztek. A fiatalok közül többen kedvet kaptak.
21-én a ½ 12-es szentmise keretében a beteglátogatók Anton Gots Atya irányításával a Kamilliánusok Családjába tartoznak.

Meghatottan imádkoztunk a Csodatévő Szűzanyánál:

Hasznos időtöltés, hazaszeretet, hitben elmélyülés, vidámság, szórakozás…

Légy résen!

Kedves gyerekek és szülők!
Szeptember 20-án a IV. Béla király cserkészcsapat nyílt napot tart a Belvárosi Plébánia kertjében. Ezen a naponalkalmatok lesz megismerkedni a cserkészettel.
9 órakor zászlófelvonással veszi kezdetét a délelőtti program, melynek keretében cserkészeink segítségével különböző játékokban, és foglalkozásokon mérhetitek le ügyességeteket.
A lakomát, melyet bográcsban főzünk délben közösen elfogyasztjuk, és kupáinkat ürítjük. Együttöltött napunk a kora délutáni órákban záródik, annak reményében, hogy ti is kedvet kaptok a cserkészélethez, és csatlakoztok hozzánk.
Jó munkát!

27-én indult a Bajóti Régió Caritasz tanfolyama.
A Ladocsi Gáspár s. püspök Atya által bemutatott szentmisén 108 fő vett részt. Ezen a napon Sági József világi elnök és Búza Barna Urak vezették az előadásokat.
27-én fiataljaink a Nagymarosi Találkozón vettek részt.
30-án a finn Testvérváros Espoo Candomino Ifj. Vegyeskar koncertezett templomunkban. Csodálatos tiszta hangzás, fegyelmezett produkció.
Alábbi képünkön a kórus látható:

2003. október

Októberben minden reggel 8 órakor Sinkáné Vera vezetésével elimádkozzuk a Rózsafűzért.
A Képviselő Testületi ülésen megjelent a Mindszenty Iskola igazgatónője kérte, hogy a jövőben működjünk együtt Karácsony, Nagyböjt idején.
6-án az esti szentmise után a Balassa Kórus ünnepi koncertet adott a Vértanuk tiszteletére.
11-én a Hídv. Ifj. Nap keretében Dörner Andrea és Bencze László Szentendrén, beszámolót tartottak a Missziós Hét lebonyolításáról, sikeréről.
12-én Dr. Erdő Péter prímás-érsek áldotta meg a megújult Szentháromság szobrot.
19-én minden szentmisében megemlékeztünk II. János Pál szentatya 25 éves pápaságáról.
17-18-19-én Délvidéki Esték keretében a zentai művészek átélt műsorában gyönyörködhettünk.
21-én Rómában Erdő Péter prímás Atya átvette a bíborosi jelvényeket.
Szerdánként Gergely Edit kezdeményezésére zsolozsmázó csoport alakult.
A budapesti Arénában a Kat. Okt. Napján a Gyakorlósok, a Kolpingosok vettek részt: „Jó nekünk együtt!” valóban így is érezték.
A Kórházi kápolnában mindennap 4-5 óra között a Camillianus család tagjai imádkoznak a vigasztalást kereső betegekkel.
A Verbita Testvérek köszönő levele érkezett meg, az Orsz. Kőszegi Tábor segítségéért.
23-án a Nyugdíjas Klub Budapestre látogatott. Megcsodálták a megújult Bazilikát. A Farkas-réti temetőben felkeresték Raab Lajos volt plébánosunk sírját, ismert színészek nyughelyét. A „Bajor Gizi” Múzeum kedves emlékeket idézett fel.
Antal Atya meghívta az elsőáldozók szüleit immár 2. ízben. Jó együtt gondolkodni!
25-én szüreti bál volt délután a kicsiknek, 7-től mindenki részére. Jó hangulat volt a Plébánián.
26-án a szentmiséken Ausztriáért imádkoztunk.
Meghatottanörültünk Teréz Anya boldoggá avatásának.
Plébános Atya vezetésével Lindauban járt a Kolping Család. Valóban testvéri kapcsolat alakult ki.

2003. november

1-jén ½ 11-kor tartotta első bíborosi miséjét a Bazilikában Dr. Erdő Péter prímás-érsek Atya. E napon 5-kor a Belvárosi temetőben Antal Atya közös imára hívta a híveket. A Húsvéti gyertya lángját vittük szeretteink sírjához. Megható volt!
7-9-én Arany A., Hengán K., Penyigei L. Bajóton vett részt a ministráns vezető képzésben. Az ott hallottakat szépen kamatoztatják a liturgikus életben.
A Képviselő Testületi ülésen: a liturgikus, a gazdasági és a pasztorális csoportok vezetői vázolták az elkövetkező időszak feladatait.
11-én a hittanos szülők találkoznak. Okos gondolat.
8-án 3. ízben találkozott 80 karitászos, a Bajóti Régióból. Buza Domonkos tartott érdekes előadást a „csoportjelenségek” címmel.
14-én a Mindszenty Csarnokban Jótékonysági esten sok hívőnk vett részt. Adományaikkal a párkányi lakástűz károsultjait segítették.
16-án Szlovákiáért imádkoztunk, a Közép-Európai Katolikus Találkozó keretében.
18-án az elsőáldozók szülei találkoztak harmadszor.
23-án bekapcsolódtunk az Országos Karitász gyűjtésbe.
19-én 200 cipóval ajándékoztuk meg az esti szentmise résztvevőit, valamint az otthon fekvő időseket. Galambosi Marika Felföldi doktornőnek átadta a Szent Erzsébet Rózsája képet. Őszinte taps kísérte e nemes gesztust.
23-án délután 16.30-kor a Szentségimádás keretében, a munkacsoportok vezetői felajánlást tettek Krisztus Királyhoz, megható volt ez az együtt imádkozás.
27-én a Nyugdíjas Klubban Bélay Iván tartott vetített képes előadást Esztergom útszéli keresztjeiről. Érdeklődve néztük Dr. Rajner János belgyógyász főorvos Úrról készült videót.
28-án Nyúlné Évi ádventi koszorúkészítésre hívta az érdeklődőket. Sajnos, csak 5 fő vett részt, szomorú!
89 éve, 1914-ben az akkori plébános Úr Hlavnyai János Atya áldotta meg a 2-es, kisebb harangot, melyet a megrepedt harang helyett készítettek, 14 izmos legény húzta fel a toronyba.

2003. december

Ádventben reggel 6 órakor a kórházkápolnában Rorate misére gyűlik össze 25-30 fő, Antal Atya hívó szavára.
Péntekenként 15-kor bűnbánati liturgia van, gyónási lehetőséggel.
7-8-9-én este 18 órás szentmiséken Dr. Korzenszky Richárd bencés Atya adventi Triduumot tartott. Csodálatos, lebilincselő előadás sorozatot hallottunk.
Mikulás járt az ovis hittanosoknál, a Nyugdíjas Klubban.
7-én a ½ 10-es szentmise után gyermekeink az „Égből pottyan Mikulás”-nak örülhettek. Levente Péter és Döbrentey Ildikó közreműködésével.
12-én a Máltai mise után nyílt meg a jótékonysági kiállítás a Téli kápolnában. Utána a régi Megyeháza dísztermében Koncerten a Zenedés növendékek, valamint a „Balassa Bálint” Pro Urbe díjas kórus szerepelt, a tőlük megszokott színvonalon.
13-án 10 órás szentmise keretében búcsúztunk a 95 éves Erdős Mátyás Atyától, a mindenki Maty bácsijától, akit az Altemplomunkban helyeztek örök nyugalomra. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás-érsek Atya mondta a szent liturgiát 50 paptársa, s az őszinte gyászolók körében. Utána a Tanácsteremben, fehérasztal mellett beszélgettek a Tisztelendő Urak.
E napon a Kolping Család elhozta Bécsből a Betlehemi Lángot, melyet 14-én a szentmisék után vihették haza a hívek otthonaikba.
14-én a ½ 10-es szentmisében a keresztségi fogadalom megújítására került sor, az elsőáldozók, bérmálkozók részvételével.
E napon 16 órakor a Mindszenty Csarnokban, az ökumenikus karácsonyi-esten hittanosaink a Pásztorjátékot mutatták be, Tóth Györgyi vezetésével, szép sikerrel.
Este 19-kor Antal Atya vacsorára hívta a Plébánia munkatársait, mintegy 83 főt. A finom ételek, a hölgyek által sütött édességek, Gyöngyös Antal „érmes” borai teremtették meg a jó hangulatot, jó volt együtt lenni! ” Köszönet érte”

18-án a Petőfi Iskolások templomunkban rendezték meg karácsonyi ünnepüket.

19-én a Gyakorló Iskolában volt lelki nap.

A Kolping Iskola 4 helyszínen rendezte meg lelki napját, Dóra hitoktató szervezésével.

20-án volt a cserkészek karácsonya.

Szeretettel búcsúztunk Farnady Laci bácsitól, aki évtizedekig volt oszlopos tagja Egyházközségünknek!

Megható sorokban számolt be Galambosiné Marika a kórházi tartózkodásáról, melyet széppé a Caritas „szerető közösség” tagjai tették számára.

31-én ünnepélyes Hálaadáson hallottuk az év végi beszámolót.

A most következő képen plébániánk „mozgatórugói” láthatók:

Ezt a szép oklevelet az 56-os szövetségtől kapta Plébániánk:


Hittanosaink 24-én Tóth Györgyi hitoktató betanításában, kedves misztériumjátékot adtak elő templomunkban.
Alább a szereplők láthatók:

A Bérmálkozók lakomáján készült ez a két felvétel, ami 2001-ben volt a templomkertben:

2004. január

Szorgos hölgyek tovább folytatják a templomtakarítást hetente, Sinkáné Vera szervezésével.
5-én indult a Jegyes kurzus 6 párral.
Csodálatos sorokat olvashattunk a „Harangszó”-ban Kolits Gábor tollából. December 23-án, mint kórházi beteg megtapasztalta a Kórházi beteglátogatók áldozatos munkáját. Akik szeretettel, karácsonyi énekekkel látogattak el hozzájuk.
11-én a Regnuum Marianum Plébánia fiataljai karácsonyi játékot adtak elő templomunkban „Inter Netti karácsonyi barangolása” címmel. E napon a Don-kanyar áldozataiért imádkoztunk a szentmisékben.

17-én a Tanácsteremben a Trójai Helena angol filmet láthattuk, melyre a Szent István Gimnázium lelkes tanára, Müllner Tibor hozta el diákjait.
10-én a Régió Caritas szervezésében hallottuk Tóthné Katika előadását: „Kihívások a mai kor szociális munkájában.” Ezt követte Tamásné Magda az „Otthon Segítünk Egyesület” – nagycsaládos édesanya – vezetőjének ismertetőjét. A sok kérdés mutatta, hogy időszerű volt e témák műsorra tűzése.
A 18-án kezdődött Ökumenikus Imahét, mindennap más-más plébánia adott helyt az összejöveteleknek. A telt templomok bizonyítják, hogy igény van a „közeledés”-re, hiszen „egy az Isten.”
26-29-én Eger adott helyet a Lelkipásztori Napok rendezvényeinek. Plébániánkat Antal Atya, Sági József, Dobayné Marika, Szénássy Dóra, Bencze Attila képviselte. Felvillanyozva, ötletekkel tarsolyukban tértek haza. Szeretnének újítani?!…

2004. február

2-án ünnepélyes szentmisén vettünk részt Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, megható volt a körmenet kicsik, idősek részvételével!
Az elsőáldozók szüleinek 5. találkozója volt.
7-én a cserkészek karneválja jó hangulatú volt.
8-án közel 100 hívő vette fel a Szentkenet szentségét, Paskai ny. bíboros Atyától.
Ezt a szép emléklapot kapta meg minden szentségfelvevő:

1-én a kórház kápolnában Antal Atya szolgáltatta ki a szentséget (Betegek Napja).
14-én déltől este 18 óráig Szentségimádáson látogattuk meg a legszentebbet. Havonta szeretnénk bevezetni…
15-én a szentmiséken a torony megjavítására gyűjtöttünk.
17-én a hittanosok szüleinek találkozójára került sor.
19-én a nyugdíjasok farsangja nagyon jól sikerült. (Játék, nóta, tánc, fehérasztal.)
21-én a Bazilikában Dr. Erdő Péter prímás atya segédpüspökké szentelte Dr. Kiss-Rigó László és Dr. Udvardy György Atyákat. Megható élményben volt részünk.
Köszönő levél érkezett a Humán Egyesület vezetőjétől, aki arról számolt be, hogy a 150 zsák ruhát Serényfalvára szállították, melyet a Tokodi és a Belvárosi Caritas gyűjtött.
Baumann József a Kolping Iskola igazgatója örömmel számolt be a „Harangszó”-ban a Katolikus Pedagógusi Szervezési és Továbbképzési Intézet összegző értékeléséről.

Cserkészeink felejthetetlen tábora…
Alább a tábor emblémája látható:

Gerendás Gyula ismételten kéri a jó hangú híveket, hogy tegyék teljesebbé az énekkar munkáját. Jelenleg 21 aktív tag dicséri az Urat.

2004. március

Beindult a 2. Jegyes kurzus, tagjai nem olyan lelkesek, mint az első csoport beliek.
Nagyban folyik szombatonként az elsőáldozók felkészítése.
3-án a Nyugdíjas Klub a Szépművészeti Múzeumban a „Monet és barátai” című kiállítást tekintette meg. Utána a Rózsák terei Szent Erzsébet vendégei voltak.
14-én a Belvárosi Kálvárián az Ifjúság Keresztútja volt.
18-án Bélay Iván tartott vetített előadást: „Városunk Hősi emlékei”-ről, a Nyugdíjas Klubban.
19-21 között a Fülöp-kurzus tartotta megbeszéléseit a Tanácsteremben, főleg fiatalok voltak a résztvevők.
20-án a Kolping Család látogatást tett a Nemzeti Galériában, a XIX. és XX. század képeit tekintették meg. Este az új Nemzeti Színházban a „Czilleiek és Hunyadiak” című drámát nézték meg.
21-én a Keresztutat az édesapák járták a templomban. Utána Antal Atya megáldotta Őket.
24-én az Egyházközségből többen vettünk részt a XIII. Életvédő Zarándoklaton. A szentmise után imádkozva, zuhogó esőben mentünk a Vaszary Kolos Kórházhoz, ahol Dr. Berbik István főorvos és Dr. Jónás László szülészorvos fogadtak bennünket, s csatlakoztak azon kéréshez, hogy március 25., június i., december 28-án nem végeznek abortuszt, hiszen e napon legyenek a megfogant Élet Ünnepnapjai!
Közösen tekintettük meg Mel Gibson: Passio című filmjét. Döbbenetesen mutatta be Krisztus urunk életének utolsó 12 óráját. A végén a csend a tovább gondolkodást jelentette…
Szép eredménnyel zárult a központi gyűjtés a Szentföld javára (51 ezer Ft).
28-án az idén is részt vettünk Péliföldszentkereszten a Térségi Keresztúton. Nagyon jó szervezés, áhítat jellemezte.

2004. április

4-5-6-án Kiss Ulrich jezsuita Atya tartotta a nagyböjti Tri Duumot.
4-én a ½ 10-es szentmise résztvevői a templomkertben gyülekeztek, s megszentelt barkával vonultak be a templomba.
6-án a Gyakorlóban és a Kolping Iskolában lelki nap volt.
8-án a Vármúzeumban Balassa Bálint születésének 450. évfordulóján ünnepi ülés volt, majd délután 4 órakor átadták a szobor melletti emlékparkot. Jókai Anna megemlékezése emelte az ünnep fényét.
8-9-10-én a Szent Három Napban a misekommentárt Telek Péter Pál mondta, mindannyiunk örömére.
9-én a belvárosi Kálvárián a Képviselő Testület végezte a Keresztutat. (Ekkor vettük birtokba a hordozható hangosító berendezést.
Az idén Antal Atya a cserkészek lábmosását végezte, elismerésként a március 15-i helytállásukért. Újszerű volt az éjszakai virrasztás 22-23 óra között.
11-én a plébános Atya 3 leendő elsőáldozót keresztelt meg, mintegy méltó befejezésül a Nagyböjtnek. Ekkor tartottuk a Húsvéti körmenetet, a ½ 10-es szentmise után. Hozzánk csatlakoztak a ferencesek hívei is. Megható volt, hogy a „Tantum ergo”-ra ismét megtelt a templom. Az énekkarnak köszönet a szép szereplésért.
12-én Húsvét hétfőn 4 órakor a Botafogó Együttes táncokat tanított a gyerekeknek, majd a későbbi órákban kezdetét vette a locsolóbál.
10-én a leendő elsőáldozók első gyónása volt. Nagyon sok függ a gondos előkészítéstől. Az elsőáldozók szülei rendszeresen eljönnek az Atya által kijelölt megbeszélésre. A Húsvét örömét vitte el a beteg, idős embereknek a Caritasz csoport. (55 db gazdag csomag talált gazdára.)
A Kamilliánus Család önzetlen, rendszeres munkáját a felsőbb szervek is elismerték.
22-én a Független Magyar Írók Egyesületének nívós jubileumi zenei-irodalmi estjén vettünk részt a Főiskolán.
23-án a Franka Színkör bemutatta Szánthó Barna: „Vitézségről formát” című darabot. Nagy sikert váltott ki az előadás.
A templom takarítás Sinkáné Vera irányításával, hetente, csendben történik.

2004. május

2-án a ½ 10-es szentmisére Galambosiné Marika a Caritas Csoport nevében 150 fehér szegfűt szerzett be, melyet a gyermekek vittek az ott lévő Édesanyjuknak, Nagymamájuknak.
A májusi litániák 18.40-kor kezdődnek az esti szentmisék előtt.
6-án a Nyugdíjas Klub a Duna Múzeumot tekintette meg.
8-án az 51 elsőáldozó 2. gyónáshoz járult. Felpróbálták a hófehér egyenruhát.
14-én Veres András püspök Atyát hallgatta a Tanácsterem zsúfolt közönsége: „Az Európai Unió keresztény szemmel”.
15-én 12-19-ig Szentségimádás volt templomunkban.
16-án 51 kisgyermek vette magához az Úr Jézust. Ez az Ő ünnepük volt, maradandó élmény legyen e szép nap!!

A következő kép az elsőáldozókról készült:

19 órakor Rózsár Brigitta zenetanár – aki Szekszárdon különdíjat nyert – Hendel: Concerto művét adta elő az orgonán. Gratulálunk neki.
30-a Pünkösd vasárnap egybeesett a Gyereknappal, ekkor a Szerencsés házaspár fagylalttal kedveskedett az ottlévőknek. 12.30-kor a Hősök terén Tóth Sándor „József Attila díjas” költő megemlékezését hallottuk a Magyar Hősök napja alkalmából.

Országos búzaszentelő Esztergomban

A szombati szentmisét követően tartotta meg a hagyományos Szent György – napi búzaszentelő ünnepségét az Esztergomi Gazdakör. Az ősi magyar kultúrában Sárkányölő Szent György április 24-ei napjához fűződnek az élet hagyományai: ekkor kellett befejezni a kert takarítását, a kukorica vetését.A búzának akkorának kell lennie hogy a varjú ne látsszon ki belőle. A falu legényei táltost választottak, aki a földeken megtalálta az elásott aranyat. E közben tilos volt káromkodni. Szent György napján az első égdörgéskor követ kellett a fejre tenni, hogy az évben ne fájjon az ember feje. Ez és sok más néphagyomány mind a régi magyar paraszti élet emlékeiből táplálkozik, amelynek legfontosabb eleme a búza megáldása. Esztergomban hagyományosan a Bíróréten került sor a búzaszentelésre, amelyet a szentmiséről vonuló menet érkezése nyitott meg. A város nevében Knapp János Pál alpolgármester mondott köszöntőt, és méltatta a búza jelentőségét a magyar nép életében, a búzaszentelés jelképes ünnepségének hagyományait és a szertartás fontosságát az ősi búzatermés érdekében, majd a papi áldás következett. A katolikus, a református és az evangélikus egyházak esztergomi papjai sorban mondtak áldást és imát a jövő búzatermésére.

Atek

Az alábbi kép a búzaszentelésről készült:

A Mariazell-i ifjúsági találkozón 20 fő vett részt Antal Atya és Iváncsics Éva tanárnő vezetésével. Itthon imádkoztunk a sikeres hazatérésükért.

A következő három kép Mariazellről készült:31-én a Karizmák Ünnepére külön busszal mentünk Máriaremetére.
A csíksomlyói zarándoklaton, a magyarság együvé tartozásának szent ünnepén gyönyörű időben és felemelt lélekkel vettünk részt.

A következő kép a zarándoklatot szervező Kardosné Gyöngyikéről készült a vendéglátó család körében:

29-én a Duna TV műsorában örömmel láttuk az Esztergom táblát. Köszönet Gyöngyinek a munkájáért.

2004. június

5-én Péliföldszentkereszten Munkatársak Felnőttképzésének Hálaadó ünnepsége volt.

