Historia Domus 1998-2002

 

A Historia Domus-t Németh Mária folytatta 1997-2015

Gyorslinkek:

1998 1999

2000
január február március április május június július augusztus szeptember október november december

2001
január február március április május június július augusztus szeptember október november december

2002
január február március április május június július augusztus szeptember október november december

Aki folytatta: Dr. Beer Miklós atya

1997. augusztus 1. – 1999. augusztus 1.

Az alábbi képen Dr. Beer Miklós Atyát láthatjuk:

1997

1997. augusztus 10-én a ½ 9-es szentmisén várakozással néztünk az új Plébános Úrra – Dr. Beer Miklós atyára.
Hallottuk, hogy a pilismaróti hívek nem akarták elengedni. Lépéseket tettek az ügyben, hiába, a mi szerencsénkre. Újszerű volt, hogy kijött a templomajtóhoz, a szentmise végén, s a kézfogás közben, mindenkihez volt egy-egy kedves szava.

17-én tartottuk az első képviselő-testületi ülésünket Miklós atyával. A Szentlélek Úristen segítségét kérve munkánkra, Sági József elnök üdvözölte a Plébános Urat, majd kérte: mutatkozzék be! Megtudtuk, hogy 1943-ban született, 1961-ben a budapesti Szemináriumban készült fel papi életére. Majd állomáshelyei következtek: 1967.Kőbánya, 1969. Szob, 1970. Márianosztra, 1976. Pilismarót, ahol 21 sikeres, derűs évet élt. Célja: „Isten akaratának beteljesítése”. Feladatának tekinti: “székvárosának” megújításán tevékenykedni, nyitottá tenni a többi plébánia felé, Esztergomban gondolkodni! Szívügye: a Cserkészet, ezen keresztül megnyerni a gyermekeket, fiatalokat.

18– jan. 1-án reggel a 07.40-es busszal Pilisszentlélek – Feketehegy – Kesztölc úton kirándulást szervezett. Ragyogóan sikerült. Kérte vállaljunk „szolgálatot”, hogy papi munkája teljesebb lehessen! Pogácsával, s koccintással kívántunk erőt, kitartást e nemes célkitűzések megvalósításához!

22-én tartottuk templomunkban a szokásos Szentségimádásunkat.

28-án templomunkban köszöntöttük volt plébánosunkat – Raáb Lajost – vasmiséje alkalmából.

Szeptember 1-én reggel 9-kor volt a Belvárosi templomban a Kolping Iskola Veni Sanctéja. A plébános Úr röviden, érthetően beszélt a heterogén összetételű ifjúsághoz.

7-én tartottuk a II. Testületi ülésünket. A szentének után köszönettel számolt be az atya Gerendás Gy. és Baják M. munkájáról (a kórus feljáró rendbehozataláról). Ezután megkérdezte ismerjük-e a kínai mesét a „Nagy kő” címmel? Elmozdítása egyszerre nem megy, de, ha naponta a kisdolgokat jól végezzük, végül sikerült. Megoldódott az irodai ügyelet: hétfőn Dankóné Borika és Farnadyné Erzsike, kedden Holop Géza, szerdán Németh M.,
csütörtökön Szabóné Jolika, pénteken Radnayné Filike vállalták. Felvetődött a vasárnapi szentmise ½ 10-re való változtatása. Legyen az ifjúság és a családok szentmiséje! A ½ 12-es a felnőtteké, a 18-as a többi hívőé. Beszélt a „nagy adósság örökségről”, jó lenne mi előbb rendezni!!!

Beindult az ifjúsági hittan. Örvendetes, hogy egyre többen jönnek a szentmisére, ilyenkor fényárban úszik a templom. A vörös szőnyeg is ünnepélyesebbé teszi az Úristen házát. Galambos atya lakásából hittantermet alakítottak ki. Felmerült a plébánia bejáratánál lévő „repedés”, mely az utcai csőtörés következménye, a Biztosító is elismerte. Szó volt a plébános Úr fizetéséről: a 18 ezer Ft kevés, egyelőre: 22.500 Ft-ot szavaztunk meg.

A nyugdíjas klub 25-én Bélapátfalvára kirándult, melyre meghívták Miklós atyát is.

Az alábbi kép Bélapátfalván készült:

25-én megérkezett a fénymásoló, amely a plébánián folyó sokrétű, színes munkát megkönnyítheti. E napon volt az első Bibliaóra Hollai Antal atya vezetésével, melyen az Evangéliumot vesszük Szent János szerint.

26-án Caritas megbeszélést folytattunk Tóthné Katika vezetésével. Az atya figyelemmel kísérte terveinket.

27-én a kispapok Pilisszentlélekre látogattak az atyákkal.

Október 4-e az öröm napja volt plébániánk életének. Elkészült a „Belvárosi Harangszó” első száma. Melyben azt olvashattuk a cél: „együtt gazdagabbá, színesebbé tenni plébániánk életét!”

5-én tartottuk a III. Képviselő Testületi ülésünket, melynek fő témája: az első Lelki napunk előkészítése volt.
Cél: „Legyünk nyugodtan együtt!” A közös imádság a legérzékenyebb műszer, a Krisztussal való találkozásra.
Megbeszéltük az egyes csoportok témáját. Jó volt hallani az elmúlt egy hónap sok tevékenységét: a padlástér kialakítása, ablakainak beüvegezése (Baják M., Gerendás Gy. ). Móringer Lajos ajándéka: a „kovácsoltvas” kapu, mindnyájunk köszönetét váltotta ki. Közös gondolkodásunkat imával fejeztük be.

11-én tartottuk az első Lelki napunkat, Illéssy Mátyás solymári plébános Úr vezetésével.
Mennyi látásból ismerős arc, ekkor vált igazi ismerőssé, amikor a csoportban élénken beszélgettünk. Csodálatos volt az ebéd, a szendvicsek kicserélődésével igazi „szeretetvendégség” volt. A fiatalok finom teával kínáltak mindenkit. A szentségimádás, majd a ½ 5-ös szentmise zárta az összetartozásunk első szárnypróbálgatását.

23-án a Kolping Család útra kerekedett Plébános Úr vezetésével, irány: Lindau. Együtt ünnepelték az ottani alapítás 110-es, az újraalapítás 50. évfordulóját, s az 5 éves testvérkapcsolatot. Élményekkel gazdagon tértek haza a Bódeni tó mellől.

Az alább látható kép a Bódeni tó partján készült:

26-án az esti szentmisén mutatta be aranymiséjét templomunkban.

November 1-én du. 17 órakor a Belvárosi Temetőben a ravatalozó-kápolna előtt rövid megemlékezést tartott Miklós atya, majd valamennyien a húsvéti gyertyáról gyújtottuk meg gyertyáinkat, s vittük szeretteink sírjához. Ez, megint újszerű volt, szívet melengető. Köszönet érte!

9-én ismét megbeszélést tartott a Képviselő Testület: az Égiek segítségét kértük munkánkhoz. Grób Lajos, Dobayné Marika számoltak be a továbbképzésük tapasztalatairól. A „laikus”-ok munkájára szükség van, hogy enyhítsék a plébános Úr bokros teendőit. Örömmel hallottuk ismét az elvégzett munkák sokaságát (az ács felhordta az anyagokat a padlásra, elkészült a Caritas – láda, stb.). Stipicsné Amálka lábtörése miatt gond az esti szentmise: az atya sekrestyés, miséző, harangozó egy személyben. Jó az együtt gondolkodás: megkeresték a régi férfi sekrestyést, aki a kisegítést elvállalta.

10-én részt vettünk a Vízivárosi templomban a Régió Caritas szentmiséjén.

17-én a Caritas megbeszélésünkön szó volt az adventi koszorúk készítéséről. E napon az Árpád-házi Szent Erzsébet középiskola növendékei – Regina nővére irányításával – emlékműsort mutattak be.

19-én tartottuk templomunkban a Caritas misét.Kértük Szent Erzsébet segítségét önzetlen munkánk végzéséhez.

22-én Énekkarunk Balatonfüreden járt. Adventi hangversenyen vettek részt, 3 kórus társaságában. A záró, összkari művek közül, a befejező számot: Halmos: „Minden földek…” c. művét, karnagyunk Hajós Vilmos vezényelte. Gazdag élményekkel, oklevéllel, késő éjszaka érkeztek meg. Az énekkart elkísérte Nagy László volt-, s Dr. Beer Miklós jelenlegi plébánosunk.

Annyi a hír, hogy 23-tól a „Harangszó” hetente jelenik meg.

29-én de. 10 órától este 18 óráig tartott a II. Lelki napunk. Matolcsy Kálmán zuglói plébános Úr jött közénk, s megosztotta tapasztalatait a „plébániai kapcsolatteremtés”-ről. Jó ismerősként foglaltunk helyet a nagy asztal mellett. Énekeket tanultunk Büttnerné Héditől a „Szállást keres a Szent Család” hagyományainak felidézéséhez.
Élményszerű volt Váradyné Éva néni beszámolója: Apor Vilmos püspök Úr boldoggá avatásáról, vetítéssel kísértük mondanivalóját. A Szentségimádás után vendégül láttuk Sariff testvért, aki Taize-ből érkezett. A szentmise után még egy órát beszélgettünk az indonéz származású szerzetessel.

28-án serény munkától volt hangos a Tanácsterem, ahol a fiatalok, a hittanteremben pedig a Caritas-tagok, s az idősek kötötték a szép adventi – koszorúkat.

30-án Pilisszentléleken nyitotta meg a Pápai Nuncius Úr a „Szentlélek Évé”-t. Fiataljaink, a Kolping ifjúság busszal ment ki, meglátogatták a romokat is.

December a csodálatos advent, a várakozás időszaka. Caritas csoportunk eljuttatta a koszorúkat a nehezen mozgó időseinkhez. Az öröm, a meglepetés volt osztályrészünk.

5-én a fiatal házasok apró gyerekeikkel, s a nagyobbakkal kb. 48 fő Mikulás – keresésre indultak a „Hármas Szikla” felé, ahol már várta Őket a tűz mellett melegedő, öreg Mikulás.

Alább ezen a szép eseményen készült fotó látható:

7-én tartottuk az 5. képviselő-testületi megbeszélésünket, melyet a „Harmatozzatok” énekkel indítottunk.
Plébános Úr visszatekintett az elmúlt hónap eseményeire, majd kérte az együttműködésünket a szent időszakban.

9-én gyűjtést rendeztünk a Kárpátaljai gyerekek részére. 8 zsák telt meg csokoládéval, s egyéb édességgel, az önzetlen adakozás során.

14-én az esti szentmisén a Máltaiak vettek részt, nagy számban.

15-én az esti szentmise keretében áldotta meg Miklós atya a 3 db Szent Család képet, melyeket naponta másmás család lát vendégül.

19-én a Caritas-csoport elkészítette Nusi néni vezetésével a 76 db szeretetcsomagot, melyeket a Szociális Otthonba vittek az időseinknek.
Ezen a napon 11 órakor tartotta a Gyakorló Iskola I. osztálya a karácsonyi műsorukat templomunkban.

20-án a kisgyerekes családok közösen készítették a karácsonyfadíszeket.

21-én ½ 5-kor tartotta hangversenyét a Petőfi Iskola templomunkban. Szép élményben volt részünk.

24-én a templom 3 órától volt nyitva, hogy a kisgyermekek megnézhessék a betlehemi jászolt.

25-én a ½ 10-es szentmise a „pásztorok” hódolatáról szólt, a ½ 12-es szentmisét énekkarunk szereplése tette bensőségessé.
½ 5-kor hittanosaink betlehemi játékot adtak elő.

A Belvárosi Harangszó megemlékezett a 3,5 éve elhunyt Meszéna Joci néniről, születésnapja alkalmából.

December 29-én részt vettünk a Becket Szent Tamás ünnepségeken a kápolnánál, valamint a Mindszenty iskolában megtartott előadásokon, s a fogadáson. Méltóképpen zárta a napot a Kerek Templomban bemutatott: „Gyilkosság a katedrálisban” című dráma.

30-án Családos kirándulást szerveztünk Dobogókőre. Jól esett a játék a szabadban, majd a Manrézában elfogyasztott forró tea.

31-én a Hálaadási szentmise után irány a Hoffmann – kunyhó! Innét a pilismaróti ifjakkal az Ilona pihenőn át, Dobogókő. Vetélkedő, tánc, koccintással léptünk át az új esztendőbe.

Az alábbi felvétel Dobogókőn készült:

1998

Január 4-én tartottuk a 6. Képviselőtestületi ülésünket a Szentlélek segítségét kérve. Miklós atya rövid számvetés után, a tennivalókra irányította figyelmünket.

11-én láttuk vendégül a Pestszentlőrinci Egyházi Kórust, Reményi Károly igazgató Úr vezényletével.

18-án a Magyar Rádió Kossuth adója élő adásban közvetítette a 10 órás szentmisénket,melyen az énekkar Bach, Mozart műveket adott elő. De a népénekek is gyönyörűen szóltak. Hiszen hallotta az ország hívő serege. Utána jöttek a gratulációk…!

Az ökumenikus imahét keretében – január 18-25 között – mi belvárosiak szép számmal vettünk részt a Református-, Kerek-, Evangélikus-, Belvárosi templomban, valamint a Vízivárosi templomban megtartott ünnepélyes záró Istentiszteleten.

Január 6-tól Szederkényi Miklós – polgári szolgálatos katona – látja el a sekrestyési feladatokat. Örülünk!

Február 1-én 18 órakor tartottuk templomunkban az ünnepélyes gyertyaszentelést. Mindenki kezében égő gyertyával vett részt a /körmeneten, majd az azt követő szentmisén.

8-án rövid imával kezdtük Testületi megbeszélésünket. Plébános Úr praktikus cselekvésre kér fel bennünket. Ennek keretében 15-én 16 órakor Kálvária bejárására került sor. A stációk állapotát mértük fel. Részt vett rajta tipegőtől nyugdíjasig kb. 20 fő.

23-án szép élményben volt részünk: Kányádi Sándor erdélyi költő előadását hallgattuk a ferencesek tornatermében.

A „cselekvő szeretet” szép példája: Istvánffy Zoltán megmetszette a gyümölcsfákat, s lebontotta a kertben a drótkerítést. Sipka Péter a templomkapura új zárat szerelt. Baják Misi, Gerendás Gyuszi beüvegezett néhány betört ablakot. Köszönet érte!

Március 1-én a Testületi ülésen a Nagyböjt, s a tavasz közeledte, új feladatokat állított elénk. A pénteki keresztutakon egyre többen vettek részt. Szent József triduumán a templom mindig megtelt imádkozó emberekkel.

22-én a ½ 12-es szentmisén ünnepélyesen részesültünk a betegek szentségében.

18-án láttuk vendégül a környék plébánosait, akik itt tartották lelkipásztori megbeszélésüket. Jó volt látni Miklós atyát házigazda szerepben!

Az alábbi fotó a Tanácsteremben készült:

Móringer Lajos „hidegtálai” fokozták a családias érzést.

A képen Lajos bácsi és „remekművei” láthatók:

21-én Miklós atya a leendő elsőáldozókkal, s szüleikkel kirándulni ment Pilisszentlélekre. Mi itthon maradók – 20 fő – gereblyével, kalapáccsal felszerelve érkeztünk a templomkertbe. A férfiak falat bontottak, a hölgyek előkészítették a talajt a füvesítésre.
Este a Városi Szimfónikusok előadásában Bach: János Passióját hallhattuk.

25-én az esti szentmisén emlékeztünk meg Dr. Brückner Atyáról, aki 25 éve hunyt el tragikusan.

28-án a Nagyböjti Lelki napunkat Prohászka lelkiségéről tartottuk. Csodálatos volt Tóth Sándor főiskolai tanár Úr előadása, elmélkedése: „A Szentlélek hárfája” címmel. A 37 részt vevő lelkiekben gazdagon tért haza.

Nagy élményt jelentett a leendő elsőáldozók „bűnbánat” szentségének felvétele. A 46 kisgyermek komolyan, összeszedetten járult a 4 tisztelendő Úr elé. Megható volt, amikor a szülők megcsókolták gyermeküket.

29-én maradandó élményt jelentett a Péliföldszentkereszten a Kálváriajárás. Plébániánk a bevezető, s a 8. állomást kapta feladatul. Dobayné Marika és Miklós atya szervezésében: ifjúságunk, hittanosaink, Caritas-csoportunk imái szálltak az Ég Urához az élet védelméért, családokért, betegekért, édes Hazánkért.

Az alábbi felvétel a Kálváriajárás alkalmával készült:

31-én 6 főiskolás, Jolika, Katika kitakarították a Caritas-szobát. Gogola Magdi elrendezte a ruhákat, így van otthona csoportunknak.

Április 4-én volt a II. Akciónapunk. Ismét összegyűltünk 20-an. Tovább bontottuk az öreg téglafalat, szorgos kezek azonnal tisztították a használható darabokat. A tavaszi eső jótékonyan megöntözte az elvetett fűmagot, így mindnyájunk örömére szépül a kertünk.

A kisgyermekek részére elkészült a homokozó, a hinta. Valóban miénk a Plébánia!

5-én Miklós atya örömmel számolt be a Testületi ülésen az eredményekről. Ezután együtt gondolkozva beszéltük meg a Nagyhét teendőit.

Virágvasárnap ¼ 10-kor a templomkertben volt a barkaszentelés, innét a főkapun át vonultak a templomba. Itt dramatizált felolvasással elevenítették meg Urunk szenvedéstörténetét, a Passiót. A ½ 12-es szentmisén az énekkar énekelte el a Passiót.

