A vasárnapi szentmisét közvetítjük.
Az utolsó hétköznapi szentmise hangvelvétele letölthető.
 

Templomi regula járvány idején

Március 22. vasárnaptól nincs nyilvános misézés a Belvárosi és a Vízivárosi Plébániáihoz tartozó templomokban, de a Belvárosi Templomot, mint az egyéni imádság helyét nyitva tartom az alábbi rend szerint.

1) Minden reggel 8.00-kor szentmisét mutatok be zárt templomban, egyedül, Isten egész népéért, ill. vasárnap továbbra is orgonás mise lesz 7.30-kor kezdve. Az olvasmányokat vasárnap hangosan olvasom, és egy prédikációt átiratban fölteszek a plébánia honlapjára. De aki velem akar imádkozni, nyissa ki a járványra tekintettel ingyenesen letölthető Adoremust az Új Ember folyóirat honlapjáról!

 2) Minden reggel 8.30-kor kiteszem az Oltáriszentséget és kinyitom a templomot. Ez lesz a sorrend: lelkipásztori kötelességem elkerülni a templomban a csoportosulást, akár az Oltáriszentség kitételekor amúgy köteles tiszteletadás miatt.

3) Minden reggel 8.35-től 9.30-ig nyitva a templom. Én magam szentséget imádok, és elmondom a papi zsolozsmát. A hívek azért fognak mobiltelefonnal a kézben látni, mert az Úr 2020. évében már a papi zsolozsma is mobiltelefonon van. Hívásokat ettől függetlenül csak az Úrtól fogadok, tehát a mobil repülő üzemmódban lesz.

4) Ekkor bárki jöhet a templomba, de egyszerre max. 4 fő rajtam kívül. Figyeljünk arra, hogy 5 percnél tovább csak akkor maradjunk, ha nem vagyunk 4-en, hogy mások is jöhessenek.

5) Ebben az órában bárki kérheti tőlem a szentségi föloldozást, akinek lelkiismereti szándéka megvallani a bűneit, és ezt a helyzet normalizálódása után meg is teszi majd egy papnál. Most én a válság idejére rám ruházott jognál fogva a bűnvallás meghallgatása nélkül is föloldozhatom. Lépjen elém (5 m. távolságra 🙂 ), mondja el a bánatimát, én pedig föloldozom.

6) Ha valaki, aki 14 és 60 év között van, jelzi nekem, hogy vállalja az Oltáriszentség őrzését a következő órában, az Oltáriszentség még egy órán keresztül kint lehet, de ekkor is ügyeljünk a max. 4 hívőre a vállalkozó őrön kívül.

7) A szentségimádás végén a templomot bezárom, és az Oltáriszentséget elteszem. (Ebben a sorrendben, lásd 2. pont)

8) Haldoklóhoz hívásra bármikor kimegyek, és ellátom szentségekkel. Az orvos és a hozzátartozók lelkiismereti feladata az ezzel járó lelki haszon és higiéniai kockázat összevetése.

 

Mindezek a tervek az én terveim, de Isten kezében vagyunk. Ha elkaptam a koronavírust, az föl fog tűnni, mivel nem fogom kinyitni a templomot.

Tényleg ne feledjük, hogy bár sátáni támadás alatt állunk, sátáni ellenségünk a vírus, mi pedig jól-rosszul alkalmazkodni próbálunk a helyzethez.

A sátán egyik neve a “diabolosz”, ami “szétdobáló”-t jelent. Egy csatát megnyert: fizikailag szétdobált minket. Ha a lelki egységünket megerősítjük Istennel és egymással, a háborút el fogja veszíteni.

Esztergom, 2020. március 21.

plébános

Esztergom, 2020. február 23.

Dr. Harmai Gábor
plébános sk.

© 2012 Esztergom Szent Péter és Pál Plébánia Suffusion theme by Sayontan Sinha