A Szűzanya kép ott készült:

9-én a „piros” vonat röpítette a Nyugdíjas Klub utasait Budapestre. Cél: Szent Péter és Pál főplébánia Óbudán, onnét a Kiscelli Múzeumba vezetett utunk. Majd a Páva utcai Holokaust Emlékmuzeumban a deportáltak nyomorúságát tekintettük meg.
11-én Brückner Ákos Atya: „Az eucharisztia, mint az egység jele” tartott világos előadást, a Tanácsterem zsúfolt hallgatósága előtt.
13-án a Missziós Imakör vendége volt Zabos Róbert verbita testvér, aki élmény dúsan beszélt küldetéséről. E napon volt a Bazilikában az Úrnapi szentmise, körmenettel. Az egyik oltárt ismét Nyúlné Éva díszítette. Köszönet érte.
18-án Jézus Szíve főünnepén 18.30-kor imaóra volt. A szentmisét Paskai László bíboros Atya végezte. A körmenet az eső miatt elmaradt, helyette a Jézus Szíve litániát mondtuk el a templomban.
Megújult a Szent Rita kápolna. Gyönyörű, könnyen takarítható.
A Keresztelő Kút fedelét a Kolping Iskola igazgatóhelyettese K. Lajos hozta rendbe.
20-án a ½ 10-es szentmise után, mely a hittanosok Te Deuma volt, vitte a busz a táborozókat Zirc, Veszprém, Sümeg, Balaton, Somlóhegy, Kolontárra a táborba. Csodálatos egy hetet töltöttek el, tele élménnyel jöttek haza. Erről vallanak beszámolóik a „Harangszó”-ban.
A Bazilikában 3 kispapot szentelt a prímás Atya pappá: Héray Andrást, Kiss Áront, Újházi Lórándot.
Újból beindult a börtön pasztoráció az ökuménia jegyében látogatják a rabokat.
27-én a templom búcsúi szentmisét Dr. Kiss-Rigó László s. püspök Atya celebrálta. Az idő kedvezett, s a templomkertben várta a megjelenteket. Gyermekeknek fagylalt, ismét a Szerencsésék ajándékaként, dobozos sör a felnőtteknek. Az agapén a fehér asztalt a hölgyek süteményei gazdagították. A Kolping Család sátorban kínálta a szomjazókat.
Új fejléccel jelenik meg a Harangszó. A szimbólumok l cm nagyságúak.

2004. július

Ebben a hónapban a reggel ½ 8-as szentmisék elmaradnak.
„Péter fillérek” címén 45 ezer Ft-ot gyűjtöttünk.
10-én a Szentségimádást a Téli kápolnában tartottuk, mert két esküvő volt a templomban.
11-én vitték el a verbiták az élelmiszer adományokat, mellyel a táborozásukat segítettük.
Cserkésztábor 11-17 között Törökmezőn izgalmasan jól sikerült, „Honfoglalástól napjainkig” tartalommal. Hajótúra, 20 km-es gyaloglás, főzés tették emlékezetessé az együtt töltött időt.
16-án ünnepelte Toma Annus néni, rubint diplomás tanítónő a 102. születésnapját. Antal Atya rendszeresen látogatja, elviszi részére a Szentostyát.

Templomunk tornyát tavasszal viharkár érte.
Erről készült a következő fénykép:

18-án a Caritasz a nagycsaládosok részére, az iskolakezdéshez gyűjtést rendezett.
20-án a Belvárosi temetőben nyugvó 3 hősi halált halt tűzszerész sírjánál megemlékezés volt ökumenikus szellemben.
25-én a ½ 10-es szentmise után a Plébános Atya megáldotta a gépkocsikat, kerékpárokat Szent Kristóf ünnepe alkalmából.
24-29-ig Vörösberényben a missziós táborban a bérmálkozók Antal Atyával „töltekeztek”. „A szeretet az a nyelv, amit mindenki ért!”
Egész hónapban táborozóktól hangos a plébánia. Szob 50 fő, Pannonhalma 30 fő.

2004. augusztus

Baktalórántházáról 40 hittanos, két Atya vezetésével volt vendégünk. Ők részt vettek a Bazilika altemplomában, Regőczy Atya által bemutatott szentmisén, Mindszenty hercegprímás boldoggá avatásáért imádkoztunk.
A „Fény Központ” 50 13-17 év közötti diákot ingyen táboroztatott a Gran Camping-ben.
1-jén a munsteri 45 fős Canticum Novum adott koncertet a templomunkban.
Élvezetes cikkben számolt be Hengán Kriszti és Horváth János a ministránsvezető táborról, Bodajkról. Ahol kiváló eredményt értek el. Kirándulás, sportnap, lelki beszélgetések, akadályverseny, záró tábortűz tette felejthetetlenné a „testvéreimet keresem” című tábort.
14-én a városi „Krumplifesztivál”-on Speier Geri és csapata a III. helyet érte el.
2-tól újra van hétköznaponként ½ 8-as szentmise.
14-én a szentségimádáson egyre többen jönnek imádkozni az Úrhoz.
15-e a Bazilika főünnepe, sokan zarándokoltak fel.
Új kántorunk Urbán Péter a Harangszó 22-i számában mutatkozott be. 1998-ban kapta meg a kántori oklevelét. A Szent Erzsébet Középiskola tanára. Kívánjuk, hogy szép tervei valóra váljanak.
8 fiatalunk Taizében töltődött föl, az 1 hetes ott tartózkodás során.
A Máltai Szeretet Szolgálat 40 fővel táborozott a nógrádi plébánián.
19-én láttuk vendégül az Európe 4 Family kerékpártúra 45 fős lelkes csapatát, akik Marosvásárhelyről Brüszszelbe tartanak.

2004. szeptember

4-én Bajóton megünnepeltük a Régió 10 éves születésnapját. Dr. Kovács Judit 10 db szív alakú tortát készített, ezzel járultunk a szép ünnephez.
Erdélyi gyermekek részére gyűjtöttünk könyveket, a templomban elhelyezett ládában.
A régi Rác templomot a görög katolikus Egyház kapta meg. Megépült a zarándokház, melynek alagsorában a régi Johannitta szerzetesek kolostorának romjai láthatók. Az ünnepélyes szentmise után a vendéglátás a „Lovagteremben” folytatódott.
5-én ½ 10-kor volt a Veni Sancte. 3 órakor a hagyományos kőleves főzésre került sor.
Este újra találkozott a Missziós Imakör.
Hétfőnként beindult a felnőtt hittan.
6-án a Jó Pásztor Kápolnában kezdtük a Képviselőtestületi ülést, majd Gyöngyös Toncsi vendégei voltunk.
9-én a Nyugdíjas Klub szentmisével kezdte meg a foglalkozásait.
Beindult a Biblia óra, Szent Lukács Evangéliumát folytatjuk.
11-én a Téli kápolnában volt a Szentségimádás.
16-án albán csoport volt vendége a Plébániának. Családoknál kaptak szállást. A Bazilikában adtak igényes, szép műsort.
A templom takarítás hetente folyik, kár, hogy kevesen hallják meg a kérő szót!

Missziós hét: szeptember 20-tól 27-ig

Sok érdeklődőt vonzott a fiatalok tanúságtétele a Széchényi téren. Nagy érdeklődés és taps kísérte Dr. Székely János Atya előadását. Sajnos a szeszélyes időjárás elmosta a szabadtéri szentmisét. De a cserkészek túráztak, s jól esett az ebéd a plébánián. Szép volt a Szentgyermekség misszió előadása a zsámbéki iskolásokkal.

A következő plakátok a Missziós Hétre készült:Az alábbi fotómontázs plébániánkról és közösségi életünkről készült:

29-én a Nyugdíjas Klub élményszerű kirándulást tett Pozsonyban. Köszönet: Sinkáné Verának érte!

2004. október

Reggel a ½ 8-as szentmise után mondjuk a Rózsafűzért.
Reggel 7-kor és este 7-kor Zsolozsmára szólít Antal Atya.
2-án Családreferensi találkozón Mezeiné M., és Wildné Marcsi vettek részt.
6-án az esti szentmisén az Aradi Vértanúkra emlékeztünk, utána meghallhattuk Reményi Károly és kórusa koncertjét. Köszönet érte!
7-én reggel 6 órakor, 19 fővel indultunk Krakkóba. Másnap részt vettünk az Irgalmasság Bazilikában az ünnepélyes szentmisén, ahol 5000 magyar zarándok volt, majd az Altemplomban, a Magyar Szentek kápolnájában buzgón imádkoztunk, Szent István király ereklyéje előtt. Wielicska, Jasna Góra volt további utunk. Meggyőződhettünk a lengyelek igaz, mély vallásosságáról. Auswitz szomorú emlékeket ébresztett. Wadowice-ben a Szentatya szülőházában elimádkoztuk az Úr Angyalát. Ezután a fenséges hegyek között közeledtünk hazafelé. 11-én 11 órakor értünk haza fáradtan, de boldogan a sok élménytől, kegyelemtől.
15-én ünnepelte a Kolping Iskola 10 éves születésnapját. Jó volt látni az egyet akarók örömünnepét.
16-án többen vettek részt a Budai Ciszterci Szent Imre Templomban a Világmisszió egész napos rendezvénysorozatán. Feltöltődve tért haza Dörner Andrea, Karesz, M. Gabi. E napon II. János Pál pápaságának 26. évfordulóján szívből énekeltük: „Tartsd meg Isten Szentatyánkat!”
A Szentségimádáson nem hagytuk magára az Oltáriszentséget.
23-án cserkészeink szépen kivették részüket az 56-os forradalom ünnepségén.
A párisi Világmisszión 2 fő Dörner Andrea és férje Karesz képviselte plébániánkat.
Új harangot kapott a Kórházkápolna, melyet Paskai László bíboros Atya áldott meg. A Szent Lázár Lovagrend bensőséges ünnepe volt.
A Máltai Szeretet Szolgálat kéri a hívek anyagi támogatását, hogy az ehingeni ajándék 9 személyes kisbuszt beüzemeltethessük!
A beteglátogató csoport 13 fővel Dobogókőn három napos lelki gyakorlaton vett részt Dr. Anton Gotts és Becse Atya vezetésével.
A máltaiak szintén Dobogókőn voltak továbbképzésen. Szeretnék, ha lenne folytatása jövőre.

2004. november

6-án a görög katolikus templom búcsúján vettünk részt. Ekkorra készült el Latorcainé Lázár Aranka festménye. A szentmise után Dr. Prokopp Mária művészettörténész professzor előadását hallottuk a johannitákról.
7-én a Missziós Imaóra végén értékeltük a Missziós Hét eseményeit, eredményeit. Mit, Hogyan, Másképpen jövőre?
11-én vezető váltás történt a Nyugdíjas Klubban. Sinkáné Vera áldozatos, önzetlen munkáját Erősné Cili vette át.
Vetítést láthattunk az 1938-as magyar bevonulásról a Felvidékre, Bélay Iván szervezésében.
13-án déltől, az esti szentmiséig Szentségimádás volt templomunkban.
14-én az esti szentmise után ifjúsági megbeszélés volt a plébánián.
A Harangszóban Veres András püspök Atya gondolatait olvashattuk a Katolikus Iskolák csökkenő támogatásával kapcsolatban.
Cserkészeink élmény dús kirándulást tettek a „vadálló kövekhez”.
14-én a templom javára gyűjtöttünk.
19-én Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén a caritas cipókat oszt az esti szentmisén.
21-én 17 órakor imaóra volt az Oltáriszentség előtt. A Jézus Szíve litánián vettünk részt.
A 10 éves Kolping Iskola meleg hangú megemlékezést tartott a megújult Színházteremben.
24-én este az elsőáldozók szülei hallgatták Fogassy Judit nővér szavait, a Hitoktatási Felügyelőségről.
28-án iktatták be az új párkányi plébánost, Magyar Károly Atyát. Ezen a napon Esztergomból többen vettek részt Ipolyszalkán, a „Szállást keres a Szent Család” ünnepségen. Este 18 órakor ifjúsági mise volt Hollay Antal Atyával. Szeretettel olvastuk a Harangszóban Böjte Csaba sorait: „Az összetartozás utáni vágy nem valaki ellen irányul. Az egység utáni vágyat Isten oltotta a szívünkbe.”

2004. december

3-án Plébániánkon találkoztak a Caritasz Régió vezetői.
4-én a templom nagytakarításon 14 fő vett részt. Külön öröm, hogy 4 cserkész is jeleskedett.
5-én a Hármas Sziklánál a gyerekek Mikulás keresésen voltak.
5-6-7-én Sztrilich Ágnes szociális testvér vezette az ádventi Triduumot.
12-ig Schrődl Herbert festő képeiben gyönyörködhettünk templomunk Oratóriumában.
„Család Kongresszus Máriabesnyőn”, alapos beszámolót olvashattunk Dobayné Marika tollából.
8-án a Bajor Ágost Kultúrmozgóban megrázó filmet láttunk Veres patakról Új Eldorádó címmel.
11-én este a szentmise után Demeter László és fia fuvolaestjére került sor. A zsúfolásig megtelt templom mutatta, hogy fogékonyak az emberek a szépre, a jóra. E nap 20 órakor egyházközségi képviselőtestületi ülés volt, fehérasztal mellett, közel 100 meghívott részvételéve. Antal Atya így köszöntötte, s köszönte meg a plébániáért dolgozók munkáját.
18-án a Kolping Család Antal Atya vezetésével Bécsbe ment a „Betlehemi Lángért”.
Szomorú szívvel búcsúztunk volt karnagyunktól Hajós Vilmostól.
16-17-18-án a Szent Erzsébet Szakközépiskola, a Gyakorló Iskola, Kolping Iskola, Petőfi Iskola lelki napja, karácsonyi ünnepsége volt templomunkban.
18-án megható karácsonyi koncert volt a Szent István Gimnáziumban, a Városi Szimfonikus Zenekar és Durzák Anna tanárnő közreműködésével.
19-én Dr. Ladocsi Gáspár s. püspök Atya a Párizs-i Városmisszióról számolt be. A Missziós Imakörnek is vendége volt.
21-én 9 órakor karácsonyi mise, pásztorjáték volt a börtönben.
24-én 15 órakor a templomban karácsonyváró Pásztorjáték, s Andersen: A kis gyufaárus kislány történetét adták elő hittanosaink.
24 órakor éjféli mise adta tudtul Jézus születését.
25-én ünnepi miserend volt.
26-án a Szent Család ünnepén a ½ 10-es szentmisében mintegy 60 jubiláns házaspárt áldott meg a Plébános Atya, s látta vendégül Őket a Tanácsteremben egy koccintásra.
Este a 18 órás ifjúsági misét Pákozdy István egyetemi lelkész mondta, a Jó Pásztor közösség énekelt. Részt vettek a fiataljaink a Mindszenty Csarnokban az Ökumenikus ünnep alkalmából. Andersen: A kis gyufa árus lány történetét mesélték el. Gyönyörű délután volt, ahol együtt ünnepelt az egészséges és sérült gyermek a katolikus, református, evangélikus hívő és együtt gyújtották meg szívükben a harmadik gyertyát az ádventi koszorún.
31-én este 18 órakor év végi Hálaadó szentmisén a templom tele volt. Utána Szilveszteri Szombat Esti Házban búcsúztattuk az ÓÉV-et.

2005. január

Dr. Erdő Péter bíboros, prímás Atya köszöntőjét olvashattuk a „Harangszó” első számában.
Antal Atya házszentelés körúton sok hívőjéhez eljutott.
2-án újévi meglepetésként a ½ 10-es szentmisén a Szent Anna Plébánia énekkara és karnagya szerepelt. Utána rövid, szépen csengő koncerttel örvendeztettek meg minket.
9-én vendégünk volt Lányi Béla verbita szerzetes testvér, aki missziós híreket tolmácsolt imakörünknek.

Az alábbi képen verbita missziós szerzeteseket láthatunk:

E napon emlékeztünk az 1943. évi Don-i katasztórfáról. Hősök terén ökumenikus ima szállt az Úrhoz.
12-én az elsőáldozók szüleinek II. megbeszélésén, örvendetesen sokan jelentek meg.
13-án beindult a „férfi-suli” 19 résztvevővel.
A napokban ünnepelte 90. születésnapját Pálos Antal nyugalmazott plébános, aki éveken keresztül gyóntatott templomunkban. Ez alkalomból meglátogatta őt Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök Atya a lakásán.

Ökumenikus imahét városunkban

„Krisztus a fundamentum, a szegletkő… Mindegy melyik irányból közelítünk Hozzá, az Atyai Ház kapuja mindnyájunk előtt nyitva áll!”

17-én a Görög katolikus templomban Ágoston Csaba református lelkész,
18-án a Református templomban Michels Antal plébánosunk,
19-én a Szent Anna templomban Dr. Paskai László, Dr. Erdő Péter bíborosok, Dr. Márkus Mihály református püspök hirdettek Igét.
20-án a Belvárosban Itzés evangélikus püspök osztotta meg gondolatait.
21-én az Evangélikus templomban Varga Lajos plébános idézte fel Jézus szavait: … vegyétek fel keresztjeiteket!…
22-én Szentgyörgymezőn Dr. Kiss-Rigó László püspök volt a vendég.
23-án a Vízivárosban Dr. Cselényi István paróchus szavai zárták a bensőséges imahetet.

Jó volt együtt lenni!

4-27-ig Oli napokon vett részt Egerben Dobayné Marika, Sági József, Lesták Zoltán, Antal Atya vezetésével. A következő testületi ülésen beszámoltak az ott hallottakról. Cél: a lelkület növelése, vonzóak legyünk! – Hivatás gondozása, a szeretet szolgálat fontossága! – Gyerekekre nagyobb gondot fordítsunk! Vonjuk be őket a karitász munkába! – Szentmise, szentségimádás, cölibátus a házasságban is!
27-én a Zöld ház aulájában Énekkarunk énekelt Párma Zsolt „Szőnyegképek” kiállításán. Szép volt.
30-án az Ifjúsági szentmise keretében Kránitz Mihály Atya osztotta meg gondolatait velünk. Utána levetítette „Papok Dél-Amerikában” című filmet, s mondta el élményeit.
A Franka Színkör január 22-én bemutatta Szántó Barna: Páter Perbált című színjátékát, amely Temesvári Perbált életéről szól.

Boldog Temesvári Perbált élete és művei

1435 körül született Temesváron. Gyermekkorát nem ismerjük. Első emléke a krakkói egyetem évkönyvében van: 1458-ban iratkozott be, 1464-ben fejezte be filozófiai tanulmányait, 1471-ben teológiai doktorként végzett. Belépett a ferences rendbe, tanított Budán és Esztergomban. Nagyhírű hitszónok. Fő művei: Stellarium Mária magasztalására, Jézus Krisztus dícsérete, Szent Ferenc atyának és minden szerzetesnek tisztességére, Pomenium, beszédgyűjtemény, Expositio, zsoltár- és énekmagyarázatok. 1504. január 22-én hunyt el Budán.

Megható volt a „Kulcsosok közösség”-ének hármas keresztelője a Kórházkápolnában, Anna, Márton, Barnabás Egyházközségünk legifjabb tagjai.

2005. február

2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony napján az esi szentmise keretében égő, megszentelt gyertyákkal vettünk részt a templomi körmeneten.
5-én a Dobóban került sor a Keresztény Farsangi Batyusbálra. Jó hangulat, önfeledt farsang búcsúztató részesei lehettünk.
11-én a Kórházkápolnában 15 órakor a betegek miséjén vették fel a Betegek Kenetét a járni tudó betegek és a kórházlátogatók.

Lelkiélet a börtönben
A Hídlapban megjelent cikk 2005. február 5-én

Kiss-Rigó László püspök Úr megbízásából Michels Antal plébános Úr egészen különleges missziót is ellát napi teendői mellett. Ő a börtönlelkész. Benyomásairól, a börtönben folyó pasztorációról beszélgettem vele.
– Amikor a püspök Úr rámosztotta a feladatot az volt az első gondolatom, hogy ezt csak team munkában, közösen lehet tisztességgel végezni. Így történt, hogy fölosztottuk egymás között a hétköznapokat: Ágoston Csaba református lelkész hétfőn járt be, kedden jómagam, szerdán a Fény Központ képviselője, – ők drogosokkal és alkoholistákkal foglalkoznak -, a csütörtököt Ferenczy Éva vállalta a Caritasz részéről, pénteken pedig a görög katolikusok látogatnak el a Széchényi térre, a börtönbe. Ezek a beszélgetések fakultatívak, a börtönlakók saját belátására van bízva, hogy akarnak-e találkozni velünk, vagy sem.
-Emlékszik-e Tisztelendő Úr az első alkalomra? Mik voltak a benyomásai, tapasztalatai?
-Természetesen nagyon izgatott voltam, nem jártam még ennyire zárt intézményben. Amikor elindultam, itt a plébánián viccelődtek is velem, mondván, „csak nehogy ott fogják, Atya!” Rengeteg zsilipen, kapun és záron keresztül jutottam végül a „beszélőbe”, ahol találkozhattam az érdeklődőkkel. A legmegdöbbentőbb az intézmény zsúfoltsága volt. Maga az épület ötven, maximum hatvan fő befogadására volna ténylegesen alkalmas, ehhez képest jelenleg több, mint százhatvan előzetes van bent. Volt ahol hatan, vagy akár tízen is vannak egy cellában.

-Azon túl, hogy dolgoznak a börtönlakók, történik valami az életükben?
-Vannak időnként programok. Most például február 15-én lesz egy állófogadással egybekötött állományértekezlet a Vármúzeumban, ahol a rabok munkájuk elismeréseként átvehetik a megye zászlaját. Bíboros Urat szeretnénk fölkérni a zászló megáldására és információim szerint a minisztérium is képviselteti magát az eseményen. Ünnepi alkalmakkor többen jönnek el szentmisére, de amikor például pásztorjátékot vittem be a hittanos gyerekekkel, a nagyobbik terem zsúfolásig megtelt. A gyerekek az elején kicsit meg voltak illetődve, de azután elragadta őket a játék heve és a bemutató mind nekik,mind pedig a raboknak igen nagy élmény volt. Örvendetes, hogy a parancsnok nem csak engedélyezi, de szívesen is látja, ha viszünk be kintről embereket. A missziós héten egy kismamát vittem be magammal ministrálni. Öröm volt látni, amilyen szeretettel és érdeklődéssel közeledtek hozzá, úgyhogy kötelességemnek éreztem a legutóbb, hogy beszámoljak róla: megszületett a kisbaba, egészséges és kisfiú. A hírt egészen megható örömmel és lelkesedéssel fogadták. De most a nagyböjt és a húsvét közeledtével már azon gondolkodunk, miképpen lehetne az ünnepet valóban ünnepélyessé tenni a számukra is.
-Bizonyos értelemben pszichológusként is működik egy lelkész ilyen körülmények között?
-Azért az kicsit más. A pszichológus az ember sebzettségét tárja föl és abban igyekszik gyógyulást adni, mi viszont elsősorban az Istenhez szeretnénk őket elvezetni. Krisztus szavai járnak az ember fejében, hogy nem az igazaknak, hanem a bűnösöknek van rá szükségük. Beszélgetve ezekkel az emberekkel egyre inkább módomban áll betekintést nyerni a lelkükbe és döbbenten tapasztalom, hogy „bűnözővé válásuk” gyakran mennyire a körülmények, a véletlenek szerencsétlen összejátszásának köszönhető. Egyszerűen azon múlt a
sorsuk, hogy nem volt mellettük senki, aki segítsen vagy megálljt parancsoljon. Mindenesetre igyekszünk a legjobb tudásunk szerint segítségükre lenni és nemcsak lelkiekben. A Caritason keresztül el tudunk juttatni a rabokhoz mindent, amire esetleg szükségük van. Gondolok itt egy-egy papucsra, ruhaneműre vagy bármire. Ami a pasztorációt illeti, nos abban alapvetően előkészítő munkát végzünk, hiszen Esztergomból az ítélethozatal után elkerülnek. Mi csak abban bízhatunk, hogy az új helyükön is fölveszik majd a kapcsolatot az ottani börtönlelkésszel.