9-én Nagycsütörtökön 19 órakor tartottuk az Utolsó vacsora emlékmiséjét. Az oltárfosztással kezdetét vette a gyász. A ferences templomban este 22 óráig közös virrasztást tartottunk.

10-én Nagypénteken ¾ 3-kor találkoztunk a Jópásztor kápolnánál, onnét indult a keresztút.
1-1 állomásnak más-más volt a felelőse: így az énekkar,a hittanosok, ministránsok, cserkészek, Egyházközség, Caritas, ifjú házasok, Máltaiak, Kolpingosok, stb. Konkrét fohászt fogalmaztak meg állomásnak megfelelően. Este 19-kor kettes sorban hódoltunk a Szentkereszt előtt. A közös szentáldozás után, csendben távoztunk a templomból.

11-én Nagyszombaton 10 órától, óránkénti beosztással tartottuk a Szentsír-őrséget. Csodálatos élmény volt látni az édesapákat, akik 2-3 apró gyermekükkel jöttek. Este 21-kor a ferencesek udvarán tartottuk a tűzszentelést. Innét gyertyás körmenettel vonultunk át templomunkba.

Húsvétvasárnap reggel a TV 2 műsorán Tóth Sándor főiskolai tanár Úr, Hajós Vilmos karnagy Úr vezényletével ifjúsági vegyes karunk gregorián liturgiát énekelt, a Szentsír oltáránál. Boldog örömmel gyönyörködtünk Nyúl Zsófi, Vilmos Petra, s a többiek áhítatot keltő szereplésében.

A ½ 10-es szentmise után, a ferences Atyákkal közösen tartottuk a feltámadási körmenetet, a Széchenyi teret megkerülve, templomunkban énekeltük el a Te Deumot.

Húsvéthétfő délutánján a fiatalokkal a Pilisnyereg, Feketehegyre kirándultunk.

Az alábbi két fotó Húsvétkor a templomunkban készült:

16-án a zsúfolásig megtelt Technika Házában tartott előadást Gyulay Endre megyéspüspök Úr a családok helyzetéről. A többgyermekes családban alakul ki a másikra figyelés. Fontos a közjó hangsúlyozása!

18-án a Kolping Család látogatást szervezett Érsekvadkertre, Mátéffy Viktor – volt plébánosunk – sírjához, aki 50 éve hunyt el.

A ministráns találkozón: Móringer Peti, Völgyi András, Nyúl Zsófi, Szederkényi Miklós derekasan álltak helyt.

Május 3-án, a Testületi ülésen Miklós atya örömmel köszöntötte a 8, diplomát kapott munkatársakat. Dobay Péter, Dobayné Mária, Oroszné H. Bea, Wildné Grób Mária, Göncziné Antalics Ica, Kardos Tamás, Mezei Attila, Mezeiné Marát.

2-án, a Húsvéti hangverseny keretében nálunk köszönthettük a Balatonfüredi-, Dobó Gimnázium kórusát. A szép élményekért köszönet Dr. Peuserné Kis-Szölgyémi Gabriellának, Gallyasi Géza tanár Úrnak, valamint Hajós Vilmos karnagy Úrnak.

4-én tartottuk Caritas-csoportunk soron következő összejövetelét.

Elsejétől este ½ 7-kor kilencedet tartottunk a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére: Hazánkért, Egyházunkért!

Vasárnap délutánonként a Tanácsteremből vidám hangok szűrődtek ki. Néptánc tanítás folyt – Németh Kálmán vezetésével – tudtuk meg a Harangszóból, Zsigárdy Bernadett tudósításából.

9-én az Esperesi Kerület papjait és munkatársait, fehér asztal mellett körünkben üdvözöltük.

25-én a Caritas Szervezet Régió értekezletét, Ferenczy Éva szervezésével – 49 fővel – nálunk köszöntöttük.
Miklós atya gondolatait, Teréz Anya gyönyörű imája követte. Jó érzés volt együtt lenni azokkal, akikkel összeköt a nemes munka végzése.

Csodálatos napja volt pünkösdvasárnap plébániánknak. A 45 hófehér, angyalruhába öltözött kedvenc, a templomkertből vonult be a templomba. Énekkarunk tette széppé e napot. Kálmán testvér gitárral kísérte az elsőáldozók énekét. A kertben a szeretet-agapé méltó befejezése volt az ünnepnek.

Alább elsőáldozóinkat láthatjuk a templomkertben:

Június 4-én a Szeminárium csodálatos kápolnájában tartottuk a biblia-órák zárásaként a hálaadó Szentmisénket, melyet Hollai atya, Nagy László nyugalmazott plébános Úr, s Dr. Beer Miklós atya celebrált.

7-én a Testületi megbeszélésünkön Istvánffyné Katika köszöntötte az 55. évét betöltött atyánkat. Különösen kell az Úr Isten segítsége most, amikor betegséggel küszködik…!
Megalakítottuk a gazdasági csoportot 6 fővel, a liturgikus csoportba 7 fő jelentkezett.
Este a ferences templomban gyönyörködhettünk a dunabogdányiak előadásában: „Isten pecsétje” című darabban.

Az Úrnapi körmeneten a Bazilikában, a hagyományoknak megfelelően vettünk részt.

13-án 17.30-kor Pócs Béla orgonahangversenyén vettünk részt templomunkban, ahol Handel, Bach és Corelli darabokat hallhattunk.

21-én délután 18 órakor tartottuk a Jézus-Szíve ünnepséget, litániával, szentbeszéddel. Ezt követte a körmenet: a Deák Ferenc út – Széchényi tér – Bottyán János út – IV. Béla út útvonalon. Szépen díszített ablakok között
vonult a fegyelmezett, méltósággal ünneplő szívvel részt vevő 400 fő. A dunabogdányi fúvós zenekar biztosította, hogy mindenki be tudjon kapcsolódni, egy időben az éneklésbe.

22-én beindult a napközis-tábor a plébánián. Önkéntes pedagógusok: Komorjainé Mária, Sinkáné Vera, Mézesné Marika, Konreich Melinda, Oroszné Bea, Mezeiné Mara, Győző Tamás vezetésével. Lelkes ifjaink: Vilmos Petra, Dobay Palkó, Arany Éva, Kapovits Réka Budapestről. Dudásné H. Bea szerdánként kézműves foglalkozásokat vezetett.

Az alábbi képen a Nagymarosi találkozón résztvevő ifjaink láthatók:

Caritas-csoportunk Tóthné Katika, Szabóné Julika szervezésével 22 kárpátaljai gyermeket üdültetett városunkban. Budapest, Zebegény, Mogyoróhegy szerepelt programjukban. A Kolping Házban megtartott búcsúvacsora tette számukra felejthetetlenné, az itt töltött egy hetet.

Bensőséges ünnepe volt idén plébániánknak a templombúcsú: Péter-Pál. Az esti szentmise után került sor a restaurált Nepomuki Szent János szobor újraszentelésére, ami Porpáczy László adománya. Az emlékbeszéd után elénekeltük az „Erdő mellett” című Kodály dalt. Meghatottan mentünk a szeretet-vendégségre. Zsíros kenyér, pogácsa, bor, Szabóné Julika vidám verse, tábortűz…
Egymásra találtunk!
A következő két képen a régi és az új Nepomuki Szent János szobor látható:

A hónap végén Pusztavámon mutatta be gyémántmiséjét templomunk gyóntatója Pálos Antal kanonok Úr. Szeretettel köszöntjük Őt.

Július 5-én a Testületi ülésen hála telt szívvel köszöntük meg a Szentlélek segítségét, hogy a sok-sok célkitűzést sikerült végrehajtani. Felmerült: szükség lenne egy sajtóreferensre, aki a médiákkal tartaná a kapcsolatot.
Köszönet Baják M., Gerendás Gy., és Holop G. lelkes munkájának, hogy a kerti nagykapu használható. Méltó a Nepomuki Szent János fülkéhez.

7-14 között Miklós atya, Kardos Gyöngyi tanárnő vezetésével útnak indult Erdélyországba. A 45 fő boldogan hallgatta Komáromy Szilveszter tanár Úr értékes ismertetését. Nagyszalonta – Déva – Vajdahunyad – Alvine – Gyulafehérvár – Nagyenyed – Tordai-hasadék – Maroskeresztúr – Marosvásárhely – Szászrégen – Maroshévíz – Ditró – Gyergyószentmiklós – Békás-szoros – Gyilkos-tó – Csíkszentdomokos – Csíksomlyó – Szent Anna tó – Tusnád – Székelyudvarhely – Falkaslaka – Korond – Parajd – Szováta – Medve-tó – Maroskeresztúr – Kolozsvár – Nagyvárad volt az útvonal.
Július 15-én hajnali 4 órakor érkezett haza a fáradt, de élményekben gazdag csapat, amelynek hazaszeretete elmélyült a 8 nap során.

A mellékelt képeken kis csapatunk látható Aradon, illetve Kolozsváron:

20-án 30 gyereket és 10 felnőttet repített a busz Dömösre, ahonnét 1,5 órás túrával érték el a tábort. Feljutottak a Prédikáló székre, Dobogókőre. Csillag-túra, számháború tette színessé az egy hetet. Eck András, Bogdányi Miki finom ételeket készített. A tábortűz melletti ének, az éjszakai két órás őrség tette felejthetetlenné a táborozást. Szabadtéri szentmisével zárult a csodálatos együttlét.

Közben a Caritas-Régió lelki napon vett részt Budapesten, a Magyar Szentek Templomában. Hollai atya, Spányi Antal Úr celebrálták a szentmisét.

Krisztinavárosi fiatalok „táboroztak” nálunk, szép gregorián énekükkel járultak hozzá a szertartásokhoz.

Augusztus 2-án hálaadással kezdtük Testületi ülésünket, hiszen a július hó tettekben igen gazdag volt. Szeretettel köszöntöttük az egy éve velünk gondolkodó, értünk dolgozó Mi Atyánkat. Plébános Úr örömmel újságolta, hogy a Máltai Szeretetszolgálat vállalta a gyermekek ingyenes étkeztetését a napköziben. Keddenként kirándultak: Vaskapu, Dobogókő, stb-re. Szerdánként Dudásné H. Bea tartott kézműves foglalkozást. Élettel telt meg a plébánia….! Hála Istennek!

A következő képen a csodálatos homokvár-építést láthatjuk a plébánia udvarán:

Miklós atya lába megsérült egy csónak-túra során. Három napig nyomta az ágyat, azután kerékpárra pattant, úgy ment temetni, mit sem törődött a vízhólyagokkal.

12., 13., 14-én a plébános Úr szentórát tartott templomunkban az ünnepre való lelki felkészülés keretében.

Jó volt látni 15-én a Bazilika kupolája alatt a jobb szektorban elhelyezkedő belvárosi híveket. Megszívleltük plébánosunk kérését: „Legyen ez a nap ismét Esztergom fő ünnepe!”

22-én óránkénti beosztással részt vettünk a hagyományos Szentségimádási napon. Szentmisével zártuk elmélkedésünket.

Elkészült az üveges veranda esővíz csatornája. Köszönet érte!

17-én ökumenikus ájtatosság keretében Böszörményi Mária, Révfalviné Julika, Németh Lajos tiszteletes Úr, valamint Dr. Beer Miklós atya mondta az igét. Ezen a napon este 19.30-kor gyönyörködhettünk a Monteverdi kórus koncertjében.

18-án a Bazilikában Liszt: Esztergomi miséjét hallottuk a Városi Szimfónikusok és a Balassa Kórus előadásában.

Hetves atya vezetésével ministránsok nyaraltak nálunk. Éppen az EURO napok forgatagába csöppentek.

„Plébánia-Szállodánk” az utolsó héten szegedi egyetemistákat látott vendégül, kenguru Atyával.

Szeptemben 6-i Testületi ülésen a plébános Úr köszöntötte Németh György Urat, aki Esztergomban szeretne Öregek Otthonát, „nevelő szülői” hálózatot meghonosítani egyházi segítséggel. Polgármester Úr felajánlotta a volt orosz kórház épületét. Pályázni kell! Kell egy alapítvány, amely támogatja. A Szent Tamási óvodát tartós bérletre a Máltai Szeretet Szolgálat kapta meg raktár iroda céljából. Tájékoztatást kaptunk: a MEDICOR, Sándor Palota, Takarék épület, Megyeháza, Foci-pálya, Mária-Valéria Híd sorsáról. Szó volt: az ismertető füzet megjelenéséről, a kripta aljazat javítási pénze Freiné Jusztika jóvoltából megvan. Köszönet az IFI csapatnak, a Tanácstermet, Hittantermet kimeszelték, kitakarították. Szederkényi Miklóst felvették a főiskolára. Köszönjük a hét hónapos lelkiismeretes munkáját! Ezentúl a Kolping Család levelei a plébániára érkeznek, kettő szekrényt kellett elhelyezni az irodában.
Új „polgári szolgálatos”-unk Németh Tamás a ferences Atyáktól jött.

6-án a ½ 10-es szentmisén a „Veni Sanct”-én megkezdődött az iskolai év, lélekben is.

Keddenként az esti szentmise után beindult a főiskolás, ifjúsági beszélgetés.

10-én a Technika Házában Egyház művészeti Konferencia volt, melyen a barokk, esztergomi emlékeit mutatták be Dr. Prokopp Mária, Horváth István, Pifkó Péter, Cséfalvay atya.

18-án a ferences templomban léptek fel a Mainthaliak, az esztergomi Liszt Ferenc Kórussal közösen. Nagyszerű volt.

A Nyugdíjas Klub péntekenként ismét találkozik a Tanácsteremben.

Az IFI csapat játékos vetélkedővel, tábortűzzel, tánccal búcsúztatta a nyarat.

A fiatal házaspárok találkozója beszélgetéssel, fényképek nézésével telt.

Köszönjük Dr. Prokopp Mária és Mudrák Attila minőségi munkáját, melyet a Belvárosi Templom Egyházművészeti könyvecske létrehozásában végeztek.

Október 4-én a Testületi Ülésen az ima után plébános Úr Baják M.-t üdvözölte névnapja alkalmából.

3-án a Bazilikában a Szentórán kértük a Szűz Anya közbejárását, a Szentlélek kiáradását városunkért, Hazánkért.

Megemlékeztünk Prohászka püspök Úr évfordulójáról.

Gyönyörű volt a gregorián ének a ½ 10-es szentmisén. Hajós Vilmos karnagy Úr a gyermekek részére a szentmise után énekkari próbákat tart. Köszönet!

Dr. Etter Ödön javaslatára beindult kettő hetente a ½ 10-es szentmise után – Dr. Prokopp Mária művészettörténész – 10 perces ismertetése templomunkról.

Október 8-án bensőséges ünnepe volt plébániánknak. Az esti szentmise után gyertyás körmenettel vonultunk a Magyarok Nagyasszonya kápolnába, ahol Miklós atya Égi Édesanyánk közbenjárását kérte Édes Hazánkért. Szeretnénk hagyományt teremteni!!

8-án este ¾ 7-kor benépesült a Tanácsterem. Szeretettel köszöntöttük Hollai Atyát, aki 4. éve közvetíti a Szentírás szavait a Biblia órákon.

11-én volt az egy éves születésnapja, Harangszónknak. Istennek hála!

A Nagymaros-i találkozón fiataljaink szép számmal vettek részt. Jó lenne, ha a többi csoport is vezetőjükkel együtt jelenne meg!

Szeretettel láttuk vendégül a Lindau-i Kolping Család küldöttségét, amely a mi tavalyi látogatásunkat viszonozta.

25-én a ½ 10-es szentmisén Bednárik Dénes Atyáért imádkoztunk, aki Esztergom szülötte, s itt működött, a nagyon nehéz napokban.

10-én autóbusszal, kettő személygépkocsival 50-en megmásztuk a Getét, látogatást tettünk Csolnokon, ahol részt vettünk Edit Stein kápolnájának felavatásán.

Beindult a „fáradt-káplán-képző” a Mindszenty Iskolában. „Az képes másokon segíteni, aki Teremtőjével, s önmagával békében él.”

Az Országos Cserkész – közgyűlésen hangzott el, hogy 2000-ben a cserkész nagytábor itt Esztergomban lesz. Nagy a felelősségünk…!

Fiataljaink Vácott, Zebegényben jártak, élményekkel gazdagon tértek haza.

November 1-én 17 órakor az eső ellenére sokan gyűltünk össze a belvárosi temetőben, hogy részt vegyünk Miklós atya könyörgő gyászszertartásán. A húsvéti gyertyáról vittük a fényt szeretteink sírjához.

4-én este 19.30-kor főleg fiatalok gyűltek össze templomunk kriptájában, hogy részt vegyenek a Hollai spirituális atya által bemutatott szentmisén.

A Kossuth Rádióban hallottuk Dr. Boda László teológiai tanárt, aki a négy éve elhunyt Meszéna Joci néniről emlékezett meg.

A Kolping Család vezetősége örömmel köszöntötte a Budapestről érkezett Láng György-, és Nagy Sándort, akik hasznos tanácsaikkal segítették az Egyesület munkáját.

8-án tartottuk a Testületi ülésünket. Imánk az árvízkárosultakért szállt az Ég Urához. Kész a templomtorony javítása. Szükségessé vált újabb 50 ülőhely beszerzése a templomba. Istennek legyen hála! Állandó témánk: a temetői Kálvária-kápolna tetővédelme…!

A szentmisén megrendezett Országos Cserkész összejövetel új ötleteket adott. Jó lenne Szent György napján itt megalapítani a IV. Béla Cserkészcsapatot.

Énekkarunk november 15-én délután 17 órai kezdettel hangversenyt adott templomunkban. Vezényelt Hajós Vilmos, orgonán játszott Tóth Rita.
Szeretettel gratulálunk Regőczi Atyának, hogy 1998. október 23-án elnyerte a Köztársaság kiskeresztjét.