11-én a ½ 10-es szentmisén Dr. Paskai László bíboros Atya szolgáltatta ki a Betegek Kenetét templomunkban. Énekkarunk méltó keretet adott az ünnepnek.
Plébániai munkatárs szakmai gyakorlaton volt Cseri Zoltán a Sapientia IV. éves hallgatója 02.01-től 13-ig. Hálát adott a befogadó szeretetért.
14-től 20-ig Kásáné Andrea ismerkedett a feladatokkal.
17-19 Triduum: Pap László Atya Marosvásárhelyről érkezett hozzánk. „ … Isten akar minket, Isten szeret minket” „… Csak a belülről fakadó tűz képes igazi megújuláshoz”
A férfisuli egyre több résztvevőt vonz.
26-án 19 órakor alternatív irodalmi óra volt a Tanácsteremben, Orbán Balázs vezetésével, Vass Albert halálának évfordulója alkalmából.
27-én az Ifjúsági misén Bakos Zsolt nyergesújfalui káplán Atya szólt a fiatalokhoz.
28-tól beindult az újabb Jegyeskurzus.

2005. március

A Nagyböjt folyamán péntekenként 17 órakor más-más csoport végzi a Keresztutat. Így a bérmálkozók, cserkészek, hittanosok, családosok, Caritas- Beteglátogatók – Máltaiak, nyugdíjasok – Kolping Család – Missziós Imakör tagjai.
5-én kirándulás volt a Budai hegyekbe a Málta szervezésében. Busszal, gyalog, vonattal történt a túra.
L. Balogh Béni levéltáros izgalmas előadást tartott a II. bécsi döntésről.
6-án a rossz idő miatt a Régiós Ifjúsági Keresztutat templomunkban tartottuk meg.
86 ezer Ft-ot gyűjtöttünk a katolikus iskolák javára.
10-én a Nyugdíjas Klubban Bélay Iván nagyon érdekes vetített képes előadását láttuk, „ Hősi emlékek Esztergomban”
11-én Dr. Kiss-Rigó László s. püspök tartotta a Nagyböjti Konferencia beszédét templomunkban.
12-én plébániai lelkinap keretében Brückner Ákos Atya lebilincselő vezetésével: „Eucharisztia, plébánia, hivatásgondozás” előadássorozatán vehettünk részt.
E napon volt a havi Szentségimádásunk. Hála Istennek egyre többen keresik fel a kitett Oltáriszentséget.
13-án a sáros-havas időben Péliföldszentkereszten Térségi Keresztút volt. Dicséret a résztvevőknek!
15-én részt vettünk a városi ünnepségeken. Gyalog menetben a Honvéd-temetőbe zarándokoltunk. Részt vettünk Dr. Kiss-Rigó s. püspök, Antal plébános, Varga Lajos Atya koncelebrációs szentmiséjén.
Lepra misszió kettő tagja Budapestről a Nyugdíjas Klubban tartott értékes, szomorú beszámolót. A végén felkérték a tagságot, hogy kössenek fáslit a betegek részére. Vargáné Aranka vállalta a fonalak kiosztását.
Drogfórum volt a Fény Központban. A szociális munka hatékonysága attól függ, ha különböző szervezetek közösségek megosztják tapasztalataikat egymással.
13-án tisztelettel emlékeztünk Eiczinger Ferenc festőművészre: házánál koszorúzással, a Vízivárosi templomban Rózsár Brigitta orgonált, a tőle megszokott színvonallal, majd a Keresztény Múzeumban hallgattuk meg Dr. Prokopp Mária egyetemi tanár előadását a nagyszerű emberről.
16-án Antal Atya az elsőáldozók szüleivel beszélgetett.
17-én a Nyugdíjas Klubban Pécsi L. Dániel tartott nagyon érdekes előadást: „nemcsak nyelvében, hanem jelképeiben is él a nemzet”
18-án volt az első gyónása a leendő elsőáldozóknak. Megható volt egyik-másik kisfiú felkészülése.
19-én a Városi Szimfónikusok csodálatos Stabat Matere készített fel a szent időszakra.
20-án Virágvasárnap, a Plébános Atya megáldotta az Édesapákat. Az esti szentmisében a Budapestről érkezett mozgássérültek Passiójában kaptunk megható töltekezést. Hála Istennek megkezdődött a Katolikus Rádió 24 órás adása.
23-án a Gyakorló Iskola lelki órájára nagy felkészüléssel mentek hívő vezetők. A Kolping Iskolában a „Jó Pásztor” lelkes ifjai végeztek eredményes munkát.
24-én Nagycsütörtökön a bérmálkozók édesapjainak mosta meg a lábát Antal Atya, utána virrasztás zsolozsmával.
25-én 15 órakor a Képviselő Testület végezte a Keresztutat, a Kálvárián. 19 órakor Hódolat a Szent Kereszt előtt. Passió az énekkar énekelte. 21 órakor a Passió című film levetítésére került sor.
26-án Tűzszentelés ünnepi szentmise volt.
27-én az Énekkar szép éneke tette még ünnepélyesebbé a szentmisét, melynek keretében 4 gyermeket keresztelt meg a Plébános Atya. A Körmenet a szokásos útvonalon haladt, melyhez a Ferenceseknél lévő hívek is csatlakoztak. Visszaérkezéskor a Te-Deumot a megtelt templom hívei együtt énekelték.
19 órakor Molnár Alajos Atya mondta a szentmisét, a „Jó Pásztor” közössége zenélt. A szent három napon a liturgiamagyarázatot Telek Péter Pál végezte.
29-én a Városi Könyvtárban Jankovics Marcell Kossuth-díjas rajzfilm-rendező, nagyszerű előadását hallottuk. E napon Antal Atya szentmisét mutatott be a börtönben.
31-én a Férfi Suli előadása A vezetés címmel folytatódott.

2005. április

2-ÁN 21 ÓRA 27 PERCKOR ELHUNYT II. JÁNOS PÁL , A NAGY PÁPA. 26 ÉS FÉL ÉVIG KORMÁNYOZTA AZ EGYHÁZ HAJÓJÁT. NYUGODJÉK BÉKÉBEN!

Az alábbi képen II. János Pál fotóját láthatjuk:

3-án 17.30-kor imaóra volt az Isteni Irgalmasság Vasárnapja alkalmával. Nagyon sok hívő szívből imádkozott.
7-én a Nyugdíjas Klubban Bélai Iván vetített képes előadást tartott, „tragédiák áldozatai” címmel.
8-án Ladocsi Gáspár s. püspök Atya látogatást tett a bérmálkozók foglalkozásán.
9-én déltől Szentségimádás volt templomunkban. Este a Wass Albert – est keretében, Orbán Balázs és csoportja: „ember az országút szélén” tartott nagyon nívós előadást a Tanácsteremben.
10-én a ½ 10-es szentmisén 16 fiatalt bérmált meg Ladocsi Gáspár s. püspök Atya.

Az alábbi fényképen a bérmálkozók láthatók Gáspár és Tóni Atyákkal:

14-én Kemenes Gábor Atya a Nyugdíjas Klubban Medjugorjéról tartott előadást.
13-án Régiós börtönlelkészek találkozója volt városunkban. Antal Atya négy paptársát örömmel kalauzolta templomunkban.
75 éve hunyt el Prohászka Ottokár püspök, aki fiatal korában plébániánkon káplánkodott.

Az Ő fényképeit láthatjuk.

16-án jól sikerült dobogókői kiránduláson vettek részt, Sinkáné Vera szervezésében a templomtakarítók. Ezen a napon kirándultak a családosok is, teli élményekkel tértek haza.
17-én „Hivatások vasárnapja” alkalmából vendégeink voltak Papp Miklós és Ági, akiknek öt gyermeke közül kettő fiú a papi pályát választotta.
20-án Taizei imaórán Nyúl Zsófi vezette az áhitatot.
21-én a Nyugdíjas Klub meglepetés túrán vett részt, Erősné Cili szervezésében. Budapesten a XII. kerület rejtett gyöngyszemeit keresték fel. ( Gyermekvasút, Normafa, forralt bor… ) Nagyon jól sikerült.
23-án ministránsaink felkészülten vettek részt a találkozón. Az erre az alkalomra készített textil 3 hétig díszítette templomunkat, a kóruson felfüggesztve.
A „Házas hétvégé”-n 7 pár volt vendégünk, akik 5 évi házasságukra tekintettek vissza a zártkörű összejövetelen.
Dobayné Marika és Péter Budapesten, a „Családközösségek” fórumán vettek részt: „Közösségeink megerősítő szerepe társadalmi küldetésünkben.”
27-én Plébános Atya az „Útkeresők” találkozóján vett részt.
28-án a Kolping napon Antal Atya sportosan vett részt.
29-én a Zöldház adott helyet a Jótékonysági estnek, melyet a Fény Központ javára rendeztek.
Sikerrel zárult a rajzpályázat, sok gyermek készített „alkotás”-okat.
30-án az Országos Mindszenty Zarándoklaton megtelt a Bazilika. Sok esztergomi hívő vett részt a 90-60-30 éves évfordulón.

2005. május

Májusban a litániák 18.40-kor vannak mindennap.
1-én a ½ 10-es szentmisén szeretettel köszöntötte Antal Atya és a sok gyermek a jelenlévő édesanyákat és nagymamákat. A szép világossárga szegfű, a mosolygós szemek, valamint a Plébános Atya áldása az oltár köré sereglett édesanyákra. Csodálatos, meghitt hangulatú szentmise volt.
2-án a Jegyeskurzusra 10 pár örömmel érkezik esetenként. A „házassági ígéret”-ekről Tamás Balázs és Magdi voltak a vezetők.
5-én a „Férfi Suli” résztvevői érdeklődéssel hallgatták a „férfi, mint vezető” című előadást.
7-én 10 órakor a Kolping Iskolában minőségi ballagás résztvevői lehettünk. 11 órakor Országos Búzaszentelő ünnepség indult a Bazilikából. Este és másnap a ½ 10-es szentmisén a csepeli Kisboldogasszony Plébánia kórusa énekelt mély átéléssel.
8-án az esti szentmisén Lányi Béla verbita testvér volt vendégünk. Ezt követően részt vett a Missziós Imakörön. Szeretettel köszöntötte Sárossyné Erzsikét, aki D. Andreát helyettesíti a vezetésben.
9-én a görög katolikus paróchián Dr. Cselényi István paróchus Úr előadását hallottuk: „A keresztény család” címmel. Saját versei és dalai tették érdekessé, széppé a délutánt.
14-én egy órás koncertet adott a bajor ifjúsági harmonika zenekar, mosolygó arccal, nagy tudással.
12 órától Szentségimádás volt a Téli kápolnában az esti szentmiséig.

16-án külön busszal, s autókkal mentünk Máriaremetére, az Egyházmegyei majálisra. Az idén a külön sátrunk a templom bejáratánál volt. Erdő Péter prímás Atya örömmel tapasztalta az eleven plébániai közösségek munkáját.
19-én hálaadó szentmisével ért véget a „Férfi Suli”. Ezt követően kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség, melyen a feleségek is megjelentek, valamint a kurzus vezetői Budapestről.
21-én a Nagymarosi Találkozón fiataljaink kerékpárral vettek részt.
26-án nagyon kedves volt az ovis hittan zárómiséje.
Az árvízkárosultak megsegítésére összegyűlt pénzt átutaltuk az Országos Caritasnak.
27-én nagy izgalom kísérte az alsós elsőáldozók gyónását, vizsgáját, ruhapróbáját. Zökkenőmentesen telt el e nap!
28-án a templomtakarítók, énekkarosok, kórházlátogatók és Caritaszosok Sinkáné Vera szervezésével, Antal Atya vezetésével Garamkövesd – Balassagyarmat – Szécsény – Hollókőre kirándultak. Szép élményekkel tértek haza.
29-én 9 órakor már minden elsőáldozó felöltözve várta az ünnepélyes bevonulást,½ 10-kor elkezdődött a megható szentmise, melyen a gyerekek szereplését Tóthné Györgyi hitoktató tanította be. Az uzsonna elfogyasztása után, a Gyermeknap meglepetése Szerencsés Tamás Úr fagylaltos kocsija volt. Minden résztvevő boldogan fogyasztotta az édes, hideg meglepetést. Köszönet érte!

Az alábbi képen mosolygós arcú elsőáldozóinkat láthatjuk:

Este 18 órakor a Bazilikában, az Úrnapi körmenet egyik oltárát Nyúlné Éva díszítette, a tőle megszokott ízléssel. Köszönjük szépen!
30-án reggel 5 órakor indult Zarándokútra Medjugorjéba, Albániába Kardosné Gyöngyi szervezésével, Antal Atya vezetésével kis csoportunk.

Isten, áldd meg, Szentatyánkat, XVI. Benedek pápát!

A képen Őszentségét láthatjuk:

2005. június

3-án a Jézus Szíve ünnepi szentmisét és körmenetet Dr. Kiss-Rigó s. püspök Atya vezette, a megszokott útvonalon.
5-én a Missziós Imakört Sárossyné Erzsike vezette a kismama D. Andrea helyett.
7-én délután fáradtan, sok élménnyel telve érkezett meg zarándok csoportunk Albániából.
10-én a katolikus Óvoda záró szentmiséje volt templomunkban, utána fogadás a templomkertben.
11-én Péliföldszentkereszten Dr. Erdő Péter prímás Atya mutatta be a szentmisét a Régiós Caritas Zarándoklaton. 12 órától Szentségimádáson hódoltunk az Oltáriszentség előtt. E naptól ( szombat) este 19 órakor, augusztus végéig a Kórházkápolnában lesznek az „elő” szentmisék.
12-én a hittanosok Te Deumát Dr. Paskai László bíboros Atya tartotta. Utána megnyitotta az „Élő Biblia”című batik kiállítást, mely a visegrádi Művelődési Ház anyaga.
18 órakor a Görög katolikus templomban a Monteverdi kórus előadásában gyönyörködtünk.
16-án a Nyugdíjas Klub hálaadó szentmiséje volt.
18-án a Bazilikában a prímás Atya 5 kispapot szentelt fel.
19-én a ½ 10-es szentmise után indultak hittanosaink a badacsonytomaji táborba. A gyermekek testileg, szellemileg, lelkiekben gyarapodva értek haza 25-én. Antal Atya, Jobbágyné Eta, Wild-
né Marcsi, Tóthné Györgyi, Mátrai Gabi, Speier Geri biztosították a táborozás sikerét.
20-tól augusztus 7-ig a reggeli ½ 8-as szentmisék elmaradnak. A 19 órás szentmisék változatlanul várják a híveket!
26-án a ½ 10-es szentmisét Dr. Paskai László bíboros Atya tartotta.Ekkor volt a templombúcsú.Ekkor szentelte meg a címert, zászlót a főpap. Emlékplakettet kapott: Dr. Felföldy Éva, Sági József vil. elnök, Németh Mária. Jelen volt Dr. Kukorelli István alkotmánybíró. Közreműködött a Kecskés Együttes, Kuncz László,Zsérei Női Kórus, Sasváriné Katalin énekes, Szabó András előadóművész, a címert megálmodó , elkészítő Pécsi L. Dániel. 11 órakor nyílt meg Petrás Mária csángó iparművész kiállítása a plébánia udvarán. Ezt követően agapé várta az egybegyűlteket. Sütemény, üdítő, sör, és Szerencsés Tibor Úr ingyen fagylaltja volt nagyon kelendő. Köszönet érte!
28-án Tamás Alajos hangverseny volt templomunkban. Az Ars Musicát Vereczkey Attila vezette.

Az alábbi képen az egyházi és világi jelképek láthatók:

2005. július

3-án a „Péter fillérek” gyűjtése során 42 ezer Ft gyűlt össze. Este a Missziós Imakörön Lányi Béla verbita testvér jött az összegyűjtött élelmiszerekért.
4-9-ig Zsámbékon volt verbita tábor „Egy kis ima-egy kis áldozat” jelszóval, főleg hátrányos helyzetű alsós gyermekek részére. Kézműves foglalkozások, tábortűz, táncház tette oldottá az együttlétet. Zabos Róbert testvér „szombri”-ja és „kutyája” emlékezetes marad a résztvevőknek.
8-án 20 órakor szentmise-Hangversenyen vettek részt az Országos Meteor-turista Szövetség tagjai templomunkban.
9-én 12-18-ig Szentségimádás volt a Téli-kápolnában.
25-30-ig Kőszegen a 13-30 évesek részére szervezték a verbita-tábort. Tőlünk 10 fő vett részt. Egyik délelőtt fél órás kiselőadáson Antal Atya II. János Pál életéről és egyházvezetői missziós munkájáról beszélt. Akadályverseny 8 állomásán próbáztak a résztvevők. A szabadtéri szentmisék különleges élményt nyújtottak. A Jézus Szíve templomban megtartott szentmise után körmenetben tértek vissza a Rendházba.
26-30-ig cserkészeink ( 19 fő ) Mogyorósi József tűzoltótiszt szervezésével Felső-Ausztriában, az ifjú tűzoltótábor vendégei voltak. Éjszakai túra, motorcsónakázás a Traun folyón, vetélkedők, Melk megtekintése tette felejthetetlenné a táborozást. Köszönet érte!
Prevenciós tábor II. A Fényközpont jóvoltából 50 fő részére biztosította az ingyenes nyaralást 11-17-ig. Beszélgetések, önismereti csoportok, gyalogtúra a Hoffmann-kunyhóhoz, Duna-Múzeum megtekintése, Hobó-koncert tette színessé a tábori életet. Ezek a fiatalok ( 14-18 évesek ) vágynak a dicséretre, az odafigyelésre, a megértésre.
Kamilliánus Családok találkozóján Nyíregyházán vettek részt a kórházlátogatóink. Máriapócson Gogola Magdit Gots Antal Atya felavatta kamilliánus testvérnek. Bosák Nándor püspök Úr a szentbeszédében kitért: „… befogadni Krisztust, és az élő Krisztust vinni a betegekhez.” Öröm és hála érzésével tért haza a Szent Veronika csoport.

2005. augusztus

2-án, a hónap első szombati Szentségimádáson egyre több hívő jelenik meg az Oltáriszentség előtt.
1-5 között rendezte meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a „Szivárvány” táborát. Naponta 25-30 gyermek életét tették tartalmassá a kézművesfoglalkozások, sportos – ügyességi versenyek, kirándulások, kincskeresés.
7-én Antal Atya a missziós imakörön örömmel osztotta meg élményeit a kőszegi táborról.
7-15-ig cserkésztábor volt Kemencéna vadregényes Börzsönyben.
Augusztus 15-én a prímás Atya a zsúfolt Bazilikában tartotta ünnepi szentmiséjét.
17-én a 90 éves Roger testvér gyilkosság áldozata lett. A Taizei közösség létrehozójának és életetőjének életét egy elmebeteg román nő oltotta ki. Nyugodjék békében!

Az alábbi fotón Roger testvért láthatjuk:

„A világnak kellesz te is!” jelmondattal rendezte meg a Kárpát-medencei magyar katolikus közösségek 4 napos találkozóját a Háló.

Az alábbi képen az idei év logóját láthatjuk, amelyet Jobbágyné Eta tervezett:

25-én az ünnepélyes megnyitó szentmise a Ferences templomban volt.
26-án Ottó Neubauer tartott élvezetes előadást a városmisszióról a Mindszenty Csarnokban.
27-én Hoffer József jezsuita Atya figyelmet ébrentartó elmélkedését hallottuk „Személyiség az Egyházban” címmel a Mindszenty Csarnokban. A Szent Egyed közösség bűnbánati liturgiát tartott templomunkban.
Este Táncházban szórakozott fiatal és idős egyaránt. A Polgári Körösök és barátaik 22 kg kenyeret kentek meg házizsírral, mellé paprikát, hagymát kínáltak. A Salgótarjánból érkezett 2 néptáncos jó hangulatot teremtett éjjel 2 óráig.
28-án a Bazilikában, a záró szentmise után, a Polgári Körösök és barátaik által gyűjtött 86 ezer Ft-ot Molnár Melinda Székelyudvarhelyről érkezett fiatal hölgy könnyes szemmel vette át, s köszönte meg.
20 órakor „Lélektől lélekig” címmel az SOS Gyermek Alapítvány részére, Hey Lóránd rendezett orgonahangversenyt.

2005. szeptember

1-én tartotta a Gyakorló Iskola és a Kolping Iskola a Veni Sanctéját.
3-án örömmel vettünk részt a beteglátogatói csoporttal,az újonnan megalakult TARDDS-i Caritas ünnepségén. Galambosiné Marika, Dr. Felföldy Éva mozgósítása, Nyúlné Éva segítsége tette a mienkévé az ünnepet. Öröm volt számunkra, hogy Szabóné Jolika megkapta a „Szent Erzsébet rózsája” kitüntetést.15 órakor az ünnepi szt. misén Dr. Udvardy György s. püspök áldásával ért véget a gyönyörű nap. E napon 17.30-kor Dr. Erdő Péter prímás Atya vezetésével mondtuk a rózsafűzért, a szentmise után megismerkedett a Képviselő Testület tagjaival.

Esztergom-Belváros Római Katolikus Plébániatemplom Missziós Hét
2005. szeptember 3-11.