Caritas csoportunk szeretettel vett részt a Vizivárosi Templomban megtartott Szent Erzsébet emlékműsoron.

Templomi gyűjtésünk: 34.000 Ft, plusz 50.000 Ft adomány. Vagy együttérzés híveinkben! Az árvízkárosultak köszönettel jelezték vissza: megkapták a sok-sok zsák adományt.

29-én rendkívüli Testületi Ülésen beszéltük meg a Lelki nappal kapcsolatos teendőket.

December 5-én ismét sikerült megtalálni a Mikulást, a városhatáron túl, ahova az aprókat, szülőket, nagyszülőket Vörös Jani bácsi segítette autóbuszán. Este a hittanosok, Kolpingosok, ministránsoktól volt hangos a plébánia, ahol Mikulás esten szórakoztak fiataljaink.

12-én tartottuk a IV. Lelki napunkat, amelynek fő témája: a Bűnbánat szentségének a fontossága. Illésy Mátyás atya előadását négy kiscsoportos beszélgetés követte: Dr. Prokopp Mária, Grób Lajos, Sági József és Győző Tamás vezetésével. Jól esett a magunk hozta uzsonna, s a fiatalok által főzött üdítő te. A 18 órás szentmisét a solymári fiatalok ének és zenekara tette élményszerűvé.

16-án az esti szentmisén került sor a Szent Család kép megáldására, majd került sor a „Szálláskeresés”-re.

Megható volt templomunkban 18-án ½ 10-kor a Kolping Iskolások karácsonyi ünnepe. Talán felébresztette lelkükben a szépre, nemesre való figyelmet. E napon 11 órakor a Gyakorló Iskolások énekes karácsonyi műsorában gyönyörködhettünk. Vencelné Erzsi nénit 100. születésnapján szeretettel köszöntötte a polgármester Úr, Tóthné Katika és Miklós atya. A Caritas-csoport tagjai 20 idős embernek vittek ajándékot. 23-án a szociális otthon ápoltjaival bensőséges ünnepség keretében készültek a Karácsonyra. 100 csomag sütemény lelt gazdára.

24-én délután 3 órától a templom nyitott ajtaja várta a kisgyermekeket a betlehemi jászolhoz.

25-én ½ 10-kor a „pásztorok miséje”. ½ 12-es ünnepi szentmisén az énekkar szerepelt, áhítatkeltően. Délután ½ 5-kor a hittanosok betlehemes játékában gyönyörködhettünk.

26-án este 17 órakor a Prímás Palota falán megkoszorúztuk Mindszenty József hercegprímás emléktábláját elhurcolásának 50. évfordulója alkalmából. A 18 órás szentmisét érte ajánlottuk fel. Ifjúságunk 31-én délelőtt Dobogókőn volt, élvezte a hó adta örömöket.

Este a 18 órás szentmisén a tömött ülőhelyek arról beszéltek: van miért hálát adnunk az Úr Istennek. Szívből kérjük őrködjön Miklós atya egészsége fölött, hogy ezen az úton vezesse a rábízott nyájat. Fiataljaink ezután vidáman szilvesztereztek.

1999

Mottó az „atya évé”-ben: Jézus Krisztusban testvérekké lettünk, becsüljük meg egymás szolgálatát! Az időt arra használjuk fel, amire Isten szánta: „jócselekedetekben bozgólkodó, választott népe legyünk!”

Elkészült templomunkról a művészi levelezőlap.

Január 2-án érkezett haza Milánóból plébániánk kiscsapata,akik a”Béke és bizalom zarándoklatán „ vettek részt. Két alapítvány létesült: az egyik a Gazdakör /az egykori Belvárosi Olvasókör / felújítására jött létre, a másik a „Szent Jakab” Alapítvány,mely az Öregek Otthonának létesítését szolgálja,együtt a nagycsaládos nevelési programmal.

Az ökumenikus imahét során,mindennap más templomban hallgattuk az Igét.A csúcspont január 20-dika volt, amikor templomunkban köszönthettük Paskai bíboros urat, Márkus Mihály Dunántúli református püspök urat, anglikán lelkészt,Révfalviné Budai Júlia ref. lelkészt,Szabó László evangélikus lelkész urat.

Itt a farsang: mókázzunk,vigadjunk! A keresztény ember is tud örülni, vidám lenni.

Február 2-án az esti 6-os szentmise előtt a gyertyaszentelés és körmenet kedves színfoltja volt templomunknak.
A „Szentjános-bogárkák” sokasága jelképezte Krisztust, a világ világosságát.

Plébániánkról sokan vettünk részt a Lourdes-i Kilenceden, a ferencesek templomában.

A 7-diki Testületi ülésen Miklós atya ismertette az elmúlt év költségvetését. Hála Istennek nincs adósságunk pedig rengeteg feladatot valósítottunk meg!
Terveink:A Plébánia repedésének megszűntetése. A Kálvária kápolna tetőzetének helyreállítása. 3-4 millió forintba kerülne! Megvalósulnak-e? Tervezzük a nagyböjti Lelkinapot. Plébános úr ismertette az első fél év feladatait.

14-én a szentmisék után vehettük fel a Betegek Kenetét. Megnyugvás töltötte el lelkünket.

17-én elkezdődött a Nagyböjt: „Por vagy és porrá leszel„.

Március 7-én a Testületi ülésünkön szeretettel köszöntöttük Gerendás Gyula társunkat, aki az operáció után felépülve,ismét dolgozni akar Plébániánkért.

A „ Belvárosi Harangszó „ felkerült az Internet-re, a Szerkesztő Bizottság a Nyúl házaspárral bővült. E napon az ifjúsági csoport a belvárosi Kálvárián, Krisztus szenvedésének keresztútján az első és hetedik állomás imáit mondták fiataljaink. Megköszöntük Kardos Tamás gondnok úr áldozatos munkáját, melyet állásváltoztatása miatt a továbbiakban nem tud ellátni. Széll Kálmán nyugalmazott mérnök úr felajánlotta segítségét, műszakiak terén.

Miklós atya 12-18 között Meintalban volt, testvérkapcsolatokat ápolni. Igyekeztünk zökkenőmentesen helytállni, ez idő alatt.

20-án délelőtt került sor az első szentgyónásra. Több mint 40 elsőáldozó jelölt részesült az isteni ajándékban.

21-én autóbusszal Péliföld-Szentkeresztre mentünk, ahol szemerkélő esőben a 13-dik állomásnál a mi Plébániánk vezette az elmélkedést.

27-én bensőséges délutánt töltöttünk együtt a nagyböjti Lelki napunkon. Horváth Zoltán szemináriumi prefektus Úr a „Tékozló fiú” példázatáról beszélt, a megbocsátó Isten és az ember kapcsolatáról. A kiscsoportos beszélgetések, a fehér asztal melletti együttlét, a szentségimádás, szentmise egy összetartozó kis közösséget erősített tovább.

28-án a virágvasárnapi barkaszentelés ismét a közelgő szentidőre hangolást szolgálta.
Az alábbi fotón a barkaszentelés látható a templomkertben:

Délután a rendkívüli Testületi ülésen Eck Alajos a Pasztorális Tanács elgondolásait ismertette a jubileumi 2000. évvel kapcsolatosan.

A Plébánia épület költségvetései közül Szabó Mihály Úrét fogadtuk el. – Pontosítottuk a Nagyhét teendőit. Sietve indultunk a Vízivárosi templomba, ahol Temfli József nagyváradi megyéspüspök Úr beszélt a kereszténység és a magyarságunk egységéről.

30-án a csodálatos tavaszi időben folyt a „nagytakarítás” a Templom kertben. Megtelt a konténer törmelékkel, a virágos kertben megindult az élet.

A következő fotó a „nagytakarítás”-on készült:

Délután tojásfestéssel folytatódott a vidám tavaszi program.

Árvízkárosultaknak 250 ezer Ft-ot továbbítottunk az Egyházmegyei Központba.

Április 1-én Nagycsütörtökön este 7 órakor az Utolsó vacsora emlékmiséjén vettünk részt. A templom tömve volt. Áhítatos csendben tértünk haza.

Nagypénteken délután 3-kor a „Keresztút”a Kálvárián meghatóan szép volt. A szemerkélő eső ellenére mindenki kitartott. Az esti szertartás a ferences Atyákkal és lelkigyakorlatos csoporttal élményszerű volt.
Nagyszombaton 10 órától a Szentsírt sokan látogatták. Este 9-kor a templomkertben a lobogó tűz fénye , s a gyertyák melege tette felejthetetlenné a „virrasztás”-t. Az éjjeli ünnepélyes húsvéti szentmise, ismét Egyházközségünk egységét bizonyította.

Húsvétvasárnap a ½ 10-es szentmise után tartottuk a ferences Atyákkal együtt a feltámadási körmenetet, ragyogó időben, ujjongó szívvel.

Alább a körmeneten készült felvételek láthatók:

Caritas csoportunk megható ünnepségen köszöntötte az Édesanyákat, Nagymamákat 23-án, a 17 órás szentmise keretében. Tóthné Katika és Gogola Magdi gondolatai csaltak könnyeket a szemekbe.

Megvalósult Miklós atya álma: Plébániánkon megalakult a „IV. Béla király” Cserkészcsapat. Gyermekeink a Bazilika mellett tettek fogadalmat. Énekszóval érkeztek templomukba a szentmisére. Elfogyott a 2 üst gulyásleves. Az öreg cserkészek örömmel fogadták a most avatottakat. Délután a borongós időben, folyt a vidám vetélkedő, a Gyakorló tornatermében: 51 lelkes cserkész versengésével.

A következőkben a cserkészavatáson készült felvételek láthatók:


25-én Szeminárium kápolnájában adtunk hálát az Úr Istennek és Hollai Atyának a Biblia órákért, melyek segítségével váltunk együtt érzőkké, a másik ember iránt.

Május 9-én bensőséges ünnepre gyűltünk össze. 53 kisgyermek vette magához az „ÉLET KENYERÉT” kapta meg kis keresztjét Miklós Atyától. Átélték gyermekeink a Szeretettel való első találkozás örömét. Imádkozzunk hűségükért!
Emelte fényét az ünnepnek Énekkarunk csodálatos közreműködése és a dunabogdányi gitár együttes szép zenei teljesítménye.

Ezen felvételek kis büszkeségeinket, az elsőáldozókat örökítették meg:


Micsoda öröm, hogy május 22-én 2 tanítóképzős fiatal részesült érett fejjel a keresztség szentségében Plébániánkon….!

24-én cserkészek és elsőáldozók Péliföld-Szentkeresztre, Nyergesre kirándultak. szentmise, focizás, a szendvicsek elfogyasztása után irány: Bajót! Pici pihenés után Nyerges volt a cél, ahol babgulyás csillapította éhségüket.

Alább a kirándulók láthatók:

Június 6-án a Bazilikában, az Úrnapi körmenetben a II. oltár Nyúl Éviék remekműve volt. Örömmel siettünk ismerőseink csoportjához.

13-án a Ferences templomban – Páduai Szent Antal ünnepe alkalmából – liliomszentelés volt, s gyermekek megáldása. E program után a Jézus Szíve körmenet, szívet melengető élményében vehettünk részt.

12-én ismét templomunk vendége volt Pócs Béla orgonaművész, és Imre Géza mandolinművész. Élményekben gazdagon távoztunk.

16-án – Árpád-házi Kinga – szentté avatása alkalmából az esti szentmisén és virrasztáson kértük közbenjárását városunkért, édes Hazánkért, Közép-Európa népeiért.

20-án a ½ 10-es szentmisén köszöntük meg az Úr Istennek az elmúlt iskolaév minden ajándékát.

26-án 4 órakor litániával kezdtük a „kerti-parti”-t. Bensőséges beszélgetés folyt a templomkertben. Az esti szentmise után, tábortűz mellett, Móringer Lajos mandolin kísérete közben, egy összeforrt közösség latolgatta a jövőt…?!

Befejeződött a plébánia-épület tatarozási munkája. Szabó Mihály mester Úr és csapata gyors és szakszerű munkát végzett. Köszönet érte!

Nyári napköziseink: munka, játék, kirándulással múlatták a szünidő napjait.

Júliusban is igen színes cserkészcsapatunk élete. Hol a Suzukiban ismerkednek a „Mi Autónk”-kal, hogy Zebegényben vesznek részt számháborúban. Máskor a Kolping focipályán találhatók, vagy éppen barack-szüreten vesznek részt.

Mozgalmas az élet a Plébániakertben. Hétről-hétre 1-1 hittancsoport, cserkészcsapat vakációzik nálunk: Nógrádból, Diósjenőről, Dunaújvárosból. Jelenleg a Budapest Krisztinaváros zenei tábora lelt otthonra.

24-én részt vettünk – Szentatyánk – II. János Pál által megáldott – Szent Kinga emléktáblájának leleplezésén a Bazilikában, a koncelebrációs szentmisét Dr. Dékány Vilmos püspök atya vezette.

Az itt látható felvétel az emléktábla felavatásán készült:

26-án délután 17 órakor a Nagyszülőkért volt szentmise templomunkban, melyet a belga Kettins Együttes tett még bensőségesebbé.

26-31 között a Pilisben ütött tanyát cserkészcsapatunk. Patak duzzasztása, túrák, éjszakai harc a zászlókért, lelki nap, szentmise a kövekből összehordott oltáron, a vidám tábortűz tette felejthetetlenné táborozásunkat.

A következő képek a táborozás alkalmával készültek:

Aki fiatalos lendülettel halad tovább: Michels Antal

1999. augusztus 1. – 2008. augusztus 1.

Az alábbi képen őt láthatjuk:

Szeretettel köszöntjük a Belvárosi Plébánia új lelkipásztorát Michels Antal atyát!

Kedves Antal atya!

Bízom abban, hogy testvéreim velem együtt igyekeznek kiheverni azt a traumát, amit Miklós atya elvesztése okoz. Látva ragaszkodásunkat, bizony nehéz érzelmi terhet jelenthet ez új Plébánosunknak.
Az Isten kegyelmének tudom be – másrészt nagyon okos problémakezelésnek és szerető jóakaratnak azt a nagyon pozitív magatartást, amit előzetes beszélgetésünk során ifjú Plébánosunknál tapasztaltam.Valóban a Gondviselésnek tudható be, hogy olyan Plébánost kaptunk személyedben, aki maga is tisztelője korábbi Vezetőnknek és nem a féltékenység ösvényén akar haladni csak a saját kútfőjére támaszkodva, hanem hajlandó bekapcsolódni a már megkezdett utakba és így együtt tovább építeni Isten országát. A tapasztalt hozzáállás azt bizonyítja, hogy jövendő Vezetőnknek az Isten ügye az első, van belső kontrollja és önuralma. Rendelkezik az alázat ritka adományával is. Mindez persze nem azt jelenti, hogy saját ötleteit nem valósíthatja meg, de a meglévő eredményeket és utakat is felhasználja.
Köszöntünk Téged Antal atya és testvéreimmel együtt szeretettel mondjuk: Isten hozott közénk!
Nyújtsd testvéri jobbodat, mint ahogy mi is nyújtjuk és együtt tegyük – mindenki a maga szintjén – azt, amit az Isten kíván tőlünk.

 

Isten hozott!

Sági József ek. világi elnöke

Két év után búcsúzunk Dr. Beer Miklós Plébános atyától.

Kedves Miklós atya!

Hihetetlen gyorsasággal elrepült az a két év, mit köztünk töltöttél.Mintha tegnap lett volna, hogy itt állva köszöntöttelek: Isten hozott Miklós Atya!
Bemutatkozásodnál beszámoltál fiatalkori élményedről, hogy egyszer itt jártál a belvárosi templomban és rövid imádban arra kérted Istenünket, hogy jó pap lehessél.
És íme érett papként váratlanul visszatértél a belvárosi színtérre és mi megtapasztaltuk, hogy Istennek jó papja, hűséges szolgája lettél és köszönetet mondjunk azért, hogy egybeszedted az Isten népét itt Esztergomban.
Hálát adunk az Istennek, hogy Te megláttad a lényeget és azon munkálkodtál a legutolsó napig is, hogy közösséget szervezz magad köré, mert ez az Isten népe fennmaradásának legalkalmasabb eszköze. Ezt a szervezést végtelenül türelmes, hallatlanul figyelmes, elfogadó, személyváltozás nélküli megbecsülő, mindig derűsen mosolygó, Jézusian nagyvonalú
szeretettel végezted és ennek nyomán a fejekben és a szívekben megindítottál egy érési folyamatot. Tudjuk, hogy mindannyiunknak feladata van az Egyházunkban – ezt a tudatot Neked köszönhetjük.
Azután köszönjük, hogy nagyra tártad a Plébánia kapuját mindenki előtt. Jól érzik itt magukat a fiatalok és otthonosan minden korú testvérek. Élet, mozgalmasság van a nagy portán. Köszönjük, hogy szerető atyja vagy a nyugdíjas csoportnak, a Kolpingnak, a Gazdakörnek. Köszönjük, hogy a Képviselőtestületet fórumnak tartod, ahol a munkatársakat mindenben partnerként kezeled. Hatékonyan működteted a testületet. Köszönjük, hogy az elkötelezett fiatal házaspárokat bevonod házasság előkészítő tevékenységedbe. Okos, tárgyilagosságot jelző újításodat nagy tisztelettel fogadjuk. Köszönjük a lelkes cserkészcsapatot, amit létrehoztál. Meggyőződésünk,hogy ez kiváló nevelési eszköz. Köszönjük, hogy nyáron is lehetőséget adsz a gyerekeknek, ezért működtetsz nyári napközit. Köszönjük nyitottságodat abban is, hogy Plébániánk otthont ad hittanos csoportoknak, ezzel is a hitéletet és a nevelést erősíted. Látjuk, mennyire szívügyed a fiatalok sorsa. Köszönjük azt a fáradhatatlanságot, amivel
létrehívtad és folyamatosan kiadod a kedves gyermekednek mondott Belvárosi Harangszót, Plébániánk közösségi újságját, amely a közösségépítés és a szeretetközvetítés kitűnő eszköze és méltó, hitükre a Te emberszerető egyéniségednek, amely megnyerte még a más vallású testvéreket is – de még a nem hívő emberek tiszteletét is felébresztette. Ezért is volt számunkra trauma, hogy elszakítanak Téged szerető híveid közül. Ezt a bíboros Úrnak is tudomására hoztam, de azt is közöltem, hogy belátjuk a papképzés mindent megelőző fontosságát és fájó szívvel, de értelmünkkel elfogadjuk a válás tényét. Titokban bízunk abban, hogy válásunk nem lesz teljes, valamilyen szinten azért marad kapcsolatunk. Persze nem elég ésszel belátni egy adott helyzetet, hiszen az érzelmi szálak ezer ponton sérülnek és ez veszélyt is hordoz magában. Mindenesetre nekünk, a közösség tagjainak kell átgondolni az érzelmi szituációt is. Nem szabad, hogy Dr. Beer Miklós elvesztése törést jelentsen a plébániai közösség életében. Az életet élni kell tovább! Folyamatosságot kell biztosítanunk. Dr. Beer Miklós Atya iránti szeretetünk Jézusban kell, hogy gyökerezzék.
Dr. Beer Miklós nem magát, hanem a szerető irgalmas Istent közvetítette – igazán magas fokon. Ezért a dicsőség az Istené, aki alkalmas eszköznek tekintette Miklós Atyát és benne kiárasztotta Magát felénk. Nem szabad Istenhez való ragaszkodásunkat Miklós Atya személyéhez kötni. Kérem Istenünket, adjon Testvéreimnek világos látást és istenhűséget.
Kedves Miklós Atya!
A Te életed, tevékenységed legszemléletesebb példája a személyesség fontosságának. Csodálatos személyes szeretetkapcsolatot tudtál teremteni a legkisebb gyermekkel és a legidősebb felnőttel egyaránt
és ezen keresztül a szerető Istent közvetíteni. Ez a hatékonyságod sarokköve. Hisszük, hogy Neked azért kell bennünket itt hagyni, hogy erre megtanítsad a papnövendékeket, hogy Ők is szeretve szolgáló papokká váljanak. Hisszük, hogy Te alkalmas eszközévé tetted magadat Istenünknek, ezért munkálkodásod eredményes lesz és még jobban kiteljesíti életedet és abban is megtalálod boldogságodat. Ezt kívánja szívből Esztergom hívő népe. Papi hivatásodat és életedet a Gondviselő Istenünk áldása kísérje, imádkozunk Érted!

 

Sági József ek. világi elnöke

A motoros repülőgép csak addig…

A költözködés és csomagolás közben kezembe került egy régi prédikációm, amit az első kápláni helyemről való búcsúzáskor írtam. Ebben arról volt szó, hogy megkapott a vitorlázó repülőtér látványa, amit akkoriban sokszor láthattam Dunakeszinél, Budapestre utaztamban, a vonat ablakából. Észre vettem, hogy a vitorlázó repülőgépeket egy egy motoros repülőgép vontatja föl a magasba. Amikor már jól magasan szállnak, akkor a vitorlázó repülőgép már önállóan folytathatja útját. Egyszer elkaptam azt a pillanatot, amikor a motoros repülőgép hirtelen alábukott és kiakasztotta a vontatókötelet. A motoros repülőgép csak addig fontos, amíg a vitorlázó gép fel nem ér a magasba. Ez a kép jutott eszembe akkor, és ez idéződik fel most is bennem. A papi hivatásunk sajátos jellegére ébresztett rá ez az élmény. Nekünk papoknak az a dolgunk – a papság kegyelménél fogva – hogy a többieket pályára vigyük. A cél az, hogy mindenkit felemeljen Isten szeretetének „felhajtó ereje”. A pap szolgálata addig tart, amíg ehhez a felhajtó erőhöz hozzásegíti a többieket.
Amikor már Isten személyes szeretete betölti valakinek a lelkét, akkor már „a motoros repülőre” nincs igazán szüksége. Visszafordulhat, hogy újabb „vitorlázó repülőket” segítsen pályára.
Harminc évvel később, ma ugyanígy érzem a mögöttem lévő két papi évet. Öröm volt együtt szállni az Úr Isten felé.
Az Úr Isten iránti köszönettel és büszkeséggel akasztom ki a vontató kötelet, de a szemem sarkából továbbra is az Úr Isten felé.

Dr. Beer Miklós

Dr. Gaál Endre kanonok Úr kinevezéséhez

Szeretettel gratulálunk Dr. Gaál Endre atyának, aki az Érseki Papnevelő Intézet rektora volt hosszú évek óta. Július elsején a Bíboros Úr a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola főigazgatójává nevezte ki. Adjon a Jó Isten sok erőt az új beosztásához, munkatársai és a nagy számú diákság méltó tisztelettel vegye körül. Ismerve emberszerető szívét, tudását, mindenben segítő készségét, bízunk abban, hogy új munkakörében is mielőbb olyan szeretettel veszik körül, mint mi itt a Belvárosban. Imáink ezután is kísérni fogják Őt.
Radnóti versével köszöntjük:
„Ember vigyázz, figyeld meg jól világod,
Ez volt a múlt, emez a vad jelen.
Hordozd szívedben.
… És mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
Hogy más legyen!”

Tisztelettel és szeretettel:
a Belvárosi Templom hívei

Augusztus elsején a ½ 10-es szentmisén búcsúztattuk, mondtunk köszönetet Miklós atyának a két év áldozatos, eredményes lelkipásztori munkájáért. Egyben köszöntöttük Antal atyát, akitől azt kértük: vezesse Egyházközösségünket a megkezdett úton, szeretetben!

A budapesti cinkotai hittancsoport – Prokopp Rózsa vezetésével – igen jól érezte magát a nyolc nap alatt plébániánkon

A fizikai munka egy percre sem szünetelt. Antal atya kérésére Istvánffy Zoli, Kardos Tamás, Holop Géza ásóval, lapáttal jelentek meg, s a három szoba aljazatát tették alkalmassá a betonozáshoz, a későbbi parkettázáshoz.

Hét fiatal – közöttük kettő cserkész – Mogyorósi József tűzoltó tiszttel egy hetet töltött Ausztriában, a tűzoltótáborban.

Az alábbi kép itt készült:

A templomban lebontották a rácsot, így ismét a régi belső várja a belépőt. Törhetetlen üveg került a belső templomajtóra. Gyóntatás a reggeli ½ 8-as szentmisék alatt folyik, valamint vasárnap a ½ 10-es szentmise alatt várja Galambos Atya a híveket.

Augusztus 13-16 között fokozottabban ügyeltünk Plébániánkra. Antal Atya – előzetes jelentkezés alapján – pap-testvéreivel kiránduláson vett részt. A Nagyboldogasszony napi szentmisén cserkészeink, az itt nyaraló makói cserkészekkel álltak sorfalat a Bazilikában, s osztották ki az emlékérmeket.

Híveink ismét 8 felejthetetlen napot töltöttek Erdélyben, Horváth Zoltán Prefektus Atya vezetésével.

29-én délután 3-kor Nyárbúcsúztatón vettünk részt a plébánia kertjében. Kicsik, ifjak, felnőttek örömmel fogyasztottuk az ízletesen elkészített Kőlevest. Minden cseppje gazdára lelt.

Szeptember 1-én ½ 9-es Veni Sanctéval új év kezdődött a Katolikus Kolping Iskolában,reméljük tartalmában is.

A Gyakorló Iskolások is itt a templomban kértek áldást munkájukra. Majd iskolájukban folytatták az ünnepséget.

Itt készült a következő kép:

A Képviselőtestületi Ülésen a plébánián működő csoportok vezetői számoltak be. Jó volt hallani a sokrétű munkáról. ( Caritas, Harangszó, műszaki csoport ).

10-től péntekenként, az esti szentmise után Taizei imaórát tartottunk: „Országunkért, ifjúságunkért”

11-én a „Keresztény család” képzésben részt vevő családok a Bajót melletti Öreg-kőre túráztak, csodálatos volt együtt.

A cserkészek igen aktívan élnek, kirándulás, számháború teszi színessé életüket.

16-án délután 15 órás szentmisével nyitott – a nyári szünet után – a Nyugdíjas Klub. Ezentúl két hetente találkoznak.

18-án Dobogókőre kirándultak a hittanosok, családok. ( 28 fő )

Beindult az óvodás hittan, Hengánné Gogola Gabi óvónő irányításával. Öröm látni a lelkes gyermek arcokat.

29-én este a jegyespár oktató házaspárok beszélgettek teendőikről.

Októberben az esti szentmisék előtt ½ 6-tól Rózsafüzér imádkozásra jönnek a hívek.

2-án részt vettünk a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón.

6-án az esti szentmisében emlékeztek meg fiataljaink Antal Atya irányításával, az Aradi vértanúk 150. évfordulójáról.

7-től megkezdődtek a Biblia órák Hollai Atyával.

9-én „szüreti bál” volt a Tanácsteremben, vetélkedő, jó hangulat uralkodott a fiatalok körében.

12-én Síllye Jenő és barátainak koncertje töltötte meg templomunkat.

Cserkészeink énekétől hangosak a gyűlések. Lelkesen készülnek a jövő évi országos nagy táborra.

16-án a Prédikáló-székre kirándult 18 bátor, fáradhatatlan.

21-én szépen sikerült az „Idősek Éve” megemlékezés. Szentmise majd a fehérasztal tette meghitté a délutánt.

23-án az esti szentmisén emlékeztünk meg az 1956-os forradalomról. Nagyon jól sikerült a Kolping Tantestület Lelki napja.

31-én a Vízivárosi Templomban köszöntöttük Ferenczy Rudolfot és Évát, házasságuk 25. évfordulóján. Balás Béla kaposvári megyéspüspök áldotta meg őket.

November 1-én a Belvárosi Temetőben 17 órakor szép számmal gyűltünk össze. Immár 3 éve emlékezünk közösen szeretteinkre. Antal Atya minden könyörgés után egy-egy mécsest gyújtott meg a Húsvéti gyertyáról.

6-7-én a nyergesújfalui cserkészeket láttuk vendégül.

8-án Tölgyessy Pétert köszöntöttük körünkben.

11-én az idén házasodtak találkoztak, nagyon jól sikerült az összejövetel.

13-án volt az adventi Lelki nap: Dr. Székely János, Dr. Beer Miklós, Dr. Tomka M., és Plébános Urunk beszéltek a közösségről. Hálaadó szentmisével fejeztük be a nagyszerű elmélkedéseket.

14-én a ½ 10-es szentmisén Dr. Cselényi István görög katolikus lelkész Úr és családja énekelt.

17-én az Idősek Klubjában Deák Ferenc testnevelő tanár irányításával beindult a kímélő torna.

Nagy élményt jelentett a szentendrei kirándulás: Szerb-ortodox templom és Múzeum, a Kat. Iskola, a Marcipán Múzeum gyarapította ismereteinket.

A hózivatar ellenére a friss megáldott 200 db cipó gazdára lelt, Szent Erzsébet ünnepén, az esti szentmise után.

Olgyay Gábor és népes családja csodálatos, szelíd hangon hirdették Isten bennünk rejlő országát.

26-án az adventi koszorú kötőktől volt hangos a plébánia.

Decemberben szomorú hír, hogy a Plébános Úr édesapját elszólította az Úr az élők sorából. Nyugodjék békében!

A Kolping Iskola és a plébánia között a jó kapcsolat szépen épül: közös elmélkedés a Tanácsteremben, igen gyümölcsöző.

Elkészült a Caritas-csoport 60 db ajándék csomagja, melyeket a lakáshoz kötött társainknak juttattunk el.

8.-9.-10.-én volt templomunkban az adventi Triduum, melyet Pajor András cinkotai plébános Úr tartott, megteltek a padok.

18-án a Gyakorló Iskola karácsonyi ünnepségének örülhettünk. A feldíszített több méter magas karácsonyfa, templomunk dísze.

19-én a váci Ifjúsági Kórus énekelt a ½ 10-es szentmisén.

21-én a budapesti Várszínházban: az Úr katonái című darabot tekintettük meg, mely a hit és a csoda kölcsönhatásáról szól.

23-án a Szeretet Otthonban 75 db csomagot adtunk át a ház lakóinak, hittanosaink szereplése közben. A gyerekek a Széchényi téren is örömmel betlehemeztek.

A misztérium játék alkalmával 200 ajándékcsomag került kiosztásra. Örül az idős, a gyermek egyaránt.

24-én az éjféli szentmise sokakat csábított a Bazilikába, hiszen TV helyszíni közvetítés volt. Ennek ellenére a templomunk is tele volt hívőkkel.

31-én délelőtt cserkészeink Dobogókőre kirándultak. Csillogó szemmel tértek haza. A szilveszteri bált a ferencesek tornatermében rendezték. Családias hangulat, játék, tombola, finom falatok, virsli búcsúztatta az évet.

Elkészült az gázfűtés a Tanácsterem, hittanterem, Caritas szobában. Köszönet érte.

2000. január

A 3-ai Szentségimádáson az idősek mellett megjelentek kis hittanosaink, cserkészeink. Biztató a jövő!!

12-én egy kamion búzor – Antal Atya öröksége – érkezett meg Budapestről.

Örömmel olvastuk Dobay Péter, Gábor és Grób Lajos beszámolóját a Taizei zarándok útról.

18-i hatállyal a Bíboros Úr kinevezte Antal Atyát a Vaszary Kolos Kórház lelkészévé.

16-23 közötti ökumenikus Imahéten sok belvárosi hívő vett részt a város különböző templomaiban. Nagyszerű feltöltődést adott a következő időszakra.

18-án Dr. Surján László képviselő Úr beszélgetett az érdeklődőkkel.

22-én Zarándoklaton vettünk részt: a Margit-szigeten, a Szent Koronánál, a Néprajzi Múzeumban. A Szépművészeti Múzeumban Majzer Miklós főigazgató Úr kalauzolt. Fárasztó, de gyönyörű, élmény dús nap volt.

A vasárnapi ½ 10-es szentmisén a Jó Pásztor közösség éneke növelte áhítatunkat.

2000. február

Testületi Ülésen Antal Atya értékelte az elmúlt hat hónap munkáját, s köszönetét fejezte ki a munkatársaknak. Szomorúan hallottuk, hogy Tóthné Katika leköszönt a Caritas-csoport vezetéséről, ezt a hivatali sokrétű munkájával indokolta.

Plébános Úr ismertette a következő hónapok programjait. E hónap a bálok ideje: jól sikerült a Közösségek összejövetele. Kedves volt a Szent Erzsébetes és frankás fiúk nyitótánca. Vetélkedő tette izgalmassá az estét. A Kolping szallagavató bállal szeretnének hagyományt teremteni. A cserkészbál és a „Vízi-farsang” élményei napokig voltak beszédtéma.

A hónap harmadik szombatján felzarándokoltunk a Bazilikába s a Várba. Izgalmas volt a tesztlapok értékelése, jutalmazása a Vármúzeumban.

Megvolt az elsőáldozók szüleinek első felkészítése.

Csodálatos élményben részesültünk a Főiskolán: „Hazánk 1000 éve hazánk” c. rendezvényen, melyet neves művészek tolmácsoltak. 1000 év történetén átívelő válogatást hallva, büszkén lehettünk magyarok.

2000. március

3-án a szentgyörgymezői temetőben hittanosaink Melinda és Antal Atya megkoszorúzták az 55 éve hősi halált halt katonák tiszteletére felállított, felszentelt emlékművet.

11-én látogatást tettünk a Kerepesi temetőben, ahol nagyjaink síremlékeit tekintettük meg. Az Örökimádás plébánia forró teával fogadott bennünket. A gyermekek érdeklődéssel nézték a Természettudományi Múzeum kiállítását.

5 ministránsunk Szentendrén részt vett a vezetőképzőn.

17-18-19-én 43-an vettünk részt a dobogókői Manrézában, Horváth Zoltán prefektus Atya vezetésével, lelkigyakorlaton. Jobban megismertük egymást, feltöltődtünk, egymásra találtunk!

24-én a Kincstárban járt kis csoportunk. Büszkén szemléltük Mátyás kálváriáját, a Suky kelyhet, a rézkarc kiállítást.

24-én lelkesen tapsoltunk Sík Sándor: István király című drámájának előadásán, a Szent István gimnazisták szereplésén, melyet Durzák Anna tanított be nagy szakértelemmel.

28-án Semlyén Zsolt államtitkár magas szintű mégis közvetlen hangulatú előadása lebilincselt valamennyiünket.

2000. április

1-én cserkészeink ismét erőt próbáló kiránduláson vettek részt Dobogókő-Pilisszentlélek Romtemplom-Vaskapu útvonalon. Az eső ellenére vidáman érkeztek haza.

6-7-8-án Hollay Atya tartotta a húsvéti előkészületet a Triduum keretében.

9-én felvettük a betegek szentségét.

Caritas-csoportunk megköszöntek Tóthné Katika önzetlen, közel 3 évi munkáját. Szeretettel fogadtuk Galambosiné Marikát.