Visszatekintő a tavalyi missziós hétre:
„Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! És én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig.”
( Lk 19, 10 )
Öt családból álló családközösségünk éppen egy éve, a Missziós imahét folyományaként jött létre. Kéthetenkénti találkozóink, közös programjaink, kirándulásaink, lelki töltekezéseink csomópontjai. Hálát adok a Mindenhatónak, hogy Vele lehetünk és együtt ünnepelhetünk. Bízom benne,hogy születnek újabb családközösségek és mások is megélik egymás örömét!
Láng István
A tavalyi Széchényi téri misszión találkoztam először a Jó Pásztor közösséggel. Bár már azelőtt is vallásos voltam, mégis ez az első katolikus közösség, aminek a tagja vagyok.
Csatlakozz Te is, hogy lelkileg gazdagabbá válj! Csatlakozz, hogy együtt dicsérjük Jézust!
János

Számomra papként sokat jelentett az elmúlt évi missziós hét. Jó volt megtapasztalni az Egyházközség lelki gazdagságát, sokszínűségét. Jó az Életet beengedi az életembe.
Tóni Atya

Program:
szeptember 3. szombat:
17.30 Rózsafüzér a papi és szerzetesi hivatásokért
18.00 Szentmise Dr. Erdő Péter bíboros mutatja be

szeptember 4 vasárnap:
09.30 Primitia mise ( Papp Zoltán újmisés )
15.00 Kőleves főzés ( mindent bele ) a Belvárosi Templom kertjében
18.00 Ifi mise ( Várnay Péter Atya egyházmegyei ifjúsági referens mutatja be )

szeptember 5-6 hétfő és kedd:
16.00-18.00 Missziós sátor az esztergomi Rákóczi téren

szeptember 7 szerda:
18.00 Szentmise a papi hivatásokért
18.30 „Papbelezés” , avagy fórum a papi hivatásról a Belvárosi Plébánián

szeptember 8 csütörtök:
18.00 Szentmise a családokért
18.30 „Miért több a házasság?” – avagy fórum a család jövőjéről a Belv. Plébánián

szeptember 9 péntek:
16.00 Missziós rózsafüzér a Kórház kápolnában
18.00 Szentmise a szerzetesekért
18.30 „Kell-e nekünk szerzetesség?” – avagy fórum szerzetesrendekkel a hétköznapokról

szeptember 10 szombat:
09.00-12.00 Kézműves foglalkozások a missziók javára
12.00-18.00 Szentségimádás a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusért

szeptember 11 vasárnap:
09.30 Veni Sancte mise
10.30 Kecskés együttes: Misszió a zenében
18.00 Ifi mise Dax-szal

A templomunkban az „Élő Biblia” címmel batik kiállítás látható.

Alább Te vagy a Fény az éjszakában? címmel a Missziós hét programfüzetének címoldala látható:


14.-én avatták fel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi tevékenységét irányító központot. A Dékány Vilmos püspök Gondviselés Háza a Kossuth Lajos utca 42. szám alatt található. Köszönetet mondott Kozma Imre Atya a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, a házat megáldotta Dr. Erdő Péter bíboros, prímás esztergombudapesti érsek. Az avatást követően Dr. Prokopp Mária esztergomi szívvel ismertette a Ház történetét és kalauzolt a kiállításon.

Alább a megnyitóról készült képet láthatjuk:

17-én a 07.05-ös vonattal utaztuk a Nemzeti Eucharisztikus Kongresszusra. Sajnos az eső próbára tette a téren tartózkodókat. A Bazilikában védetten, kellő áhitattal vettünk részt.Örömmel hallgattuk Horváth János Babits: Eucharisztia című szavalatát, Domonkos Nővérek szentségimádását. Az ünnepi szentmise után a 19.15-ös vonattal szívünkben felemelő érzéssel indultunk haza.
25-én az erdélyi árvízkárosultak megsegítésére 200 ezer Ft-ot gyűjtöttünk a három szentmisén. 10.30-kor a Bazilikában Dr. Paskai bíboros latin szentmisét tartott, ezalatt a Capella Sistina énekelt, csodálatos élményt jelentett.

A következő kép a Vatikáni Kórusról készült:

Szeptember 23-án a Vinum Ister-Granum Regionis Borrend zászló, zászlós bor, borrendiek megáldása volt templomunkban. Az Európai Unió első nemzetközi borlovagrendje pompás avatási szertartással ünnepelt. A Vinum Ister-Granum Regionis huszonöt alapítótagja az esztergomi és párkányi régióban él és termeli kiváló italait. Zászlós boruk a Királylányka, ennek szőleje erdélyi eredetű, valószínűleg a Kövér szőlő és a Leányka természetes hibridje. A borlovagrend létrejötte azt a gondolatot erősíti, hogy egy területet sem a folyó, sem az országhatár nem vághat ketté. A volt Megyeházán tartott avatási szertartást borrendi áldás követte a belvárosi templomban, majd a tagság a bélai kastélyba indult, felvidéki borbemutatóra.

2005. október

Minden napján 17.30-kor rózsafüzér és litánia várja a híveket.
3-án a Képviselő Testület kihelyezett ülést tartott Gyöngyös Antal pincéjében, melyet fölséges vacsora és rétes zárt.
6-án ½ 9-kor köszöntöttük a 90 éves Regőczy Atyát, a Bazilika altemplomában, aki ekkor 173-szor tartotta szentmiséjét Mindszenty hercegprímás Atya boldoggá avatásáért, édes Hazánkért, s a magyar ifjúságért. Isten éltesse Őt. 18 órakor az ünnepi szentmise utána Városi Szimfónikus Zenekar adott méltó koncertet.
8-án délután Szentségimádáson vettünk részt.
9-ei Harangszóban olvashattuk az elsőáldozók és szüleiknek szóló részletes programot.
10-én a Gyakorló Iskola tanárai voltak ebédvendégei plébániánknak.
12-én volt az elsőáldozók szüleinek első találkozója.
15-én Sárossyné Erzsike a Cisztereknél rendezett Világmisszió Országos Ünnepén vett részt. Meghatottan mesélte, hogy Puskár Tamás új missziós igehirdetőnek, aki Amazóniába indul, a Tartományfőnöktől megáldott keresztet vett át.
17-én csodálatos volt a Keresztény Múzeumban Pelsőczy László és gyönyörű tenorján éneklő társa segítségével megszólaló „ 1000 éves Ámen” produkció.
19-én indult be a Baba-mama klub foglalkozása. 5 anyuka és kicsinyei jelennek meg rendszeresen délelőtt 10 és 12 óra között.
22-én a Dobóban élvezhettük a Pasaréti Gimnazisták előadásában, az István, a királyt. Nem amatőr színvonalon.
26-án a Sötétkapunál sokan vettünk részt Plébániánkról, az esztergomi szomorú események színhelyén.
30-án az esti szentmise után Tomka Ferenc Atya tartott ismertetőt: „A halálra szántak, mégis élünk” című könyvéről. Dedikálással fejeződött be az együttlétünk.

2005. november

1-én 17 órakor Antal Atya a Belvárosi temetőben a Központi keresztnél imádkozott, s gyújtott mécseseket az Egyházközség elhunyt papjaiért, kántoraiért, híveiért. Egyre többen jelenünk meg ezen a bensőséges órán. A végén visszük mécseseinket Szeretteinkhez, melyet a Húsvéti gyertyáról gyújtottunk meg.
2-án 18 órakor a kriptában elhunytakért mutatott be szentmisét a Plébános Úr. Hála Istennek sokan vettünk részt rajta.
4-én volt a Képviselő Testületi ülés. A szokatlan időben nem volt teljes a létszám.
5-én Antal Atya Lisszabonba repült a Városmisszióra. E napon indult be a Beteglátogatók továbbképzésének tanfolyama. Első előadó: Szabó Zoltán, a „Szolgáló szeretet”-ről tartott előadást.
Cserkésztoborzóról olvashattunk a „Harangszó”-ban. „Emberibb embert, magyarabb magyart” neveljünk fiatalságunkból!
A Tanácsteremben 22 tablóképen elevenedik meg Mindszenty hercegprímás élete, mártíromsága. „Állok Istenért, Hazáért” címmel.
12-én tartottuk szokásos Szentségimádásunkat, ahol Dávid Atya végezte a szentségkitételt.
14-én lebilincselően számolt be Bencsik János, Tatabánya polgármestere a gyalogos zarándoklatról, Csíksomlyóra.
16-án indult be az Ikon festőkör, Fr. Tarzicius ofm vezetésével.
20-án 83 ezer Ft gyűlt össze az Országos Caritas céljaira.
25-én közös adventi koszorú készítés volt a Hittanteremben.
26-án nagyon megható volt Ferenczy Andrea evangélikus lelkésznő beiktatása.
27-én az első áldventi gyertya gyújtása után vendégünk volt Koltay Gábor filmrendező, akinek döbbenetes erejű filmjét, a „Néma kiáltás”-t tekintettük meg. Valamit tenni kellene a „Nemzethalál” ellen!
Nagy figyelem kísérte Janik Péter kórházi lelkész előadását: „Minden ember vágyik Istenre” címmel.
26-án Dr. Fráter Judit: „Segítő beszélgetés” témában volt segítségünkre.
29-én 20 órakor indul a Katekumenatus (felnőttek szentségre való felkészítése)
30-án 19 órakor az elsőáldozók szüleinek második találkozója. E napon a Házas hétvége régiós találkozója volt Dr. Ungár Déneséknél.

2005. december

Az ádventi roráték a Kórház kápolnában reggel 6 órakor egyre több hívőt vonzottak.
3-án este 19 órakor hallottuk Demeter László és fia fuvolakoncertjét.
4-én a ½ 10-es szentmise végén Antal Atya beindította a TA-KI-t. Ezen a napon 17 órakor Misszós Imakörön vettünk részt a templomban.
6-án 16 órától Mikulás keresés volt a Plébánián, 100 darab Mikulás talált gazdára.
Beindult a Katekumenátus / felnőttek szentségekre való felkészítése /
Szorgalmasan működik az IKON festőkör.
10-én cserkészeink jókedvű kiránduláson vettek részt. Galambos Ferenc atyától Piliscsabán vettünk fájó búcsút.
A Beteglátogató továbbképzésen Dr. Fráter Judit tartott lebilincselő előadást, „ Segítő beszélgetés” címmel.
A hitoktatók a Mindszentyben vettek részt eligazításon. 12 órától Szentségimádás volt templomunkban. 19 órától ünnepi Testületi ülés volt,minden munkatárssal,finom vacsora közben.
11-12-13-án ádventi Tri Duumot vezetett Lukács László Atya:”Az Atya igenje,-A Fiú igenje,Mária igenje” címmel.
14-én 19 órától Dr. Szalay Erika előadását, a „Természetes Családtervezés”-ről,sajnos csak 3 fő hallgatta,éjjel 23 óráig.
15-én a Szentlélek Szeminárium hálaadó szentmiséje volt.
16-án 11 órakor az egyházi iskolákat összefogó szülői közösségek békés demonstrációt tartottak Budapesten. Délután Caritas Régió gyűjtés volt Plébániánkon.
17-én Dörner Andrea vezetésével elhozták Bécsből a Betlehemi Lángot. 10-12 óráig gyermek kézműves foglalkozáson dolgoztak a gyermekek. 16 órától cserkész karácsonynak örülhettek a résztvevők. Jövőre nagyobb publicitást kell adni!
18-án a ½ 10-es szentmise után kedves színfolt volt a Mikolai Betlehem, három generáció adta elő. Nagy taps kísérte. E napon 16 órától ökumenikus karácsony volt a Mindszenty Csarnokban. A mieinket ( Melyiket a 9 közül? ) vastapssal jutalmazták. Este 19 órakor két operaénekesnő és Rózsár Brigitta orgona-zongora játéka hangolt az eljövendő ünnepre.

Műsoron:

W. A. Mozart: Ave Maria ( duett )
J. S. Bach: Kis preludium és fuga II. ( Rózsár Brigitta )
F. Schubert: Ave Maria ( Dunai Éva )
J. S. Bach: Kis reludium és fuga IV. ( Rózsár Brigitta )
M. Marchesi: Ave Maria ( Magyar Szilvia )
Batthyány Ödön: Ave Maria ( Dunai Éva )
J. S. Bach: Kis preludium és fúga ( Rózsár Brigitta )
Ch. Gounod: Ave Maria ( Magyar Szilvia )
G. Verdi: Ave Maria ( Dunai Éva )
C. Saint-Saens: Ave Maria ( duett )
G. Caccini: Ave Maria ( Magyar Szilvia )
Wolf Péter: Ave Maria ( duett )

20-án adventi lelki nap volt a Gyakorló Iskolában.
21-én adventi lelki nappal készültek a Kolping Iskolák a karácsonyra.
23-án a Caritas csoport tagjai a Szociális Otthonban 75 db csomagot osztottak ki a gondozottaknak. Előtte 74 helyre vitték el a szeretet csomagjait a nehezen mozgó híveknek.
24-én 16 órakor felemelő pásztorjátékot láttunk gyermekeinktől. Köszönet Tóthné Györgyinek érte.50 db csomag lelt gazdára.
29-én részt vettünk a Becket Tamás ünnepségen. Ezen a napon a Gondviselés Háza ( MMSZ ) látta vendégül az egyedülállókat vacsorára.
31-én 20 fiatal küzdött meg a térdig érő hóval, útban a Hoffmann-kunyhóig.
19 órakor az év végi Hálaadáson mondtunk hálát az Úrnak.
Szilveszteri Szombat-esti Házban búcsúztak fiataljaink az Óévből. Nagyon jól sikerült.

2006. január

1-én az esti szentmisén 34 jubiláns házaspár jelent meg a hívó szóra. 1-1 szál gerberával köszöntöttük őket. Volt aki írásban mentette ki magát a Plébános Atyánál.
A toronysisak helyreállításához – Dr. Kanász Gábor főorvos úr ajánlata és közreműködésével – téglajegyet bocsájtott ki az Egyházközség: 500, 1000, 5000 Ft-os cimletekben. Sági József világi elnök úr önzetlen munkájával bonyolítja le az adminisztrációs munkát.
A Püspöki Kar Imaévet hirdetett a Nemzet lelki megújulásáért. Így minden szentmisén közösen mondjuk kérésünket „hogy a sok kicsi engesztelő láng, egy nagy elégtétel tüzévé legyen”.”Azokért, s azok helyett,akik közömbösek,rosszakaratúak,akik nem fogadják el a gyermekeket,akikkel megakadályozod házasságukat; akik Egyházadat megvetik; és akik a sátánt szolgálják.
8-án a Missziós Imakör elején, Grób Lajos beszámolt a Milanoi Taizei Zarándoklatról.
14-én a Szentségimádás élővé tételéért Antal Atya 15 órától rózsafüzért mondott,ezután a „Jó Pásztor közösséggel Istvánffy Gábor imádkozott. Őket követte a Szt. Lélek Szeminárium,Hidász György vezezetésével.
15-22 között Ökumenikus Imahét volt városunkban,ami csodálatos feltöltődést adott a hiveknek a telt templomokban.
a Plébánián szombatonként 9-12 óra között beteglátogató képzés, illetve továbbképzés folyik ,amely nagy segítséget nyújt az összeszokott, lelkes csapatnak. Köszönet Felföldi Éva főorvosnőnek lankadatlan munkájáért.

Január 21
Esztergomi Boldog Özséb, a Pálos Rend alapítója

Könyörögjünk!
Istenünk, Te Boldog Özséb Atyánkat irántad való szeretetből a pilisi remeteségbe hívtad, hogy ott életét engesztelésül áldozza népéért, és a szétszórtan élő remetéket összegyűjtse. Áldozatos életéért és közbenjáró imádságára add, hogy magyar népünk hitben és szeretetben egyesüljön. A mi Urunk,Jézus Krisztus,a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Ámen

10 órakor ünnepi szentmise volt templomunkban a Magyar Pálos Rend Alapításának 760-dik évében, az alapító BOLDOG ÖZSÉB halálának 736. évfordulójára. 11 órakor koszorúzás volt a Bazilikában, ahol koszorúval, virággal és mécsessel fejeztük ki tiszteletadásunkat.
27-én az ENÉKE szervezésében Gajdár István Orgona hangversenyét hallottuk.
A Sapientia Főiskoláról Fazekas Gábor, Jadán Péter , Ipacs Bence hallgatók voltak gyakorlaton 1-1 hétig Plébániánkon. Kedves, jól felkészült leendő munkatársakat ismertünk meg bennük.

2006. február

Gyertyaszentelőkor a magunkkal hozott mécseseket meggyújtva, összeszedetten vettünk részt a szent liturgiában.
1-én Michels Antal Plébános úr nyitotta meg a Duna Múzeumban Ágoston Lóránt festőművész „ Ég és föld között”c. kiállítását.
Balázsoláskor meghatottan álltunk az Atya által elmondott ima alatt a kétágú gyertya mellett.

4-én Dr. Fráter Judit pszichológus tartott érdekfeszítő előadást „ Önismeret, kommunikáció személyiség fejlesztés” címmel, a beteglátogatói továbbképzésen.
11-én 14 órától missziós rózsafüzért mondtunk a Szentségimádáson. E napon 15 órakor a Kórház-kápolnában ünnepélyes szentmise keretében vették fel a betegek kenetét a kórházi betegek és a közel lakók, kellő áhitattal. Délelőtt Dr. Fráter Judit a „Gyógyíthatatlan betegekről” és a „Hospice ” szolgálatról mondta el gondolatait.
12-én a fél 10-es szentmisén a Betegek Világnapja alkalmából Dr. Paskai László bíboros Atya szolgáltatta ki a betegek kenetét, a fegyelmezetten sorba állóknak.
13-án beindult a második Jegyes kurzus.
16-án ismét volt Biblia-óra.
22-én a „Természetes családtervezésről tartott előadást Dr. Geiszelhardtné Dr. Szalai Erika.
Folytatódik a Szentlélek Szeminárium, minden második és negyedik csütörtökön.
22-26-ig Fülöp kurzus a Jó Pásztor közösséggel. A résztvevők lelki megújulásáért imádkoztak a Tanácsteremben.
26-án központi gyűjtés volt a katolikus iskolák javára. 100.000 Ft jött össze. Köszönet érte!
28-án Török Adrienn katekumen „átadása” volt Tóthné Györgyi segédletével.

2006. március

1-jén és 5-én a szentmiséken hamvazkodtunk: „porból vagy és porrá leszel”!
2-án a Biblia órán Krisztus szenvedéseiről elmélkedtünk.
4-én nagyon jól sikerült a „Házas hétvége„ Balázs Tamáséknál. Ezen a napon délelőtt Horváth Zoltán Atya volt a beteglátogató képzés előadója: „Bűnbocsánat, megbocsátás, kibékülés , a szenvedést, elválást könnyítő cselekedetek” témakörben.
5-én fél 11-kor „Válaszd az életet!”Abortuszdiktatúra 1956-ban című Kiállítás megnyitója az Alf Szövetség szervezésében. A Téli kápolnában és az Oratóriumban , sok résztvevővel.
6-án az Egyházközség Képviselőtestülete megvitatta a soron következő feladatokat.
11-én Kerényi Lajos Atya a tőle megszokott lebilincselő előadást tartott a „beteglátogatók„ tanfolyamán.
12 órakor Szentségimádás: Nemzetünk lelki megújulásáért. 14 órakor missziós rózsafüzér, 16-kor a Szentlélek Szemináriuma imádkozott.
A Harangszóban olvashattuk: „Büszkék vagyunk rájuk”. Szabó Tímea , Lugosi Éva, Kurucz Gyula 9. osztályos történelemből bejutott az Országos versenyre.
15-én cserkészeink részt vettek a városi rendezvényeken és a Honvédtemetői koszorúzáson.
17-én a Keresztutat a Caritas—Beteglátogatók—Máltaisok végezték.
19-én az Édesapákat áldotta meg a tisztelendő Úr.
23-án a Szentlélek Szeminárium Imakörre gyűlt össze.
24-én nagyon kedves volt a Keresztút, melyet az óvodások és a kisiskolások végeztek.
24-26-a „Bizalom napjai Esztergomban” Taizé-i találkozó mozgatta meg a várost. Pezsgés, mosoly…..

Kedves Zarándok Testvérünk!

Isten hozott benneteket Esztergomban a magyar Sionon. Nagy örömmel és némi izgalommal fogadtuk és vártuk érkezéseteket a bizalom zarándokútjának esztergomi állomására. Köszönjük, hogy elfogadtátok meghívásunkat, s ezt a hétvégét, a „Bizalom napjait” veletek együtt, közösen élhetjük majd át. Hálás a szívünk, hogy időtöket, energiátokat áldozzátok arra,hogy egymáshoz még közelebb kerülhessünk szeretetben, közösségben, békességben és imádságban.
Városunk keresztény közösségei, fiataljai és családjai kedves vendégként igyekeztek Benneteket fogadni. Ha mégis ennek ellenére valamit elrontunk, ha nem vagyunk netán elég ügyesek, készségesek fogadják el ezt is tőlünk megértő türelemmel. Kérjük Tőletek, hogy vegyetek észre egymásban minden szépet és jót, valamint az értékest, igyekezzünk bizalommal fordulni egymáshoz, hogy közös reménységünkről így is tanúságot tudjunk tenni. Legyetek bátrak egymást megszólítani,merjetek egy őszinte kedves mosollyal a másikra nézni, aki véletlen mellétek került a közös imádságon, a szálláson, az ebédnél, vagy éppen a játékban. Nagy szüksége van mindnyájunknak a nyitottságra és az elfogadásra, hogy mindannyian egymás bizalmában megerősödve térhessünk majd haza otthonainkba erről a találkozóról.
Testvéri köszöntéssel:
az esztergomi szervezők és a taizéi ökomenikus közösség

25-én Daxék vezették a Kálvárián az Ifjúsági Keresztutat.
26-án 16 órakor a Prímás Palotában izgalmas előadást hallottunk Istvánffy Miklóstól: a 124 éves épületről, Lippert-féle bővítés címmel.
26-28-án Nagyböjti Triduum előadója Nemeshegyi Péter jezsuita Atya volt. Élvezetes gondolatait örömmel hallgattuk.
31-én Kolpingos diákok, cserkészek a Páter együttes végezte a keresztutat. Jó volt látni az ifjú korosztály képviselőit.
Házas hétvége résztvevői Tahiban töltekeztek, mélyítették életüket.

2006. április

1-én volt a beteglátogatók hálaadó szentmiséje a Ferences Templomban.
2-án a Szentföld javára gyűjtöttünk. Missziós imakörünk vendége volt Lányi Béla verbita testvér.
8-án ministránsaink a Bazilikában vettek részt vetélkedőn. Vitték magukkal a házi feladatot. „Mit kérünk az Úristentől Magyarország megújulásáért?” A 3-as papíron készült el rajzuk, könyörgésük.
9-én Virágvasárnap a Kórus a Passiót énekelte. Szentelt barkával tértünk haza.
10-én a Jegyeskurzus közös zárása az oktatókkal.
12-én 15 órakor volt a leendő elsőáldozók első gyónása. P. H. János és Alfonz Atyák segítettek Antal Atyának.
13-án nagycsütörtökön a „Jegyes” férfiak részesültek lábmosásban.
14-én nagypénteken a Kálvárián a Képviselő Testület imádkozott a stációknál. 19 órakor a Csonka misén felhangzott a Passió a Kórus előadásában.
15-én „Tűz-víz szentelés” után Török Adrienn keresztelése, elsőáldozása, bérmálását végezte az Plébános Atya.
16-án a ½ 10-es szentmise után a szokott útvonalon haladt a húsvéti körmenet.
17-én 9 órakor a börtönben Dr. Paskai László bíboros mutatott be szentmisét. Este 20 órakor Retro- Locsolóbálon szórakoztak a résztvevők.
Nagyon szép volt a „szent három nap” liturgiája, méltó volt a Feltámadás megünneplésére. Köszönet Antal Atyának érte.
Plébánosunk 18-tól 21-ig Rómában volt egy papi csoporttal.
27-én ismét Szent Lukáccsal foglalkoztunk a bibliaórán.

29-én csodálatosan jól sikerült a Máriabesnyő-Gödöllő Fót-i kirándulás, melyet Sinkáné Vera szervezett. Szilárdfy Zoltán művészettörténész Atya kalauzolt Budapesten a Rókus kápolnánál s tette zarándoklattá Antal Atya. Köszönet érte!

2006. május

1-én a Felvidékről hozzánk érkezett Feltámadási Jelvényeket, Jobbágyné Eta által festett emlékszalaggal díszítettük, majd a ½ 8-as szentmisét követő litánia után vitték fiataljaink a Búbánatig esőben kerékpáron. További útvonal: Visegrád, Verőce, Vác-Deákvár, ahol Dr. Beer Miklós megyéspüspök Atya fogadta őket.
Májusi litániákat 18 órától, az esti szentmisék előtt imádkozzuk.
04.29-től 05.01-ig 19 fővel lelkigyakorlatot tartott az Emmausz közösség: „Jézus az Ige, Jézus él feltámadt és él.”
7-én a ½ 10-es szentmise végén egy szál fehér szekfűvel köszöntötték a gyermekek az Édesanyjukat.
9-én 14-kor Anyáknapi ünnepség volt a börtönben Ferenczyné Éva szervezésében.
12-én 140 fős holland kórus és zenekar kísérte a 19 órás szentmise cselekményeit.
13-án a Bazilikában volt az Országos Mindszenty Zarándoklat, Dr. Erdő Péter prímás Atya vezetésével.
14 órától Szentségimádást tartottunk a Hittanteremben missziós, „Jó Pásztor”, „Szentlélek” imakörök bekapcsolásával.
17 órakor György Tünde négy gyermekes rajztanár kiállításában gyönyörködhettünk a Téli kápolnában s az Oratóriumban, „Gyermek szemmel.”
14-én 16 órakor a Tanácsteremben Istvánffy Miklós és Borsody Zsófia megismételte előadását a 124 éves Prímási Palotáról és annak kertjéről.
17-én került sor az elsőáldozók vizsgájára. 3 kisgyermeknek még foglalkoznia kell az anyaggal.
19-én P. H. János, Alfonz és Plébános Atyák végezték az elsőáldozók II. gyónását.
20-án négy kispapot kiakónussá szentelt a prímás Atya.
21-én 39 gyermek vette magához az Oltáriszentséget. Nagyon megható, bensőséges maradandó élményt nyújtott. Újszerű volt a Szülő áldás beiktatása, amelyet Kisdéryné Edit után a szülők megismételtek. Köszönet Dobayné Marikának a komoly segítségért, valamint Tóthné Györgyi hitoktató felkészítő munkáját.

Az alábbi képen elsőáldozóink láthatók:

Elsőáldozóink névsora:
Bádi Gábor, Bence Sára, Böszörményi Barbara, Cserép Dávid, Csoknyay Napsugár, Dajka Bence, Grinácz Aba Sámuel, Kisdéry Ákos Antal, Kis Attila, Koller Tamás, Kovács Fanny, Kovács Sára,
Kovács Zoltán, Lestyán Dorina, Lukács Zsolt, Majtényi Kinga, Meszes Dorottya, Mihalovics Fruzsina, Mikó Rebeka, Nagy Fanni, Nánási Lotti, Német Miklós, Olaszy Barna, Olaszy Luca, Patos Benjamin, Seemann Evelyn, Speier Bence, Szabó Márton András, Szalkai Tót Bence, Szerencsés László, Szűcs Bálint, Szűcs Boglárka, Varga Gábor, Váradi Márió, Várszegi Balázs, Vida Klaudia, Vollár Laura, Walch Bence, Zakariás Rebeka.

Az Úristen áldása legyen velük!

Kelt a Vatikánban, 2006. Húsvét hetében

Főtisztelendő
Michels
Antal
Esperes plébános Úrnak
Esztergom

Főtisztelendő Esperes Úr!

Értesítem, hogy kedves levelük és értékes adományaik rendben beérkeztek. Magas megbízásból tolmácsolom Őszentsége XVI. Benedek pápa köszönetét a Szent Péter utódával való egység e jeléért és születésnapi jókívánságaiért. A Szentatya imáiba foglalja Önt és Esztergom-Belváros Szent Péter és Pál Plébániatemplomának híveit, különösen annak fiatalságát. Egyben szeretettel küldi Kedves Mindannyiukra Apostoli Áldását. Mély tisztelettel és áldásos jókívánságokkal!

MONS. GABRIELE CACCIA
Assessor

Az Emmausz közösség 3 napos lelkigyakorlatot tartott 20 fővel plébániánkon.
A Gyermek napon zord volt az idő, de mindenki örömmel fogyasztotta Szerencsés Tibor Úrék fagylalt ajándékát. E napon Táncházban szórakoztak fiataljaink.

2006. június

1-én Budapesten, a Magyar Szentek Templomában volt a hitoktatók Te Deuma.
4-én a Bazilikában Dr. Erdő Péter prímás Atya végezte a bérmálást.
5-én Máriaremetén a „Karizmák ünnepén” autóbusszal érkeztünk s elfoglaltuk sátrunkat. Nagy sikere volt a pogácsába sütött Ige idézeteknek. Jól fogadták a bemutatkozásunkat a színpadon.

Az alábbi képek Máriaremetén készültek:

10-én a Párkányban megrendezett Háló találkozón vettünk részt, melynek mottója: „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot!” Galgóczi Rudolt zselízi Atya előadásában.Nagyon hatékonyak voltak a kiscsoportos foglalkozások. Ebéd után Sebestyén Ottó jezsuita Atya csíkszeredáról érdekes gondolatait hallottuk. Délután Antal Atya megkoszorúzta Prohászka püspök bronz szobrát a Prímás Palota parkjában.
A Harangszó negyediki számában bemutatkozott a „Kulcsosok” közössége, Bencze Attila tollából.
„Beteg voltam és meglátogattál” címmel. Dr. Felföldi Éva főorvos asszony írt a Kórházi beteglátogatók áldozatos munkájáról.
A Gyakorló Iskola életéről,sikereiről olvashattunk. A Kolping Szakiskola ismerteti céljait,programját.
Az 5 éves fennállását ünneplő „Fényközpont” tevékenységéről ad számot Hentes Ildikó vezetőnő.
Érdekes felhívást közöl Tamásné Kollár Magdolna az „Otthon segitünk” Alapitvány: „ Gondol-kodjunk együtt „ munkájáról.
17-én 3 kispapot szentelt Dr. Erdő Péter bíboros Atya a Bazilikában. Barabás Bencének, Papp Gábornak és Varga Zoltánnak azt kivánjuk,hogy igaz pappá váljanak mindnyájunk épülésére.
14-én volt a Gyakorló iskola Te Deuma.Este Házas hétvége Wild Tamáséknál.
17-én különböző csoportok vettek részt az Imaórán, a Szentségimádás alkalmával.
18-án Úrnapja alkalmából a Bazilika oszlopcsarnokában, a bal oltárt díszítette Nyúlné Éva, a tőle megszokott ízléssel. Köszönet érte!
E napon a fél 10-es szentmise után gördült ki bérelt buszunk, hogy hittantáborba vigye népes csoportunkat Kőszegre.

Alább a résztvevők által készített plakátot láthatjuk.25-én Dr. Kiss-Rigó László most kinevezett Szeged-Csanád megyéspüspök Atya tartotta a 19 órás szentmisét,majd a Jézus Szíve körmenetet: IV. Béla kir. ú.—Kossuth Lajos út—Lőrinc út—Kis-Duna sétány útvonalon,mintegy 200 fő és a dorogi Bányász fúvós zenekar részvételével. Nagyon felemelő volt!

2006. július

2-án a fél 10-es szentmisét Dr. Szabó Tamás tábori püspök, a Lelkiségi mozgalmak vezetője mondta és adta át az emlékplakettet Jobbágyné Etának, a hittantáborok lelkes segítőjének, a Plébánia belső udvarának parkosítójának, Sinkáné Verának a sekrestyési feladatok mintaszerű megoldójának, a templomtakarítók összefogójának, az autóbuszos zarándokutak sikeres szervezőjének, valamint ez év-ben harmadik helyezett Radnayné Filike 9 évig tartó önzetlen, fáradhatatlan irodai szolgálatáért ré-szesült elismerésben. A templomkerben Szerencsés Tibor Úr ajándéka: az üdítő fagylalt, valamint Szalma József Úr csapolt sörének örülhettek a felnőttek.
Délután a „Szent Imre” Kolping Házat Dr. Beer Miklós váci megyés püspök Atya szentelte fel.
2-7-ig nálunk táboroztak a „Szentjánosbogarak”. 103 ifjú családoknál nyert elhelyezést. Antal Atya köszönetet mondott a befogadó családoknak.
3-7-ig Zsámbékon a missziós táborban tőlünk 10 gyermek vett részt.
5-én katolikus börtönlelkészek találkozója volt városunkban.
9-én a „Péter filléreket” gyűjtöttük templomunkban. 46.000 Ft jött össze.
9-15-ig Egyházmegyei ifjúsági tábor a 13-19 éves fiataloknak, Bükkszéken. Tőlünk 15 ifjú tett tanúságtételt Egerben. Antal Atya altáborparancsnok volt, segítői: Jobbágyné Eta, Tóthné Györgyi, Hidász György, Süveg Misi voltak.
17-22 kőszegi Verbita Tábor lakója volt 4 kolpingos tanuló.

Horváth Jancsi főministráns gondolatai Bükkszék után:

Ami elkezdődött…..

„Álmodom egy olyan világról,
Melyben nincs más csak szeretet,
Hol békesség, nyugalom, reménység vár,
Hol Jézus téged tárt karokkal vár.
Hol az idegenek ismerősök,
Hol egyenként szeretnek az isteni hősök,
Hol a koldus is barátokat lel,
S velük együtt Istennek énekel.
Hol a magányt nem ismerik,
S a háborút is csak képzelik!
Naiv vagyok talán túlságosan,
De tudom, hogy állhatatosan
Kell élnem ebben a világban
Hisz nagy feladatok még előttem állnak.
Hiszem keresztutam egyszer célba ér,
S így szabadon, boldogan lehetek Jézusé!”

21-23 között Lesták Zoltán vezetésével a Fülöp-kurzus volt vendége Plébániánknak.
22-én déltől szentségimádáson vettünk részt, a megszokott csoportokban. Szívből imádkoztunk Sárosyné Erzsikéért, aki 80-as vérsüllyedéssel került kórházba.
Ministránsaink közül 4 fő Antal Atya vezetésével Rómában képviselte egyházközségünket július 28-tól augusztus 4-ig.
Itt táboroztak e hónapban a budaőrsi ministránsok, a visegrádi hittanosok, a rákoskeresztúri fiatalok.
23-án minden szentmise után a Plébános Úr megáldotta a járműveket, a babakocsikat Szent Kristófot kérve védelmezőként.

2006. augusztus

7-én a francia Saint André d’ Apchon-i Zenekar adott koncertet templomunkban, minden ülőhely foglalt volt. Előadásukban Rimski Korsakov, G. Gerschwin, R. Wagner dallamai csendültek fel.
12-én 19 fő indult Antal Atya vezetésével Mátraverebély-Szentkútra. Felemelő érzés volt részt venni a több ezer hívő zarándokkal e csodás eseményen. Este a Plébános Úr Budapesten a Kövi Szűzanya templomban mondott szentmisét.
13-án Lányi Béla verbita testvér őszinte köszönetét fejezte ki a sok ajándékért, melyet a nyári táborokhoz nyújtottunk.
E napon a Mindszenty Csarnokot megtöltötte a lelkes hívősereg, ekkor kapta meg Wittner Mária a Szent István díjat. Ismét jó volt esztergominak lenni!
14-étől ismét van reggeli szentmise. Hála Istennek!
15-én 14.30-kor megemlékezés volt a börtönben. A „lakók” közül többen vettek részt rajta. 15.30-kor megnyílt a Nagy-Szemináriumban a Szent Adalbert Lelkiségi Központ. Dr. Erdő Péter prímás Atya volt a védnök.
19-én a Szentségimádáson az imacsoportok könyörögtek édes Hazánkért. Este ½ 9-kor a pilismaróti katolikus és református közösség tagjai mutatták be a Vízivárosi színpadon a Damaszkusz című musicalt, mely Pál apostol életét dogozza fel. A szereplők profi szinten élték át a cselekményt.
20-án a ½ 10-es szentmisén áldotta meg Antal Atya az elkészült ikonokat, melyet a hallgatók 14-20-ig az ikonfestő táborban alkottak. A szentmisén a Caritas gyűjtést rendezett a tanszervásárláshoz a rászorulók részére. 65.000 Ft gyűlt össze. Fekete József tanár Kiállítását láthattuk a Téli-kápolnában. Műveit különböző technikákkal készítette olaj, zsírkréta, pasztell, számítástechnikai grafikákkal).
28-án Pécsi L. Dániel Kiállítását láttuk a Könyvtárban, ahol a mi zászlónk, címerünk is hirdette az elkötelezett művész műveit. „Jelképavató”
31-én a Nagyszemináriumban Tudományos Konferencia volt a 150 éves prímási Bazilikáról. ( Dr. Erdő Péter, Dr. H. Alice, Cséfalvay Pál, Dr. Prokopp Mária )
Este 19 órakor a Bazilikában felcsendült Liszt: Esztergomi miséje. Csodálatos volt a több énekkar összevont szereplése! Felébredt Esztergom! Végre!

2006. szeptember

1-én 8 órakor a Kolping Iskola, 10 órakor a Gyakorló Iskola Veni Sanctéja volt.
Ettől a naptól az esti szentmisék 18 órakor kezdődnek.

2-án ½ 11-kor szentmise a Bazilikában, a 150 éves évforduló alkalmából.
Utána a Szent Adalbert Lelkiségi és Kulturális Központ megáldása Dr. Erdő Péter és Dr. Kiss-Rigó László vezetésével.

3-án ½ 10-kor a hittanosok Veni Sanctéja, s Hálaadás az elkészült toronysisakért.

7-én folytatódik a Szentlélek imaóra a Tanácsteremben.
Péntekenként 16 és 19 óra között ismét alkotnak az ikonfestők.

9-én szentségimádás az imacsoportok vezetésével.

11-én indul a Plébánián a hitoktatás.

MISSZIÓS HÉT 2006. SZEPTEMBER 8-15

Mottó: A mustármag reménye

„Odament, és amikor meglátta, megkönyörült rajta.”
( Lk. 10, 33 )

Program

8-án pénteken 17.00 Zabos Róbert verbita testvér örökfogadalma Budapesten a Názáret Missziósház-
ban.

9-én szombaton 09.00-18.00 Nyárbúcsúztató a Máltai Játszótéren, benne kézműves foglalkozás, filmvetítés, kiállítás.
12.00-18.00 Szentségimádás a Belvárosi templomban.

10-én vasárnap 09.30 Papp Gábor primítiája, első miséje a Belvárosi templomban.
15.00 Kőleves főzés a templomkertben, eközben kézműves foglalkozás a gyerekeknek a hittanteremben.
18.00 Ifjúsági mise – vendégünk: Lesták Zoltán a Jó Pásztor közösség vezetője.

11-12-én hétfőn és kedden 16.00-18.00 Utcai evangelizáció a Bástya Áruház előtti téren, közös imádság a missziós hét ügyéért a Kórház kápolnában.

13-án szerdán 15.00-18.00 A Zöldház aulájában a Karitász, a Szent Veronika Beteglátogató Csoport és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fóruma.

14-én csütörtökön 15.00-18.00 A Zöldházban a Fény Központ és a Természetes Családtervezés Társaság bemutatkozó délutánja. Vendégünk Kály-Kullay Károly. Téma: függőség, kapcsolat, kegyelem.

15-én pénteken 14.00-17.00 A Zöldházban a Mária Iskolatestvérek, Határtalan Szív Alapítvány programjai: kézműves foglalkozás és vásár, diapomára bemutató a közösség életéről
17.00 Keresztút nemzetünk lelki megújulásáért.
18.00 Ünnepi szentmise a Belvárosi templomban.

16-án szombaton búcsú Péliföldszentkereszten, utazás külön busszal, 09.00-kor a Belvárosi templom előtti térről.

17-én vasárnap Salkaházi Sára boldoggá avatása Budapesten, az esti misén vendég Csaba László közgazdász. Jó volt hallgatni logikus előadását. A zenei szolgálatot Daxék végezték.
E naptól látható Bajcsy Lajos Atya: „Magyar képtár” című kiállítása a Téli kápolnában.

Salkaházi Sára boldoggá avatása 2006. szeptember 17. Budapest

Élete:

Salkaházi Sára Kassán született 1899. május 11-én.
Fiatal kora a tehetséges, helyét kereső ember próbálkozásait mutatja: tanítónői oklevelet szerez, könyvkötőként dolgozik, részt vesz a kisebbségi irodalmi és politikai életben. Újságíró, író, lapszerkesztő.
1929-ben belép a Szociális Testvérek Társaságába, amely 1927-ben telepedett le Kassán.

„Amit szerettem és itthagytam: … önállóság, cigaretta, kávéház, csavargás a nagyvilágba hajadonfőtt, zsebredugott kézzel, friss vacsora egy kis kocsmában, cigányzene …
És most, Uram, Te látod, hogy boldog vagyok. Nem azért, mert boldog akarok lenni, hanem mert Te mindenhez adod még azt az ajándékot, hogy a Te akaratod teljesítése és keresése engem egészen boldoggá tegyen.”
Első fogadalmát 1930-ban, örökfogadalmát 1940-ben tette le.

Szociális testvéri életének mottója:

„ALLELUJA! ECCE EGO, MITTE ME!”

„ALLELUJA! ÍME, ITT VAGYOK, ENGEM KÜLDJ!”

Sok küzdelem árán jut le az Istennek való teljes önátadásig. Belső útjáról, mindennapi küzdelmeiről ránk maradt naplófeljegyzései tanúskodnak:

„Nagyon, egészen, mindenestül a Tied akarok lenni, hogy nagyon, egészen, mindenestül dolgozhassam Neked, Érted!
Tégy egészen szabaddá, hogy egészen a Tied lehessek! Ha fáj, ha könnyes a szemem, nem baj.
Alleluja! Tied vagyok!
Esküszöm, Krisztus, hogy inkább meghalok, semhogy hűtlen legyek! Hűséges, hűséges, hűséges leszek mindhalálig!”

Mottójához hűen szívét-lelkét, minden képességét, erejét a „Megszentelő Szeretet” szolgálatába állítja.
Két éven át Kassán, majd Komáromban karitász munkát szervez, irányít, hitoktat, szerkeszti a Katolikus Nő című folyóiratot. Egyik létrehozója a szlovenszkói Katolikus Nőszövetségnek, előadásokat tart, leányegyesületeket alapít a Felvidéken és Kárpátalján.
1937-ben ébred fel benne a braziliai misszió iránti vágy, amelynek megvalósulását a háború kitörése megkakadályozza.
1939-ben Budapesten él, 1939-40-ben Kárpátalján a rahói és técsői járás szociális előadója.
1941-től a Katholikus Dolgozó Leányok és Nők mozgalmának központi vezetője, több munkásleányotthont nyit, tanfolyamokat szervez. Tanít a Katholikus Női Szociális Képzőben. E mellett szépirodalmi tevékenységet is folytat.
A II. világháború alatt a Társaság befogadja házaiba az üldözötteket. Sára testvér is részt vesz az üldözöttek menekítésében. Tisztán látja a Társaságot fenyegető veszélyt.
Egyre jobban ég benne a vágy, hogy felajánlja önmagát áldozatul a Társaságért, a testvérekért.

Életfelajánlás:

1943. szeptemben 14-én elöljáróitól megkapta az engedélyt életének felajánlására.