14-én került sor az elsőáldozók első gyónására. Délelőtt a Kolping-nap keretében közelebb került a diákság a tanári karhoz. Szellemi vetélkedő, focimeccs, Diákparlament jó nyitánya volt a húsvéti szünetnek.

15-én ministránsaink az induló 30 csoportból az előkelő 2. helyezést érték el. Szívből gratulálunk!

Nagyhétfőn a szép napsütésben a templomkert ismét hangos volt a fiatalok vidámságától.

Nagycsütörtökön a budapesti Bazilikában részt vettünk a krizmaszentelésen. Az esti szentmisében plébános Úr 12 egyházi tagnak mosta meg a lábát. Örültünk a kiválasztásnak.

Nagypénteken délután 3-kor ismét végig jártuk a Kálváriát.

Nagyszombaton délelőtt a Keresztény Múzeumban Kontsek Ildikó művészettörténész vezetésével szemléltük MS Mester, Kolozsvári T. műveit.

Húsvét vasárnap öt gyermek plusz egy ifjú részesült a Keresztség szentségében. A ½ 10-es szentmise után vettünk részt a feltámadási körmeneten, visszatérve a templomba a Te Deumot énekeltük.

30-án szentgyörgymezőn a Búza Szentelésen sok belvárosi hívő volt.

2000. május

6-án a Bazilikában részt vettünk az Országos Mindszenty Zarándoklaton. Utána az ország minden részéből érkező Kolping Családok a szigeti Sportpályán majálisoztak.

Nagyon jól sikerült az Idősek Klubjának Máriaremetei kirándulása. Budapestről oltárt hoztunk a téli kápolnába, padokat Ausztriából kapunk. Felemelő volt a IV. Béla emlékmű megáldása, cserkészeink koszorúztak. A sekrestye fölött kiállítótermet létesíttünk IV. Béla tiszteletére.

7-én a ½ 10-es és ½ 12-es szentmiséken egy-egy szál virággal köszöntöttük az édesanyákat és nagymamákat.

A májusi litániák látogatottsága egyre növekszik.

A 15-ére meghirdetett lomtalanítások szorgos kezek elbontották a dűledező kamrát, a kerítés melletti falak tövét megtisztították a kőtől, törmeléktől.

Szomorú szívvel vettünk búcsút Dr. Dékány Vilmos püspök Úrtól a gyászmiséje alkalmából.

Kálmán Antal negyedik éves szeminarista tanúságtétele osztatlan örömet váltott ki a hívekből.

Kulcsárné Ancika 2,5 éves lelkiismeretes munkáját a Harangszó szerkesztésében hálásan köszönjük.

27-én meghatott szívvel foglaltuk el a fenntartott helyünket a kupola alatt. A zsúfolásig megtelt Bazilika arról tanúskodott, hogy a Szentatya Dr. Beer Miklós személyében méltó Embert jelölt ki püspökké.

28-án 46 gyermek járult először az Úr asztalához, bensőségesen ünnepelt Egyházközségünk.

Plébános Atyánk a Hősök Napja alkalmából a Csalamádé temetőben meghitt szavakkal emlékezett a magyar hősökről, katonákról.

2000. június

4-én cserkészeink részt vettek Zebegényben, az Országos Trianon Emlékünnepségen.

Péliföldszentkereszten 10 Caritasos vehette át az oklevelét, az egy éves tanfolyam munkájának elismeréseként. 3-án a Rám-szakadékban tett kirándulás, emlékezetes marad fiataljainknak.

15-16-17-én csodálatos előadások voltak a Tan. Főiskolán a „Lux Pannoniae „kíséretében. De jó volt, esztergominak lenni!

18-án a fél 10-es szentmisében felcsendült a Te Deum, melyen hálát adtunk az 1999/2000-es tanév minden napjáért.

19-23-ig Péliföldszentkereszten 82 fő vett részt a Hittantáborban. Jövőre újra szeretnénk elmenni.

29-én Templom-búcsú szentmiséjét Dr. Beer Miklós Püspök Atya tartotta. Utána családias agapén szeretettel fogadtuk más plébániák híveit. A tábortűz még szebbé tette ünnepünket.

2000. július

Zánkán 7 fiú képviselte plébániánkat, Csillebércen ifjú családosaink készültek fel a Nagygyűlésre.

1-2-én a Kis Stadionban a Kat. Nagygyűlésen szép számmal vettünk részt, melyen magyarság tudatunk erősödhetett.

A Jézus Szíve körmenet a szokatlan időpont ellenére is, szívet melengető volt.

2-8-ig a Kárpátaljai Zarándokúton 13 fő vett részt. Antal Atya meghatóan számolt be az élményekről

2-án a Balassa Kórus mutatta be versenyszámait, amelyeket Linzben a „Kórus Olympia 2000 „-en énekelt. Eredmény:a 350 kórus közül, 3 db bronzérmet nyertek el. Gratulálunk szeretettel!

A Testületi ülésen Antal Atya a jövőre tartandó Zsinatunkról beszélt. Idejében elkezdte az alapozást.

Bensőséges volt 16-en a Cserkészavatás, fogadalomtétel, melyen az esti szentmise részvevői is ott voltak. (7 kiscserkész és 9 nagycserkésszel bővült csapatunk.)Az önkormányzat 50 ezer forinttal támogatta cserkészeink táborozását. A hívek is megnyitották pénztárcájukat e nemes célra.

Örömmel vettünk részt a Bánomi lakótelepen létesült Máltai Játszótér megnyitóján.

Megható volt a nagycsaládosok öröme, amelyet a Caritas gyűjtés eredménye okozott. ( 125 ezer Ft.)

Az új erősítő érthetővé teszi a szentbeszédeket. Érdemes volt!

2000. augusztus

Cserkészeink az idén Héregen táboroztak. Csodálatos élményekkel tértek haza.

15-én felejthetetlen örömben volt részünk. 9-kor a Kerektemplomnál fogadtuk a Rómából gyalog hazahozott Szent Korona másolatokat. Fegyelmezetten, 4 fős sorokban vonult körmenetünk a Bazilikába. A Szent Jobb Pilismarót felől érkezett a főtemplomba. A főpapi szentmise után Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök úr adta át a Millenniumi zászlót, a Bazilika melletti vörös márvány oltár előtt. Ezután a királyi palota új szárnyának ünnepélyes átadására került sor. Este fél 9 órakor csendültek fel Erkel Ferenc: István király operájának hangjai.

18-19-20-án volt Szörényi-Bródy: Veled, Uram rockoperájának ősbemutatója. 10 000 ember tapsa kísérte a Székesegyház mellett.

19-én részt vettünk az Erzsébet királyné szoboravató ünnepségén. Csodálatos a szép királynő bronzszobra, a park bejáratánál.

22-én az egész napos Szentségimádásunkon minden órában volt imádkozó az oltáriszentség előtt. Antal Atya a Testületi üléseken, valamint a Harangszóban készíti elő a 2001-ben megrendezendő Belvárosi Zsinatot.

27-én Antal Atya zarándokaltot szervezett Kőszegre, emelkedett lélekkel tértek haza híveink.

Részt vettünk 19-én az Erzsébet királyné szobor avatóünnepségén. Csodálatos a szép királynő bronz szobra, a park bejáratánál.

22-én az egész napos Szentségimádásunkon minden órában volt imádkozó az Oltáriszentség előtt.

Antal Atya a Testületi üléseken, valamint a Harangszóban készíti elő a 2001-ben megrendezendő Belvárosi Zsinatot.

2000. szeptember

3-án volt az ünnepélyes Veni Sancte. Zsúfolásig megtelt a templom.

Cserkészeink 9-én a Plébános Úr vezetésével részt vettek a tréfás vízi fesztiválon.

14-én volt az Idősek Klubjának Veni Sanctéja.

16-án örömteli szívvel imádkoztunk a Vaszary Kolos Kórházkápolna újraszentelésén.

23-án templomunkban Steve Taylor pánsípművész szólaltatta meg hangszerét. Felemelő volt!

Megszépült a plébánia homlokzata. A nagy munkát az Önkormányzat 264 ezer Ft-tal támogatta.

Beindult a Film Klub, Istvánffy Miklós vezetésével.

Jegyes oktatást ifjú házasaink segítik.

Az idén kinevezett hitoktató lett: Vásárhelyi Melinda, Győző Tamás a Gyakorlóban, Palotay Károlyné a Kolping Iskolában.

24-én ismét Kőlevest főztünk a templomkertben, melynek nagy volt a keletje.

Örülünk az ovis hittan látogatottságának.

Emlékezetes volt a Rám-Szakadékban tett túra.

2000. október

Elsejétől minden nap Rózsafűzért imádkozunk.

5-től folytatódnak a Biblia órák Hollai Atyával.

6-án az ünnepi szentmise után hallottuk: Verebes Ernő: Psalmus Inter Nos ( Bizalmas Zsoltár ) kantátáját Reményi Károly és a Városi Szimfonikusok, Balassa Vegyeskar előadásában. Szeretettel ünnepeltük a körünkben megjelent zeneszerzőt a Vajdaságból.

7-én a Caritas Régió Lelki napján, hatan vettünk részt Bajóton. Dr. Rátkai István és Dr. Baghy Gizella főorvosok előadását hallottuk, Szentségimádás, Szentmise tette emlékezetessé együttlétünket.

13-án beindult a felnőtt hitoktatás, 8 fő gondolja újra a hitét.

14-én volt plébániánk Lelki napja. 30 fő lankadatlan figyelemmel hallgatta Beöthy Tamás SJ. Atya szavait a házasság, szerelem, kommunikációról. Különösen a „kis csoport”-ok voltak hatékonyak.

Ministráns vezető képzésen vett részt: Kriszti, Zsófi, Gábor.

18-án az Idősek Klubja, Antal Atya vezetésével Szombathelyre zarándokolt.

19-én Plébános Urunk vendégül látta az Esztergom-Szentendre esperes kerület tagjait.

21-én a Prédikáló-szék meghódítása volt a cél.

Reményteljesen indult be a jegyes kurzus.

26-án az Idősek Napja alkalmával, a szentmise után a Tanács-terem szűknek bizonyult, a Caritas által rendezett „szeretet-lakomán”.

Az idei missziós gyűjtés eredménye 47 ezer Ft volt.

Az APEH 199 ezer Ft-ot utalt át az SZJA 1 %-a ként.

A római zarándoklaton: Melinda, András, Tamás és Rita vett részt egyházközségünkből.

2000. november

1-jén a Belvárosi Temetőben 5 órakor Antal Atya meghatóan imádkozott közösségünk elhunyt papjaiért, kántoraiért, munkatársaiért, tagjaiért.

4-én a „Házas hétvégén” Blankenstein Miklós Atya élvezetes előadását hallhattuk.

11-én beindult a „Beteglátogatók” tanfolyama. Kerényi Lajos Atya értékes tapasztalatait osztotta meg velünk.

13-án a Tanácsterem adott helyet a „Szoc. Kerek asztal” résztvevőinek.

15-én V. J. K. TK dísztermében örömmel vettünk részt a hagyományos irodalmi és zenei esten.

Cserkészein közül 10 fő töltötte hasznosan a hét végét, Szigetszentmiklóson: a „regős” táborban.

19-én a ½ 10-es szentmisén zsúfolt templom várta Dr. Erdős Mátyás vasmisés Atyát. Sági József világi elnökünk szeretettel köszöntötte a Jubilánst.

19-én délután nagy élményt jelentett a Sátorkőpusztai barlantúra, ifjú Dobay Péter vezetésével.

Erzsébet-nap alkalmából, a 4 szentmisén 400 db cipót osztottak ki a résztvevőknek.

24-én Budapesten a Magyar Színházban megtekintettük Sütő András: Balkáni gerle című drámáját.

25-én a V. J. K. TK dísztermében Kecskés András lantművész koncertjén töltekeztünk.

26-án Krisztus Király ünnepén imaórát tartottunk templomunkban.

26-27-28-án vendégünk volt Barsi Balázs OFM Atya, aki csodálatos vezetésével készített elő az Ádventre, a Krisztus várásra.

30-án a Szabadidő Központban Pozsgai Zsolt: Fekete méz című drámáját láttuk.

2000. december

A beteglátogatói tanfolyam előadásai 29 fő részvételével folytatódnak.

Csodálatos élményben volt része, a 120 „Mikulás-kereső”-nek. Templomunkban a freskón találkoztak vele majd a Keresztény Múzeumban Kontsek Ildikó művészettörténész segítségével látták, a Bibliotheca előtt Miklós Püspök Atya várta Őket, végül a Tamás kápolnában két kisangyallal várta a Mikulás a gyermekeket az ajándékokkal.

6-án a Nyugdíjas Klub Debrecenben Munkácsy Mihály: Trilógiájában gyönyörködhetett. Némán csodáltuk a
nagy művész tehetségét, emberismeretét, Istenhitét.

A Caritas Régió vezetőit tanácskoztak nálunk.

Szerda reggelente 6 órakor Antal Atya „rorate” szentmisén imádkozott.

17-én a Kolping Család tagjai és a cserkészek elhozták Bécsből a „Betlehemi láng”-ot.

A HOBO koncerten szembesültünk önmagunkkal: a naponta megújuló keresztre feszítésünkkel, elbukásunkkal, felemelkedésünkkel.

22-én 3 órakor közös Caritas-Cserkész karácsony volt templomunkban. Senki sem távozott el üres kézzel. A Szeretet Otthonban 76 idős, fekvő beteget látogattunk meg.

23-án Steve Taylor – Szabó pánsíp művészetében gyönyörködhettünk.

24-én a ½ 10-es szentmisén mutatták be fiataljaink a Pásztorjátékot.

Antal Atyát a bíboros Úr helyettes esperessé nevezte ki. Szívből örülünk, gratulálunk!!

31-én a hagyományoknak megfelelően Dobogókőre kirándultak fiataljaink.

Az esti szentmisében mélységes együttérzéssel vettünk részt a Hálaadáson. Új dolog volt éjjel 11-kor az Imaóra, az ünnepélyes áldással kezdtük meg a XXI. Századot.

Elsőáldozóink:

Szeretettel köszöntöttük körünkben Miklós Atyát:

Öröm ünnepe:

Elsőáldozóink:

Péliföldszentkereszen:

Ministránsaink:

Cserkészavatás:

Útban a tábor felé:

Cserkésztábor szent cselekménye:

Cserkészeink:

Névadónk emlékművének megáldása:

Millennium a Bazilikánál:

A vaskapui Szűzanyánál:

Miklós Atya cserkészeket avat:

Közös kép a ministránsainkról:

Kárpátaljai zarándoklatunk:

Gyakorlósok karácsonya templomunkban:

2001. január

3-án nem volt egyedül az Oltáriszentség, egész nap jöttek a hívek imádni.

Folytatódtak a beteglátogatói tanfolyam előadásai. Dr. Felföldy Éva főorvos asszony gondolatai, városszerte beszédtéma volt. A jegyeskurzus előadásán egy vegyes vallású házaspár tett tanúságot, a mindennapokról. Az idén Antal Atya sok családhoz jutott el „lakást szentelni”. Az ökumenikus imahéten a belvárosiak szép számmal vettek részt a különböző templomokban. Kárpátaljáról Anikó nővér köszönő levele arról szólt, hogy milyen örömet szereztünk ajándékainkkal. Elkészült a téli kápolna, ahol tanulékony lélekkel fogadjuk a szent szavakat. Antal Atya a Harangszón keresztül készíti fel híveit a Belvárosi Zsinatra: minél többen vegyünk részt a felolvasásokban! Ne tömeg legyünk, hanem valódi közösség!!

2001. február

2-án cserkészeink gyertyát öntöttek, így készültek az ünnepre. Az esti szentmise előtt bensőséges körmeneten vettünk részt.

3-án 12 bátor túrázó, Dobay Péter vezetésével, Vaskapu, Fári-kút, Pilisszentlélek útvonalon, 10 cm-es hóban kirándult, hógolyózott. Jól esett a forró tea a csapatnak.

10-én a Caritas Régió vezetői ismét nálunk tanácskoztak.

11-én örömmel hallgattuk Miklós Atya római útjáról a beszámolót. Meghatottan osztotta meg élményeit velünk.

A Gyakorló Iskolában:

ünnepség, öröm:

jókedv uralkodott:

Mindnyájunk örömére megérkezett a 100 db kényelmes, kárpitozott szék. (Téli kápolna, Tanácsterembe került).

23-án nagy élményben volt részünk: a „Pázmány” Katolikus Egyetem lelkes hallhatói 3 ferences diák közreműködésével rendezték meg a „Prohászka-Babits-Esztergom” irodalmi estet a Tanácsteremben.

2001. március

3-án plébániánkról sokan voltunk a Bíboros Úr Hálaadó szentmiséjén, pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából.

8-án Kontsek Ildikó művészettörténész nagyheti festmények diaképeinek vetítésével tartott értékes előadást az Idősek Klubjában.

A Nagyböjtben péntek délután 5-kor Keresztutat végeztünk Antal Atya vezetésével.

15-én 13 órakor a Honvéd temetőben Miklós Atya négy társával tábori misét mutatott be. Szép időben, emelkedett lélekkel vettünk részt e megható szertartáson.

16-án 40 kis leendő elsőáldozó első gyónására került sor. Folyik az elsőáldozók szüleinek felkészítése a nagy eseményre.

17-én az „Inter picivel” utaztak Budapestre, az Állatkert megtekintésére, a vállalkozó kedvű híveink.

19-én megható volt az esti szentmisén Szent Józsefről a megemlékezés. A Plébános Atya köszöntötte Sági József világi elnök Urat, s megköszönte áldozatos munkáját. A szentmise végén az oltár körül felsorakozó édesapákat ünnepélyes áldásban részesítette Antal Atya.