„… ó legteljesebb Szentháromság, én ma a Társaság és a Testvérek iránti hálából és szeretetből fölajánlom magam, mint a Társaság áldozatát azon esetre, ha egyházüldözés, a Társaság és a Testvérek üldözése következne be…
fogadd le az én halálomat minden fájdalmával együtt váltságul a testvérek – különösen az öregek, betegek és gyengék életéért, és bűnös,nyomorult életem fejében kíméld meg az ő életüket és kíméld meg őket a megkínoztatástól, fenyegetésektől, főként pedig a hűtlenségtől: Irántad, az Egyház,a hivatás és a Társaság iránt.

Ó, édes Jézusom, teljes megnyugvással fogadom már most a halál azon nemét, amely Neked tetszik, az összes vele járó gyötrelmekkel, fájdalmakkal és szenvedésekkel együtt.

Életáldozata beteljesedett:

1944. december 27-én a budapesti Bokréta utca 3. szám alatti Munkásnőotthonból, ahol üldözötteket bújtatott, vitték el a nyilasok, Bernovits Vilma hitoktatónővel és néhány menekítettel együtt. Egyik alkalmazottja jelentette fel, akit Sára testvér többször figyelmeztetett, hogy szakítsa meg egy náci tiszttel fenntartott kapcsolatát.
Még aznap este belelőtték őket a jeges Dunába a pesti alsó rakparton.

Az alábbiakban képeket láthatunk Salkaházi Sáráról:


Folytatódik a „Ta-Ki”, jelenleg a nyári élmény rajza a feladat.

20-án a Nyugdíjas Klub szentmisével kezdte az évet.

27-én beindult a közkedvelt Férfisuli.

28-án Cséfalvay Pál előadását hallotta a 20 fő, az esztergomi Bazilika felszentelése, liturgiájának körülményeiről ( vetítés ).

30-án gyalogos zarándoklat Pilismarótról Márianosztrára Nemzetünkért.

„Bády István” díj átadása volt a Szent Adalbert Központban, Kozma Imre Atya kapta. Antal Atya méltatta munkásságát.

A Belvárosi Plébánia Templomfelújító és Fenntartó Alapítvány
éves beszámolója

Az alapítványunk támogatóinak szíves tájékoztatására ezúton ismertetjük a 2005-ös gazdasági év pénzügyi forgalmát.

Az előző évi maradvány: 212.032 Ft
Bevételeink:
Személyi jövedelemadó 1 %-a: 304.281 Ft
Adományok 826.500 Ft
Kamatbevétel 1.496 Ft
—————-
1.132.277 Ft +1.132.277 Ft

Kiadásaink:
Bankköltség: 2.860 Ft – 2.860 Ft
———————–
Év végi maradvány 1.341.449 Ft

Meghirdetett alapítványi programunkat kedves támogatóink méltányolták és a szükséges saját erő biztosítása érdekében nagylelkű adományaikkal folyamatosan támogatnak a beszámolási időszakot követően is. A toronysisak cseréje, a harang és az óraszerelés folyó évben megvalósul. A további feladatunk a toronytörzs és a romos utcai homlokzat felújítása.
Ezúton is hálásan megköszönjük támogatóink nagylelkű áldozatvállasását.
Tisztelettel: Michels Antal plébános, a Kuratórium elnöke és
Sági József, az egyházközség világi elnöke

Szólnak a harangok és járnak a toronyórák

Az épített világ velejárója, hogy 120-130 évenként felújításra szorul. Így volt ez 1884-ben a Belvárosi Templommal is. Megint eltelt ennyi idő, közben két világégés is volt, találat érte, megrongálódott az óraszerkezete, beázott a toronysisak, elnémult a nagyharang. Már Beer Miklós váci megyéspüspök itteni plébánossága idején kezdődött a pénzgyűjtés a felújításra. Sági József és Michels Antal utánajárására a főegyházmegye, városunk önkormányzata és a vallásos emberek sokasága adakozott, nyáron már rendelkezésre állt közel 30 millió Ft. Legelőbb a toronysisak kapott új vörösréz borítást. A hajdúnánási templomépítő Magi Balázs munkatársai hibátlan minőségben, szemre is szépet alkottak.
Már alig vártuk, hogy láthassuk a pontos időt a templomtoronyban és hallhassuk a 9 mázsás nagyharangot. Alig vonultak le Magi Balázsék nyomban megérkeztek a lakatosok és óraművesek Székesfehérvárról, Rancz Lajos vezetésével. Kijavították az óraszerkezetet, új számlapok és mutatók kerültek fel elektronikus szerkezetet építettek be és októbertől pontosan mutatják az időt a város négy tája felé. Ezután következett a harang felújítása. Nemcsak a templomba járók, hanem a belvárosban sétálók is örömmel hallják a harangok zúgását. A villámlás elleni védelem is új, ezt a Kellner-Vill cég végezte el mesterfokon. A barokk műemléki templom külső felújítása jövőre folytatódik. Sági József szerint nagy az adakozási készség, mely az embereket eddig is áthatotta. Téglajegyek továbbra is nála igényelhetők. Fenti cikk az Esztergom és Vidéke című hetilapban jelent meg.

2006. október

Az esti misék után elimádkozzuk a rózsafűzért.

4-én a Nyugdíjas Klub megtekintette a Szent Adalbert Központot.

Csütörtökönként a Szent Lélek imakör a Tanácsteremben lel helyet.

Péntekenként 17 órától ministránsfoglalkozást tart Katica és Ádám.

6-án a Városi Szimfónikus Zenekar ünnepi hangversenyt adott az Aradi vértanúk emlékére.

6-8-ig Plébániánk vendége volt a Mária Magdonla kurzus.

7-én fiataljaink és bérmálkozóink részt vettek a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón. Este 19-kor Taizéi imaóra, ezt Játszóház követte.

12-én vendégünk volt Hegedűs András. „Az e-i Bazilika építkezésének levéltári forrásai” címmel tartott előadást.

13-tól ismét működik a Bibliakör. Az Olvasmány a Szentlecke, Evangélium, bibliai részeiben mélyülünk Antal Atya vezetésével.

18-án 20 órától Házas hétvége volt a Plébánián.

21-én Szentségimádás 12 órától. Az „Új Jeruzsálem” közössége mutatkozott be Budapestről.

23-án, 26-án a „Forradalom 50. évfordulója” megemlékezésein, a Sötétkapunál méltó ünnepségen vett rész Esztergom apraja-nagyja.

28-án Ifjúsági „batyus” buli 18-22 óra között a Plébánián.

29-én a 1/2 10-es szentmisén az „elsőáldozó, bérmálkozó” katekumenek bemutatását Antal Atya végezte.

Gyermelyen a Caritas Lelkinapon 140 munkatárs vett részt. Fülöpné Margit és F. Laci gondos házigazdák voltak. Szódáné Annuska lett a „Régió év-embere”. Dr. Udvardy György püspök Atya és a jelenlévő többi Atyák koncelebrált szentmisét mutattak be.

29-én Országos gyűjtés volt a missziók javára.

A négy mellékoltár világítása ismét a régi fényben tündököl. Köszönet ezért az Etter családnak.

A nagy munkálatok idei irányításáért őszinte hála Sági József világi elnök Úrnak, aki időt nem kímélve állandóan rendelkezésre állt. Köszönet Antal Atyának, hogy magáévá tette az ősi templom gyarapodását!

29-e és nov. 4-e között Plébános Atyánk a Brüsszeli Városmisszión vett részt.

2006. november

1-én P. Rajmund Atya végezte a gyertya gyújtást a Belvárosi Temetőben.

2-án 18 órakor Török Imre Atya mutatta be az Altemplomban a szentmisét, az ott nyugvó lelkekért.

4-én taizéi imaóra volt nálunk a magyar ifjúságért a Szent Imre év kezdetén. Játszóház volt a Kolping Család házában.

Elhunyt Rózsár Dánielné Kató néni 90 éves korában, aki a reggeli ½ 8-as szentmisék résztvevője volt.
Nyugodjék békében!

8-án 17 órakor az elsőáldozók szüleinek első találkozója volt. 19 órakor a bérmálkozók szüleinek első beszélgetése volt a Plébánián.

12-én 16 órakor az, ez évben esküvőre felkészített párok találkoztak a Hittanteremben. Örömmel nézegették a fotókat.

15-én Korona volt a Plébánián, 20 Atya vett részt rajta. Móringer Lajos mesterszakács ízletes ételeit fogyasztották. Antal Atya boldogan számolt be az idei gyarapodásról.

16-án a Nyugdíjas Klubban Dr. Prokopp Mária tartott előadást a „150 éves Bazilikáról” és a Szent Erzsébet év kezdetéről.

18-án Szentségimádás az imacsoportok részvételével.

19-én Caritas gyűjtés volt a szentmiséken, 50 ezer Ft folyt be. Plébános Atya megáldotta a Caritas Zászlót. A szentmiséken cipóosztásban részesültek a jelenlévők. A mozgásukban korlátozottaknak elvittük Szent Erzsébet kenyerét. 400 db talált gazdára.

25-én a gyermekes családok, egyedül állók meghallották a hívó szót.Kirándulást tettek Pilisszentlélek- Fári-kút útvonalon.

Ez évben csoportunkból Magyarné Ibolya kapta a „Szent Erzsébet rózsája” díjat áldozatos, több évi munkájáért.

29-án a Férfisuli lelkes tagjai gyűltek ismét össze.

Megoldódott a templomtakarítás ügye: a 2 Marika,Ősi Gáborné és leánya végzi ezt az áldozatos munkát példaszerűen. Köszönet érte!

Erdélyieknek gyűjtöttünk tartós élelmiszert, tisztítószereket a templomban. Megtelt a nagy láda.

2006. december

-étől Adventi roráték reggel 6-kor a Kórház kápolnában. Meghatározott napokon ugyan azok az Atyák mondják az áhitatot.

Folytatódik a Bazilika előtti Mária szobornál minden este 19-kor az ima hazánk sorsának jobbra fordulásáért.

Vándorbottal útnak indultak 33-an Pilisszentlélekről, Fári-kúton át, Vaskaput érintve Esztergomba. Közben versekkel, Jobbágyné Eta kiselőadását hallgatva, tábortűz mellett megsütve ebédjüket, a szeretetközösség útját járták e napon.

5-én apró gyermekek édesapjukkal jöttek Mikulás-keresésre. 5 állomás feladatait kellett megoldaniuk, mire megtalálták Szent Miklóst.

10-11-12-én este 18 órakor adventi Triduumot tartott a kaposvári Varga László plébános Atya. Lebilincselő volt.

8-án a Fogadalmi Kápolnában 10 órakor volt az ünnepi szentmise.

9-én a Rám-szakadékhoz tettek kirándulást a cserkészek és egy-két vállalkozó felnőtt.
Este 19 órakor Demeter László és fia fuvolaestjében gyönyörködhettünk. Köszönet az Önkormányzatnak!

10-én a ½ 10-es szentmisén mutatkozott be a katekumenátus csoportja, akik jövőre lesznek megkeresztelve, elsőáldozók, bérmálkozók.

A Kolping Család jótékonysági vásárt rendezett a Tanácsteremben.

14-én 17 órakor Osztié Zoltán a KÉSZ országos elnök vezetésével megalakult az esztergomi csoport. Elnöke: Dr. Hegedűs A., titkára: Bánhidy Vajk, a pénzügyeket Wild Tamás intézi.

16-án a”Szent I” Kolping Család Bécsből elhozta a betlehemi lángot, melyet 17-én a ½ 10-es szentmisén adtak át a templomnak.

17-én ½ 11-kor Égi hang címmel Lovász Irén koncertje volt templomunkban.

Este 19 órakor ünnepi plébániai összejövetel volt, vacsorával egybekötve mintegy 100 munkatárs részére. Móringer Lajos mesterszakács és két tanítványa tette emlékezetessé az estet. Antal Atya mindenkiről külön-külön emlékezett meg.

23-án a Szentségimádáson az imacsoportok kérik az Úr Jézus hathatós segítségét. 19 órakor Rózsár Brigitta koncertje: Ave Maria címmel készített fel mindnyájunkat karácsonyra.

Az alábbi meghívó erre az alkalomra készült:

24-én a hittanosok pásztorjátékot adtak elő Tóthné Györgyi betanításában. A félig megtelt templomban ünnepeltük a Kisded születését.

29-én 15 órakor a Bazilikában Becket Szent Tamás ünnepi liturgia volt.
16 órakor a Szent Adalbert Központban Bogyai Katalin nemzetközi szakállamtitkár és Kiss-Rigó László püspök kétnyelvű köszöntője hangzott el. A közel 300 fő állófogadáson vett részt.

31-én a ½ 10-es szentmisén 26 jubiláns résztvevő köszönte meg az Úr Istennek a házastársi hűséget, egészséget a szent család ünnepén. Ezt követően pezsgővel koccintottak az ünnepeltek.
18 órakor a Hálaadási szentmisét Varga Lajos szentgyörgymezei plébános Atya tartotta. Az év végi statisztikát, s a megszívlelendő gondolatokat Sági József világi elnök Úr mondta el.
Plébános Atyánk Zágrábban volt taizéi találkozón…

Az elmúlt évben: 64 fő keresztelkedett
43 fő volt elsőáldozó
4 fő katekumen vette fel a bérmálás szentségét
19 pár lépett egyházi házasságra
65 fő részesült egyházi temetésben.

2007. január

„Hódoljon előtted, Istenem, a föld minden nemzete!”

8-án 17.00 órakor a Testületi ülésen beszéltük meg a ránk váró feladatokat. Plébános Atya felkérésre, lakásszenteléseket végez.

10-én 17 órakor az elsőáldozók, 19 órakor a bérmálkozók szüleivel tartott megbeszélést Antal Atya. 20 órától Házas hétvégére jöttek az érdekeltek.

Gavrucsa Tibor ref. tiszteletes úr aquareljeit tekinthettük meg a Téli kápolnában.

Az Emmanuel Közösség hétvége sorozatot szervez elvált, özvegy, külön élő szülők részére Budapesten.

Caritas rajz és fotópályázatot hirdetett: „Szt. Erzsébet élete és mondanivalója a mai ember számára” címmel.

Folytatódik a Ta-Ki a kicsiknek, rejtvény a nagyobbaknak.

20-án lelkinap: Kúnszabó Zoltán az Új Jeruzsálem közösség vezetőjével. 12 órától szentségimádás az imacsoportok részvételével.

23-án csodálatos előadást tartott Sáfrán Bánk pálos testvér: a Pálos Rend lelkisége címmel a Szent Adalbert Központban.
18 órakor P. Borsos József tartományfőnök Szeifert Ferenc Atyával koncelebrált szentmisét mutatott be.
19 órakor szakadó esőben megkoszorúztuk Boldog Özséb szobrát. Majd a Magyarok Nagyasszonya szobor előtt imádkoztunk, énekeltük édes hazánkért.

Boldog Özséb(1200-1270) képét láthatjuk:

25-én Gajdár István orgonaművész játszott templomunkban az Enéke szervezésében.

Január 20-tól január 28-ig Ökumenikus Imahét volt Esztergomban.

Január 29-február 1 között Országos Lelkipásztori Napok Egerben, tőlünk Antal Atya, Sági József vil. elnök, Dobayné Marika, a liturgikus csoport vezetője, Galambosiné Marika, a caritas vezetője vettek részt.
Öröm összetartozás, szeretet közösség, szolgáló szeretet volt a mottója a 4 nép előadásainak.

Az alábbi képen Antal Atyát, Sági Józsefet és Dobayné Marikát láthatjuk:

2007. február

2-án Gyertyaszentelő alkalmával Gaál Endre nagyprépost Atya szívetmelengető szentmisét tartott.

3-án Balázsáldásban részesültünk, kértük az Úr Isten segítségét mindnyájunkra!

4-én Éli indonéz verbita testvért diakónussá szentelte Dr. Udvardy segédpüspök Atya Budapesten.

5-én beindult a jegyeskurzus, 4 pár részvételével.
6-án egész napos Szentségimádás volt templomunkban. Az egyéni vállalkozó testvérek mellett szép számmal jöttek a hívek az Oltáriszentséghez.Fiataljaink pedig néptánctanításra gyülekeztek.

8-án volt a Nyugdíjasok farsangja. Jó kedv, eszem-iszom kapcsolta őket össze a vidám délutánon.

9-én a betegek miséje volt a Kórházban.

10-én délelőtt Antal Atya tartott előadást a Városmisszióról, utána Lesták Zoli tartotta az ismertetést.
10-én délután a gyermekek farsangja örvendeztetett meg mindnyájunkat.

11-én a ½ 10-es szentmisén Ladocsy Gáspár püspök Atya szolgáltatta ki a betegek kenetét.

16-án a cserkészek vidámkodtak. Később a Noé találkozó tette meghitté a Tanácsterem légkörét.

18-án a ½ 10-es szentmisén a dunabogdányi Koinoia csoport énekelt és zenélt. A hegedű hangjai meglágyították a modern számokat.

21-én Hamvazószerdával beléptünk a böjti időszakba.
„Por vagy, és porrá leszel!”

22-én vendégünk volt Adányi László a Magyar Caritas világi vezetője. Sok érdekes dolgot hallottunk Tőle.

23-án Antal Atya vezette a Keresztutat.

25-én a katolikus iskolák részére gyűjtöttünk. 9.000 Ft gyűlt össze. A ½ 10-es szentmisén 3 katekumen kiválasztásának szertartásán vehettünk részt.

Indonéz diakónus Elias Ohaletwarin a plébániánk munkatársa. Éli Atya 29 éves, 6 testvére él Kei sziget fővárosában, Elatban. 2002-ben jött Magyarországra. Jól beszél magyarul.

2007. március

1-én a katolikus óvodások Szent Erzsébetről adtak műsort a Nyugdíjas Klubban.

2-án a keresztutat a családosok vezették.

3-án az „apák fiúk” napját rendezték 9-14.30-ig. 7 pár vett részt rajta. Igen élvezetes volt . Délután taizei imaóra volt, után Játszóházban szórakoztak fiataljaink.
Fülöp-kurzus: Lesták Zoli vezetésével egyre népszerűbb.

5-én a testületi ülés után jegyeskurzusra érkeztek a résztvevők.
A görög katolikus egyházközségben vasárnapi iskolát szerveztek, keddenként Kéner Orsi néptáncot tanít.

Egy indonéz szerpap Esztergomban

A belvárosi plébánia saját, kis újságjának számító Harangszóból értesültek jó páran arról, hogy a gyülekezethez Indonéziából érkezett diákónus. A közösség vezetőjétől, Tóni Atyától megtudtuk, hogy Elias Ohoiledwarin kiválóan beszél magyarul. Őt faggattuk esztergomi tartózkodásáról.

-Mi a története az Ön Esztergomban érkezésének?

-2002-ben jöttem először Magyarországra, és a legelső egyházi program, amin részt vettem, az pont itt volt, a Belvárosi Plébánián. Ekkor ismerkedtem meg Tóni Atyával.
Azóta tartjuk a kapcsolatot. Amikor plébános Atya hallotta, hogy engem diakónussá szenteltek, akkor meghívott ide Esztergomba.

-Mennyi ideig lesz a városban?

-Itt a diakónusi gyakorlat végéig, ez év Húsvétjáig leszek.

-Milyen feladatokat lát el?

-Eddigi tevékenységeim közé tartozott,hogy látogattam a különböző közösségeket, hogy megismerjem azok tagjait. Ezen kívül az esztergomi iskolákban oktatni is volt módom, mint rendi tanár. Hittant tanítottam a Gyakorló Iskolában, a Kolping Szakiskolában, illetve a plébánián is.

-Itteni szolgálata kapcsán kikkel kötött barátságot? Természetesen Michels Antallal, azaz Tóni Atyával a legjobb a barátságom, de számos jó kapcsolat alakult ki itteni munkám során.

-Kérem, egy picit meséljen Indonézia keresztény jellegéről, olvasóink bizonyára keveset tudnak erről.

-Ahonnét jöttem, Indonéziában többségében a keresztény vallást gyakorlók lakják. Ezt az egykori holland misszionáriusoknak és papoknak köszönhetjük, akik itt kezdték el szolgálatukat. Kei-sziget fővárosában Elatban születtem.Itt tanultam az elemi iskola végzése után a Szent Júdás Tádé Kisszemináriumban,majd 97-ben felvételt nyertem a Timor-szigeti Atambua városába. 1999-ben tettem le a szerzetesi fogadalmat. Ez után filozófiát tanultam. 2002-ben feletteseim Magyarországra küldtek. Egyébként a mi kereszténységünk, az indonéz katolikus egyház 175 éves múltra tekint vissza. Ez egy élő eklézsia, mely rendkívül jól működik.

-Évente hány katolikus indonéz érkezik magyarországi szolgálatra?

-Jelenleg és velem együtt 5 fő tartózkodik Magyarországon.

-Hogy folytatódik a pályája előreláthatólag?

-Jelenleg hittudományi főiskolán tanulok Budapesten. Nemrégen kaptam meg Rómából a kinevezésemet. Az iskola elvégzése után pár évig még itt maradok Magyarországon.

-Egy katolikus indonéz embernek melyik a legkedvesebb rész a Szentírásból?

-„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt és Isten volt az Ige.” A másik:”Menjetek tehát és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg Őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében.”

Az alábbi képen Tóni és Éli Atya látható

8-án a Nyugdíjas Klubban vetítettük a „Marek fiúk” dokumentum filmet, mely a „Kesztölci köztársaságról” is tesz említést. Marek Viktor volt vendégünk.

9-én az Idősek Otthonának kápolnájában a Caritas és Málta tagjai imádkozták a Keresztutat. Nagyon megható volt a járni tudó, s tolókocsis hívek jelenléte.

10-én a plébániai Lelki Napon Éli tartott előadást a Világ Misszióról. 12-től Szentségimádáson órás beosztással az imacsoportok imádkoztak.

11-én a ½ 10-es szentmisén Szent Erzsébet óvodások megismételték a névadójukról szóló darabot. Nagy sikert arattak.
19 órako a templomban vendégünk volt Morvai Krisztina egyetemi docens, a Tanácsterem kicsinek bizonyult.
12-én Önismereti szeminárium indult nők részére. 2 csoport alakult a népes jelentkezőkből.

14-én az elsőáldozók és bérmálkozók szüleinek találkozója volt. A tavalyihoz képest kisebb a látogatottság.