26-án vendégünk volt Harrach Péter családügyi miniszter. Oly nagy volt az érdeklődés, hogy a templomban került sor a találkozóra.

A ministráns vizsgán 6 gyerekünk jelesen szerepelt. Irány: Róma!!

A Zentai templom képei, Verebes Ernő zeneszerző Pátriája:


Lakásszentelés: Lublóyéknál

Hajnal György kanonoki beiktatása:

A Család akadémia első előadását Dr. Endrédy István a MÁV elnöke tartotta, 28 hívőnk vett részt rajta.

Az Öröm vasárnapja valóban öröm volt, mert a diák fiatalok – köztük Kolpingos ifjak – végzeték a Keresztutat, a Belvárosi Kálvárián.

Nagyszerűen sikerült a Rác templommal való ismerkedés, melyet a Prohászka – Kör szervezett Dr. Horváth István, Dr. Prokopp Mária, Dr. Cselényi István információi, Zsemberi és Mújdricza építészek tervei tették szemléletessé.

2001. április

Elsején tele busszal mentük Péliföldszentkeresztre a Térségi Keresztútra.

5-én egyre meghittebben sikerült a Lelki nap a Kolping Iskolában. Ezúton köszönte meg Baumann Igazgató Úr a „kisatyák” hitoktatói tevékenységét.

6-án a bérmálkozók végezték a templomi Keresztutat, míg minket a busz Budapestre vitt a Csíksomlyói Passió megtekintésére.

7-én jól sikerült a pilisi kirándulás Dobay Gábor vezetésével.

8-án ministránsaink átéltek adták elő a Virágvasárnapi passiót.

E napon a Keresztény Múzeumban Barsi Balázs Atya bevezetője után Durzák Anna és Telek Pál irodalmi öszszeállításával készültünk a Nagyhétre.

Nagycsütörtökön az esti szentmisében 12 hívő tanárnak mosta meg a lábát a Plébános Atya.

Nagypénteken zúgó szélben végeztük a Belvárosi Kálvárián a Keresztutat. Este a „Csonka misén” nagyon sok hívő áldozott.

Nagyszombaton 10 órától a templom nyitva várta a Szent sír látogatóit. 19 órakor Tűzszenteléssel vette kezdetét a liturgia.

Húsvét vasárnap a ½ 10-es szentmise után a Körmenet egyesült a Ferences templomból kijövő hívekkel, mintegy 400 hívő énekelte a Te Deumot a templomban.

Megható ünnepünk volt 22-én, 42 kisgyermek járult első áldozáshoz. Adja az Úr Isten, hogy e gyermekek megmaradjanak hétről-hétre közösségünkben!

Antal Atya boldogan köszönte meg a segítők önzetlen munkáját.

Kisdéry Ádámné a szülők részéről végezte a példaszerű szervező munkát.

Az alábbi kép elsőáldozóinkról készült:

Ministránsaink együtt ünnepeltek elsőáldozóinkkal:

Ugyanezen a napon volt Szentgyörgymezőn a búzatábla ökumenikus szentelése.

Meghódítottuk a Strázsa barlangot.

A következő képek itt készültek:

29-én ½ 11-kor a Bazilikában a Szent Adalbert mise keretében, köszöntötte az 1000 éves egyházmegyénket a Ministráns találkozó 700 résztvevője.

2001. május

3-án az ősi Feldebrő templomába vezetett Zarándoklatunk, majd Gyöngyös nevezetességeivel ismerkedtünk.

E napon volt a Tanítóképző Főiskolások ballagása, mely az idén hagyományteremtő szándékkal a Bazilikában folytatódott, ahol a „húsvéti gyertyáról” gyújtották meg gyertyáikat a búcsúzók.

A papi hivatások vasárnapján Udvardy László másodéves papnövendék tett megható tanúságot hivatásáról. Antal Atyával betegeket látogatott, testületi ülésen vett részt, belekóstolt egy jól működő plébánia életébe.

Beindult szombatonként a hagyományőrző délután, ahol „aprók tánca”, kézműves foglalkozás, néprajzi előadás várja az érdeklődőket.

Szívet melengető volt a Nyugdíjas klub Anyák napi összejövetele: vers, mondókák, körjátékok vidámították fel a nagymamák, dédmamák szívét. Sütemény, vidám ének zárta a kedves ünnepséget.

Valódi ünnepe volt a ballagás a Kolpingos végzősöknek. Az összefogás érződött az iskola valamennyi tagján.

20-án a ½ 10-es szentmise után a templomkertben a Bóbita Együttes szórakoztatta a gyermekeket.

23-án vendégünk volt Dr. Bőzsöny Ferenc a Magyar Rádió nyugalmazott főbemondója. Tanúságtétele élmény volt a hallgatóságnak.

24-én a Szeminárium kápolnájában adtunk hálát az Úrnak, hogy idén is részt vehettünk Hollay Antal Atya vezetésével a Biblia órákon.

31-én hálaadó szentmise keretében 72-en vettük fel a Betegek kenetét. Jutalmunk a lelkünkben eláradó béke.

2001. június

3-án – pünkösd vasárnap – este 7 órakor a szent liturgia keretében hangzott fel Tolcsvay László és Tolcsvay Béla Magyar miséje, „fohász a magyar ifjúságért”. Hatalmas volt az érdeklődés. Sáfár Mónika gyönyörű hangja a Rotund énekegyüttes Tóthné Mózer Annamária vezényletével áhítatot keltett. A végén együtt énekeltünk a kórussal.

8-9-én Caritas lelkigyakorlat volt Péliföldszentkereszten, melyről 8 tagunk töltekezve tért haza.

9-én jól sikerült a Komárom-Bábolna kirándulás. Köszönet Jobbágyné Etának a szervezésért, idegenvezetésért.

10-én a ½ 10-es szentmisén adtak hálát hittanosaink az elmúlt tanítási évért.

Befejeződött a Családakadémia és a Jegyeskurzus.

17-én Nyúlné Évike az Úrnapi körmenet alkalmából a II. oltárt a Bazilikában, ismét csodálatos ízléssel díszítette fel.

21-én a Nyugdíjas Klub, a zord idő ellenére hajóval Zebegény, Visegrádon tett látogatást.

22-én templomunk vendége volt ismét, Steve Taylor pánsíp művész.

24-én felemelő ünnepe volt Egyházközségünknek a Bérmálás. Dr. Beer Miklós s. püspök Atya 19 ifjúnak szolgáltatta ki e Szentséget.

A Jézus Szíve körmenetet Hollay Atya végezte a szokásos útvonalon, bensőségesen.

21-23-án a Prímás szigeti rendezvények a Fény Központ mutatkozott be, s volt házigazdája a szenvedély betegeken segítők csoportjának.

2001. július

8-14-ig Cserkészcsapatunk Máriahalmon táborozott. Túra a Getére, városnézés Győrött, számháború, tábortűz tette vonzóvá az együttlétet.

13-15-ig 42 fő Beer Miklós Atya vezetésével bensőséges lelki gyakorlaton vett részt Péliföldszentkereszten.

23-29-ig 14 fiunk Mogyorósi József vezetésével, Ausztriában, mint tűzoltó táborozott.

28-án indult útnak 7 fiatalunk Antal Atya vezetésével Rómába, a Nemzetközi Ministránstalálkozóra a vizsgázó 61 gyermek közül.

29-én a Vízivárosi templomban vettünk búcsúz Horváth Zoltán Atyától, akit Budapestre helyezett a Bíboros Úr. Elkészült a kosárlabda kapu a templomkertben az ISM támogatásával.

28-án 6 ministráns Antal Atya és segítőik indultak Rómába a Nemzetközi Ministráns Találkozóra.

A következő újságcikk a Komárom-Esztergom Megyei Hírlapban jelent meg:

„Fény központ” nyílt Esztergomban

Az Esztergomban létrejött új drogellenes konzultációs központ Michels Antal Plébánosnak köszönhetően, a Belvárosi Plébánián kapott ideiglenes jelleggel helyet.
A Fény központ irányítója Hentes Ildikó, munkatársai pedig Ferenczy Rudolfné, Éva, aki egyúttal a Szent Erzsétet Karitász Bajóti Régiójának vezetője és Hidász Zoltán. Támogatói az Úton Lévők Alapítvány, Michels Antal Plébános és Molnár Alajos, nyergesújfalui Plébános. Ferenczy Rudolfné elmondta, hogy jelenleg az Úton Lévők Alapítvány keretében működő Fény Központ elsősorban az alkohol – és kábítószerfüggők, gyógyszerfüggők és azok hozzátartozóinak gondjain próbál segíteni. Hentes Ildikó a kábítószer-fogyasztókkal kapcsolatos területen kapott képzés alapján önsegítő csoportok szervezésével segíti azokat, akik drogfüggőségüktől szabadulni akarnak. Hidász Zoltán pedig az alkohol betegek problémáival foglalkozik. Együttműködnek különböző szociális, egészségügyi és rehabilitációs intézményekkel. A hozzájuk fordulóknak tanácsadás, segítő beszélgetés, orvosi konzultáció és jogsegélyszolgálat formájában tudnak segíteni. Munkájukhoz elsősorban állandó helyiségre lenne szükségük. Ezért felkeresték Meggyes Tamás polgármestert, aki örömmel fogadta kezdeményezésüket, és megígérte, hogy mindenképpen megoldást talál a Fény Központ megfelelő elhelyezésére, ahol egész napos ügyeletet tarthatnak és a tervezett önsegítő csoportok is működhetnek. Beszélgetésünk során a kábítószert fogyasztó fiatalokkal foglalkozó Hentes Ildikó elmondta, hogy nagyon sok fiatal van, akik nem tudják elmondani senkinek sem a problémáikat. A lelki feszültséget a könnyebbnek látszó droggal oldják. A konzultációs központ lehetőséget ad arra, hogy a hozzájuk forduló elmondhassa azokat a gondjait, amelyeket nem tud megosztani senkivel sem. A Fény Központ munkatársai között van szociális munkás, addiktológiai konzultáns, orvos és lelkész is, akik önkéntes alapon, térítés nélkül a szabad idejükben végzik ezt a nagyon sok lelki szeretete igénylő munkát.

– ZSÁ –

A következő cikk a Keresztény Élet című újságban jelent meg 2001. 06. 17-én

A szeretet önkéntesei

Megkezdték munkájukat a szeretet önkéntesei. Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház nyolc osztályán látogatják a magányos, lelki bátorításra, támogatásra szoruló betegeket.
Az egyes osztályok orvosai, nővérei jelzik, kik a rászorulók. A hozzátartozók is kérhetik a segítséget, ha elfoglaltságuk, vagy saját betegségük miatt nem tudnak annyi időt tölteni beteg szeretteikkel, mint amennyit ő igényelne. Megnyugtató, csendes jelenlét, figyelmes meghallgatás, együtt érző beszélgetés, együtt imádkozás – amit nyújtanak a beteglátogatók. Felmérik a betegek szentségek iránti igényét, hozzásegítik őket, hogy hitük és vallásuk szerint részesüljenek belőlük. Még kevés a tapasztalat, de a meglátogatott betegek boldogságot és hálát kifejező tekintete, köszönő szavaik bíztatást adnak a beteglátogatóknak áldozatos munkájukhoz. Az esztergomi-belvárosi plébánia hívei, élükön Michels Antal plébánossal, a tevőleges szereteten túl imáikkal is segítik a betegeket. De azt is kérik imádságukban, hogy egyre több beteg embertársuk magányának, szorongásának oldásában tudjanak közreműködni, egyre többük gyógyulásához tudjanak hozzájárulni. Ehhez az kell, hogy
ők is egyre többen legyenek. Munkájuk nyomán remélhetőleg egyre több szenvedő ismeri fel önzetlen tevékenységükben Krisztus irgalmát. Ahogyan ők is felismerik a szenvedőkben a mindenkiért életét adó, szenvedő Krisztust.

T. A.

Ministránsaink Rómában 2001. júliusban:

Cserkészeink a tábortűz mellett:

Miklós Atya és csapata Péliföldszentkereszten:

2001. augusztus

5-én a ½ 10-es szentmisén örömmel köszöntöttük a 187 km-es Bodrog-Tisza túra résztvevőit, akik alkalmazkodás, önfegyelemről tettek tanúságot a két hetes nomád életmód során.

15-e csodálatos élményt nyújtott. A hajón érkező Szent Korona megtekintése, a Melocco: Szent István megkoronázása című szobor megáldása.

Határon túli magyar gyerekek voltak vendégei a Rákóczi Szövetség szervezésében, a Kolping Családnál.

22-én egész napos Szentségimádás volt templomunkban. Minden órában 10-15 fő hódolt az Oltáriszentségnek. A betételen megtelt székesegyházunk.

Szomorúan nélkülöztük Sági József világi elnökünket, aki orbánccal, isiásszal van ágyhoz kötve.

Kálmán Antal diakónus a 2001/2002-es tanév I. félévében nálunk van lelkipásztori gyakorlaton.

29-én volt a Venci Sanctéja a Kolping Iskolának.

A cserkészvezetésben változás történt: Győző Tamás lemondott, ideiglenes vezető Eck András lett.

2001. szeptember

2-án volt a nyárbúcsúztató, Kőleves főzéssel egybekötve.

6-án beindult az Idősek Klubja Veni Sanctéval.

8-án volt az első Munkatársképző megbeszélése Tanácstermünkben, 52 fő részvételével.

Nagy népszerűségnek örvend a Kápolna-séta, melyet az egyetemisták Prohászka-Köre rendez.

Az ovis hittan egyre kedveltebb, köszönet Gabikának!

Cserkészeink, hittanosaink túrát tettek a Prédikáló-székre.

15-én meghatódva vettünk részt Jácinta nővér Örökfogadalom tételén a Ferences templomban.

Antal Atya örömmel, elfogódottan áldotta meg az új hittantermet, mely az ő ötletéből valósult meg.

A következő képen hittanterünk látható:

A Főiskola szociál pedagógiai hallgatói elkészítették az Egyh-g kérdőíveire adott válaszok értékelését. Szemléletes, elgondolkodtató!

Szentendrén találkoztak a Rómában járt ministránsok, bensőséges, örömteli hangulatban.

Örömmel köszöntöttük Kálmán Antal diakónust, aki ½ évig besegít Plébániánk életébe.

Búcsújáráson voltak híveink Máriapócson, Cselényi István paróchus Úr vezetésével. Élményszerű volt.

A Nyitott Kapuk Kult. Örökség napjain kinyílt: a Prímási Palota – Megyei Levéltár – Régi Szeminárium – Mindszenty Iskola kapuja, részt vehettünk az újjáépült Mária Valéria Híd bejáráson. Csodálatos volt!

A Hazaváró Napok 2 napos rendezvény – sorozata. Az egymásra talált emberek boldog találkozása.

7 hetes betegség után Sági József elnök Úr újra itt van közöttünk. Örülünk!

2001. október

Az Idősek Klubja Székesfehérvárra zarándokolt 4-én.

5-én az esti szentmise az Aradi Vértanúkért szólt, s ünnepi Koncertet hallottunk a „Balassa Bálint” kórustól, s a Városi Szimfonikusoktól.

6-án ½ 9 órára a Bazilika kriptájában köszöntöttük a 86 éves Regőczi Atyát, aki 125-ször mutatott be szentmisét Mindszenty hercegprímásért, édes Hazánkért, magyar Ifjúságunkért.

Plébánia közösségünk 11-én, 10 órakor indult a Mária-Valéria Híd avatására. Felejthetetlen élmény volt, látni a sok boldog, mosolygós arcot. 16 órakor a Bazilikában Dr. Beer Miklós s. püspök Atya hálaadó szentmisét celebrált a zsúfolt templomban. 19 órakor a Vízivárosi templomban felcsendült Vivaldi: Glóriája, Nálunk a sekrestye fölött megnyílt a Híd kiállítás.

A következő képek a Hídavatáson készültek:

Folyik a Munkatárs képzés: Roska Péter, Gödölle Márton, Molnár Alajos Atyák személyes tapasztalatai gazdagítanak bennünket. ( 52, 48, 42 fő )

21-én a „V J” T K adott helyet a Caritas Régió 10 éves ünnepének. (Zene, színdarab, előadások, Agapé). Antal Atya asztali áldása serkentett további munkára: Küldetésetek van!

Beindult a Szombat Esti Ház: filmvetítés, táncház a Tücsök Zenekarral. Játszóház a kisebbeknek. Kulturált szórakozás a résztvevőknek.

Az alábbi képen Caritas-csoportunk látható:

A következő cikk 10. 28-án jelent meg:

Együtt a családokért, Családakadémia

A szeretet lépcsőfokai, az öröm, a veszekedés-kibékülés… Három téma a 25-ből, amelyek egymást követően, havonta egy alkalommal, szombat délután megvitatásra kerülnek az Esztergom-Belvárosi plébánián, a családakadémia keretében a Schönstadt mozgalom által kidolgozott tematikával és az általuk ajánlott előadók-házas-párok közreműködésével. „Nagyszerű alkalmak ezek – mondja Michels Antal plébános. Az előadást követően a részt vevők 10-12 házaspár páronként félrevonul és megbeszélik a hallottakat, és magától értetődően a saját életüket is. Majd újra összegyűlnek, és közösen megtárgyalják a témát. A párok nagyon hálásak ezekért az alkalmakért.Mert éppen az ilyen négyszemközti és közösségben történő beszélgetések során találnak társakra, barátokra is egymásban. Megfiatalodva, egymás szeretetében megújulva távoznak, és ez a cél. Közben a gyermekeiknek a máltaiak játszóterén van foglalkozás, de hamarosan a tágas plébániakertben is lesz saját játszóterük, a kispályás kosár és focipálya mellett. Ez a plébánia négy pályázatot küldött be a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet tavasszal meghirdetett pályázatára, és mind a négy nyert. Ezek egyike a családakadémia. Jegyes oktatási kurzusaik karitászszervezetük családszolgálata, és a cserkészcsapatuk családi életre nevelő táborozási programja is támogatáshoz jutott. Jegyes oktatási tanfolyamaikra nem külső előadókat hívnak, hanem egy-egy, a plébániai közösséghez tartozó házaspárt kérnek egy-egy témához. „Érdekes, hogy a felkért párok először rutintalanságra hivatkozva próbálják elhárítani
a feladatot – mondja a plébános – , de utólag nem győznek hálálkodni, mert mint mondják, a felkészülés során rengeteget tanultak, olyan dolgokat fedeztek fel saját életükben, amelyre e „kötelező” végiggondolás nélkül soha nem jöttek volna rá… vagyis nemcsak a jegyesek gazdagodtak, hanem az előadó házaspárok is. Évente két jegyes tanfolyamot tartanak, átlagban 10-12 pár részvételével.

Ez a játszótér is pályázati pénzből készült:

A következő kép a hősi halált halt tűzszerészekért mondott imán készült a Belvárosi temetőben:

2001. november

1-én délután 17 órakor a temető kápolna előtt gyülekeztek kicsik, fiatalok, idősek, hogy a könyörgések után a Húsvéti gyertya lángját vigyék szeretteik sírjához.

3-án élményszerű vetített képes előadást hallottunk az Etna kitöréséről, Láng Istvántól.

E hónapban 3 ízben hallottunk igényes előadást Major Balázs, a „PP” Egyetem tanárától a Főiskolán a keresztesekről, s a muszlim világról.

11-én 11 órakor nagyon sok belvárosi hívő imádkozott Párkányban, a 300 éves jubileumi szentmisén.

18-án Caritas gyűjtés volt templomunkban, a 3 szentmisén 500 db cipót osztottunk ki a jelenlevőknek. Az esti szentmise után vendégünk volt Balczó András. Jó volt hallani gondolatait: „Az akaraterő olyan, mint a hit. Vagy van, vagy nincs.”

Cserkészeink meghódították az 570 méter magas Szakó-nyerget. A Lukács-árok, Malom-patak tájait járták be.

Ádventi koszorút kötöttek a fiatalok, caritaszosok.

2001. december

5-én a Mikulással találkoztak a gyermekek.

A következő kép erről készült:

6-, 7-, 8-án az adventi Triduumot Dr. Jelenits István Atya tartotta.

A következő kép a Triduum utáni vendégfogadásról készült:

A szeretet az, amely felindítja a másik ember szívében a szeretete, viszi hétről-hétre a beteglátogató csoport tagjait a kórházban fekvő embertársainkhoz. Dr. Felföldy Éva főorvosnő tartja kézben a csoportot, amelynek létrejötte Sági József világi elnök Úr gondolata volt.

9-én nyílt meg az Oratóriumban Dűrer: Mária élete című kiállítás, Dr. Majzer Miklós főigazgató Úr jóvoltából.

13-án vendégünk volt a The Golden Gospel Pearls Együttes templomunkban.

A kép fellépésükön készült:

15-én karácsonyi vacsoraestre volt hivatalos közel 100 munkatárs Antal Atyához. 15-én karácsonyi vacsoraestre volt hivatalos közel 100 munkatárs Antal Atyához.
Kolping Család elhozta Bécsből a Betlehemi Lángot.

20-án a Kolping Iskolában, 21-én a Gyakorlóban volt Lelki-nap. Ezen a napon a Caritasz karácsonyi csomagot nyújtott át, minden résztvevőnek a templomban. 22-én a Szociális Otthon lakóit ajándékozta meg a Caritas csoport.

A következő rövid cikk a Komárom-Esztergom Megyei Hírlapban jelent meg:

Karácsonyváró betlehemezés Esztergomban

Esztergomban a Mindszenty József Katolikus Általános Iskola tanulóinak betlehemező csoportja eleveníti fel az adventi szokáskör régi hagyományát. A betlehemesek pénteken és szombaton délután ellátogatnak az őket hívó szociális otthonokban, közösségekhez és családokhoz, hogy együtt készülődjenek lélekben a karácsonyi ünnepekre. A belvárosi templomban szintén pénteken délután 3 órakor tartják a Karitász karácsonyt az idősek részére. Az ünnepen a cserkészek betlehemes játékot is bemutatnak. Szombaton az esti mise után pedig fúvósok tartanak karácsonyi hangversenyt.

Muzslai

Az alábbi írás az Esztergom és Vidéke című hetilapban jelent meg:

Karácsonyi misztériumjáték Esztergom főterén

A Belvárosi Plébánia cserkész csapata – első ízben a város legújabb kori történetében – betlehemi pásztorjátékot rendez a város főterén, a Széchényi téren, az ott felállított betlehem előtt. A pásztorjátékot december 24-én délután 4 órától mutatják be, azzal a célzattal, hogy amíg a felnőttek otthon a karácsonyi előkészületeket folytatják, addig a gyerekek, az ünnepi várakozás fokozása képen, megtekinthetik az „előadást”.

28 – jan. 1-ig 500 fiatal TAIZÉ-i, a „Bizalom zarándoka” volt vendége Esztergomnak. Főmotor Antal Atya, Grób Lajos, Penyigei Laci, Penyigei Marietta s lelkes csapata. Köszönet a befogadó családoknak!

Szilveszter éjjel az ökumenikus imaórán megtelt templomunk, a zarándokokkal és vendéglátóikkal.

Félezer zarándokot fogadtunk

Európai jelentőségű zarándoklatot szervezett hazánkban a Taizé Közösség, mely 1940-ben alakult és minden év végén 10 ezreket mozgósít az európai találkozókra. 1991 után második alkalommal jöttek a kontinens 25 országából hazánkba. Egy sor nagyváros szerepelt az eddigi találkozók helyszíneként. Róma 1987, Prága 1990, Warsó 1999, Barcelona 2000. Budapestre 70 ezer fiatal jelentkezett, ezért vidéki helyszíneket is kerestek a szervezők a vendéglátásra. Esztergomból a Belvárosi Plébánia nevében Michels Antal Atya ott volt az első hívó szóra. Nagyszerűen működtek segítői. Kálmán Antal diakónus, Dobay Péter, Penyigei Marietta, Gál Bernadett, Penyigei László, Dobay Péterné, Nyúl Józsefné, Durzák Anna, Pintér János, Reményi László, Friedmann Róbert és mások. Több, mint 50 család jelentkezett szálláshellyel, valamint felkínálta szolgálatát a papi Szeminárium, a Szatmári Irgalmas Nővérek kollégiuma és a Ferences rendház.

December 28-án délelőtt menetrend szerinti autóbuszokkal, különjáratokkal, vonattal, személykocsikkal több mint félezer hátizsákos zarándok érkezett városunkba. A plébánia-kertben Michels Antal Atya volt az első, akivel találkoztak, meleg teát, szendvicset kaptak az érkezettek, majd mindenki „nyilvántartásba került”. Egy-egy zarándok csupán néhány percet várakozott, profi volt a vendéglátók felkészülése, idegen nyelvi ismerete, szolgálatkészsége. Mindenki megkapta szálláshelyének címét, hozzá térképet, esetenként kísérőt.Az egy-két napi
utazástól elcsigázott fiatalok lepakoltak, megebédeltek, tisztálkodtak, átöltöztek és már gyülekezhettek is a Budapestre induló autóbuszoknál. A Széchényi téren, a Jókai utcában, a Kossuth Lajos utcában mindenhol Taizé-Budapest-Esztergom 2001-2002 feliratú különjáratok vártak utasaikra. Az esztergomiak, az ide látogató szilveszterező vendégek mosolya és szimpátiája kísérte mindenütt a fiatal zarándokokat. Jutott belőlük Szentgyörgymezőre, a Vízivárosba, a Belvárosba, mindenütt felbukkantak. Naponta közösen imádkoztak a katolikus, a református és az evangélikus templomokban, ám ebédjük, vacsorájuk rendszerint a fővárosban, a Hungexpo területén volt.
Az estét a kollégiumokban, a vendéglátó családoknál töltötték, sokukkal találkozhattunk a Várhegyen, a Duna-parton vagy a Mária-Valéria Hídon. Szilveszteri programjuk előbb a templomokban szólította őket, majd a Főiskola, a Szemináriumi és a gimnáziumi díszterem lett a helyszíne a „népek ünnepe” című kötetlen találkozójuknak. Az újév első napját szállásadóikkal töltötték, együtt ebédeltek, majd 14 órakor indultak a buszok Budapestre. Népes csoportok köszöntek el az ifjú zarándokoktól, akiknek ötnapos esztergomi jelenléte sokáig megmaradt a városlakók emlékében. Lapunk kérdésére Michels plébános Atya elmondta, hogy mind a fővárosban, mind Esztergomban órarend szerinti pontossággal zajlottak az események.
Sok-sok önkéntes házigazda, kísérő szolgálta a kontinensre szóló és „A bizalom zarándokútja a Földön” címet viselő ökumenikus ifjúsági találkozót. Különös öröm töltötte el Antal Atyát azért a szeretetért, amit a plébánia közösség tagjai mutattak ki az eddig számukra ismeretlen külföldi zarándokok iránt.

Az alábbi kép Rózsáréknál készült, ahol 3 olasz lány, 7 lengyel fiú franciául és németül társalgott:

„Csoda volt, ami velünk történt…”

Félezer zarándok városunkban töltött öt napot. E hatalmas „vállalkozás” irányítója Esztergomban Michels Antal belvárosi plébános Atya volt. December közepén vált nyilvánossá a zarándokok fogadása. Attól kezdve a szervezők minden figyelmüket ennek szentelték. Az ünnep, benne a zarándokút azóta eseménydúsan, emlékekben gazdagon elmúlt. Az ehhez kötődő pillanatok azonban még sokáig lesznek baráti beszélgetések témái. Ahogy az most a mienk is.

A plébános Atyával emlékezünk:
-Mit jelent az Ön számára az idei karácsony?
-Egy papi körben ugyancsak feltették ezt a kérdést. A karácsony számomra „a munkás hétköznapokat” hozta.
Jó volt együtt ünnepelni, de állandóan ott volt a gondolataimban, miről fogok ma beszélni, hogy fog a pásztorjáték lezajlani. Örök izgalom.A karácsony számomra a taizei találkozóval lett teljes. A várakozás, a készülődés öröme volt az, amit teljessé tette a mostani ünnepet. Úgy éreztem, hogy mi voltunk Betlehem, s hozzánk jöttek el a három királyok.
-Milyen konkrét feladatokat jelentett a találkozó Önnek?
-Már áprilisban jeleztük, hogy szívesen vendégül látnánk pár fiatalt Esztergomban. Akkor azt mondták nekünk, hogy túl vagyunk azon a 30 km-es sávon, amelyben egy óra alatt elérhető a HUNGEXPO területe. Azonban Budapesten kevés befogadó családot, közösséget találtak a szervezők, ezért december elején Aloise testvér telefonált, hogy mégis kérik a mi segítségünket. Először azt mondták, hogy 400 főt küldenek. Nagyon megijedtem, hogy sikerül-e ennyi embernek helyet találni. Bíztam azért abban, hogy lesznek olyan szíves emberek, akik segítenek majd. Hirtelen azon kaptam magam, hogy egy fiatalok közössége vette át a koordinálást, hetente találkoztunk, s ők szervezték az előkészületeket. Nagyon örültem a segítségüknek, hagytam,csinálják nyugodtan.A végén annyian jelentkeztek befogadásra,hogy 500 főt is el tudtunk helyezni.
Sokan segítettek a találkozónk, így ifj. Dobay Péter, Penyigei Marietta és Laci, Kálmán Antal diakónus, Friedmann Robi és Rita, Grób Lajos, Legény-Tóth András és Ági, Völgyi András, Dobay József, Pintér Dani, Süttő Dani, Nyúl Józsefné, Gergely Edit és Endre, id. Kardos Tamás, id. Dobay Péter és felesége, Engelbrecht Tamás, Eck Balázs, Miklós Tamás, Vavrovics Zoltán, Vizúr Judit, Dobay József, Szerencsés Kata, Nádler Adrienn, Salánki Eszter, Erős Dávid, Móringer Péter, Kugler Balázs, Durzák Anna, Salánki Eszter, Ungárné Sós Mária, Horváth Sándor, Dunai Éva, Pintér János, Vilmos Éva, Reményi László és János, Horváth János, Pupova Miklós, Nyúl Józsefné és Zsófi, ferences diákok…stb. Sokan segítettek akkor, amikor süteményt, üdítőt hoztak a közös szilveszterre, s január 1-jén, mikor is befogadtak fiatalokat mások is egy ebéd erejéig.
-Milyen élményt nyújtott az egyházközségnek az ötnapos vendégfogadás?
-Mindenkit megmozgatott ez a találkozó. Sokan befogadtak, a szeminárium, a szatmári nővérek, a ferences gimnázium, és sok kedves testvér. Így Mikessy Mónika, Sárosy Károly, Sinka Imréné, Nyéki Tímea, Gerendás Gyula, Baják István, Klotz József, Mónosné Burányi Cecília, Varga Sándorné, Borsody Árpádné, Kis-Tóth Gabriella, Durzák Anna, Szabó Andrásné, Várady Sándorné, Lénárt Mária, dr. Ungár Dénes, Burányi Miklósné, Wild Tamás, Tamás Balázs, Grób Lajos, Bognár Ilona, Marek Vilmos, Istvánfi Gábor, Dobay Péter, MécsMiklós, özv. Balázs Jánosné, Kardos Tamásné, Gogola Emilné, dr. Nemes Tamásné, Erdősi Gabriella, SpeierGergely, Mudrák Attila, Mézes Nándor, Antalics Attila, Arató Miklós, Bábos Emília, Bihari Antal, Dobay Pál, Dózsa Ildikó, Erős Gábor, Farkas Irma, Gép Júlia, Fehér Attila, Égő Tibor, Hamvasné Szedák Tünde, Hengán Ferenc, Hertelendy Zsolt, Horváth Sándor, Istvántty Zoltán és Kató, dr. Jónás László, Kamarás Mátyás, Kecskeméti István, Kissné Dódosi Lenke, Móringer Lajosné, Orbán Balázs és Kati, Pap Anikó, Reményi Károly, Rosta Béla, Rózsár Brigitta, Rózsár Tivadarné, Simon Ferencné, Takács Katalin, Téglás László, Varga Sándor-né, Várnagy Melinda – a teljesség igénye nélkül. Köszönöm mindenki segítségét. A végén megfogalmazódott bennünk, hogy inkább mi kaptunk ajándékot avval, hogy befogadtunk testvéreket külföldről, így: Ausztriából, Hollandiából, Horvátországból, Jugoszláviából, Lengyelországból, Lettországból, Litvániából, Olaszországból. Csoda volt, ami velünk történt, és szeretnénk ezt a csodát másokkal is megosztani.A közösség nyitottsága, befogadása a mi gazdagságunk! Erre tudjunk közösen rácsodálkozni. Már a folytatáson gondolkozunk, nyáron szeretnénk eljutni közösen Taizebe, a burgundiai kis faluba.

Isten éltesse továbbra is közösségünket, mely az Ő szeretetéről tett tanúbizonyságot! Mi voltunk és vagyunk Betlehem, a hívő emberek közössége, ahová megszületett a kis Jézus!

2002. január

Csodálatos kiállítás volt Oratóriumunkban: Dűrer: Mária élete. 17 db-os metszetét láthattuk a Szépművészeti Múzeum jóvoltából. Ezt követte: Vas János: „Farsangi képtár” című műveiben gyönyörködhettünk.

13-án a szentgyörgymezei temető II. világháborús emlék keresztjénél emlékeztünk a „Doni áttörés” évfordulója alkalmából. Az esti szentmise után vendégünk volt Kamarás István szociológus, aki a „Közösség az új évezredben” címmel tartott előadást a Plébánián.

Keddenként este ½ 7-től taizei imaórán nemcsak fiatalok imádkoznak az ökumené szellemében.

A Család Akadémia összejövetelein egyre több házaspár vesz részt, időt szentelnek egymásra.

2002. február

Ez a hónap a farsangolás ideje: ifjak, idősek, óvodások ünnepelnek, szórakoznak.

4-től beindul a „Jegyes Kurzus – felkészülés a házasságra”. Hiteles házaspárok vallanak életükről, problémájukról.

Ferenceseknél, a Lourdesi Kilenceden Plébániánkról nagyon sokan vettünk részt a körmeneteken.

A kórházlátogatók mosolya, visszatér hozzájuk a betegek részéről. Az idén a nagyböjtben péntekenként más kis közösség végezte, így: a Kulcsosok, Taizé-iek, Caritaszosok, Ifjúságaink, óvodások keresztútja.

A Családakadémia tagjai havonta hallgatnak meg nagyszerű előadásokat, nagycsaládosok élettapasztalatairól.

3-án 15 órakor a Zöldházban láttuk a Kis Herceg című művet, a Mindszenty Katolikus Iskola előadásában, Kanász Niki csodálatos főszereplésével.

Az Idősek Klubja látogatást tett a budai Várban. – Szívós Gábor képeit láttuk Galériánkban.

2002. március

Kedd esténként 15-20 fő imádkozik Taize-i szellemben, az esti szentmisék után.

Ministránsaink 8-9-10-én Kálmán Antal diakónus Atyával, Bajóton részt vettek a képzésen.