15-18-ig Kőszegen megrendezett lelkigyakorlaton vett részt Tamás Dani, amelyről élménydús beszámolót írt a Harangszóban.

16-án a Keresztutat a Nyugdíjas Klub és a Missziós Imakör végezte.

17-én jól sikerült a kirándulás a Két-Bükkfa-Klastrompuszta-Pilisszántóra. Csodálatos a Sziklaszínház, s a melletti Mária kápolna. Klotildligeten ért véget a 14 km-es gyalogtúra.
Onnét vonattal jött haza a fáradt csapat.

23-án a „Jó Pásztor” közösség vezette a Keresztutat.

24-én ragyogó időben kirándultunk, s koszorúztuk meg a Szamárhegyen lévő 100 katona emlékkeresztjét, akik a II. Világháborúban itt lelték halálukat.
Ezen a napon „anya-lánya” napot szervezett Bálint Zsuzsa a Szent Erzsébetes gimnazistákkal.

25-én a Szentföld javára gyűjtöttünk 70.000 Ft-ot.

26-27-28-án Böjte Csaba testvér vezette a Triduumot, templomunk mind a 3 nap tele volt, lelkünk feltöltődött. 975 ezer Ft-ot gyűjtöttünk az árvaházainak.
Esztergom gyönyörűen vizsgázott a szívből jövő adakozás során.

29-én volt az elsőáldozók gyónása.

30-án a Gyakorló Iskolai lelki napba a kispapok is besegítettek. Délután a Keresztutat a gyermekek végezték.

31-én 17 órakor „Urunk Színeváltozása” ikon szakkörének „A Te arcodat keresem Uram” c. ikonkiállításának megnyitóját P. Peregrin végezte. Nívós műsort adott P. Kercza Asztrik OFM és Román Nikola hegedű játéka tette színesebbé az eseményt. Köszönet fr. Tarziciusznak, aki ezt a lelkes csapatot összetartja, s juttatja el művészi fokra.
A Régiós Keresztúton Gyermely-Süttő-Nyerges-Tát-Epöl-Bajna-Szomor-Dág-Sárisáp-E. kertváros-Tardos-Pilismarót-Bajót-E. belváros hívei imádkoztak, Daxék zenéltek.

2007. április

1-én Virágvasárnapon a templomban a Gyakorló Iskola 4. osztályos tanulói a Passiót adták elő átéléssel, tehetségesen.
Megemlékeztünk a 2 éve elhúnyt II. János Pál pápáról.

2-án a Jegyeskurzus folytatódik. Hiteles házaspárok (Tamás Balázs és Magdi)vezetésével.

3-4-én a Szent Erzsébet Gimnázium több osztályának Lelkinapját Bálint Zsuzsa tanárnő szervezte. Délután a Kollégium aulájában „Jövőnk a család”, „Boldogabb családokért” címmel, a Kecskeméti Széchenyi város Család csoportja tartott program bemutatót.

4-én a Kolping Iskola Lelkinapja volt szentmisével.

3-5-ig a „III. Világ szegényei” csoportja táborozott nálunk. Csoldálatos jó viseletű cigány gyermekek.

4-én az elsőáldozók, este a bérmálkozók szülei találkoztak Antal Atyával.

5-én nagycsütörtökön, 19-es szentmisén a plébános Atya az elsőáldozók, bérmálkozók lábmosását végezte.

6-án ragyogó időben végzetük a Keresztutat, a Belvárosi Kálvárián. Köszönet Dobayné Marika és Juhászné Gizi áldozatos munkájáért. ( Kápolna kitakarításáért, a víz felcipeléséért.)
19-kor a Csonkamise keretében a kórus szépen énekelt. „Hódolat a kereszt előtt” minden résztvevőt megmozgatott. 10-kor az Igeliturgia áldozással történt az Idősek O-ban.

Misekönyv polgárőröktől

Misekönyvet ajándékozott az Esztergomi Városi Polgárőr Egyesület a belvárosi templomnak nagypéntek alkalmából. Tegnap reggel Michels Antal Atya Bodrogai Sándor polgárőr elnöktől és Fullajtár Lászlótól, a dömösi polgárőr csoport vezetőjétől vette át a három misekönyvet és a 30-as, 40-es években kiadott teológiai köteteket.
Fullajtár László dömösi magánszemélyektől kapta saját, ötezer kötetes könyvtára bővítésére a kiadványokat, de úgy gondolta, az egyháznak ajándékozza az értékes könyveket

7-én délelőtt 10-kor Hamza Ági tojásfestésre tanította a gyerekeket. 19-kor a Húsvéti Vigilia alkalmából keresztelkedett meg a 3 katekumen ( Andrea, Erika és Rüszti ) részesült a bérmálás szentségében, s volt elsőáldozó. Megható, amikor érett fejjel veszik fel a szentségeket.

8-án a Húsvétvasárnapi ½ 10-es szentmise keretében keresztelte meg Antal Atya Szabó Kristófot. Utána a körmenet a felújított Széchényi térre vonult a Szentháromság szoborhoz, majd vissza a templomba. Közben a ferenceseknél lévő hívek egy része P. Peregrin Atyával csatlakoztak hozzánk, a kicsinek bizonyuló templomba a Te Deumra. Ételeinket megáldotta Éli testvér. A Himnusz Nemzetünk imájaként szállt az Úr Istenhez.

14-én este 6 órakor a dorogi „Erkel F.” Zeneiskola tanárai és diákjai hangversenyt adtak templomunkban, amely csodálatos élményt nyújtott mindannyiunknak.

Ministránsaink a résztvevő 12 csapat közül a 3.helyezést érték el, 2 ponttal lemaradva az első helyezettektől.

„Együtt a szeretetben” I. Nemzetközi Gyermekrajz Vándorkiállítás képei

 

15-én a ½ 10-es szentmise után Hengánné Gogola Gabriella nyitotta meg a Vándorkiállítást.
B-né Erzsébet hatvani rajztanárnő hívta életre, ragyogó munkatársaival együtt. 180 db műben gyönyörködhettünk.

Tóni Atya és a hívek a Vándorkiállítás megnyitóján:

Gonda Gréta 7 éves debreceni kislány munkája:

Antal Atya és a gyerekek az ajándék képeslapokkal:

18-án Wild Tamás és Marcsi adott otthont a Házas Hétvégének.

21-én 12 órától a Szentségimádáson az imacsoportok váltották egymást. Hála Istennek egyre többen jönnek imádni az Oltáriszentséget.

22-én a Kor-Nelius Kammerkoret Stjordal norvég énekkar adott hangversenyt templomunkban.

Vándorbot zarándokoknak

 

Dr.Kocsi György zamárdi plébános és Gaál Péter zamárdi népművelő határozta el, hogy a dec. 5-i népszavazási kudarcának engesztelésére a csíksomlyói búcsúra feltámadási jelvényt küld. Az egyik jelvény útja Zamárdiból indul és a Felvidéket érintve öleli át a fél országot, majd jut el Erdélybe. Ez a jelvény 2006. húsvét után már érintette Esztergombot és gyalog kísértük Vácra.
Idén április 23-án hétfőn – immár második alkalommal – lesz lehetőségünk útjának egy szakaszán elkísérni a vándorló feltámadási jelvényt. Aki úgy gondolja, hogy a hosszú utat nem tudja vállalni, az küldjön egy imaszándékot jelképező kavicsot és azt eljuttatják a zarándokok a célba és ima mellett leteszik Jézus elé.
A tervezett útvonal:
Április 23. Esztergom-Visegrád gyalogos feltámadási jelvitel ( 30-35 km ), ezt a távot az első nap teszik meg a zarándokok.

Ferkó Zoltán zarándok levele Plébános Atyának
Tisztelendő Atyám!

Ferkó Zoltán vagyok, a Keresztszülők a Morvai Csángómagyarokért Egyesület alelnöke, egy hamarosan 9 hónapos kisfiú édesapja.
Mint azt Tisztelendő Atyám minden bizonnyal tudja, a Kárpátok keleti oldalán, az ezeréves határon kívül élő, mélyen hívő, római katolikus moldvai csángómagyar testvéreink nem hallgathatnak szentmisét, nem vehetnek részt egyházi szertartásokon magyar anyanyelvükön, csak románul. Ez súlyosan veszélyezteti identitásuk megmaradását. Napjainkban közülük még kb. 60 ezren beszélnek magyarul, de csak mindegy 1600 gyerek és fiatal részesül anyanyelvi oktatásban heti 3-5 órában. Ez azonban messze nem elegendő.
Ha záros határidőn belül nem sikerül bevezetni a magyar misét azokba a falvakba, ahol a hívek még beszélik őseik nyelvét, két-három nemzedék múlva a magyar és az egyetemes kultúra szegényebb lesz egy gyönyörű színnel. Azért indultam erre a figyelemfelkeltő kerékpáros zarándoklatra, hogy ez ne következzen be. Budapestről Bécsen és Velencén át Rómába kerékpározom, majd visszafelé Zágrábtól Pécsen, Szegeden, Déván és Gyulafehérváron át Csíksomlyóra, és onnan tovább Moldvába.
Tisztelendő Atyám, kérem, gondoljon a Pünkösd üzenetére és vesse latba egyházon belüli befolyását, hogy csángómagyar testvéreink magyar anyanyelvükön vehessenek részt a szentmisén.

Köszönettel:
Ferkó Zoltán zarándok

Az alábbi képen a 2007. április 23-án délután fogadott Ferkó Zoltánt láthatjuk.

28-án jól sikerült kirándulást tettünk a tokodi pincéktől a Getén át, Dorogra. 15 km-es volt a túra, jó kaptatóval.

Csodálatos élményben részesültünk a Szent Adalbert Központban, Liszt Ferenc Koronázási Miséjét és Tu es Petrus szerzeményét hallottuk a Városi Szimfónikusoktól. Dunai Éva, Laczák Boglárka, Pálmai Árpád, Laborfalvy-Soós Béla közreműködésével. A Balassa és a budapesti Szent Margit kórust Reményi Károly vezényelte.

29-én a papi-, szerzetesi hivatások vasárnapján Éli tartott tanúságtételt a szentmiséken.
Délután 17 órakor Lányi Béla verbita testvér vett részt a missziós imaórán, s elbúcsúzott, mert Fülöp-szigetekre kapott beosztást.

2007. május

Az esti szentmisék szeptember 1-ig 19-kor kezdődnek. A litániák az esti szentmisék után lesznek.

4-én elsőpénteken 14 órakor a Fogadalmi kápolnában lesz szentmise.

5-én beindult 2 csoporttal a személyiség fejlesztő tréning a „Nő-suli” néven. Ezen a napon tartotta Dr. Erdő Péter a Mindszenty Zarándoklatot a Bazilikában.

6-án 1-1 szál szegfűvel köszöntöttük az Édesanyákat a ½ 10-es és 19 órakor kezdődő szentmiséken.

8-9-én, s 10-11-én 2 budapesti iskola volt vendége Plébániánknak.

9-én az elsőáldozók és bérmálkozók szüleinek volt értekezlet
20 órakor Házas Hétvége volt Bényben.

12-én Budapest Kőbányán megnéztük a „Kiálts a szeretetért!” musicaloperát. Calcuttai Teréz Anya életét. 45 fős busszal mentünk. Csodálatos élményt jelentett. Előtte résztvettünk az
„Együtt a szeretetben” c. I. Nemzetközi Gyermek Rajzkiállításon. Hengánné Gabi nyitotta meg. Hengán Kamilla szavalatával, énekével tette kedvessé az ünneplést.

15-17-én Antal Atya a Zugligetben ünnepi szentmisén vett részt, mint onnét származó.

17-én az elsőáldozók gyónása, viszgája, ruhapróbája volt.

19-én 13-kor kezdődött a Szentségimádás az imacsoportokkal a szokásos módon.

20-án 34 gyermek járult elsőáldozáshoz. A kórus szépen énekelt. Az esti szentmisén Dr. Paskai bíboros Atyát köszöntöttük a 80. születésnapján.

26-án kórusunk nagyon szépen énekelt Tokodon.

27-én a ½ 10-es szentmisén Antal Atya 5 kisgyermeket keresztelt. Kórusunk ismét kitett magáért.

28-án Máriaremetén a „Karizmák” ünnepén Plébániánk egy standdal, s a Gyakorló Iskola pünkösdi műsorával szerepelt.

29-én 19-kor a dunakanyari papok találkozója volt a Plébános Atyánál. Móringer Lajos ismét remekelt.

Elsőáldozás – 2007. május 20.

Padok lefoglalása
Bevonulás – közös térdhajtás
Szülői áldás
Mise kezdet
Vers ( Gyovai Benjámin, Adamik Vivien, Deák Bence, Liszkay Teodóra )
Köszöntés
Bűnbánati rész
Olvasmány ( Grinácz Cicelle )
Énekes tízparancsolat
Szentlecke ( Csikós Eduárd )
Evangélium, prédikáció ( Éli )
Keresztelési fogadalom megújítása ( gyertyák )
Könyörgések ( Speier Sára, Pudleiner Kristóf, Rencz Noémi, Gerendás Dani, Szalkai Tóth Leila, Ónódi Nándor, Szőcs Dalma )
Adományok felhozatala ( Szalkai Tóth Árpád, Hengán Kamilla, Szenczy Fanni )
Mise
Áldozás előtt: Fehér Szentostyában ( ének )
Áldozás után: Ima ( Horváth Anna Réka )
Ünnepi áldás
Fotózás
Reggeli
Emléklapok kiosztása

A 34 elsőáldozó:
Adamik Bettina, Adamik Vivien, Alexandrov Sándor, Csikós Edward, Deák Bence, Dinnyés Dániel, Gerendás Dániel, Grinácz Cicelle, Gyovai Bodák Benjámin, Hengán Kamilla, Hertlik Péter, Horváth Anna Réka, Juhász Enikő, Kovács Jákó Gábor, Kovács Richárd, Lauró Petronella, Liszkay Theodóra, Murányi Gergő, Ónódi Nándor, Pirtyák Orsolya, Pudleiner Kristóf, Rencz Balázs, Rencz Noémi, Speier Sára, Stiglmayer Márk, Szalkai Tóth Árpád, Szalkai Tóth Leila, Szántó Kamilla, Szántó Zsombor, Szenczi Fanni, Szőcs Dalma, Urbán Réka Roxána, Vas Fruzsina, Veszter Márton.

Ők 34-en az ünnepeltek

A héten esküdtek: Horváth Péter és Kratancsik Anita.

ISTEN ÉLTESSE ŐKET SOKÁIG!

Május 5-én láttuk vendégül Rolf Damm urat, aki Árpád-házi Szent Erzsébet életének állomásait járta végig.

Május 27-én éjjeli zarándoklaton voltuk a Pilisszentléleki pálos kolostornál. Itt vettünk részt a pünkösdi misén.

2007. június

1-én 10 órakor az idősek otthonában, 16 órakor a Nővéreknél évzáró ovis szentmise volt.

3-án a ½ 10-es szentmise után mutatta be a Gyak. Isk. a pünkösdi műsorát.

9-én vendégünk volt Marik József, a budapesti Városmisszió vezetője. 12 órától a téli kápolnában Szentségimádás.

10-én a ½ 10-es szentmisén a bérmálkozók kiválasztására került sor. 18 órakor a Bazilikában az Úrnapi körmenetben vettünk részt. Idén az oltárt Sinkáné Vera díszítette.

15-én a Gyak. Isk. tanévzáró szentmiséjén imádkoztunk.
19 órakor Jézus Szíve körmenetet Varjú Imre Atya vezette, kb. 150 fővel

16-án 9-12-ig Nősuli előadásán vettek részt a jelentkezők. 10.30-kor a Bazilikában 4 papot, 3 diakónust szentelt a prímás Atya. 13 órától a bérmálkozók lelkinapja volt Dr. Udvardy Gy. s. püspök Atyával.

17-én a ½ 10-es szentmisén 15 fiatalt és 6 felnőttet bérmált meg a püspök Atya.

Bérmálkozók névsora:
Benhart Lívia, Csomor Renáta, Dávid Rita, Horváth Brigitta, Kanász Noémi, Kármán Enikő, Kisdéry Boglárka, Miklós Balázs, Morva Rita, Murányi Barbara, Sinkó Zsófia, Schandl Ákos, Szerencsés Judit, Szűcs Ádám, Vince Zsófia, Gróf Orsolya, Kuti István, Mayer Béla, Ónodiné Cseke Antónia Franciska, Ónodi Sándor, Vida Imre.

ISTEN ÉLTESSE ŐKET!
Alább a bérmálkozók fotóját láthatjuk:

18-23-ig Badacsonytomajban volt a hittantábor. Tele élménnyel jött haza a 35 fő.

23-től a szombat esti szentmisét ismét a Kórház-kápolnában lesznek.

25-29-ig plébániai napközi. Hamza Ági és Kőkuti Bogi szervezésével működött.

30-án Antal Atya Majzer György primitiáján vett részt Budakeszin. E napon Tóthné Katika Tokodon a Caritas régió lelki napján vette át fennállásunk 10 éves évfordulójának oklevelét.
17.30-kor Ledurgas Jauktais Koris lettországi énekkar mutatott be hangversenyt templomunkban.

2007. július

1-én a templombúcsút Brückner Ákos ciszterci Atyával ünnepeltük. Süteményt a hölgyek hoztak, a férfiak az italról gondoskodtak. Szerencsésék finom fagylalttal kedveskedtek. Ekkor nyílt meg Bagosi Imre Tibor fotóművész kiállítása: Hit és valóság címmel. A művész komoly szavakkal vallott munkájáról, mélységes hitéről.

2-7-ig Antal Atya 11 gyermekkel vett rész Zsámbékon a verbita táborban. Erről Tamás Dani élményszerű cikkben számolt be a Harangszóban.

14-én 12 órától a szokásos Szentségimádásra gyűltek össze az imacsoportok.

16-21-ig Kőszegen Antal Atya ismét verbita táborban volt, most Kolpingos diákokat kísért.

22-én minden szentmise végén megáldotta a járműveket, a babakocsikat is.

25-én a holland Auros Quintett koncertjét hallhattuk templomunkban.

29-én a szentmisén Plébános Atya a Nagymamákat áldotta meg. Gergácz nagymama meghatottan mondta –Ilyenben még nem volt részem!

30 – aug. 6 között rendezte meg a Holló és IV. Béla Cserkészcsapat hagyományos nagytáborát Pilismarót – Miklós deák völgyben. Erdő patak völgy jó levegő volt a biztosítéka, hogy a magyar szentek élete és a cserkészet száz éves jubileuma elevenen élt cserkészeinkben.
Sikeres próbát tett 12 kiscserkész, 11 cserkész tett fogadalmat a tábori misén, melyet Antal Atya celebrált. Csapatlétszám 51 főre növekedett az avatottakkal.

2007. augusztus

Lelkes kis csapatunk 16 óra buszozás után megérkezett Medjugorjéba. Dr. Bíró László püspök Atya mutatta be a szentmisét. Tanúságtételek, tanítások, rózsafűzér, szentségimádás, szieszta, nagy városi körmenet. A jelenések hegyét a felvidéki Julika még megmászta, de hazajövetele után rosszul lett és ¾-ed órai élesztés után az orvos a halálát állapította meg. Nyugodjék békében!

5-én a Caritas gyűjtése tanszerekre: 40.000 Ft jött össze, ezt kiegészítettük 50.000 Ft-ra.

Atyánk elsőpéntekre hazaérkezett. Istennek hála csak az autója horzsolódott meg.

6-tól ismét van reggel ½ 8-kor szentmise, Dr. Gaál Endre Atyával. Előtte zsolozsma, utána rózsafűzér.

Dr. Felföldi Éva főorvos asszony értékes beszámolóját olvashattuk a Harangszóban, a nyíregyházi Kamilliánus találkozóról. Dr. Udvardy György s. püspök előadásában: „Istent őszintén, tettetés nélkül, csak felebarátaink szolgálatán keresztül lehet” az esztergomi „Szent Veronika család” egy új taggal bővült.

A szeretet otthonban 10 órakor Antal Atya szentmisét mutatott be. Nagyon megható volt a bentlakók áhitata.

11-én a Szentségimádás 12 órától a megszokott időbeosztással történt.

12-én 20 órától a missziós hét résztvevőivel tartott megbeszélést Antal Atya.

14-20-ig 20 dévai gyerek családoknál kapott elhelyezést, napközben Hamza Ági és Szőke Boglárka pedagógusok foglalkoztak velük szeretettel.
15-én a Bazilikában a Nagyboldogasszonyi ünnepi szentmisén vettek részt a gyerekek Cserháti Ferenc Atya püspökké szentelésén. Délután a Keresztény Múzeumban jártak, majd a Szent István strandfürdővel ismerkedtek.
16-án városnézés és az Élményfürdő meglátogatása volt a program.
17-én a Duna-Múzeummal barátkoztak. Délután táncház és kézműves foglalkozás volt.
18-án az Ünnepi Játékok megtekintése volt a Vízivárosban.
19-én ½ 10-kor szentmise a Belvárosi Templomban. Nagyon kedvesen énekeltek a szent-
mise végén. Ismét megnézték az Ünnepi Játékokat a Vízivárosban. 20 órakor tábortűz volt a plébánia-kertben. Belépő: sütemény vagy üdítő.
20-án 9 órakor fájó szívvel búcsúzás.
Első nap a Hévíz Étterem látta vendégül Őket. Másnap a Szalma Csárda ételeivel ismerked-
tek. A következő nap a Padlizsán Étterem volt vendéglátójuk. Szombaton a Prímás Pince, vasárnap a Szent Adalbert Központ étterme biztosította ebédjüket.

Éli áldozópappá szentelésére busszal érkeztünk a budai Ciszterci templomba. Átadtuk Neki mappába fűzve gondolatainkat, rajzainkat, jókívánságainkat. Életének-e meghatározó napján, adja az Úr Isten, hogy igaz pap váljék belőle!!! Első szentmiséjét augusztus 26-án 10 órakor tartotta a Názáret Missziós Ház kápolnájában.