Fiataljaink 16-án látogatást tettek a Terror Házában.

Galériákban a budapesti Cigányház alkotásait tekinthettük meg.

Nagyböjti Triduumot Dr. Ladocsi Gáspár s. püspök Atya tartotta 17-18-19-én, „Krisztus és a család” címmel.

Vasárnap este Sillye Jenő és barátai zenélnek. „Jót tenni jó!” perselye 18-án a Dévai Gyermekotthonnak gyűjtöttünk.

21-én a Gyakorló Iskolában, 22-én a Kolping Iskolában a tanulók Lelki napon vettek részt.

23-án fiataljaink az „Álmok álmodói – világra szóló magyarok” címmel kiállítást tekintették meg.

24-én Koltai Gábor filmrendező volt vendégünk az esti szentmise után.

29-én a Képviselő Testület tagjai imádkozták a Keresztutat a belvárosi temető kálváriáján.

Szépen sikerült a 3 szent nap, zsúfolásig megtelt templomunkban. Húsvétvasárnap a ½ 10-es szentmise után a Feltámadási Körmenetet a ferencesekkel együtt a szokásos útvonalon tartottuk, fúvós zenekar kíséretével.

2002. április

6-án imazarándoklatot tartottunk hazánkért a Getei kereszthez.

Cserkészeink a Remete-barlangokhoz mentek kirándulni: havazás, ibolyamező, csodálatos látnivalókban volt részük.

Jól sikerült elsején a Locsolóbál.

7-én megható volt a 4-es keresztelő, a leendő elsőáldozók közül.

Húsvétvasárnap búcsúztattuk Hajós Vilmos kántorunkat, aki 10 éven át vezette énekkarunkat, látta el az orgonálást, végezte a temetési szertartásoknál az éneket.

13-án volt az elsőáldozók első gyónása. Antal Atya nagy szeretettel készítette fel a 37 gyermeket.

14-én az Idősek Klubja Soroksárra, a Nemzeti Színházba, a Nemzeti Múzeumba és Terror Házába tett látogatást.

14-én ősbemutató volt templomunk: Jászberényi: Júdás védőbeszéde, Horányi László színművész előadásában.

21-én a ½ 10-es szentmise keretében 78 fő vette fel a Betegek Kenetét. Emlékül egy szál fehér szegfűt és a templomunkat ábrázoló képeslapot kapták. Este Kozma Imre Atya prédikált.

Máriássy Péter zenekara volt a vendégünk, Szentendréről.

2002. május

1-jén kisközösségek Majálisa, szabadtéri szentmise volt a templomkertben, jól sikerült a gulyásfőzés. Esti szentmise előtt a Lorettói litániát imádkoztuk.

12-én 37 fehér egyenruhás gyermek hosszú, gondos előkészítés után járult elsőáldozáshoz. Megható volt a gyermekek részvétele a liturgiában.
A következő felvétel az elsőáldozókról és hitoktatóikról készült:

Plébániánkról 8 fő vett részt Péliföldszentkereszten, a Caritasz Régió lelkigyakorlatán, 24-25-én.

Isten éltesse új kántorunkat, Tóth Józsefet, aki késői hivatásként, most II. éves szeminarista. Szép hangjával, lelkesedésével kapcsolja be a híveket az Isten dicséretébe.

A Csíksomlyói búcsún plébániánkról többen részt vettek, a legnagyobb meghatottsággal számoltak be lelki élményeikről.

Az Idősek Klubja Szentendrére tett látogatást, ahol megtekintették a görög keleti templomot, a Falumúzeumot. Tartalmas, szép napjuk volt.

A Nagymarosi Találkozón Antal diakónus Atyával 7-en vettek részt, a fiatalok közül.

2002. június

7-8-9-én Lelki gyakorlattal fejeződött be a Vidéki Plébánosi Munkatársképző tanfolyam.

9-én Sztóra, 19-től szentmise, majd Jézus Szíve Körmenet volt a szokásos útvonalon. A kispapoknak köszönhetően szép élményekkel vett részt a 300 fő.

14-én 8 órakor volt a Kolping Iskola Te Deum-a.

16-án a ½ 10-es szentmise keretében zárták hittanosaink a tanítási évet.

15-én Kálmán Antal diakónus pappá szentelésére gyülekeztünk a Bazilikában. AZ ÚR TEGYE IGAZ PAPPÁ, A HÍVEK VEZETÉSÉBEN!

Alább Kálmán Tóni Atya látható:

18-22-ig hittanosaink (30 fő + ifik) Nógrádon táboroztak. (Kisvasút, gyaloglás, tábortűz, strandolás, foci, Szentmise tette felejthetetlenné az egy hetet).

24-27-ig hitoktatóink lelkigyakorlatoztak Leányfalun.

30-án nagy ünnepe volt plébániánknak. A templombúcsú keretében mutatta be Kálmán Antal Atya a primitiáját. Az agapé, s az öröm tette nagycsaláddá közösségünket.

A Szent Jakab Alapítvány a Nap-Fény-Nap elnevezéssel rendezte meg a Kábítószer elleni Világnapot.

2002. július

Antal Atya négy napot töltött Kőszegen, Lelki gyakorlaton. – Nyíradonyi görög katolikus hittancsoport volt vendégünk egy hétig. Őket Prokopp Rózsa hittantábora követte. Hozzájuk csatlakozva kerestük fel Bényt, Zselíz gótikus templomában szentmisén vettünk részt. Boldogan lépkedtünk Garamszentbenedeken az apátsági templomban, s a kolostor megtekinthető részein. Kalauzunk Dr. Prokopp Mária művészettörténész professzor volt.

14-21 között cserkészeink – 37 fő – Börzsöny erdejében táboroztak. Mátyás király korát elevenítették meg. Romantika, Eck András finom főztje tette emlékezetessé a nyaralást. Sor került a cserkészavatásra Miklós Atya, Antal Atya közreműködésével.

Grób Lajos irányításával vízi tábor kereste fel a Tiszát.

16-án otthonában köszöntöttük a 100 éves Toma Annus nénit. Antal Atya, Galambosiné Marika Caritasz vezetővel a szellemileg friss tanító néni élénken elbeszélgetett.

Szomorú tény: Völgyi András méltatlan viselkedése, bíróságon fejeződött be.

Régiós ministráns táborban 4-en vettek részt.

Megkezdődött a vizesblokk kialakítása (8 millió Ft, Pályázatok, Érsekség támogatásával). Sajnos a gerendák cseréjére is sor került.

Új hitoktatókat köszönthetünk Szénássy Dóra, Hidász Zoltán személyében.

2002. augusztus

1-től van káplánunk: Szalay Zoltán Atya személyében, akinek jelmondata: „Törd meg az éhezőnek kenyeredet!”

2-án őszinte szívvel búcsúztunk B. István Atyától a ferencesek templomában, aki betegen áldozatkészen gondozta a kórházkápolnát.

3-án Plébános Atyánk részt vett a Balaton átúszáson. 2,5 óra alatt tette meg az 5200 m-es távot.

11-én Caritas csoportunk – a 3 szentmisén – gyűjtést szervezett a nagycsaládosok őszi megsegítésére.

15-én és 20-án vasárnapi szentmise rendjén kereshettük fel templomunkat.

22-én egész napos Szentségimádáson kértük az Ég Urát, az árvíz (7,80 m) veszély megszüntetéséért.

Zarándoklat Getére, édes Hazánkért (IV. 6.)

Az alábbi fotó ott készült a csoportról:

Nyárköszöntő (2002. VI. 29.)
A felvételen a nyitótánc látható:

Idősek Klubja kirándulása a Nemzeti Múzeumban:

Idősek Klubja a soroksári templomban:

Hittantábor Nógrádon:

26-án templomunkban muzsikáltak a Fiatal Muzsikusok Nemzetközi Zenekara, Igor Coretti vezényletével.

Plébániánkról 10 ifjú zarándokolt Taizébe.

A Rákóczi Szövetség szervezésében a Kolping Család 40 felvidéki diákot vendégelt meg Plébániánkon.

2002. szeptember

2-án volt a Kolping Katolikus Iskola Veni Sanctéja.

5-én újjá alakult a Máltai Szeretet Szolgálat Esztergomban.

8-án a ½ 10-es szentmisén volt hittanosaink évkezdése, a Gyakorló Iskolásokkal közösen. E napon áldotta meg Antal Atya a pilisszentléleki romoknál az új Kettőskeresztet.

Egyházközségünkből többen vettek részt Péliföldszentkereszten a búcsúi szentmisén.

A tiszai vízitúra élményeiből és tanulságaiból több héten adott hírt a Harangszóban Grób Lajos.

Örömmel olvastuk egy több gyermekes édesanya hálás szavait, a tanévkezdéskor a Caritasz által nyújtott tanszer támogatásért.

Fiataljaink Garamkövesdre kerékpároztak, onnét gyönyörködtek Esztergom látványában.

Cserkészeink 17 km-es túrán vettek részt: Pilisszentlélek – Feketekő – Rámszakadék útvonalon.

Raáb Alajos volt plébánosunkat (1961-1970), a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra.

Beindult a Társ – Suli Tóth Laci, Györgyi vezetésével a fiataljaink részére.

Részt vettünk a Vaszary K. Kórház alapításának 100. évfordulója alkalmából a hálaadó szentmisén.

28-án vendégül láttuk a Bajóti Régió Caritasz 140 tagját, az előadásokat Horváth Zoltán Atya tartotta, a szentmisét Spányi Antal s. püspök Atya celebrálta.

29-én meghatottan, boldogan imádkoztunk a Bazilikában a Szent István – díj átadásán, Orbán Viktor kapta közakaratból a Mária Valéria Híd felavatásának első évfordulóján.

10 fős csoportunk lelkesen vesz részt a Biblia – órákon.

21-én az Idősek Klubja látogatást tett Csehimindszenten, Sümegen, a tapolcai Tavasbarlangban.

Karizmák ünnepe Máriaremetén.

E két felvétel ott készült:

2002. október

Ebben a hónapban esténként ½ 6-kor a szentmise előtt imádkozzuk a Rózsafűzért.

6-án az esti szentmisén emlékeztünk meg az Aradi Vértanukról, ezt ünnepi Koncert követte, Reményi Károly vezényletével.

Megkezdődött a korszerű vizesblokk kialakítása plébániánkon.

Néhány kép a munkálatokról:

5-én váci és esztergomi görög katolikusok találkoztak a Kórház Kápolnában, Dr. Cselényi István és Papp Miklós paróhusok vezetésével.

10-én a gyakorlósok köszöntötték kedves műsorral az Idősek Klub tagjait. E napon ünnepelte a Kolping Család fennállásának 10. évfordulóját. Dr. Beer Miklós s. püspök Atya mondta a hálaadó szentmisét.

Isteni Ige Társasága Verbiták

Alapítójuk: Arnold Janssen

A missziós szerzetes hármas fogadalma (szegénység, tisztaság, engedelmesség) által különleges lelki erőt kap. Elmegy azokhoz, akik Istenre szomjaznak. Missziós pap, vagy missziós testvér, aki missziós munkára elkötelezett közösségben él. Nemcsak liturgikus és világnézeti, hanem kulturális, szociális, műszaki téren is apostolkodhat. Dolgozhat a tömegkommunikációban is. 2001-ben az Isteni Ige Társaságának (verbiták) 6004 rendtagja volt. 46 püspök, 3753 missziós pap, 792 missziós testvér, 1020 tanuló rendtag és 393 újonc alkotta a Társaságot. A létszám ma is nő!

10-13-ig vendégünk volt 6 Verbita testvér, atya, akik délelőtt, délután, este velünk voltan. Pénteken, esőben a piacon misszionáltak. Sok hívő és hitetlen látogatta meg sátrukat.

14-én találkoztak az elsőáldozók szülei. Eredményes volt, mert az egyik részt vevő kérte a plébános Úr segítségét, házassága rendezéséhez.

19-én Aggteleki barlangtúrára ment egy busznyi lelkes csoportunk. Lenyűgöző, csodálatos volt végig a túra, de megérte a fáradságot.

A Juventus egyházi ifjúsági énekkar 1996-ban alakult meg, mint könnyűzenei kórus. Minden évben részt vett az Ezüstcsengő elnevezésű vajdasági egyházi kórusszemlén és versenyen, amelyen 2001-ben és 2002-ben a komolyzenei kategóriában és az ifjúsági korosztályban első helyezést értek el. Kórusvezető: Hévízi Gajó Orchidea

26-27-én láttuk vendégül Temerinből a 30 fős kórust, akik gyönyörű magyar kiejtéssel, tiszta énekhanggal adták elő csodálatos műsorukat templomunkban.

26-án a Sötétkapunál a gyász megemlékezésen, Plébániánkról sokan részt vettünk.

27-én érdeklődéssel kísértük Simon András könyvbemutatóját.

2002. november

1-jén a temetőben a nagy keresztnél meghatottan imádkoztunk Antal Atyával, Sárossy kántor Úrral elhunyt papjainkért, kántorainkért, segítőtársainkért, szeretteinkért. A húsvéti gyertyáról vittük mécseseink fényét elhunyt hozzátartozóinkhoz.

4-én Egyházközségünkből sokan voltunk fenn a Várban a Trónteremben, a Városi Képviselőtestületi ünnepi alakuló ülésen.

7-9-én Antal Atya Triduumot tartott Párkányban, Szent Imre tiszteletére. Csodálatos légkör jellemezte, a testvér kapcsolatot.

8-10 között 5 ministránsunk volt Bajóton, a vezetőképzőn. Élményekkel, ötletekkel gazdagon tértek haza.

9-én 48-an az Idősek Klubjából Budapestre kirándultunk. Örültünk Kálmán Tóni Atya kedves vendéglátásának. Táborhegyen Regőczi Atya szentmisét mutatott be csoportunkért. A Nemzeti Galéria csodás műveiben gyönyörködhettünk. A Belvárosi templomban Szent Gellért ereklyéje előtt imádkoztunk.

Antal Atya a hónap második csütörtökén óvodás és kiskorú gyermekek részére szentmisét tart, ezzel vezeti be a kicsinyeket a szent liturgiába.

16-án a Máltaiaknak, 18-19-én a Szent Erzsébet Iskola lelki napja volt.

19-én került sor a cipóosztásra, a járáskorlátozottakhoz a Caritas tagjai vitték el a szeretet szimbólumát.

24-én 40 ezer Ft-ot gyűjtöttünk a Caritas perselyezés során.

Vendégünk volt Dr. Veres András püspök Atya. Hangsúlyozta, hogy a vallás nem magánügy, az életet szolgálja.

A beteglátogatók csoportja Pilismaróton járt, beteg társukat keresték fel Dr. Felföldy Éva és Gyöngyös Marika vezetésével.

A testvéri Párkány temploma, mindenkor szeretettel hív és vár…

Alább a párkányi templomról készült gyönyörű fénykép látható:

2002. december

1-jén a Don Bosco Kiadó hozta el kiadványait a templomba.

Este 7-kor a fogyatékosokkal foglalkozó Bárka Közösség volt vendégünk.

2-án a hittanos szülők 2. találkozóján cseréltek gondolatokat Antal Atyával.

6-án izgatott gyermekek érkeztek Mikulás keresésre templomunkba, ahol valódi Miklós püspök találkozott velük.

8-án délután 5-kor Bíboros Atyával imádkoztunk a Rózsafűzért a papi és szerzetesi hivatásokért. Utána a szentmisét celebrálta majd a paptestvérek vendége volt.

14-én a Kolping Család tagjai elhozták Bécsből a Betlehemi Lángot.

14-én a Demeter László fuvola koncertje, valódi karácsonyi hangulatot varázsolt. Ezt követően 120 fő vett részt a munkatársi vacsorán.

16-18-a esti szentmiséken adventi Triduum keretében Bíró László püspök Atya elmélkedését hallgattuk. „Krisztus és a család” témakörben.

19-én a „kisatyák” vezetésével a Kolping Iskolában volt a lelki nap.

20-án a Gyakorló Iskolában így készültek a Karácsonyra.

22-én délután Imaórát tartottunk édes Hazánkért. Este 7 órakor bábos misztérium pásztorjáték volt, „Fiú születik” címmel.

23-án lelkes hívek Vera, Eta, Marietta vezetésével végeztek a templomban takarítást.

24-én Tóth Györgyi hitoktató betanításával Pásztorjátékot mutattak be hittanosaink a templomban, a Széchényi téren felállított Betlehemnél.

Szentgyörgymezőn vettünk búcsút Dr. Vásárhelyi Endrénétől Nusi nénitől. Miklós Atya személyes hangú szavai, Sági József méltató beszéde a Caritas közkatona tevékenységét méltatta.

31-én 6-kor a Hálaadásnál mondtunk köszönetet az Úrnak a 2002-es év bújáért, öröméért. Újszerű volt ekkor az Éjféli szentmise. Közösen énekeltük Himnuszunkat, majd a Szózattal köszöntöttük az Új Esztendőt. Ezt követte a jó hangulatú Szilveszteri Buli.

A következő két felvétel a Misztériumjáték alkalmával készült:


Kettőskereszt megáldása:

Útban a getei kereszthez:A felújított, megáldott Galagonyás kereszt:

Nyugdíjas Klub Csehimindszenten:
Ünnepi előkészületek:


Ministráns találkozó Bajóton:

Mikulás: Miklós püspök templomunkban:

Minden hónap utolsó vasárnapján a ½ 10-es szentmisében imádkozunk: Hazánk morális megújulásáért: „Új szív, új lélek kell!”

Betlehem, Szent Karácsony méltó díszei, a Szentélyben:


© 2012 Esztergom Szent Péter és Pál Plébánia Suffusion theme by Sayontan Sinha