Taizében volt Tamás Dani és csapata. Szeretné, ha Krisztus békéjét megértsék az emberek.

31-én 17 órakor a Gyak. Isk. évnyitója volt az iskolájukban.

2007. szeptember

2-án a fél 10-es szentmise Éli primitiája volt,melyen Vilmos verbita atya, ,valamint egyik fiú testvére jelen volt.Meghatottan fogadtuk az „ első áldást” Jó volt látni az elérzékenyült pillanatokban is,hogy ismerősen pillant ránk.

3-án reggel 8-kor Éli tartotta a Kolping Iskola Veni Sancteját. 9 órakor Antal Atya mondta a Gyakorló Iskola ünnepi évnyitó szentmiséjét. Mindkét esetben „első áldást „ kaptak a tanulók.

8-án a Háló találkozó témája a Misszió volt. A 2 előadó Atya előadása maradandó hatással volt a résztvevőkre. Kiscsoportos beszélgetések folytak délelőtt és délután is. Majd ebéd a plébánia udvarán.Később a templom bemutatása és a Szent Erzsébe kiállitás megtekintén-tése után, záró mise Tamás Gábor ferences Atyával,az esztergomi rendház főnökével.

Este 18 órakor „Rózsafüzér Esztergomért” indult a Szent Annából, ezután 1-1 tizedet a Béke híd; Bottyán híd; Szeminárium; Vizivárosi templom; végül a „ Macska –lépcsőnél” a Bazilika
előtt a Magyarok Nagyasszonyánál imádkoztuk el a szentgyörgymezei hívekkel együtt.

Esztergomi Városmisszió: 2007. szeptember 8-16-ig

Felelősök:
Logisztika: Tóth László
Gyerm. fogl.: Hengán Gabi
Imasátor: Maczák Edit
Színpad: Zozó
Kávéház: Bencze Attila
PR.: Tamás Magdi
Utcai munkások: Tóth Györgyi
Mindszenty kiáll.: Antal Atya
Imaháttér: Beteglátogatók a Kórház kápolnában
Fotó: Penyigei Laci

MOTTÓ: „REMÉNYT ÉS JÖVŐT ADOK NEKTEK!”

Program:

9-én ½ 10-kor Horváth István primitiája volt, egyúttal a hittanosok Veni Sancteja. Megnyílt a Szent Erzsébet kiállítás. 15 órától hagyományos kőleves főzés. 18 órakor ifjúsági szentmise, 19 órakor Dax Erzsébet miséje.

10-én hétfőn 18 órakor a Belvárosi Kávéházban beszélhetést folytattunk Dr. Erdő Péter bíboros Atyával.

A Központi Kávéház ülőhelyeit bővíteni kellett, hogy Dr. Erdő Péter bíboros-prímás Atyát az érdeklődők figyelemmel hallgassák. Bánhidy Vajk kérdéseire érthetően, élvezetesen válaszolt. Megismerhettük ifjú korát, beszélt az esztergomi kispap koráról, a dorogi, római éveiről.Végül az ötország Városmissziójáról hallottunk megszívlelendő dolgokat. A bíboros Atya a Németh Mária tanárnő által vezetett Historia Domusba tett bejegyzésével üdvözölte „A Belvárosi Plébánia egész közösségét imával és szeretettel kísérem!” 2007. 09. 10.

11-12-13-án 16-18 óráig a Széchényi téren utcai evangelizáción a „Jó Pásztor” együttes zenélt, a Szent Erzsébet gimnazisták pantomim előadást mutattak be. Az egyik sátorban az Oltáriszentség előtt mindig voltak imádkozók.A másik sátorban óvónénik segítségével a gyermekek kézműves játékokat végeztek. A harmadik sátorban beszélgetni lehetett a tanúságtevőkkel.
Ez időpontban a Kórház kápolnában a beteglátogatók imádkoztak a Városmisszió sikeréért. 19 órakor a Szent Annában imaórán vettünk részt.

14-én 8-tól 11 óráig piacmisszión Antal Atya és Lesták Zoli beszélgettek az érdeklődőkkel.
19 órakor fáklyával és mécsesekkel gyülekeztük a Széchényi téren, a Szentháromság szobornál a Keresztútra.Antal Atya mondta a bevezető imákat,egy-egy fiatal a Szent-Gály Kata keresztútját mondta bensőséggel. Énekelve, imádkozva tettük meg az utat a SzentTamás Kápolnáig, mintegy 80-90-en.

 

15-én Péliföld-Szentkereszten búcsúi zarándoklaton kik gyalogosan, kik autóval vettek részt Esztergomból. Hittanversenyen a 12 csapat közül a 7. helyet értük el. 19 órától a „templomok hosszú éjszakája” keretében Pálmai Árpi orgonajátékát hallgattuk, majd fenn az orgona mellett tartott élvezetes ismertetőt a hangszerek királynőjéről. Kontsek Ildikó művészettörténészt hallgattuk templomunk történetéről.Horányi László: Viszockíj és Simon and Garfunkel dalaiból adott elő a templomban. A Tanácsteremben Dombrovszky Linda „Hazatérések” című filmbemutatóját láttuk, melynek egyes részleteit a Belvárosi Kertünkben forgatták. Szépek Vera muskátlijai. Csodálatos volt Vedres Csaba és Gyermán Júlia orgonajátéka. Bemutatkozott a Fényközpont Hentes Ildikó tolmácsolásában. Éjfélkor az elmúlt egy hét felvételeit nézhettük. ¾ 1-kor Hobó fellépése zárta a hosszú napot.

16-án a ½ 10-es Küldetési szentmise keretében a Szent Erzsébetesek előadták pantomim játékukat, majd Antal Atya meghatottan köszönte meg a Városmisszió eredményességéért fáradozók munkáját. Végül bemutatta a négy hitoktatót a jelenlévőknek.

Szeptember 15-22-ig Városmisszió Budapest 2007.

A budapesti Városmisszió programja szeptember 19-én Esztergomban folytatódott.

10 órakor ifj. Sapszon Ferenc vezényletével gregorián dallamok csendültek fel.
11 órakor a szentmisét a Bazilikában Camillo Ruini bíboros, pápai legátus celebrálta, majd a Bazilika altemplomában tisztelgés Mindszenty József bíboros és Meszlényi Zoltán segédpüs-
pök vértanúk sírja előtt.
14 órakor Szőke János SVD előadása hangzott el a XX. századi hitvallókról és vértanúkról.
14.30-kor Bálint József SJ és Hagyó József PFJ többszöri börtönbüntetést elszenvedett szerze-
tesek tettek tanúságot.
15-kor imádsággal záródott a program.
17 órakor külön hajó vitte Budapestre a zarándokokat.

25-én beindult a Bibliaóra. Erika és Pista, két volt katekumen társultak hozzánk régiekhez.

28-30 között Fülöp-kurzus volt a plébánián. Muzsláról, Budapestről, Szécsényből is érkeztek hallgatók. Lesták Zoli a Harangszóban a következő tanúságtételeket jegyezte le:
„érdemes leküzdeni egyfajta büszkeséget, milyen fontos életünk teljes átadása Jézusnak”
( Éva )
„a Fülöp-kurzus megöntözte lelkem kiszáradt virágait” ( Judit )

29-én Márianosztrára zarándokoltunk, ahol délben Antal Atya szentmisét mutatott be.

2007. október

Október a rózsafűzér hónapja: hétköznaponként reggel a ½ 8-as, vasárnap a 18 órás szentmise után imádkozzuk.

6-án 18-kor ünnepi szentmise, utána koncert volt Reményi Károly úr vezényletével. A 40 éves „Pro Urbe” díjjal kitüntetett Városi Szimfónikus Zenekar az alábbi műveket szólaltatta meg:
Edward Elgar: Serenade
Fanz Schubert: Magnificat
Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum
A hálás közönség egy emberként énekelte a Himnuszt, a Boldogasszony Anyánkat, a Szózatot, A Székely Himnuszt. Jó volt esztergominak lenni.

Az alábbiakban a ministránsversenyen harmadik helyezésért kapott harmadik oklevelet láthatjuk.

E napon Nősuli volt a plébánián. A Szent Adalbert Központban pedig plébániai munkatársképző.
Nagymaroson Ifjúsági Találkozón is részt vettek fiataljaink. Mottó: „ITT VAGYOK URAM, ENGEM KÜLDJ!” ( Iz. 6,8 )

7-én a 18-as szentmisén az énekkar énekelt, jó volt hallani őket.

9-11-én családpasztorációs papi találkozó volt Dobogókőn, Bíró László püspök Atya vezetésével. Antal Atya feltöltődve jött haza.

12-14-én Orsz. Háló találkozón, Komáromban Antal Atya képviselte plébániánkat.

13-án Világmisszió Orsz. ünnepén a budapesti Szent Imre Ciszterci templomban Éli, Sárossy Erzsike, Mátray Gabika vettek részt.

18-án a Szent Adalbert Központban „Egyházüldözés Magyarországon a II. világháborút követő időszakban”, eddig nem ismert adatokat hallottunk Minszenty bíborosról, Meszlényi Zoltán püspökről, a cserkészet szétveréséről, az evangélikusok, reformátusok, zsidók üldözéséről.

19-én a Szent Adalbert Központban a KÉSZ újabb rendezvényén vettünk részt. Dr. Domokos György dékán h. úr tartott érdekes előadást „Don Camillo elvtárs”, avagy Guareschi és 1956. címmel.

20-án ismét vendégünk volt Vedres Csaba és Julika. Koncertjükön feltöltődtünk.

21-án a Misszióra 60.000 Ft-ot gyűjtöttünk.

22-én szép időben zajlott le a Vadálló kövekre tett kirándulás.

Medjugorjéban jártunk

Szomorú őszi éjjelen október 19-én indultunk útnak. Részünk volt esőben, két órás forgalmi dugóban Szarajevóban. A nagyváros zajos forgataga után a csendes Neretva völgyében haladva, mintha a béke szigetére értünk volna. Felettünk csodálatos kék az ég. Szűz Mária kitárta köpenyét és várt minket. Később feltünt a sziklás hegy tetején, a Krizevacon felállított hatalmas fehér kereszt. Megérkeztünk!
A lelki programba beletartozik az esti istentisztelet, a Jelenések hegyére és a Krizevacra való bűnbánó felkapaszkodás, mely alatt közösen imádkoztunk. Különböző nemzetiségű csoportokkal találkoztunk. Isten népe nagy családba egyesül. Igen, éppen ilyen nagy család gyűlik össze minden égtájról. Megtapasztalhattuk, milyen jó együtt, testvérként élve, a Szűz Anya
köré gyűlve, aki remélhetőleg addig vezet, amíg el nem érkezünk Isten országába.
Köszönet a szervezést végző Tóth Lacinak és Györgyinek, hogy gondoskodásukkal és odafigyelésükkel hozzájárultak ehhez a szép úthoz.
Galambosi Lajosné

23-án 18 órakor ünnepi szentmisén és rózsafűzéren imádkoztunk édes Hazánkért.

28-án a ½ 10-es szentmise keretében ünnepélyes cserkészfogadalomra került sor. E napon 15 órától „Rózsafüzér Esztergomért” zarándoklaton vettünk részt 29-en. Szent Anna – Belváros –
Víziváros – Szentgyörgymező – Bazilika útvonalon. Egy-egy tized, Mária énekek könyörögtek édes Hazánkért.

2007. november

1-én 17 órakor a Belvárosi Temetőben a Keresztnél Antal Atya imádkozott az elhunyt papokért, kántorokért, hívekért, egy-egy mécsest gyújtva emlékükre a Húsvéti gyertyáról. A végén mi is vittünk lángot szeretteink sírjához.
18 órakor a templom kriptájában az ott lehunytakért mondott szentmisét a Plébános Úr.

4-én 19-től a Missziós Csoport tartott megbeszélést a plébánián. Értékelték a Városmissziót és elhatározták, hogy továbbra is rendszeresen találkoznak.

9-10-én a Házas Hétvégére 20 pár érkezett autóval.

10-én ismét Nősulin vettek részt az érdeklődők. Kiscsaládos – nagycsaládos kiránduláson a Fári-kútnál jól sikerült a szalonnasütést.

11-én Dr. Udvardy György s. püspök Atya felszentelte az újjáépített templomtornyot, mely 30 millió Ft-ba került. Ehhez az egyháztól 20, a várostól 5 és a híveltől is 5 millió Ft-ot kapott egyházközségünk.

Az alábbi fotón az oltárhoz kihívott gyermekek együtt imádkozzák Antal Atyával és a ministránsokkal a Mi Atyánkat.

Galambosiné Marika Szabó Erna díjat kapott fáradhatatlan és eredményes Karitasz munkájáért.

18-án a három szentmise után cipóval távozott minden hívő. Betegeinknek is eljuttattuk Szent Erzsébet ajándékát.

22-én 19 órakor Babits és Kortársai zenés irodalmi esten gyűltek a forintok az ellopott Babits szobor visszaállításáért.
„Otthon segítünk” 7 új önkéntes hetente vesz részt a felkészítésen, a Plébánián.

28-án a Tanítóképző Főiskolán „Magyar irodalom,magyar muzsika” műsoros est volt. Felcsendültek Kasai József: Szent Erzsébet Himnusz vegyeskari művének dallamai is.

30-án ádventi koszorút készítettek a résztvevők. Megnyílt a „Rózsacsoda” Nemzet közi Gyermek rajzpályázat Kiállítása, Jobbágyné Eta ízléses rendezésében, a téli kápolnában.

„Mária Magdolna” Kurzust a „Jó Pásztor „ csoport szervezi.

Caritas gyűjtés eredménye 60.000 Ft.

2007. december

Roráté misék reggel 6 órakor a Kórház kápolnában vannak.

5-én Házas Hétvégét 20 órakor Dr. Ungáréknál tartották.

6-án 9 órakor Szent Miklós misén vettek részt a kolpingosok.
15 órakor izgalmas Mikulás-várás volt a templomban. 4 csoportban osztotta Anti Atya a kicsiket, a felnőtteket, s a jó megfejtés eredménye volt a találkozás a Mikulással.

8-án a cserkészek vidám kiránduláson vettek részt.

9-én ismét részt vettünk a „Rózsafűzér Esztergomért” imatúrán Fehérvári Lajos Atya vezetésével 23-an.

9-11-én Osztié Zoltán Atya mondta a Tri-duumot. Komoly gondolatai előkészítették a kis Jézus eljövetelét.

12-én nagyszerű találkozás volt Koltay Gáborral, aki a „Horthy, a kormányzó” című alkotását mutatta be.

15-én Antal Atya finom vacsorával látta vendégül a Plébánia munkatársait. Mindenkihez volt köszönő, elismerő szava.

16-ára a Kolping iskolások elhozták Bécsből a betlehemi lángot. Ezen a napon volt Demeter László és fia fuvolaestje is templomunkban.

57 db Szentírást küldtünk Karácsfalvára a fiataloknak.

21-én lelki felkészülés volt a karácsonyra a Gyakorló Iskolában és a Kolpingban.

22-én Koronkay Zoltán diakónus szentelésén imádkoztunk Budapesten a „Jézus Szíve” templomban.
Karácsonykor pásztorjátéknak örülhettünk.

Az alábbi képen Tóni Atya látható a Belvárosi templomban felállított betlehemmel.

Drimmer László: „Búzaszem” vetítésén és beszélgetésen vettünk részt az alkotóval. Van min elgondolkodni.

30-án a ½ 10-es szentmisében Hálaadás volt az idén megkeresztelt gyermekekért. A megjelent szülők meghatottan köszönték meg a kedves meghívást.

Este a 18 órás szentmise után jubiláns házaspárokat köszöntöttünk, pezsgővel koccintottunk az egészségükre.

31-én a Hálaadáskor Plébános Atya ismertette a statisztikai adatokat:
Keresztelés: 67 fő
Elsőáldozás: 41 fő
Bérmálkozó: 68 fő
Házasságkötés: 27 pár
Sajnos az idén megnőtt a halálozás, 95-en távoztak el tőlünk.

Két emlékezetes esküvő fotója a 2007-es évben:

Rottár Katalin és Bászler Béla

Borsody Zsófia és Istvánffy Miklós

Emlékeztető

z Esztergom Belvárosi Plébánia Templomfejújító és Fenntartó Alapítvány által kibocsájtott téglajegyek igénybevevőiről.
A templomunk toronysisakjának és homlokzatának felújítása érdekében alapítványunk Téglajegyet bocsátott ki különböző címletekben. Az utókor számára ezúton örökítjük meg jótevő adományozóink nevét és ezúton is kérjük Reájuk Istenünk áldását.

2005-ben Téglajegyet váltott támogatók:
Dr. Beer Miklós, Tapuskáné Bán Orsolya, Muzslai Zsitva Annamária, Dobay Pálné, Kamarás Mátyásné, György Erzsébet, Forgács Istvánné, Sóki Józsefné, Nyúl József, Németh Mária ta-
nárnő, Orbán László, Gogola Emilné, Bálint Róbert, Kiss Györgyné, Seres Györgyné, Olsevszky Erika, Sinka Imréné, Erős Gábor, Süveg Mihály, Wild Andorné,

2006-ban Téglajegyet váltott támogatók:
Sárosy Károly, Istvánffy Gábor, Beták Lajos, Juhász Ferencné, Szent Anna Patika tulajdono-sa, Rapes Sándor, Lengyel Erzsébet, Kreisch Irén, Seregi Istvánné, Pécsi Gabriella, Holop József, Egresits Tamás, Istvánffy Miklós, Pudleiner Rezső, Németh Miklós, Seres Ferenc, Fardáné Vincze Györgyi, Gép Júlia, Vida Imre, Maradi Ferencné, Telek Péter Pál, Horváth János
Szenczi István, Baják Zsuzsanna, Jobbágy Tihamérné, Sinka Imréné, Almási Sándorné, Czérna Irma, Gerendás Jánosné, Tétényi Istvánné, Tétényi Éva, Andok József, Dr. Hetényi Bálintné, Czibik Gyuláné, Tóth Györgyné, Láng István, özv. Szabó Andrásné, Lekics Ferencné, Lugosi Zoltán, Bábszki János, Gyöngyös Melinda, Gyöngyös Mária, Pintér Jánosné, Vodicska
Ferencné, Trexlerné Táborita Zsuzsanna, Kulcsár Mártonné,Haraszti Zsuzsanna,Szőke József, ENÉKE – városi nyugdíjas kör, Kovács Jánosné, Sinkó Gyula, Hamvas Béláné, Szolnoki Józsefné, Gergácz Csaba, Huszárné Keil Mária, Nyomárkay Ildikó, Morva László, Domján Gyula, Domján Gyuláné, Domján Béláné, Tóth Béláné, Rózsár Dánielné, Lubloy Lászlóné,
Jillich Róbert, Fehér Mihályné, Dr. Kisdéry Józsefné, Varga Sándorné, Vincze István és neje, Mrthy István, Szalma László, Dr. Szállási Árpádné, Hertelendy Zoltán, Jászapáty Tamásné
Meng Mária, Lázár Tímea, Magyar Mihályné, Gajdos László, özv. Skultéti Józsefné, Holop Géza, Ráczky János, Bagi Zsuzsanna, Molnár János, Kertész Mária, Sasvári László, Bányai Béláné, Takács Istvánné, Fábián Gáborné, Szűcs Ádám, Mór Lajosné, Cserép János, Farkas Ferenc, Galántainé Boros Márta, Misznéder Jánosné, Prantner József, Belánszky László, Szlanka Mária, Gyarmati Tiborné, Bartal Gyuláné, Porpáczy László és neje, Kisdéryné Domján Edit, Téglás Józsefné, Vilmos Péter, Dr. Felföldy Éva, Szencziné Kurucz Krisztina, Dr. Kanász Gábor, Dr. Keller Judit, Téglás Lászlóné, Pataki József, Kripkó Tamás, Tétényi Mónika, Szabó Miklós és Judit, Mézes Nándorné, Szűcs László, Muzikland – utazási iroda, Dörner Andrea, Holop Sándorné, Holop Árpád, Oláh Gyuláné, Köszi Kft, Wild Tamás, Mézes Nándor, Mézes Melinda, Lőrinc Zoltán, Dr. Dévényi Norbert, Varga Ivett, Gerendás Gyuláné, Kamarás Mátyás, Magyar Klára, Steininger Sándorné, Kárpáti Margit, Dr.Wágenhoffer Vilmosné, Sághy Ferenc, Bangó Ödönné, Dr. Prokopp Mária, Klotz Józsefné, Pálos Antal, Dr. Dolina Károly, Hajós Vilmosné, ifj. Kardos Tamás, Czibula Mária, Kovács Lászlóné

2007-ben Téglajegyet váltott támogatók:
Mitter Lajosné, Bábszky János, Hartl Mónika, Dr. Baumann Géza, özv. Kovács Jenőné, Dobay Pálné, Porpáczy László és neje, Szarvasné Dobay Katalin, Dankó Jánosné, Németh Mária tanárnő, Tarján Gézáné, Szolnoki Józsefné, Szabó Andrásné, Seres Györgyné, International Net Kft, Dr. Kanász Gábor, Dr. Keller Judit, Szücs Ernőné Ősi Mária, Szücs László,
Haraszti Zsuzsanna, Farnady Lászlóné, Mikk Andrásné, Kreisch Irén, Fábián Gáborné, Mór Lajosné, Istvánffy Miklós, Dr. Wágenhoffer Vilmos, Móringer Lajosné, Sinkó Gyula, Jobbágy Tihamérné, Kamarás Mátyásné, Tábori Lajosné, Gerendás Gyuláné, Mézes Nándor, Mézes Melinda, Köszi Kft, ifj. Kardos Tamás, Dr. Prokopp Mária, Szűcs László

Hálát adok Istenünknek, amiért kortársaim közül támasztott olyan tiszteletreméltó Testvéreket, akik túl tudnak lépni önmagukon és nemes magasztos célok érdekében áldozatot is vállalnak, én pedig munkatársuk lehettem a jóban.

Sági József E. K. világi elnöke

© 2012 Esztergom Szent Péter és Pál Plébánia Suffusion theme by Sayontan Sinha